Hotărârea nr. 316/2020

HOTĂRÂREA NR. 316 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR. 316

privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57385/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 58887/20.08.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu si Cadastru, prin care se propune actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea publică și privată a Municipiului Sibiu,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c) și alin. 14, art. 136 alin.1 si 8, art. 139 alin 3 lit. g), art.196 alin.1 lit.a) si art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea publică și privată a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, potrivit procesului - verbal de reevaluare înregistrat cu nr. 48829/2020, întocmit de comisia de reevaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 52/2020.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

MUNICIPIUL SIBIU

SITUAȚIA PRIVIND CALCULUL DIFERENȚELOR DIN REEVALUARE la data de 25 MAI 2020

Nr_crt

denumire mijloc fix

NR.

INVENTAR

COD CLASIFiCATIE

DATA ACHIZIȚIE/ DATA ULTIMEI REEVALUĂRI

VALOARE DE ÎNREGISTRARE

INDICE DE REEVALUARE INSSE (aprilie 2020)

VALOARE REEVALUATA

DIFERENȚA DE INREG. IN CONTABILITATE

DENUMIRE

LOC DE FOLOSINȚA

1

SPAȚIU ALTA DESTIN.9 MAI 16

1002358

1.6.1.

01.01.1800/28.02.2015

65338,58

1,1008

71924,71

6586,13

P ADMIN. SERV. PUBL. M. SALUB

2

AMENAJARE PLATFORME GUNOI MENAJER - 284 loca

1010960

1.5.3.

28.12.2017/28.12.2017

2528309,08

1,0896

2754845,57

226536,49

P ADMIN. SERV. PUBL. M. SALUB

3

TEREN-9 MAI 16-20MP

8000026

8.1.

31.12.2002/18.03.2015

7242,98

1,0964

7941,2

698,22

P ADMIN. SERV. PUBL. M. SALUB

4

CLUB SIND.INDEP.-A.IANCU 10 (189.71MP ADM LA

1006677

1.6.1.

01.01.1890/30.11.2008

1914,31

1,3933

2667,21

752,9

P ADMIN.CONS.JUDETEAN(DP)-MF

5

CLUB SIND INDEP-A. IANCU 10-38.67 MP ADM C.J.

1006856

1.6.1.

01.01.1890/01.12.2003

193,35

1,9605

379,06

M71

P ADMIN.CONS.JUDETEAN(DP)-MF

6

CONSTRUCȚIE LEMN - PARCTEREZIAN

1004735

1.2.2.

29.12.2006/24.12.2013

10670,48

1,1184

11933,86

1263,38

P ADMIN.POLITIE LOCALA (RID. AUTO)- MF

7

Construcție lemn - Parcul Tineretului

1010886

1.5.14.

23.03.2017/23.03.2017

1140

1,128

1285,92

145,92

P ADMIN.POLITIE LOCALA (RID. AUTO)- MF

8

REȚEA CONTACT AERIANA TROLEIBUZ

1004303

1.3.4.2.

01.01.1986/30.11.2008

5275,94

1,3933

7350,97

2075,03

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

9

REȚEA CONTACT AERIANA TRAMVAI SI ÎNTOARCEREA

1004306

1.3.4.2.

01.01.1961/01.12.2003

10,71

1,9608

21

10,29

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

10

REȚEA CONTACT AERIANA TRAMVAI

1004307

1.3.4.2.

01.01.1961/01.12.2003

21,42

1,9603

41,99

20,57

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

11

REȚEA CONTACT AERIANA TRAMVAI

1004308

1.3.4.2.

01.01.1961/01.12.2003

>2,84

1,9606

83,99

41,15

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

12

REȚEA CONTACT AERIANA TRAMVAI

1004309

1.3.4.2.

01.01.1961/01.12.2003

62,92

1,9604

123,35

60,43

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

13

REȚEA CONTACT AERIANA TRAMVAI

1004310

1.3.4.2.

01.01.1961/01.12.2003

2,68

1,959

5,25

2,57

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

14

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM _

1004311

1.3.3.

01.01.1968/01.12.2003

360,76

1,9605

707,27

346,51

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

15

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004312

1.3.3.

01.01.1968/01.12.2003

360,76

1,9605

707,27

346,51

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

16

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004313

1.3.3.

01.01.1968/01.12.2003

856,62

1,9605

1679,4

822,78

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

17

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004314

1.3.3.

01.01.1961/01.12.2003

1154,43

1,9605

2263,26

1108,83

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

18

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004315

1.3.3.

01.01.1961/01.12.2003

2308,85

1,9605

4526,5

2217,65

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

19

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004316

1.3.3.

01.01.1961/01.12.2003

3391,13

1,9605

6648,31

3257,18

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

20

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004317

1.3.3.

01.01.1961/01.12.2003

144,3

1,9605

282,9

138,6

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

21

LINIE DE TRAMVAI ECARTAMENT 1000 MM

1004318

1.3.3.

01.01.1961/01.12.2003

144,3

1,9605

282,9

138,6

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

22

TEREN AFERENT LINIE TRAMVAI

1004320

1.3.3.

01.01.1961/18.12.2013

22770

1,1184

25465,97

2695,97

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

23

POD FIER TRAMVAI

1004321

1.3.17.2.

01.01.1961/01.12.2003

229,72

1,9605

450,37

220,65

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

24

SUBSTATIE DE REDRESARE SI SI UTILAJELE AFERE

1004322

1.3.12.

01.01.1971/01.12.2003

70838,02

1,9605

138877,94

68039,92

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

25

CABLU DE ALIM. REȚEA CONTACT CURENT CONTINUU

1004324

1.7.2.2.

01.01.19^3/01.12.2003

1261,83

1,9605

2473,82

1211,99

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

26

CABLU DE ALIMENTARE 20 KV

1004325

1.7.2.2. '

01.01.1983/01.12.2003

1261,83

1,9605

2473,82

1211,99

P ADMINISTRARE COMUNA RASINARI

27

BARACA METALICA-GR.SC.IND.CFR

1000202

1.6.6.

01.01.1971/01.12.2003

5,5

1,96

10,78

5,28

P ALTE DEASTINAȚII (D.P.)-MF

28

IMOBIL CONSTR. GR.SC.IND.C.F.R.-CORP B

1000203

1.6.1.1.

01.01.1957/27.12.2010

1386642

1,2293

1704599,01

317957,01

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

29

IMOBIL CONSTR. GR.SC.IND.C.F.R.-CORP C

1000204

1.6.1.1.

01.01.1957/27.12.2010

624166

1,2293

767287,26

143121,26

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

30

IMOBIL CONSTR. GR.SC.IND.C.F.R.-CORP A

1000205

1.6.2.

01.01.1948/27.12.2010

1377776

1,2293

1693700,04

315924,04

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

31

GRUP POARTA DIN CĂRĂMIDĂ LIC.CFR

1000207

1.6.6.

01.01.1967/01.12.2003

4,46

1,9596

8,74

4,28

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

32

GARAJ AUTO-GR.SC.IND.CFR

1000208

1.6.6.

01.01.1967/01.12.2003

2,41

1,9585

4,72

2,31

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

33

CLĂDIRE - CENTRALA TERMICA - GR.SC.IND.CFR

1000209

1.6.5.

01.01.1967/01.12.2003

38,85

1,9606

76,17

37,32

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

_ 34

GARD DIN PREFABR1CATE-GR.SC.IND.CFR

1000210

1.6.3.2.

01.01.1968/01.12.2003

3,32

1,9608

6,51

3,19

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

_ 35

SPAȚIU ALTA DESTIN.-str. RAHOVA nr.14, bl.12

1002315

1.6.1.

01.01.1973/01.10.2011

40000

1,1997

47988

7988

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

36

SPAȚIU ALTA DEST.-VALEA AURIE,str.Ludos nr8,

1002316

1.6.1.

01.01.1981/01.10.2011

103000

1,1997

123569,1

20569,1

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

_37

SP. ALTA DEST.-PARC TINERET bl.9, str.Fabric

1002318

1.6.1.

01.01.1984/01.10.2011

110000

1,1997

131967

21967

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

38

SPAȚIU- PIAȚA MARE 12- 2 ateliere creație UAP-etaj

1002455

1.6.1.

01.10.2002/31.12.2017

493454,61

1,0896

537668,14

44213,53

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

39

'tamplarie PVC-GEAM TERMOPAN-GR.SC.CFR

1004667

1.6.2.

01.01.2005/01.01.2005

2115,81

1,7799

3765,93

1650,12

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

40

PIAȚA AGROALIMENTARA ȘTRAND

1004722

1.5.9.

01.05.2005/01.05.2016

1988275

1,1289

2244563,65

256288,65

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF__

41

CENTRU MEDICAL- POLITIA-REVOLUTIEI 10

1006549

1.6.1.

01.01.1982/31.12.2017

621636,9

1,0896

677335,57

55698,67

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

42

PARCARE STAȚIUNEA PALTINIS= 198 MP(ADM PROT)

1006861

1.3.7.2.

26.08.2009/31.12.2017

64504,85

1,0896

70284,48

5779,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

43

PARCARE STAȚIUNEA PALTINIS= 277 MP(ADM PROT)

1006862

1.3.7.2.

26.08.2009/31.12.2017

90241,61

1,0896

98327,26

8085,65

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

44

SPAȚIU 6 MP -PIAȚA MARE 12-ateliere creație

1010675

1.6.1.

08.08.2016/31.12.2017

12786,37

1,0896

13932,03

1145,66

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

45

TEREN -RAHOVA 12-16.28MP

8000152

8.1.

31.12.2002/31.12.2017

21,95

1,0897

23,92

1,97

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

46

TEREN -V.AURIE 31-16.32

8000153

8.1.

31.12.2002/31.12.2017

22

1,0895

23,97

1,97

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

47

TEREN -P.TINERETULUI 9-31.35MP

8000154

8.1.

31.12.2002/31.12.2017

42,27

1,0897

46,06

3,79

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

48

TEREN SUBC-TII GR.SC.TRANS.CFR-2403 MP

8000453

8.1.

31.12.2002/31.12.2017

1103652,24

1,0896

1202539,48

98887,24

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

49

TEREN GR.SC.TRANS.CFR-6072 MP

8000454

8.1.

31.12.2002/31.12.2017

2788754,23

1,0896

3038626,61

249872,38

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

50

TEREN CU STATIE METEO

8001875

8.1.

14.07.2016/31.12.2017

749,94

1,0896

817,13

67,19

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

51

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001106

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

52

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001107

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

53

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001108

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

54

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001109

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

55

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001110

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

56

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001111

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

57

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001112

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

58

CENTRALA TERMICA-GR.SC.IND.CFR

36001113

3.4.

01.01.2004/01.01.2004

20860

1,9391

40449,63

19589,63

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

59

DETECTOARE GAZ SI ELECTROVANE - P-TA ȘTRAND

36001399

3.4.

23.12.2009/01.05.2016

4393

1,1289

4959,26

566,26

P ALTE DEASTINATII (D.P.)-MF

60

Loc. - B-DUL VICTORIEI 39 - 86.17mp

1001746

1.6.1.

01.01.1931/01.08.2017

183016,05

1,1199

204959,67

21943,62

P ALTE DEASTINATII -MF

61

SPAȚIU ALTA DESTIN.VALEA AURIE 51

1002355

1.6.1.

01.01.1982/01.04.2019

96107,01

1,0268

98682,68

2575,67

P ALTE DEASTINATII -MF

62

ASOC.NEVAZATORILOR - PATRIOTILOR 2

1002361

1.6.1.

01.01.1800/11.03.2016

407799,66

1,0981

447804,81

40005,15

P ALTE DEASTINATII -MF

63

SPAȚIU ALTA DESTIN.-P-TA MICA 24

1002500

1.6.1.

01.01.1785/28.02.2015

64536

1,1008

71041,23

6505,23

P ALTE DEASTINATII -MF

64

IMOBIL CONSTR.- str.PODULUI 46

1006616

1.6.8.

31.12.2002/27.03.2014

764193

1,105

844433,27

80240,27

P ALTE DEASTINATII -MF

65

TERASA BETON- B-DUL V. MILEA 1 SI TEREN

1006838

1.6.4.

01.02.2009/01.02.2009

7460,67

1,3612

10155,46

2694,79

P ALTE DEASTINATII -MF

66

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA(arhiva) Str.lndependentei

1010884

1.6.1.1.

31.12.2007/31.12.2007

62308,43

1,4777

92073,17

29764,74

P ALTE DEASTINATII -MF

67

TEREN -V.AURIE 51-27.56MP

8000150

8.1.

31.12.2002/01.04.2019

5528,79

1,0268

5676,96

148,17

P ALTE DEASTINATII -MF

68

teren aferent imobil- str. Podului 46

8001476

8.1.

21.12.2010/21.12.2010

428430

1,2293

526669

98239

P ALTE DEASTINATII -MF

69

C-TII POSTTRAFO STR UZINEI -48 MP

1010127

1.1.1.

09.11.2012/31.12.2017

13854,86

1,0896

15096,26

1241,4

P CLĂDIRI DOMENIUL PRIVAT-MF

70

C-TII POST TRAFO STR LUNGA - 46 MP

1010128

1.1.1.

09.11.2012/31.12.2017

13277,57

1,0896

14467,24

1189,67

P CLĂDIRI DOMENIUL PRIVAT-MF

71

C-TII POSTTRAFO STR N IORGA - 29 MP

1010130

1.1.1.

09.11.2012/31.12.2017

8734,58

1,0896

9517,2

782,62

P CLĂDIRI DOMENIUL PRIVAT-MF

72

C-TII POSTTRAFO STR IASOMIEI - 29 MP

1010132

1.1.1.

09.11.2012/31.12.2017

8370,64

1,0896

9120,65

750,01

P CLĂDIRI DOMENIUL PRIVAT-MF

73

C-TII POSTTRAFO STR RAHOVEI FN - 26 MP

1010133

1.1.1.

12.11.2012/31.12.2017

7831,01

1,0896

8532,67

701,66

P CLĂDIRI DOMENIUL PRIVAT-MF

74

CLĂDIRE ADM ȘCOALA ȘOFERI

1000003

1.6.4.

24.09.2000/31.12.2017

1097,31

1,0896

1195,63

98,32

P CLADIRI-MF

75

RTSTRAND-ANL-COND. INCALZ./APA CALDA1677

1006896

1.9.2.2.

30.12.2009/31.12.2017

947686,5

1,0896

1032599,21

84912,71

P CONCESIUNI ENERGIE TERMICA (

76

REABIL.RETELE APA CANAL ZONA IST.PTA MARE ET

1004645

1.8.6.

31.12.2004/31.12.2017

1224924,09

1,0896

1334677,29

109753,2

P DIVERSE INVESTIȚII 2004 70-M

77

STR.N. BALCESCU - ILUMINAT PUBLIC

1009501

1.7.3.

02.05.2011/31.12.2017

850432,46

1,0896

926631,21

76198,75

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

78

L.T.E. TILIȘCA VIABILIZARE ELECTRICA

1009515

1.7.1.3.

05.12.2011/31.12.2017

123453,14

1,0896

134514,54

11061,4

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

79

STR. KOGALNICEANU REȚEA ILUMINAT PUBLIC

1009565

1.7.1.3.

12.12.2011/31.12.2017

1113620,66

1,0896

1213401,07

99780,41

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

80

ILUMINAT PUBLIC STR. B-DUL MIHAI VITEAZU

1010106

1.7.3.

22.06.2011/31.12.2017

676157,18

1,0896

736740,86

60583,68

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

81

STR. RĂCHITEI - ILUMINAT PUBL. ADAPOST CÂINI

1010110

1.7.1.1.

24.03.2011/31.12.2017

263519,5

1,0896

287130,85

23611,35

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

82

iluminat PUBLIC STR. PIAȚA MARE

1010111

1.7.1.2.

27.10.2010/31.12.2017

1075180,24

1,0896

1171516,39

96336,15

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

83

STR. NICOLAE IORGA - ILUMINAT PUBLIC

1010115

1.7.1.3.

02.08.2012/31.12.2017

775111,14

1,0896

844561,1

69449,96

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

84

ILUMINAT PUBLIC STRADA MASĂRILOR

1010193

1.7.1.2.

02.12.2013/31.12.2017

88730,75

1,0896

96681,03

7950,28

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

85

ILUMINAT PUBLIC STR. TG. VINULUI

1010194

1.7.1.2.

02.12.2013/31.12.2017

40510,89

1,0896

44140,67

3629,78

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

86

ILUMINAT PUBLIC STR. TG. PEȘTELUI

1010195

1.7.1.2.

02.12.2013/31.12.2017

57104,13

1,0896

62220,66

5116,53

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

87

ILUMINAT PUBLIC STR. ANDREI SAGUNA

1010196

1.7.1.2.

02.12.2013/31.12.2017

78936,84

1,0896

86009,58

7072,74

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

88

ILUMINAT PUBLIC POD NOU 1. NECULCE

1010199

1.7.1.2.

02.12.2013/31.12.2017

140017,97

1,0896

152563,58

12545,61

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

89

MODERN. ILUMINAT PUBL. STR. OCTAVIAN GOGA

1010338

1.7.1.2.

30.12.2013/31.12.2017

174384,2

1,0896

190009,02

15624,82

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

90

MODERN. ILUMINAT PUBL. STR. BAHLUIULUI

1010339

1.7.1.2.

03.12.2013/31.12.2017

89842,77

1,0896

97892,68

8049,91

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

91

MODERN. ILUMINAT PUBL. PIAȚA 1 DECEMBRIE

1010340

I.7.I.2.

05.12.2013/31.12.2017

39024,66

1,0896

42521,27

3496,61

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

92

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STR. ALBA IUL

1010341

1.7.1.2.

05.12.2013/31.12.2017

220543,5

1,0896

240304,2

19760,7

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

93

MODERN. ILUMINAT PUBL STR. CALEA POPLAC

1010342

1.7.1.2.

05.12.2013/31.12.2017

570201,32

1,0896

621291,36

51090,04

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

94

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PIAȚA ARMEL

1010343

1.7.1.2.

12.12.2013/31.12.2017

108148,45

1,0896

117838,55

9690,1

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

95

MODERN. ILUMINAT PUBL. STR. CALEA CISNAD

1010344

I.7.I.2.

28.10.2013/31.12.2017

409245,62

1,0896

445914,03

36668,41

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

96

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. FAURULUI S.1961

1010345

1.7.1.2.

06.02.2013/31.12.2017

161147,23

1,0896

175586,02

14438,79

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

97

ALEEA MICHELANGELO - ILUMINAT PUBLIC

1010422

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

46062,78

1,0896

50190,01

4127,23

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

98

ALEEA DA VINCI - ILUMINAT PUBLIC

1010423

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

14016,82

1,0896

15272,73

1255,91

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

99

ALEEA PICASSO-ILUMINAT PUBLIC

1010424

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

29476,52

1,0896

32117,62

2641,1

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

100

ALEEA TONITZA-ILUMINAT PUBLIC

1010425

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

12838,92

1,0896

13989,29

1150,37

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

101

ALEEA RAFAEL-ILUMINAT PUBLIC

1010426

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

19258,37

1,0896

20983,92

1725,55

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

102

ALEEA BOTICELI - ILUMINAT PUBLIC

1010427

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

3209,73

1,0896

3497,32

287,59

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

103

ALEEA RUBENS-ILUMINAT PUBLIC

1010428

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

9629,19

1,0896

10491,97

862,78

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

104

ALEEA EL GRECO-ILUMINAT PUBLIC

1010429

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

6419,45

1,0896

6994,63

575,18

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

105

ALEEA REMBRANDT-ILUMINAT PUBLIC

1010430

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

3209,73

1,0896

3497,32

287,59

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

106

ALEEA MONET-ILUMINAT PUBLIC

1010431

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

22468,11

1,0896

24481,25

2013,14

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

107

ALEEA TIZIAN - ILUMINAT PUBLIC

1010433

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

9629,19

1,0896

10491,97

862,78

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

108

ALEEA VIENA-ILUMINAT PUBLIC

1010434

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

41726,48

1,0896

45465,17

3738,69

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

109

ALEEA ROMA - ILUMINAT PUBLIC

1010435

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

26266,79

1,0896

28620,29

2353,5

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

110

ALEEA MARBURG - ILUMINAT PUBLIC

1010436

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

14016,82

1,0896

15272,73

1255,91

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

111

ALEEA DEVENTER - ILUMINAT PUBLIC

1010437

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

26266,79

1,0896

28620,29

2353,5

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

112

ALEEA BERLIN - ILUMINAT PUBLIC

1010438

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

23057,06

1,0896

25122,97

2065,91

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

113

ALEEA LONDRA - ILUMINAT PUBLIC

1010439

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

68582,23

1,0896

74727,2

6144,97

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

114

ALEEA MADRID - ILUMINAT PUBLIC

1010440

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

26266,79

1,0896

28620,29

2353,5

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

115

ALEEA LUXEMBURG - ILUMINAT PUBLIC

1010441

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

39694,66

1,0896

43251,3

3556,64

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

116

ALEEA LUXEMBURG PRELUNGIRE - ILUMINAT PUBL

1010442

I.7.I.3.

29.09.2014/31.12.2017

52090,32

1,0896

56757,61

4667,29

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

117

STR TRANSILVANIEI ILUMINAT PUBLIC INV. 2014

1010444

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

159724,14

1,0896

174035,42

14311,28

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

118

STR TURNULUI P-TA TG PEȘTELUI ILUMINAT PUB S.19614

1010445

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

66477

1,0896

72433,34

5956,34

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

119

P-TA IANCU DE HUNEDOARA MOD ILUM PUBLIC

1010447

1.7.1.3.

29.09.2014/31.12.2017

51759,45

1,0896

56397,1

4637,65

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

120

VIADUCT GARA MICA ILUMINAT PUBLIC INV 2014

1010449

1.7.1.2.

29.09.2014/31.12.2017

208592,12

1,0896

227281,97

18689,85

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

121

STR. 9 MAI - MODERN. ILUMINAT ( MONTAJ STAL

1010511

1.7.1.2.

31.12.2014/31.12.2017

363174,08

1,0896

395714,48

32540,4

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

122

ILUMINAT PUBLIC STR. REVOLUȚIEI

1010517

1.7.1.2.

31.12.2014/31.12.2017

97008,82

1,0896

105700,81

8691,99

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

123

STR. CUPTORULUI ILUMINAT PUBLIC SMIS 41741

1010523

1.7.1.3.

05.03.2015/31.12.2017

149039,65

1,0896

162393,6

13353,95

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

124

VIADUCT CV. VASILE AARON MODERN. ILUMINAT PU

1010573

1.7.1.3.

13.07.2015/31.12.2017

751206,89

1,0896

818515,03

67308,14

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

125

STR.FRUNZEI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC

1010613

1.7.1.3.

31.12.2015/31.12.2017

196648,06

1,0896

214267,73

17619,67

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

126

VIADUCT CALEA SURII MICI - KOGALN. ILUMINAT-

1010621

1.7.1.2.

31.12.2015/31.12.2017

493618,55

1,0896

537846,77

44228,22

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

127

ILUMINAT PUBLIC STR MAGHERANULUI SMIS 45725

1010658

1.7.1.2.

30.06.2016/31.12.2017

338696,51

1,0896

369043,72

30347,21

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

128

ILUMINAT PUBLIC STR GUSTERITEI SMIS 45725

1010662

1.7.1.2.

30.06.2016/31.12.2017

38649,9

1,0896

42112,93

3463,03

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

129

ILUMINAT PUBLIC A HAIDUCULUI

1010842

1.7.1.2.

31.12.2016/31.12.2017

125445,87

1,0896

136685,82

11239,95

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

130

ILUMINAT PUBLIC STR. ECATERINA VARGA

1010889

1.7.1.2.

05.05.2017/05.05.2017

35718,86

1,1217

40065,85

4346,99

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

131

ILUMINAT PUBLIC CARTIER DIODA

1010930

1.7.3.

29.09.2017/29.09.2017

497608,41

1,1143

554485,05

56876,64

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

132

ILUMINAT PUBLIC STR.PRINCIPATELE UNITE

1010957

1.7.1.2.

28.12.2017/28.12.2017

110918,69

1,0896

120857

9938,31

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

133

MOD.ILUM.PUB.VIITORULUI EXE

1010963

1.7.1.2.

28.12.2017/28.12.2017

292628,59

1,0896

318848,11

26219,52

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

134

ILUMINAT PUBLIC CARTIER REȘIȚA II

1010964

1.7.1.2.

28.12.2017/28.12.2017

128368,37

1,0896

139870,18

11501,81

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

135

MOD.ILUM.PLUGARILOR EXE

1010965

1.7.1.2.

28.12.2017/28.12.2017

89588,35

1,0896

97615,47

8027,12

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

136

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR.BALEA-H.OBER

1010967

1.7.1.2.

28.12.2017/28.12.2017

456864,65

1,0896

497799,72

40935,07

P DOM. PUB.(DP)-ILUM1NAT PUBLIC

137

ILUMINAT PUBLIC B-DULVICTORIEI

1010970

1.7.3.

28.12.2017/28.12.2017

79942,13

1,0896

87104,94

7162,81

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

138

ILUMINAT PUBLIC CALEA DUMBRĂVII

1010974

1.7.3.

28.12.2017/28.12.2017

274871,69

1,0896

299500,19

24628,5

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

139

ILUMINAT PUBLIC FRAȚII BUZESTI

1010976

1.7.3.

28.12.2017/28.12.2017

798541,15

1,0425

832479,15

33938

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

140

IL.ECO-EF. PARCSUBARINI EXE_______________________

1011003

I.7.I.2.

10.04.2018/10.04.2018

2398064,49

1,0691

2563770,75

165706,26

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

141

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ALEEA SELIMBAR

1011004

1.7.1.2.

11.04.2018/11.04.2018

512937,59

1,0691

548381,58

35443,99

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

142

MOD ILUMINAT PUBLIC ȘTEFAN CEL MARE ZONA BRO

1011005

1.7.1.2.

11.04.2018/11.04.2018

714194,93

1,0691

763545,8

49350,87

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

143

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC CARTIER ȘTRAND

1011006

1.7.1.2.

11.04.2018/11.04.2018

1193705,23

1,0691

1276190,26

82485,03

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

144

ILUMINAT PUBLIC STR. G-RAL BALAN

1011009

1.7.3.

26.07.2018/26.07.2018

28651,45

1,0671

30573,96

1922,51

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

145

ILUMINAT PUBLIC STR. NARCISELOR

1011010

1.7.3.

26.07.2018/26.07.2018

11055,46

1,0672

11798,39

742,93

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

146

ILUMINAT PUBLIC STR. ION POP RETEGANU

1011012

1.7.3.

26.07.2018/26.07.2018

10145,24

1,0673

10828,01

682,77

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

147

ILUMINAT PUBLIC STR PĂLTINIȘ

1011014

1.7.3.

26.07.2018/26.07.2018

13621,74

1,0672

14537,12

915,38

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

148

ILUMINAT PUBLIC STR CARPATILOR

1011064

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

23849,51

1,0671

25449,81

1600,3

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

149

ILUMINAT PUBLIC STR MARGARETELOR

1011066

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

176596,75

1,0724

189382,35

12785,6

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

150

ILUMINAT PUBLIC STR BALANȚEI

1011068

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

12987,84

1,0672

13860,62

872,78

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

151

ILUMINAT PUBLIC STR LAMINORULUI

1011070

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

19176,14

1,0689

20497,38

1321,24

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

152

ILUMINAT PUBLIC STR PLEVNEI

1011072

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

29546,2

1,0671

31528,75

1982,55

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

153

ILUMINAT PUBLIC STR TURGHENIEV

1011074

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

12022,27

1,0672

12830,17

807,9

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

154

ILUMINAT PUBLIC STR. BERZELOR

1011076

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

14056,04

1,0671

14999,2

943,16

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

155

ILUMINAT PUBLIC STR.SINCAI

1011078

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

31710,24

1,0671

33838

2127,76

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

156

ILUMINAT PUBLIC STR.SALCIILOR

1011080

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

14904,98

1,0671

15905,1

1000,12

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

157

ILUMINAT PUBLIC STR.OLTULUI

1011082

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

6537,93

1,0671

6976,63

438,7

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

158

ILUMINAT PUBLIC STR. SMIGHELSCHI

1011084

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

6787,63

1,0672

7243,76

456,13

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

159

ILUMINAT PUBLIC STR. CALAN

1011086

1.7.3.

30.07.2018/30.07.2018

36247,1

1,0672

38682,91

2435,81

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

160

ILUMINAT PUBLIC STR. PORUMBEILOR

1011088

1.7.3.

31.07.2018/31.07.2018

23947,62

1,0672

25556,9

1609,28

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

161

ILUMINAT PUBLIC STR. ARMONIEI

1011090

1.7.3.

31.07.2018/31.07.2018

7037,83

1,0672

7510,77

472,94

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

162

ILUMINAT PUBLIC STR. ANUL1907

1011092

1.7.3.

31.07.2018/31.07.2018

48174,43

1,0671

51406,93

3232,5

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

163

ILUMINAT PUBLIC STR. RANDUNELELOR

1011094

1.7.3.

31.07.2018/31.07.2018

32641,25

1,0672

34834,74

2193,49

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

164

ILUMINAT PUBLIC STR. TRAIAN

1011096

1.7.3.

31.07.2018/31.07.2018

17045,55

1,0673

18192,72

1147,17

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

165

ILUMINAT PUBLIC STR. ULMULUI

1011098

1.7.3.

07.08.2018/07.08.2018

61236,32

1,0643

65173,82

3937,5

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

166

ILUMINAT PUBLIC STR. FAIANȚEI

1011100

1.7.3.

07.08.2018/07.08.2018

18353,01

1,0644

19534,94

1181,93

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

167

ILUMINAT PUBLIC STR. ZUGRAVILOR

1011102

1.7.3.

09.08.2018/09.08.2018

5390,93

1,0645

5738,65

347,72

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

168

ILUMINAT PUBLIC STR. ZIDARILOR

1011104

1.7.3.

09.08.2018/09.08.2018

12291,94

1,0644

13083,54

791,6

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

169

ILUMINAT PUBLIC STR. FAGULUI

1011106

1.7.3.

09.08.2018/09.08.2018

28077,07

1,0643

29882,43

1805,36

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

170

ILUMINAT PUBLIC STR. GORASLAU

1011131

1.7.1.2.

19.09.2018/19.09.2018

86714,1

1,0609

91994,99

5280,89

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

171

ILUMINAT PUBLIC STR. MIRASLAU

1011133

1.7.1.2.

19.09.2018/19.09.2018

152756,35

1,0498

160363,62

7607,27

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

172

ILUMINAT PUBLIC STR.DIACONOVICI

1011139

1.7.1.2.

17.12.2018/17.12.2018

13265,03

1,0551

13995,93

730,9

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

173

ILUMINAT PUBLIC STR.LEBEDEI

1011142

I.7.I.2.

17.12.2018/17.12.2018

16737,94

1,0551

17660,2

922,26

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

174

ILUMINAT PUBLIC STR.LUCEAFARULUI

1011144

1.7.1.2.

18.12.2018/18.12.2018

52197,74

1,0551

55073,84

2876,1

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

175

ILUMINAT PUBLIC STR.ARCULUI

1011146

1.7.1.2.

18.12.2018/18.12.2018

10493,66

1,0551

11071,86

578,2

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

176

ILUMINAT PUBLIC STR.LIBERTATI1

1011162

1.7.1.2.

18.12.2018/18.12.2018

9199,36

1,0551

9706,24

506,88

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

177

ILUMINAT PUBLIC STR.SP.MILESCU

1011164

1.7.1.2.

18.12.2018/18.12.2018

6135,83

1,0551

6473,91

338,08

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

178

ILUMINAT PUBLIC STR. ANA IPATESCU

1011171

I.7.I.3.

28.01.2019/28.01.2019

86493,63

1,0464

90506,93

4013,3

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

179

ILUMINAT PUBLIC STR OCTAVIAN NITA

1011173

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

61089,96

1,0464

63924,53

2834,57

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

180

ILUMINAT PUBLIC STR MĂLINULUI

1011175

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

34489,05

1,0464

36089,34

1600,29

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

181

ILUMINAT PUBLIC STR. OVĂZULUI

1011177

1.7.1.2.

28.01.2019/28.01.2019

31608,44

1,0464

33075,07

1466,63

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

182

ILUMINAT PUBLIC STR. SECERATOARELOR

1011179

1.7.1.2.

28.01.2019/28.01.2019

38102,87

1,0464

39870,84

1767,97

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

183

ILUMINAT PUBLIC STR. SERBOTA

1011182

I.7.I.2.

28.01.2019/28.01.2019

20427,19

1,0464

21375,01

947,82

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

184

ILUMINAT PUBLIC PIAȚA CLUJ

1011184

1.7.1.2.

28.01.2019/28.01.2019

22719,63

1,0464

23773,82

1054,19

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

185

ILUMINAT PUBLIC STR. GRÂULUI

1011187

1.7.1.2.

28.01.2019/28.01.2019

58351,14

1,0464

61058,63

2707,49

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

186

ILUMINAT PUBLIC STRADA ZĂVOI

1011189

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

127284,1

1,0464

133190,08

5905,98

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

187

ILUMINAT PUBLIC STR. STAVILARULUI

1011230

I.7.I.3.

28.01.2019/28.01.2019

53760,33

1,0464

56254,81

2494,48

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

188

ILUMINAT PUBLIC STR AVIAȚIEI

1011232

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

125656,97

1,0464

131487,45

5830,48

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

189

ILUMINAT PUBLIC STR. COOPERATORILOR

1011233

I.7.I.3.

28.01.2019/28.01.2019

28396,93

1,0464

29714,55

1317,62

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

190

ILUMINAT PUBLIC str.scurta

1011235

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

7470,57

1,0464

7817,2

346,63

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC_________

191

ILUMINAT PUBLIC IAZU MORII

1011237

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

40262,57

1,0464

42130,75

1868,18

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

192

ILUMINAT PUBLIC STR. LUNCII

1011239

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

24388,83

1,0464

25520,47

1131,64

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

193

ILUMINAT PUBLIC STRADA FRASINULUI

1011241

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

27257,68

1,0464

28522,44

1264,76

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

194

ILUMINAT PUBLIC STR.PINULUI

1011243

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

33833,89

1,0464

35403,78

1569,89

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

195

ILUMINAT PUBLIC STRADA CED0N1A

1011245

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

4788,48

1,0464

5010,67

222,19

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

196

ILUMINAT PUBLIC STR. MUNCITORILOR

1011247

I.7.I.3.

28.01.2019/28.01.2019

40075,06

1,0464

41934,54

1859,48

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

197

ILUMINAT PUBLIC STR. ORLAT

1011249

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

19391

1,0464

20290,74

899,74

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

198

ILUMINAT PUBLIC STR. ȘTEFAN LUCHIAN

1011251

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

25203,21

1,0464

26372,64

1169,43

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

199

ILUMINAT PUBLIC STR. PRESACA

1011253

1.7.1.3.

28.01.2019/28.01.2019

21685,71

1,0464

22691,93

1006,22

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

200

ILUMINAT PUBLIC STR. PRELUNGIREA SACEL

1011258

1.7.1.2.

12.03.2019/12.03.2019

421357,74

1,0328

435178,27

13820,53

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

201

MOD. ILUMINAT PUBL. STR. ISLAZULUI ZONA DE BLOCUR

1011259

1.7.1.2.

12.03.2019/12.03.2019

267961,61

1,0331

276831,14

8869,53

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

202

ILUMINAT PUBLIC STR. MILEA

1011260

1.7.1.2.

12.03.2019/12.03.2019

343883,69

1,0331

355266,24

11382,55

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

203

ILUMINAT PUBLIC STR. ȘCOALA DE ÎNOT

1011262

1.7.1.2.

12.03.2019/12.03.2019

121370,71

1,0331

125388,08

4017,37

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

204

ILUMINAT PUBLIC STR. MEHEDINȚI

1011264

1.7.1.2.

12.03.2019/12.03.2019

209027,33

1,0331

215946,13

6918,8

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

205

ILUMINAT PUBLIC STR. ALEEA ȚESĂTORILOR

1011266

1.3.7.2.

12.03.2019/12.03.2019

326725,86

1,0331

337540,49

10814,63

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

206

ILUMINAT PUBLIC STR. BLANARILOR

1011268

1.3.7.2.

12.03.2019/12.03.2019

72605,75

1,0331

75009

2403,25

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

207

ILUMINAT PUBLIC STR. UZINEI

1011269

1.3.7.2.

12.03.2019/12.03.2019

326725,85

1,0331

337540,48

10814,63

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

208

ILUMINAT PUBLIC STR. ALEEA BUIA

1011290

1.3.7.2.

19.03.2019/19.03.2019

84208,28

1,0331

86995,57

2787,29

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

209

ILUMINAT PUBLIC STR. ALEEA TURNU ROȘU

1011292

1.3.7.2.

19.03.2019/19.03.2019

128191,66

1,0331

132434,8

4243,14

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

210

ILUMINAT PUBLIC STR. ALEEA BIRUINȚEI

1011294

1.3.7.2.

19.03.2019/19.03.2019

174099,02

1,0331

179861,7

5762,68

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

211

ILUMINAT PUBLIC STR. LAMINORULUI

1011316

1.7.3.

04.09.2019/04.09.2019

804,8

1,0252

825,08

20,28

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

212

ILUMINAT PUBLIC SOSEAUA ALBA IULIA ZONA DE BLOCU

1011325

1.7.1.2.

24.09.2019/24.09.2019

372853,49

1,0252

382249,4

9395,91

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

213

ILUMINAT PUBLIC STR.ALEEA IASOMIEI

1011327

1.7.1.2.

24.09.2019/24.09.2019

222642,16

1,0252

228252,74

5610,58

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

214

ILUMINAT PUBLIC STR PAJIȘTE!

1011329

I.7.I.2.

24.09.2019/24.09.2019

333963,25

1,0252

342379,12

8415,87

P DOM. PUB.(DP)-ILUMINAT PUBLIC

215

CART. REȘIȚA - CONDUCTA GAZ METAN - STRADALA

1006867

1.9.3.

01.11.2009/31.12.2017

211254,6

1,0896

230183,01

18928,41

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

216

REȚELE DE GAZ STR. RUSCIORULUI TR. 1

1009499

1.9.3.

01.04.2011/31.12.2017

1110983,68

1,0896

1210527,82

99544,14

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

217

L.T.E. TILIȘCA VIABILIZARE GAZE

1009517

1.9.3.

05.12.2011/31.12.2017

7290,38

1,0896

7943,6

653,22

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

218

REȚEA GAZ STR. KOGALNICEANU

1009562

1.9.3.

12.12.2011/31.12.2017

391949,41

1,0896

427068,08

35118,67

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

219

REȚEA DE GAZ STR. VULCAN

1010109

1.9.3.

15.07.2011/31.12.2017

106166,69

1,0896

115679,23

9512,54

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

220

RET GAZE NAT REȘIȚA II (BRANȘAMENTE BLOC ANL)

1010598

1.9.3.

30.09.2015/31.12.2017

170184,64

1,0896

185433,18

15248,54

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

221

REȚEA GAZ POD CIBIN

1010853

1.9.3.

20.02.2017/20.02.2017

283277,25

1,1289

319791,69

36514,44

P DOM. PUB.(DP)-RETEA COND. GA

222

CART. REȘIȚA - REȚEA TELECOMUNICAȚII

1006869

1.3.25.

01.11.2009/31.12.2017

93485,37

1,0896

101861,66

8376,29

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

223

STR. E. BIELTZ - CABLAJ METROPOLITAN

1009502

1.3.20.

02.05.2011/31.12.2017

252729,98

1,0896

275374,59

22644,61

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

224

REȚEA TELECOM STR. KOGALNICEANU

1009563

1.3.25.

12.12.2011/31.12.2017

123485,94

1,0896

134550,28

11064,34

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

225

CABLAJ METROPOLITAN CALEA DUMBRĂVII

1010107

1.3.25.

19.08.2011/31.12.2017

3505894,6

1,0891

3818269,81

312375,21

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

226

CABLAJ METROPOLITAN STR. LUDOS

1010108

1.3.25.

19.08.2011/31.12.2017

71257,65

1,0896

77642,34

6384,69

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

227

STR. NICOLAE IORGA-CANAL METROPOLITAN

1010116

1.3.25.

02.08.2012/31.12.2017

142853,89

1,0896

155653,6

12799,71

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

228

CABLAJ METROPOLITAN CALEA POPLACII

1010446

1.3.25.

29.09.2014/31.12.2017

336878,71

1,0896

367063,04

30184,33

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

229

CABLAJ METROPOLITAN CALEA CISNADIEI

1010451

1.3.25.

29.09.2014/31.12.2017

363757,57

1,0896

396350,25

32592,68

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

230

STR.FRUNZEI CABLAJ METROPOLITAN

1010614

1.3.25.

31.12.2015/31.12.2017

156262,51

1,0896

170263,63

14001,12

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

231

CABLAJ METR A HAIDUCULUI

1010843

1.3.25.

31.12.2016/31.12.2017

175886,25

1,0896

191645,66

15759,41

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

232

CABLAJ METROPOLITAN STR. BUJORULUI

1010888

1.3.25.

05.05.2017/05.05.2017

374,85

1,1217

420,47

45,62

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

233

CABLAJ METROPOLITAN ZONA DIODA

1010929

1.3.25.

28.09.2017/28.09.2017

364235,22

1,1143

405867,31

41632,09

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

234

CABLAJ METROPOLITAN STR. BALEA- H.OBERTH

1010966

1.3.25.

28.12.2017/28.12.2017

419291,12

1,0896

456859,6

37568,48

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

235

INFRASTRUCTURA METRIPOLITANA B-DUL MILEA

1010968

1.3.25.

28.12.2017/28.12.2017

2071119,29

1,0892

2255863,13

184743,84

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

236

INFRASTRUCTURA METRIPOLITANA B-DUL VICTORIEI

1010969

1.3.25.

28.12.2017/28.12.2017

641428,54

1,0891

698579,82

57151,28

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

237

INFRASTRUCTURA METRIPOLITANA B-DUL COPOSU

1010972

1.3.25.

28.12.2017/28.12.2017

946705,34

1,0892

1031151,46

84446,12

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

238

INFRASTRUCTURA METROPOLITANA SOSEAUA ALBA IU

1010975

1.3.25.

28.12.2017/28.12.2017

3200344,17

1,0892

3485814,87

285470,7

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

239

CABLAJ METROPOLITAN STR. ALEEA FRAȚII BUZESTI

1010977

1.3.25.

28.12.2017/28.12.2017

88697,28

1,0896

96644,56

7947,28

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

240

CABLAJ METROPOLITAN STR.G-RAL BALAN

1011008

1.3.25.

26.07.2018/26.07.2018

116966,72

1,0671

124815,19

7848,47

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

241

CABLAJ METROPOLITAN STR. NARCISELOR

1011011

1.3.25.

26.07.2018/26.07.2018

25725,9

1,0672

27454,68

1728,78

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

242

CABLAJ METROPOLITAN STR. ION POP RETEGANU

1011013

1.3.25.

26.07.2018/26.07.2018

40631,35

1,0673

43365,84

2734,49

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

243

CABLAJ METROPOLITAN STR. PĂLTINIȘ

1011015

1.3.25.

26.07.2018/26.07.2018

45487,03

1,0672

48543,76

3056,73

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

244

CABLAJ METROPOLITAN STR. CARPATILOR

1011065

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

109330,94

1,0671

116667,05

7336,11

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

245

CABLAJ METROPOLITAN STR,MARGARETELOR

1011067

1.3.25.

04.09.2019/04.09.2019

157461,09

1,0252

161429,11

3968,02

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

246

CABLAJ METROPOLITAN STR. BALANȚEI

1011069

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

52444,24

1,0689

56057,65

3613,41

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

247

CABLAJ METROPOLITAN STR. LAMINORULUI

1011071

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

74782,13

1,0689

79934,62

5152,49

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

248

CABLAJ METROPOLITAN STR. PLEVNEI

1011073

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

131050,75

1,0689

140080,15

9029,4

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

249

CABLAJ METROPOLITAN STR. TURGHENIEV

1011075

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

45071,1

1,0672

48099,88

3028,78

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

250

CABLAJ METROPOLITAN STR. BERZELOR

1011077

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

164774,03

1,0671

175830,37

11056,34

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

251

CABLAJ METROPOLITAN STR. SINCAI

1011079

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

188770,4

1,0671

201436,89

12666,49

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

252

CABLAJ METROPOLITAN STR. SĂLCIILOR

1011081

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

112328,44

1,0671

119865,68

7537,24

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

253

CABLAJ METROPOLITAN STR. OLTULUI

1011083

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

83723,26

1,0671

89341,09

5617,83

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

254

CABLAJ METROPOLITAN STR. SMIGHELSCHI

1011085

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

80743,31

1,0672

86169,26

5425,95

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

255

CABLAJ METROPOLITAN STR. CALAN

1011087

1.3.25.

30.07.2018/30.07.2018

136661,05

1,0672

145844,67

9183,62

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

256

CABLAJ METROPOLITAN STR. PORUMBEILOR

1011089

1.3.25.

31.07.2018/31.07.2018

55364,02

1,0672

59084,48

3720,46

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

257

CABLAJ METROPOLITAN STR. ARMONIEI

1011091

1.3.25.

31.07.2018/31.07.2018

92260,58

1,0672

98460,49

6199,91

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

258

CABLAJ METROPOLITAN STR. ANUL1907

1011093

1.3.25.

31.07.2018/31.07.2018

89134,3

1,0671

95115,21

5980,91

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

259

CABLAJ METROPOLITAN STR. RANDUNELELOR

1011095

1.3.25.

31.07.2018/31.07.2018

112422,11

1,0672

119976,88

7554,77

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

260

CABLAJ METROPOLITAN STR. TRAIAN

1011097

1.3.25.

31.07.2018/31.07.2018

41837,62

1,0673

44653,29

2815,67

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

261

CABLAJ METROPOLITAN STR. ULMULUI

1011099

1.3.25.

07.08.2018/07.08.2018

263328,89

1,0643

280260,94

16932,05

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

262

CABLAJ METROPOLITAN STR. FAIANȚEI

1011101

1.3.25.

07.08.2018/07.08.2018

133192,9

1,0644

141770,52

8577,62

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

263

CABLAJ METROPOLITAN STR. ZUGRAVILOR

1011103

1.3.25.

09.08.2018/09.08.2018

61783,76

1,0645

65768,81

3985,05

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

264

CABLAJ METROPOLITAN STR. ZIDARILOR

1011105

1.3.25.

09.08.2018/09.08.2018

61538,28

1,0644

65501,35

3963,07

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

265

CABLAJ METROPOLITAN STR. FAGULUI

1011107

1.3.25.

09.08.2018/09.08.2018

198103

1,0643

210841,02

12738,02

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

266

CABLAJ METROPOLITAN STR. GORASLAU

1011132

1.3.25.

19.09.2018/19.09.2018

140443,98

1,0609

148997,02

8553,04

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

267

CABLAJ METROPOLITAN STR. MIRASLU

1011134

1.3.25.

19.09.2018/19.09.2018

148705,38

1,0609

157761,54

9056,16

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

268

CABLAJ METROPOLITAN STR. DIACONOVICI

1011140

1.3.25.

17.12.2018/17.12.2018

89202,15

1,0551

94117,19

4915,04

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

269

CABLAJ METROPOLITAN STR. LEBEDEI

1011143

1.3.25.

17.12.2018/17.12.2018

79395,25

1,0551

83769,93

4374,68

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

270

CABLAJ METROPOLITAN STR. LUCEAFĂRULUI

1011145

1.3.25.

18.12.2018/18.12.2018

188604,43

1,0551

198996,53

10392,1

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

271

CABLAJ METROPOLITAN STR. ARCULUI

1011147

1.3.25.

18.12.2018/18.12.2018

63347,76

1,0551

66838,22

3490,46

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

272

CABLAJ METROPOLITAN STR. LIBERTĂȚII

1011163

1.3.25.

18.12.2018/18.12.2018

32363,36

1,0551

34146,58

1783,22

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

273

CABLAJ METROPOLITAN STR. SP.MILESCU

1011165

1.3.25.

18.12.2018/18.12.2018

16080,33

1,0551

16966,36

886,03

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

274

CABLAJ METROPOLITAN IPATESCU

1011172

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

213896,62

1,0464

223821,42

9924,8

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

275

CABLAJ METROPOLITAN STR.OCTAVIAN NITA

1011174

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

109007,35

1,0464

114065,29

5057,94

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

276

CABLAJ METROPOLITAN STR. MĂLINULUI

1011176

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

102008,82

1,0464

106742,03

4733,21

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

277

CABLAJ METROPOLITAN STR. OVĂZULUI

1011178

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

28340,31

1,0464

29655,3

1314,99

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

278

CABLAJ METROPOLITAN STR. SECERATOARELOR

1011180

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

52197,09

1,0464

54619,04

2421,95

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

279

CABLAJ METROPOLITAN STR. SERBOTA

1011183

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

38223,92

1,0464

39997,51

1773,59

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

280

CABLAJ METROPOLITAN PIAȚA CLUJ

1011186

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

10935,9

1,0464

11443,33

507,43

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

281

CABLAJ METROPOLITAN STR. GRÂULUI

1011188

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

60573,93

1,0464

63384,56

2810,63

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

282

CABLAJ METROPOLITAN STR.ZAVOI

1011229

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

301739,45

1,0464

315740,16

14000,71

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

283

CABLAJ METROPOLITAN STR. STAVILARULUI

1011231

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

278028,69

1,0464

290929,22

12900,53

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

284

CABLAJ METROPOLITAN STR COOPERATORILOR

1011234

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

58768,93

1,0464

61495,81

2726,88

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

285

CABLAJ METROPOLITAN STR. SCURTA

1011236

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

32359,77

1,0464

33861,26

1501,49

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

286

CABLAJ METROPOLITAN STR IAZU MORII

1011238

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

51374,82

1,0464

53758,61

2383,79

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

287

CABLAJ METROPOLITAN STR LUNCII

1011240

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

78203,27

1,0464

81831,9

3628,63

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

288

CABLAJ METROPOLITAN STR FRASINULUI

1011242

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

111923,39

1,0464

117116,64

5193,25

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

289

CABLAJ METROPOLITAN STR PINULUI

1011244

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

56773,81

1,0464

59408,11

2634,3

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

290

CABLAJ METROOPOLITAN STR CEDONIA______________

1011246

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

22455,92

1,0464

23497,87

1041,95

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

291

CABLAJ METROPOLITAN STR MUNCITORILOR

1011248

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

66662,84

1,0464

69756

3093,16

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

292

CABLAJ METROPOLITAN STR ORLAT

1011250

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

17964,28

1,0464

18797,82

833,54

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

293

CABLAJ METROPOLITAN STR ȘTEFAN LUCHIAN

1011252

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

58834,2

1,0464

61564,11

2729,91

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

294

CABLAJ METROPOLITAN STR PRESACA

1011254

1.3.25.

28.01.2019/28.01.2019

19203,97

1,0464

20095,03

891,06

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

295

CABLAJ METROPOLITAN STR. MILEA

1011261

1.3.25.

12.03.2019/12.03.2019

154950,1

1,0331

160078,95

5128,85

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

296

CABLAJ METROPOLITAN STR. ȘCOALA DE ÎNOT

1011263

1.3.25.

12.03.2019/12.03.2019

162697,6

1,0331

168082,89

5385,29

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

297

CABLAJ METROPOLITAN STR. MEHEDINȚI

1011265

1.3.25.

12.03.2019/12.03.2019

69727,55

1,0331

72035,53

2307,98

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

298

CABLAJ METROPOLITAN STR. ALEEA ȚESĂTORILOR

1011267

1.3.25.

12.03.2019/12.03.2019

129849,23

1,0331

134147,24

4298,01

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

299

CABLAJ METROPOLITAN STR. UZINEI

1011270

1.3.25.

12.03.2019/12.03.2019

179315,61

1,0331

185250,96

5935,35

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

300

CABL.METROP SENS GIR.ST. CEL MARE-BALEA-MOLDOVE

1011271

1.3.25.

13.03.2019/13.03.2019

75591,01

1,0331

78093,07

2502,06

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

301

CABLAJ METROPOLITAN STR MIRASLAU

1011289

1.3.25.

19.03.2019/19.03.2019

94737,26

1,0331

97873,06

3135,8

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

302

CABLAJ METROPOLITAN STR ALEEA BUIA

1011291

1.3.25.

19.03.2019/19.03.2019

130907,14

1,0331

135240,17

4333,03

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

303

CABLAJ METROPOLITAN STR ALEEA TURNU ROȘU

1011293

1.3.25.

19.03.2019/19.03.2019

199282,12

1,0331

205878,36

6596,24

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

304

CABLAJ METROPOLITAN STR ALEEA BIRUINȚEI

1011295

1.3.25.

19.03.2019/19.03.2019

270648,07

1,0331

279606,52

8958,45

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

305

CABLAJ METROPOLITAN STR. BALANȚEI

1011315

1.3.25.

04.09.2019/04.09.2019

2151,94

1,0252

2206,17

54,23

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

306

CABLAJ METROPOLITAN STR.LAMINORULUI

1011317

1.3.25.

04.09.2019/04.09.2019

3138,5

1,0252

3217,59

79,09

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

307

CABLAJ METROPOLITAN STR. ALEEA FRARTII BUZESTI

1011318

1.3.25.

04.09.2019/04.09.2019

170567,81

1,0252

174866,12

4298,31

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

308

CABLAJ METROPOLITAN STR. NICOLAE IORGA

1011319

1.3.25.

04.09.2019/04.09.2019

136741,98

1,0252

140187,88

3445,9

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

309

CABLAJ METROPOLITAN STR. CANTONULUI

1011324

1.3.25.

24.09.2019/24.09.2019

145610,7

1,0252

149280,09

3669,39

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

310

CABLAJ METROPOLITAN SOS ALBA IULIA ZONA DE BLOCU

1011326

1.3.25.

30.09.2019/30.09.2019

151704,06

1,0252

155527

3822,94

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

311

CABLAJ METROPOLITAN ALEEA IASOMIEI

1011328

1.3.25.

24.09.2019/24.09.2019

90587,11

1,0252

92869,91

2282,8

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

312

CABLAJ METROPOLITAN STR. PAJISTEI

1011330

1.3.25.

24.09.2019/24.09.2019

135880,66

1,0252

139304,85

3424,19

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

313

CABLAJ METROPOLITA STR PLEVNEI

1011338

1.3.25.

04.09.2019/04.09.2019

5584,51

1,0252

5725,24

140,73

P DOM. PUB.(DP)-RETEA METROPOLITANA

314

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA B-DUL VICTORIEI 1-3

1000001

1.6.4.

01.04.1969/31.12.2017

8943407,44

1,0896

9744736,75

801329,31

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

315

PADOC CÂINI

1000050

1.2.7.

01.12.2002/31.12.2017

110002,34

1,0896

119858,55

9856,21

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

316

SEDIUL PRIMARIEI-BRUKENTHAL 2

1000057

1.6.4.

01.01.1969/31.12.2017

17291608,05

1,0861

18780415,5

1488807,45

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

317

PLACA COMEMORATIVA -BISERICA AZILULUI

1000965

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

318

PLACA COMEMORATIVA -AZILULUI NR.4

1000966

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

319

PLACA COMEMORATIVA -TURNU SCĂRILOR

1000967

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

320

PLACA COMEMORATIVA -BISERICA EVANGHELICA

1000968

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

321

PLACA COMEMORATIVA -BISERICA PAROH.ROMANO CA

1000969

1.6.6.

26.08.2003/31.12.2017

485,6

1,0896

529,11

43,51

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

322

PLACA COMEMORATIVA -TURNU SFATULUI

1000970

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

323

PLACA COMEMORATIVA -TURNU SFATULUI

1000971

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

324

PLACA COMEMORATIVA -AVRAM IANCU NR.1/3

1000972

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

325

PLACA COMEMORATIVA -AVRAM IANCU NR.16

1000973

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

326

PLACA COMEMORATIVA -AVRAM IANCU NR.17

1000974

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

327

PLACA COMEMORATIVA -AVRAM IANCU NR.1/3

1000975

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

328

PLACA COMEMORATIVA -BISERICA ROMANO CATOL.UR

1000976

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

329

PLACA COMEMORATIVA -ANDREI SAGUNA NR.6

1000977

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

330

PLACA COMEMORATIVA -ANDREI SAGUNA NR.6

1000978

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

331

PLACA COMEMORATIVA -MITROPOLIEI NR.20

1000979

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

332

PLACA COMEMORATIVA -MITROPOLIEI NR.19

1000980

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

333

PLACA COMEMORATIVA -MITROPOLIEI NR.19

1000981

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

334

PLACA COMEMORATIVA-MITROPOLIEI NR.7

1000982

1.6.6.

26.08.2003/31.12.2017

485,6

1,0896

529,11

43,51

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

335

PLACA COMEMORATIVA -N.BALCESCU NR.5

1000983

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

336

PLACA COMEMORATIVA -N.BALCESCU NR.5

1000984

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

337

PLACA COMEMORATIVA -XENOPOL NR.l

1000985

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

338

PLACA COMEMORATIVA -I.RATIU

1000986

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

339

PLACA COMEMORATIVA -ȘELARILOR NR.14

1000987

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

340

PLACA COMEMORATIVA -ȘELARILOR NR.4

1000988

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

341

PLACA COMEMORATIVA -N.BALCESCU NR.17

1000989

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

342

PLACA COMEMORATIVA -PIAȚA MARE NR.10

1000990

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

343

PLACA COMEMORATIVA -C.COPOSU SPITALUL JUDEȚE

1000991

1.6.6.

26.08.2003/31.12.2017

485,6

1,0896

529,11

43,51

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

344

PLACA COMEMORATIVA -C.COPOSU BASTIONUL HALLER

1000992

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

345

PLACA COMEMORATIVA -CETATII TURNUL DULGHERIL

1000993

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

346

PLACA COMEMORATIVA -CETATII TURNUL OLARILOR

1000994

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

347

PLACA COMEMORATIVA -B-DUL VICTORIEI NR.1/3

1000995

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

348

PLACA COMEMORATIVA -P.ILARIAN NR.9

1000996

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

349

PLACA COMEMORATIVA -CETATII TURNUL PANZARILOR

1000997

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

350

PLACA COMEMORATIVA -C.COPOSU ZIDUL CETATII

1000998

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

351

BUST MIHAI EMINESCU -PARCUL SUBARINI

1000999

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

72077,95

1,3933

100426,21

28348,26

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

352

BUST GHEORGHE BARITIU -PARCUL ASTRA

1001000

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

115324,72

1,3933

160681,93

45357,21

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

353

BUSTTIMOTEI CIPARIU -PARCUL ASTRA

1001001

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

57662,36

1,3933

80340,97

22678,61

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

354

BUST ANDREI MURESANU -PARCUL ASTRA

1001002

1.6.6.

26.08.2003/31.12.2017

9451

1,0896

10297,81

846,81

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

355

BUST ANDREI SAGUNA -PARCUL ASTRA

1001003

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

72077,95

1,3933

100426,21

28348,26

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

356

BUST GHEORGHE LAZAR -PARCUL ASTRA

1001004

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

72077,95

1,3933

100426,21

28348,26

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

357

BUST BADEA CARTAN -PARCUL ASTRA

1001005

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

72077,95

1,3933

100426,21

28348,26

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

358

BUST IOAN SLAVICI -PARCUL ASTRA

1001006

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

57662,36

1,3933

80340,97

22678,61

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

359

BUST MARIA TEREZA -STR.GLADIOLELOR

1001007

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

115324,72

1,3933

160681,93

45357,21

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

360

STATUIE GHEORGHE LAZAR -PIAȚA MARE (PIATRA)

1001008

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

129740,31

1,3933

180767,17

51026,86

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

361

STATUIA VICTORIEI -AEROPORTUL SIBIU

1001009

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

129740,31

1,3933

180767,17

51026,86

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

362

PLACA COMEMORATIVA -JOHANNEN VECSEY -B-DUL C

1001010

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

3748,05

1,3933

5222,16

1474,11

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

363

BUST SCHILLER -PIAȚA SCHILLER

1001011

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

28831,18

1,3933

40170,48

11339,3

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

364

TROITA EROI -PIAȚA UNIRII

1001012

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

57662,36

1,3933

80340,97

22678,61

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

365

STATUIE GEORGE DANIEL TEUTCH -PIAȚA HUET

1001014

1.6.6.

26.08.1999/01.12.2003

500000

1,9605

980250

480250

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

366

STATUIE GEORGE COSBUC -B-DUL VICTORIEI

1001015

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

86493,54

1,3933

120511,45

34017,91

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

367

STATUIE NICOLAUS OLAHUS -AVRAM IANCU

1001016

1.6.6.

26.08.1999/30.11.2008

360389,75

1,3933

502131,04

141741,29

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

368

STATUIE NEPOMUK -CURTEA CASEI PAROHIALE CATO

1001017

1.6.6.

26.08.1999/01.12.2003

175000

1,9605

343087,5

168087,5

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

369

ASOC.NEVAZATORILOR- A.IANCU 8

1002307

1.6.1.

01.01.1780/31.12.2017

342353,7

1,0896

373028,59

30674,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

370

RAMPA DE GUNOI VALEA REMETEA-DEALUL DAU 114

1004268

1.8.10.

01.01.1974/01.12.2003

11442,5

1,9605

22433,02

10990,52

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

371

BAZIN COLECTARE DEȘEURI LICHIDE

1004288

1.8.10.

01.01.1995/30.11.2008

3434,01

1,3933

4784,61

1350,6

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

372

BAZIN COLECTARE DEȘEURI LICHIDE

1004289

1.8.10.

01.01.1995/30.11.2008

2146,26

1,3933

2990,38

844,12

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

373

CONSTRUCȚIE PARTER SI MAGAZIE TABLA

1004290

1.6.4.

01.01.1976/31.12.2017

433,36

1,0896

472,19

38,83

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

374

DEPOZITE COMBUSTIBIL] (2 BUC)

1004296

1.5.5.

01.01.1977/01.12.2003

10908,33

1,9605

21385,78

10477,45

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

375

teren DE JOACA str.HIPODROMULUI

1004456

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

241704

1,2293

297126,73

55422,73

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

376

TEREN DE JOACA PECO MILEA

1004457

1.6.2.

01.01.1984/22.12.2010

764388,9

1,2293

939663,27

175274,37

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

377

teren DE JOACA str.oncesti

1004458

1.6.6.

01.01.1984/22.12.2010

3312240,01

1,2293

4071736,64

759496,63

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

378

TEREN DE JOACA STR.ȘTEFAN CEL MARE

1004459

1.6.6.

01.01.1989/22.12.2010

1366299,01

1,2293

1679591,37

313292,36

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

379

TEREN DE JOACA STR.VASILE AARON

1004460

1.6.6.

01.01.1984/22.12.2010

4305912,02

1,2293

5293257,65

987345,63

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

380

TEREN DE JOACA str.buia

1004461

1.6.2.

01.01.1975/22.12.2010

828060

1,2293

1017934,16

189874,16

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

381

TEREN DE JOACA SILVANA

1004462

1.6.2.

01.01.1975/22.12.2010

223576,2

1,2293

274842,22

51266,02

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

382

TEREN DE JOACA ALEEA FRAȚII BUZESTI

1004463

1.6.2.

01.01.1975/22.12.2010

90639

1,2293

111422,52

20783,52

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

383

TEREN DE JOACA ALEEA SELIMBAR

1004464

1.6.2.

01.01.1965/22.12.2010

1863135,01

1,2293

2290351,87

427216,86

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

384

TEREN DE JOACA STR.SIRETULUI

1004465

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

4326613,52

1,2293

5318706

992092,48

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

385

teren DE JOACA ALEEA sevis

1004466

1.6.2.

01.01.1975/22.12.2010

1656120,01

1,2293

2035868,33

379748,32

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

386

TEREN DE JOACA CT11

1004467

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

211491

1,2293

259985,89

48494,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

387

TEREN DE JOACA STR.LUPTEI NR.33

1004468

1.6.6.

01.01.1965/22.12.2010

124209

1,2293

152690,12

28481,12

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

388

TEREN DE JOACA ALEEA HAIDUCULUI

1004469

1.6.2.

01.01.1975/22.12.2010

543834

1,2293

668535,14

124701,14

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

389

TEREN DE JOACA str.goraslau

1004470

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

483408

1,2293

594253,45

110845,45

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

390

TEREN DE JOACA CT 5

1004471

1.6.6.

01.01.1976/22.12.2010

740218,51

1,2293

909950,6

169732,1

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

391

TEREN DE JOACA ALEEA FRAȚII BUZESTI BLOC 5

1004472

1.6.2.

01.01.1975/22.12.2010

9063E

1,2293

111422,52

20783,52

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

392

TEREN DE JOACA ALEEA BIRUINȚEI

1004473

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

761367,£

1,2293

935949,13

174581,55

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

393

TEREN DE JOACA GARA MICA

1004474

1.6.2.

01.01.1964/22.12.2010

2070150,01

1,2293

2544835,41

474685,4

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

394

TEREN DE JOACA SIBIUL NOU

1004475

1.6.2.

01.01.1970/22.12.2010

241704

1,2293

297126,73

55422,73

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

395

TEREN DE JOACA STR.RUSCIORULUI

1004476

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

24841S

1,2293

305380,25

56962,25

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

396

TEREN DE JOACA STR.GLADIOLELOR

1004477

1.6.6.

01.01.1970/22.12.2010

20701-

1,2293

254483,54

47468,54

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

397

TEREN DE JOACA STR.TIGLARI BLOC 61

1004478

1.6.6.

01.01.1970/22.12.2010

869463

1,2293

1068830,87

199367,87

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

398

TEREN DE JOACA STR.SIBIEL

1004479

1.6.6.

01.01.1985/22.12.2010

1035075

1,2293

1272417,7

237342,7

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

399

TEREN DE JOACA STR.BARSEI

1004480

1.6.2.

01.01.1970/22.12.2010

241704

1,2293

297126,73

55422,73

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

400

TEREN DE JOACA STR.DOINEI

1004481

1.6.2.

01.01.1970/22.12.2010

41403C

1,2293

508967,08

94937,08

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

401

TEREN DE JOACA STR.ION NECULCE

1004482

1.6.6.

01.01.1975/22.12.2010

241704

1,2293

297126,73

55422,73

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

402

SUBAPARTAMENTE 1 SI 2 PARTER P-TA MARE NR.12

1004514

1.6.2.

30.12.2004/31.12.2017

515927,45

1,0896

562154,55

46227,1

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

403

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.CL.DUMBRAVII NR

1004522

1.6.6.

01.01.1975/01.12.2003

10584

1,9605

20749,93

10165,93

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

404

ADĂPOST PROTECȚIE CIVILA CASA DE CULT.A SIND

1004544

1.6.6.

01.01.1973/01.12.2003

22226,4

1,9605

43574,86

21348,46

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

405

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA PASAJ P-TA UNIRII

1004545

1.6.6.

01.01.1978/01.12.2003

15876

1,9605

31124,9

15248,9

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

406

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.BIHORULUI NR.2

1004546

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

407

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.STRANDULUI NR.6

1004547

1.6.6.

01.01.1982/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

408

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.HATEGULUI NR.l

1004548

1.6.6.

01.01.1982/01.12.2003

46569,6

1,9605

91299,7

44730,1

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

409

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.CL.DUMBRAVII BL

1004549

1.6.6.

01.01.1980/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

410

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.CL.DUMBRAVII BL

1004550

1.6.6.

01.01.1979/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

411

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.INTR.SIRETULUI

1004551

1.6.6.

01.01.1980/01.12.2003

46569,6

1,9605

91299,7

44730,1

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

412

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.C.NOICA BL.3

1004552

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

413

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.SEMAFORULUI NR.

1004553

1.6.6.

01.01.1980/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

414

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.STEFLESTI NR.2

1004554

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

52920

1,9605

103749,66

50829,66

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

415

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.OASA NR.6

1004555

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

416

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.OASA NR.10

1004556

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

417

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.OASA NR.8

1004557

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

418

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.NEGOVANU NR.7

1004558

1.6.6.

01.01.1977/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

419

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.MUNCEL NR.5

1004559

1.6.6.

01.01.1980/01.12.2003

69854,4

1,9605

136949,55

67095,15

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

420

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.MUNCEL NR.3

1004560

1.6.6.

01.01.1980/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

421

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.MUNCEL NR.3

1004561

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

422

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.IEZER NR.13

1004562

1.6.6.

01.01.1977/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

423

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.IEZER BL.59

1004563

1.6.6.

01.01.1977/01.12.2003

23284,8

1,9605

45649,85

22365,05

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

424

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.SOIMULUI NR.16

1004564

1.6.6.

01.01.1978/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

425

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA STR.BIHORULUI NR.4

1004565

1.6.6.

01.01.1981/01.12.2003

34927,2

1,9605

68474,78

33547,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

426

CLĂDIRE - P-TA MICA 22 - 1008 MP

1004572

1.6.1.

01.01.1950/30.12.2013

13491944,47

1,0293

13887258,44

395313,97

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

427

SEDIU ADMINISTRATIV P-TA MICA 25 - 721,03 mp

1004574

1.6.1.

01.01.1950/21.12.2010

4750189,36

1,2293

5839407,78

1089218,42

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

428

PLACA COMEMORATIVA -AZILULUI NR.4

1004581

1.6.6.

01.01.1992/01.12.2003

260

1,9605

509,73

249,73

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

429

PLACA COMEMORATIVA -PIAȚA MARE NR.ll

1004582

1.6.6.

01.01.1998/30.11.2008

2385,26

1,3933

3323,38

938,12

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

430

CETATEA SI Bl ULU l-sit arhitectural

1004584

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

16022

1,0896

17457,57

1435,57

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

431

TURNUL FIERARILOR-Incinta ÎNDES SA

1004585

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

24033

1,0896

26186,36

2153,36

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

432

ZID SI TURN DE APARARE CU TURNUL BĂRBIERILOR

1004586

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

16022

1,0896

17457,57

1435,57

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

433

ZID DE APARARE-str.G.Baritiu si I.Lupas

1004587

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

8011

1,0896

8728,79

717,79

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

434

ZID DE APARARE str.Bastionului nr.2/8

1004588

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

8011

1,0896

8728,79

717,79

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

435

RONDELA-str.Bastionului nr.8

1004589

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

407215,15

1,0896

443701,63

36486,48

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

436

BASTIONUL MERCENARILOR-str.Bastionului

1004590

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

16022

1,0896

17457,57

1435,57

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

437

ZID DE APARARE str.Odobescu/Tribunei

1004591

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

8011

1,0896

8728,79

717,79

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

438

TURNUL DULGHERILOR, str.Cetatii

1004592

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

128176

1,0896

139660,57

11484,57

? DOM. PUBLIC (DP)-MF

439

ZID DE APARARE, str.Cetatii Sala Thalia

1004593

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

40055

1,0896

43643,93

3588,93

3 DOM. PUBLIC (DP)-MF

440

ZID DE APARARE CU TURN ARCHEBUZIERILOR

1004594

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

139244

1,0896

151720,26

12476,26

3 DOM. PUBLIC (DP)-MF

441

TURNUL OLARILOR, str.Cetatii

1004595

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

128176

1,0896

139660,57

11484,57

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

442

TURNUL GROS,str.Cetatii

1004596

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

1201650

1,0896

1309317,84

107667,84

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

443

ZID DE APARARE -Curtea Casei Capitulare Ev.

1004597

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

8011

1,0896

8728,7S

717,79

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

444

ZID DE APARARE Curtea Casei Parohiale Ev.

1004598

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

8011

1,0896

8728,75

717,79

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

445

TURNUL SCĂRILOR,P-ta Huet nr.3

1004599

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

24033

1,0896

26186,36

2153,36

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

446

ZID DE APARARE-str.A.lancu str.Movilei, sec.

1004600

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

4806,6

1,0896

5237,27

430,67

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

447

ZID DE APARARE-str.A.lancu 21-31

1004602

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

4806,6

1,0896

5237,27

430,67

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

448

TURNUL AURARILOR

1004607

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

29409,98

1,0896

32045,11

2635,13

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

449

ZID DE APARARE

1004608

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

30541,14

1,0896

33277,63

2736,49

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

450

TURNUL PORȚII

1004609

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

67869,19

1,0896

73950,27

6081,08

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

451

TURNUL PIELARILOR

1004610

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

16022

1,0896

17457,57

1435,57

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

452

ZID DE APARARE

1004611

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

84836,49

1,0896

92437,84

7601,35

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

453

ZID DE APARARE

1004612

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

4773466,5

1,0896

5201169,1

427702,6

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

454

ZID DE APARARE,str.Manejului-Col.A.Saguna

1004613

1.6.6.

30.12.2004/31.12.2017

237542,17

1,0896

258825,95

21283,78

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

455

STATUIE GHEORGHE LAZAR

1004665

1.6.7.

31.12.2005/31.12.2005

553892,5

1,6515

914753,46

360860,96

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

456

CAMERA BV-DULVASILE MILEA

1004671

1.6.4.

11.09.2006/31.12.2017

4305,3

1,0896

4691,05

385,75

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

457

MAGAZIE MUNIȚIE

1004677

1.5.5.

01.01.1900/01.12.2003

51142,8

1,9605

100265,46

49122,66

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

458

MAGAZIE MUNIȚIE

1004678

1.5.5.

01.01.1900/01.12.2003

42586,6

1,9605

83491,03

40904,43

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

459

MAGAZIE MUNIȚIE

1004679

1.5.5.

01.01.1900/01.12.2003

72338,8

1,9605

141820,22

69481,42

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

460

MAGAZIE MUNIȚIE

1004680

1.5.5.

01.01.1900/01.12.2003

15167,8

1,9605

29736,47

14568,67

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

461

MAGAZIE MUNIȚIE

1004684

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

50403,84

1,9605

98816,73

48412,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

462

MAGAZIE MUNIȚIE

1004686

1.5.5.

01.01.1988/01.12.2003

199748,4

1,9605

391606,74

191858,34

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

463

MAGAZIE MUNIȚIE

1004688

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

50403,84

1,9605

98816,73

48412,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

464

MAGAZIE MUNIȚIE

1004689

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

50403,84

1,9605

98816,73

48412,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

465

MAGAZIE MUNIȚIE

1004690

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

50403,84

1,9605

98816,73

48412,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

466

MAGAZIE MUNIȚIE

1004691

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

50403,84

1,9605

98816,73

48412,89

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

467

MAGAZIE MUNIȚIE

1004694

1.5.5.

01.01.1988/01.12.2003

109674,96

1,9605

215017,76

105342,8

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

468

MAGAZIE MUNIȚIE

1004695

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

3733,68

1,9605

7319,88

3586,2

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

469

MAGAZIE MUNIȚIE

1004696

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

32202,48

1,9605

63132,96

30930,48

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

470

MAGAZIE MUNIȚIE - M

1004697

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

8867,28

1,9605

17384,3

8517,02

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

471

MAGAZIE MUNIȚIE-L

1004698

1.5.5.

01.01.1972/01.12.2003

8867,28

1,9605

17384,3

8517,02

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

472

FOIȘOR

1004709

1.6.7.

01.01.1980/01.12.2003

1361,2

1,9605

2668,63

1307,43

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

473

FOIȘOR

1004710

1.6.7.

01.01.1980/01.12.2003

1361,2

1,9605

2668,63

1307,43

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

474

FOIȘOR

1004711

1.6.7.

01.01.1980/01.12.2003

1361,2

1,9605

2668,63

1307,43

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

475

MAGAZIE MUNIȚIE

1004712

1.5.5.

01.01.1982/01.12.2003

244298,99

1,9605

478948,17

234649,18

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

476

ÎMPREJMUIRE SARMA GHIMP.l RIND 3501ML UM RA

1004715

1.6.3.2.

14.07.2006/31.12.2017

12717,14

1,0896

13856,6

1139,46

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

477

ÎMPREJMUIRE SARMA GHIMP.2 RAND.500 ML UM RAS

1004716

1.6.3.2.

14.07.2006/31.12.2017

3633,53

1,0896

3959,09

325,56

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

478

ZID CETATII

1006454

1.6.7.

30.04.2003/01.12.2003

5814261,82

1,9605

11398860,3

5584598,48

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

479

FANTANA ARTEZIANA-DEALULUI S=56,72 MP

1006495

1.8.15.

01.01.1911/30.11.2008

40044,32

1,3933

55793,75

15749,43

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

480

FANTANA ARTEZIANA-B.DUL COPOS S=8,04 MP

1006496

1.8.15.

01.01.1911/30.11.2008

5676,24

1,3933

7908,71

2232,47

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

481

FANTANA ARTEZIANA-FILIGORIE SUBARINI 5=32,15

1006498

1.8.15.

01.01.1984/30.11.2008

22697,9

1,3933

31624,98

8927,08

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

482

FANTANA ARTEZIANA-CASA DE CULT.SIND. S=10MP

1006499

1.8.15.

01.01.1976/30.11.2008

7060

1,3933

9836,7

2776,7

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

483

FANTANA ARTEZIANA-BULEVARD

1006501

1.8.15.

31.07.2007/31.12.2017

180398,58

1,0896

196562,29

16163,71

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

484

WC ZONA OBEICTIE DE OCAZIE-P.OBOR

1006574

1.6.1.1.

01.10.2007/01.05.2016

184953

1,1289

208793,44

23840,44

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

485

CONSTRUCȚIE CRUCE -DEALUL GUSTERITEI

1006608

1.6.2.

31.12.2007/31.12.2017

866160,59

1,0896

943768,58

77607,99

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

486

FANTANA ARTEZIANA -PARC TINERETULUI

1006676

1.8.15.

13.08.2003/31.12.2017

536226,89

1,0558

566148,35

29921,46

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

487

STATUIE I.G.DUCA-PARC OBERTH(SOCLU+ALEE)

1006678

1.6.6.

10.06.2008/31.12.2017

49690,37

1,0896

54142,63

4452,26

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

488

GARD ZONA NORD P.OBOR

1006708

I.6.3.2.

31.12.2005/01.05.2016

19602

1,1289

22128,7

2526,7

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

489

PLATFORMA BALASTATA - ZONA OBOR

1006720

1.5.9.

15.12.2003/01.05.2016

110090

1,1289

124280,6

14190,6

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

490

POARTA GLISANTA ZONA NORD OBOR

1006721

1.5.14.

18.07.2006/01.05.2016

5983

1,1289

6754,21

771,21

P DOM. PUBLIC (DP)-MF____________________

491

SECTOR COMERCIALIZ.OB.DE OCAZIE PIAȚA OBOR

1006727

1.5.9.

27.07.2006/01.05.2016

202261

1,1282

228332,44

26071,44

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

492

FANTANA -PAVAJ PIAȚA MARE

1009451

1.8.15.

12.11.2010/31.12.2017

871885,95

1,0787

940503,37

68617,42

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

493

FANTANA ARTEZIANA B-DUL MIHAI VITEAZU

1009514

1.8.15.

06.10.2011/31.12.2017

522625,93

1,0896

569453,21

46827,28

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

494

AP.II-STR.GLADIOLELOR NR.4 - 904,64 MP,et.i+

1010102

1.1.1.

31.01.2012/31.12.2017

1924858,44

1,0896

2097325,76

172467,32

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

495

CLĂDIRE 2-STR.TURISMULUI NR.15 - 722,2 MP

1010134

1.10.

06.12.2012/06.12.2012

4161470,21

1,0349

4306705,52

145235,31

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

496

STÂLPI BETON T3 173 BUC

1010151

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

3200,5

1,1154

3569,84

369,34

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

497

STÂLPI METAL T3 166 BUC

1010154

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

5146,17

1,1154

5740,04

593,87

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

498

STÂLPI METAL T4 133 BUC

1010155

I.7.I.2.

23.04.2013/23.04.2013

1605,04

1,1154

1790,26

185,22

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

499

STÂLPI BETON T5 257 BUC

1010157

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

2675,63

1,1154

2984,4

308,77

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

500

STÂLPI METAL T5 5 BUC

1010158

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

60

1,1153

66,92

6,92

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

501

STÂLPI BETON T8 274 BUC

1010159

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

3004,96

1,1154

3351,73

346,77

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

502

STÂLPI METAL T8 2 BUC

1010160

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

26,5

1,1155

29,56

3,06

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

503

STÂLPI BETON TI 199 BUC

1010161

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

2095,47

1,1154

2337,29

241,82

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

504

STÂLPI METAL TI 197 BUC

1010162

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

2590,16

1,1154

2889,06

298,9

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

505

STÂLPI BETON T2 66 BUC

1010163

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

792,94

1,1154

884,45

91,51

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

506

STÂLPI BETON T4 385 BUC

1010359

1.7.1.2.

23.04.2013/23.04.2013

2829,75

1,1154

3156,3

326,55

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

507

FANTANA ARTEZIANA - STR. TURNULUI SMIS 19614

1010452

1.8.15.

30.09.2014/31.12.2017

194633,12

1,0896

212072,25

17439,13

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

508

FANTANA ARTEZIANA CIȘMEA STR. TURNULUI SMIS 1961

1010453

1.8.15.

30.09.2014/31.12.2017

3184,63

1,0896

3469,97

285,34

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

509

AMEN. ALEI PARC V.AURIE

1010518

1.3.7.2.

31.12.2014/31.12.2017

81052,76

1,0896

88315,09

7262,33

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

510

LOC DE JOACA - str. Cuptorului

1010529

1.3.7.2.

20.03.2015/31.12.2017

58450,84

1,0896

63688,04

5237,2

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

511

LOC DE JOACA P_TA TALMACIU

1010674

1.6.2.

30.06.2016/31.12.2017

41308,39

1,0896

45009,62

3701,23

P DOM. PUBLIC (DP) MF

512

Sculptura metalica- str. O.Goga nr.l (in fat

1010885

1.6.6.

23.03.2017/23.03.2017

6500

1,128

7332

832

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

513

BUST BRONZ NICOLAE BRETAN - STR. N. IORGA

1010890

1.6.6.

17.05.2017/17.05.2017

102925

1,1217

115450,97

12525,97

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

514

GARD PREFABRICATE 209, 43 ML

1010958

1.6.3.2.

29.12.2017/29.12.2017

8531,47

1,0896

9295,89

764,42

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

515

FANTANA ARTEZIANA CASA ARMATEI-REPARATII CAPITAL

1011256

1.8.15.

07.03.2019/07.03.2019

149466,95

1,0331

154414,31

4947,36

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

516

BUST ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD - PARC ASTRA

1011272

1.6.6.

13.03.2019/13.03.2019

78405,43

1,0331

81000,65

2595,22

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

517

LOC DE JOACA ALEEA FRA7II BUZEPTI - 500 MP

1011322

1.6.2.

26.09.2019/26.09.2019

130359,15

1,0252

133644,2

3285,05

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

518

LOC DE JOACA STR. N.IORGA - 500 MP

1011323

1.6.2.

26.09.2019/26.09.2019

154914,53

1,0252

158818,38

3903,85

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

519

CASUTA BEBELUS+TOALETA PUBLICA- PARC SUB ARINI

1011337

1.6.2.1.

30.09.2019/30.09.2019

246458,19

1,0252

252668,94

6210,75

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

520

TEREN SUBC-TII 307 MP-IMOBIL A.SAGUNA 21

8000375

8.1.

31.12.2002/31.12.2017

285991,07

1,0896

311615,87

25624,8

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

521

PARC GĂRII = 8319MP SI TEREN=59378MP

8001386

8.1.

01.01.1989/31.12.2017

41001635,81

1,0896

44675382,38

3673746,57

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

522

PARC AGREMENT DUMBRAVA = 94400 MP

8001387

8.1.

01.01.1900/31.12.2017

39175244,8

1,0896

42685346,73

3510101,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

523

TEREN PIAȚA MICA, 25

8001479

8.1.

21.12.2010/30.12.2013

743525,04

1,1184

831558,4

88033,36

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

524

TEREN PIAȚA MICA ,22

8001480

8.1.

21.12.2010/31.12.2017

1730458,19

1,0896

1885507,24

155049,05

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

525

TEREN AFER.IMOB.GLADIOLELOR NR.2 - 969 MP

8001559

8.1.

31.01.2012/31.12.2017

211690,65

1,0896

230658,13

18967,48

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

526

TEREN AF. SEDIU B-DUL VICTORIEI 1-3 - 1357 MP

8001566

8.1.

09.04.2012/31.12.2017

728542,38

1,0896

793819,78

65277,4

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

527

TEREN AF. SEDIU S.BRUKENTHAL 2 -1681 MP

8001567

8.1.

09.04.2012/31.12.2017

475973,47

1,0896

518620,69

42647,22

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

528

TEREN DE JOACA STR.CUPTORULUI - 1.782 MP.

8001612

8.1.

13.09.2012/31.12.2017

229830,96

1,0896

250423,81

20592,85

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

529

TEREN AF.AP.2 STR.TURISMULUI NR. 15 - 2408,3

8001649

8.1.

06.12.2012/31.12.2017

503111,22

1,0896

548189,99

45078,77

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

530

TEREN CTII REȘIȚA-2139 MP

8001670

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

1755452,32

1,0896

1912740,85

157288,53

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

531

TEREN CTII REȘIȚA-73 MP

8001671

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

59910,25

1,0896

65278,21

5367,96

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

532

TEREN CTII REȘIȚA-54 MP

8001672

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

44317,17

1,0896

48287,99

3970,82

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

533

TEREN CTII REȘIȚA -1195 MP

8001673

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

980722,54

1,0896

1068595,28

87872,74

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

534

TEREN CTII REȘIȚA-4551 MP

8001674

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

3734952,55

1,0896

4069604,3

334651,75

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

535

TEREN CTII REȘIȚA - 14479 MP

8001675

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

11882746,17

1,0896

12947440,23

1064694,06

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

536

TEREN CTII REȘIȚA-4361 MP

8001676

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

3579021,77

1,0896

3899702,12

320680,35

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

537

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001677

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

538

TEREN CTII REȘIȚA - 846 MP

8001678

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

694302,32

1,0896

756511,81

62209,49

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

539

TEREN CTII REȘIȚA - 369 MP

8001679

3.1.

12.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

540

TEREN CTII REȘIȚA - 491 MP

8001680

3.1.

12.03.2013/31.12.2017

402957,97

1,0896

439063

36105,03

P DOM. PUBLIC (DP)-MF                _

541

TEREN CTII REȘIȚA - 369 MP

8001681

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

542

TEREN CTII REȘIȚA - 589 MP

8001682

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

483385,42

1,0896

526696,75

43311,33

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

543

TEREN CTII REȘIȚA-717 MP

8001683

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

588433,53

1,0896

641157,17

52723,64

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

544

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001684

8.1.

12.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

545

TEREN CTII REȘIȚA-575 MP

8001687

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

471895,78

1,0896

514177,64

42281,86

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

546

TEREN CTII REȘIȚA - 388 MP

8001688

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

318427,06

1,0896

346958,12

28531,06

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

547

TEREN CTII REȘIȚA-462 MP

8001689

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

379158

1,0896

413130,56

33972,56

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

548

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001690

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

549

TEREN CTII REȘIȚA-817 MP

8001691

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

670502,36

1,0896

730579,37

60077,01

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

550

TEREN CTII REȘIȚA - 1472 MP

8001692

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

1208053,21

1,0896

1316294,78

108241,57

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

551

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001693

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

552

TEREN CTII REȘIȚA-735 MP

8001694

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

603205,92

1,0896

657253,17

54047,25

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

553

TEREN CTII REȘIȚA- 368 MP

8001695

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

302013,3

1,0896

329073,69

27060,39

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

554

TEREN CTII REȘIȚA -511MP

8001696

8.1.

14.03.2013/31.12.2017

419371,73

1,0896

456947,44

37575,71

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

555

TEREN CTII REȘIȚA-368 MP

8001697

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

302013,3

1,0896

329073,69

27060,39

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

556

TEREN CTII REȘIȚA-409 MP

8001698

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

335661,53

1,0896

365736,8

30075,27

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

557

TEREN CTII REȘIȚA-660 MP

8001699

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

541654,29

1,0896

590186,51

48532,22

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

558

TEREN CTII REȘIȚA-368 MP

8001700

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

302013,3

1,0896

329073,69

27060,39

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

559

TEREN CTII REȘIȚA - 468 MP

8001701

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

384082,14

1,0896

418495,9

34413,76

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

560

TEREN CTII REȘIȚA-388 MP

8001702

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

318427,06

1,0896

346958,12

28531,06

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

561

TEREN CTII REȘIȚA-463 MP

8001703

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

379978,69

1,0896

414024,78

34046,09

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

562

TEREN CTII REȘIȚA-368 MP

8001704

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

302013,3

1,0896

329073,69

27060,39

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

563

TEREN CTII REȘIȚA-398 MP

8001705

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

326633,95

1,0896

355900,35

29266,4

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

564

TEREN CTII REȘIȚA - 1266 MP

8001706

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

1038991,41

1,0896

1132085,04

93093,63

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

565

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001707

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

302833,98

1,0896

329967,9

27133,92

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

566

TEREN CTII REȘIȚA-541 MP

8001708

8.1.

18.03.2013/31.12.2017

443992,37

1,0896

483774,09

39781,72

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

567

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001709

8.1.

21.03.2013/31.12.2017

302833,98

1,0896

329967,9

27133,92

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

568

TEREN CTII REȘIȚA-509 MP

8001710

8.1.

21.03.2013/31.12.2017

417730,36

1,0896

455159

37428,64

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

569

TEREN CTII REȘIȚA- 369 MP

8001711

8.1.

21.03.2013/31.12.2017

302833,98

1,0896

329967,9

27133,92

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

570

TEREN CTII REȘIȚA-416 MP

8001712

8.1.

22.03.2013/31.12.2017

341406,34

1,0896

371996,35

30590,01

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

571

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001714

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

572

TEREN CTII REȘIȚA-601 MP

8001715

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

493233,68

1,0896

537427,42

44193,74

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

573

TEREN CTII REȘIȚA-389 MP

8001716

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

319247,75

1,0896

347852,35

28604,6

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

574

TEREN CTII REȘIȚA-369 MP

8001718

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

302833,99

1,0896

329967,92

27133,93

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

575

TEREN CTII REȘIȚA-474 MP

8001719

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

389006,26

1,0896

423861,22

34854,96

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

576

TEREN CTII REȘIȚA -160 MP

8001720

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

131310,13

1,0896

143075,52

11765,39

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

577

TEREN CTII REȘIȚA - 153 MP

8001721

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

125565,31

1,0896

136815,96

11250,65

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

578

TEREN CTII REȘIȚA -142 MP

8001722

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

116537,74

1,0896

126979,52

10441,78

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

579

TEREN CTII REȘIȚA -142 MP

8001723

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

116537,74

1,0896

126979,52

10441,78

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

580

TEREN CTII REȘIȚA-102 MP

8001725

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

83710,2

1,0896

91210,63

7500,43

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

581

TEREN CTII REȘIȚA-346 MP

8001726

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

283958,16

1,0896

309400,81

25442,65

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

582

TEREN CTII REȘIȚA-624 MP

8001727

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

512109,51

1,0896

557994,52

45885,01

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

583

TEREN CTII REȘIȚA-596 MP

8001728

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

489130,23

1,0896

532956,3

43826,07

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

584

TEREN CTII REȘIȚA-544 MP

8001729

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

446454,45

1,0896

486456,77

40002,32

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

585

TEREN CTII REȘIȚA -16 MP

8001730

8.1.

25.03.2013/31.12.2017

13131,01

1,0896

14307,55

1176,54

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

586

TEREN CTII REȘIȚA-863 MP

8001731

8.1.

27.03.2013/31.12.2017

708254,01

1,0896

771713,57

63459,56

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

587

TEREN CTII REȘIȚA-540 MP

8001732

8.1.

27.03.2013/31.12.2017

443171,69

1,0896

482879,87

39708,18

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

588

TEREN CONSTR. STR.GHIOCELULUI 46 MP- E-ON GAZ

8001810

8.1.

15.09.2014/31.12.2017

1012,79

1,0896

1103,54

90,75

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

589

TEREN DE JOACA ALEEA SELIMBAR 1116 MP

8002072

8.1.

01.01.1965/01.12.2003

486494,63

1,9605

953772,72

467278,09

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

590

BUST OCTAVIAN GOGA

36001002

3.4.

18.12.2002/30.11.2008

27850,45

1,3933

38804,03

10953,58

P DOM. PUBLIC (DP)-MF

591

MEMORIAL 89

36001022

3.4.

30.04.2003/01.12.2003

59339,8E

1,9605

116335,83

56995,95

PDOM. PUBLIC (DP)-MF

592

GRUP SANITAR PUBLIC „PARCUL TINERETULUI"

1000051

1.6.1.1.

28.02.2003/31.12.2017

218451,5

1,0896

238024,75

19573,25

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

593

GRUP SANITAR PUBLIC „PARCUL ASTRA"

1000052

1.6.1.1.

01.04.2003/31.12.2017

497421,5

1,0896

541990,47

44568,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

594

BULEVARDUL VICTORIEI S=13456 MP

1000053

1.3.7.2.

30.04.2003/31.12.2017

1110997,6

1,0896

1210542,99

99545,39

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

595

ȘTEFAN CEL MARE

1000055

1.3.7.2.

30.04.2003/31.12.2017

6691742,55

1,0896

7291322,68

599580,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

596

VIADUCT PESTE CALE FERATA CV. VASILE AARON

1000068

1.3.17.2.

30.04.2003/31.12.2017

9302388,59

1,0896

10135882,61

833494,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

597

STR.16 FEBRUARIE = 450 MP

1000348

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

89300,61

1,0896

97301,94

8001,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

598

STR.9 MAI = 12300 MP

1000349

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

9728770,52

1,0896

10600468,36

871697,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

599

STR.VAS1LE AARON = 14510 MP

1000350

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

14560234,08

1,0896

15864831,05

1304596,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

600

STR.ABATORULUI = 7176 MP

1000351

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1424047,06

1,0896

1551641,68

127594,62

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

601

STR.ABRUD (EROII MUNCII) = 3330 MP

1000352

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1633394,2

1,0896

1779746,32

146352,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

602

STR.ACILIU = 2700 MP

1000353

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

535803,66

1,0896

583811,67

48008,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

603

STR.AGARBICEANU ION (S.M.T.-ULUI) = 1158 MP

1000354

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

714404,88

1,0896

778415,56

64010,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

604

STR.AGARBICIU = 2720 MP

1000355

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

443384,62

1,0896

483111,88

39727,26

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

605

STR.AGRICULTORILOR = 2061 MP

1000356

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

753343,81

1,0896

820843,42

67499,61

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

606

STR.ALAMOR = 1200 MP

1000357

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1257296,89

1,0896

1369950,69

112653,8

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

607

STR.ALBABEI IOAN = 1340 MP

1000358

1.3.7.1,

24.04.2003/31.12.2017

820303,76

1,0896

893802,98

73499,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

608

STR.ALBINELOR = 250 MP

1000359

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

149127,75

1,0896

162489,6

13361,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

609

STR.ALDEA SANDU = 1080 MP

1000360

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

569401,56

1,0896

620419,94

51018,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

610

STR.ALECSANDRI VASILE = 4130 MP

1000361

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2043415,17

1,0896

2226505,17

183090

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

611

STR.ALEEA ARTILERISTILOR (BUZESCU PREDA) = 7

1000362

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

309018,04

1,0896

336706,06

27688,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

612

STR.ALEEA BUIA (ALEEA HUET) = 840 MP

1000364

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1171566,06

1,0512

1231550,24

59984,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

613

STR.ALEEA CALARASILOR = 680 MP

1000365

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

280176,35

1,0896

305280,15

25103,8

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

614

STR.ALEEA CĂLĂREȚILOR = 4400 MP

1000366

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5963549,46

1,0896

6497883,49

534334,03

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

615

STR.ALEEA CRĂIȚELOR = 600 MP

1000367

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

247214,43

1,0896

269364,84

22150,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

616

STR.ALEEA EMINESCU MIHAI = 2000 MP

1000368

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

989547,3

1,0896

1078210,74

88663,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

617

STR.ALEEA FANTANELE = 1800 MP

1000369

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

672685,29

1,0896

732957,89

60272,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

618

STR.ALEEA FILOZOFILOR = 4810 MP

1000370

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2379861,26

1,0896

2593096,83

213235,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

619

STR.ALEEA GENISTILOR = 1820 MP

1000372

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

749883,77

1,0896

817073,36

67189,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

620

STR.ALEEA HAIDUCULUI = 1330 MP

1000373

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2477059,76

1,0896

2699004,31

221944,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

621

STR.ALEEA IASOMIEI = 1500 MP

1000374

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1568634

1,0504

1647693,15

79059,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

622

STR.ALEEA INFANTERIȘTILOR = 1800 MP

1000375

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

741643,29

1,0896

808094,53

66451,24

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

623

STR.ALEEA PAJISTEI = 1300 MP

1000376

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1964257,75

1,0426

2047935,13

83677,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

624

STR.ALEEA PETUNIEI = 1100 MP

1000377

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

411085,46

1,0896

447918,72

36833,26

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

625

STR.ALEEA POSTĂVARILOR = 480 MP

1000378

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

179382,74

1,0896

195455,43

16072,69

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

626

STR.ALEEA ROȘIORILOR = 1440 MP

1000379

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

593314,63

1,0896

646475,62

53160,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

627

STR.ALEEA RUSCIORULUI = 1100 MP

1000380

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

453226,46

1,0896

493835,55

40609,09

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

628

STR.ALEEA SELIMBAR = 1950 MP

1000381

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

803446,9

1,0896

875435,74

71988,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

629

STR.ALEEA SEVIS = 1250 MP

1000382

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

515030,06

1,0896

561176,75

46146,69

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

630

STR.ALEEA SIBIEL = 320 MP

1000383

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

131847,7

1,0896

143661,25

11813,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

631

STR.ALEEA STEAZA = 1380 MP

1000384

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

568593,19

1,0896

619539,14

50945,95

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

632

STR.ALEEA STREIU = 600 MP

1000385

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

247214,43

1,0896

269364,84

22150,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

633

STR.ALEEA TABEREI = 3910 MP

1000386

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1461221,94

1,0896

1592147,43

130925,49

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

634

STR.ALEEA TARGU CAILOR = 600 MP

1000387

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

224228,43

1,0896

244319,3

20090,87

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

635

STR.ALEEA TURNU ROȘU = 1610 MP

1000389

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1931717,72

1,0542

2036416,82

104699,1

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

636

STR.ALEEA VALEA FRUMOASEI = 1650 MP

1000390

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

679839,68

1,0896

740753,32

60913,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

637

STR.ALEXANDRESCU GRIGORE = 1935 MP

1000392

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

475542,99

1,0896

518151,64

42608,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

638

STR.ALPINISMULUI = 2970 MP

1000393

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2022444,51

1,0896

2203655,54

181211,03

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

639

STR.ALUNULUI =400 MP

1000394

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

65127

1,0896

70962,38

5835,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

640

STR.AMAN THEODOR = 10.378

1000395

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

198445,8

1,0896

216226,54

17780,74

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

641

STR.AMNAS = 1200 MP

1000396

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1034040,97

1,0896

1126691,04

92650,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

642

STR.ANGHEL DIMITRIE = 2300 MP

1000397

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1137979,4

1,0896

1239942,35

101962,95

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

643

STR.ANINA = 2640 MP

1000398

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1585087,61

1,0896

1727111,46

142023,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

644

STR.ANUL 1848 = 2400 MP

1000399

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

306173,52

1,0896

333606,67

27433,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

645

STR.ANUL 1907 = 1830 MP

1000400

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

306830,3

1,0876

333708,63

26878,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZl-MF

646

STR.ARAD = 3443 MP

1000401

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1716386,17

1,0896

1870174,37

153788,2

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

647

STR.ARCULUI = 1717 MP

1000402

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

463901,54

1,0896

505467,12

41565,58

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

648

STR.ARGESULUI =4580 MP

1000403

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2266063,32

1,0896

2469102,59

203039,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

649

STR.ARGINTARILOR (PAVEL ELENA) = 510 MP

1000404

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

640948,27

1,0896

698377,24

57428,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

650

STR.ARHIVELOR = 1430 MP

1000405

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1879374,23

1,0896

2047766,16

168391,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

651

STR.ARIESULUI = 1200 MP

1000406

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

494428,86

1,0896

538729,69

44300,83

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

652

STR.ARMONIEI = 1030 MP

1000407

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

402080,87

1,0885

437665,03

35584,16

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

653

STR.ARON PUMNUL = 3710 MP

1000408

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1660079,57

1,0896

1808822,7

148743,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

654

STR.ASACHI GHEORGHE = 7200 MP

1000409

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

4051488,63

1,0894

4413691,71

362203,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

655

STR.AUTOGARII = 2620 MP

1000410

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1079503,01

1,0896

1176226,48

96723,47

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

656

STR.AVRAM IANCU = 3380 MP

1000412

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1672334,94

1,0896

1822176,15

149841,21

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

657

STR.AVRIG = 3850 MP

1000413

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1722724,08

1,0896

1877080,16

154356,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

65S

STR.AXENTE SEVER = 3560 MP

1000414

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

706467,05

1,0896

769766,5

63299,45

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

659

STR.AZILULUI = 470 MP

1000415

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

160520,82

1,0896

174903,49

14382,67

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

660

STR.BACCA PREOT = 1155 MP

1000416

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1952311,75

1,0896

2127238,88

174927,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

661

STR.BACH JOHANN SEBASTIAN = 1620 MP

1000417

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

667478,96

1,0896

727285,07

59806,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

662

STR.BACOVIA GEORGE = 6280 MP

1000418

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1023696,83

1,0896

1115420,07

91723,24

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

663

STR.BADEA CARTAN = 2000 MP

1000419

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1537832,78

1,0896

1675622,6

137789,82

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

664

STR.BAGDAZAR DUMITRU DR. = 7349 MP

1000420

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6380100,37

1,0896

6951757,36

571656,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

665

STR.BAHLUIULUI = 2100 MP

1000421

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2478802,25

1,0896

2700902,93

222100,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

666

STR.BAICOI = 2745 MP

1000422

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

609653,85

1,0896

664278,84

54624,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

667

STR.BAII =2325 MP

1000423

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1556396,98

1,0896

1695850,15

139453,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

668

STR.BALAN G-RAL = 2.659 MP

1000424

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

829707,57

1,0885

903136,69

73429,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

669

STR.BALANȚEI = 1136 MP

1000425

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1454731,85

1,0892

1584493,93

129762,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

670

STR.BALCESCU NICOLAE = 8200 MP

1000426

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

14498445,24

1,0896

15797505,93

1299060,69

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

671

STR.BALEA = 8250 MP

1000427

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

9181282,66

1,0896

10003925,59

822642,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

672

STR.BANATULUI = 3910 MP

1000428

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1934564,97

1,0896

2107901,99

173337,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

673

STR.BARBIERILOR = 800 MP

1000429

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

334522,92

1,0896

364496,17

29973,25

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

674

STR.BARCIANU DOCTOR = 700 MP

1000430

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

949787,44

1,0896

1034888,39

85100,95

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

675

STR.BARITIU GHEORGHE = 900 MP

1000431

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

445296,29

1,0896

485194,84

39898,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

676

STR.BARNUTIU SIMION = 3295 MP

1000432

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1763514,19

1,0896

1921525,06

158010,87

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

677

STR.BARSEI = 3460 MP

1000433

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1415661,77

1,0896

1542505,06

126843,29

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

678

STR.BASTIONULUI (SAHIA ALEXANDRU) = 2800 MP

1000434

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2271226,59

1,0896

2474728,49

203501,9

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

679

STR.BELDICEANU NICOLAE = 500 MP

1000435

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

99222,9

1,0896

108113,27

8890,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

680

STR.BERĂRIEI = 1250 MP

1000436

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

522692,06

1,0896

569525,27

46833,21

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

681

STR.BERZELOR = 2206 MP

1000437

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

832311,23

1,0883

905804,31

73493,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

682

STR.BIELZ EDUARD ALBERT (CAP ZORILE) = 17400

1000438

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

14113046,49

1,0896

15377575,46

1264528,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

683

STR.BIHORULUI = 4680 MP

1000439

1.3.7.2.

24.04.2003/01.12.2003

1957315,94

1,9605

3837317,9

1880001,96

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

684

STR.BLAGA LUCIAN (IZVORULUI) = 5851 MP

1000440

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2894920,63

1,0896

3154305,52

259384,89

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

685

STR.BOBALNA = 2640 MP

1000442

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1194727,65

1,0896

1301775,25

107047,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

686

STR.BOIU ZAHARIA = 5705 MP

1000443

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2822683,67

1,0896

3075596,13

252912,46

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

687

STR.BOLLIAC CEZAR = 1200 MP

1000444

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1435215,1

1,0896

1563810,37

128595,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

688

STR.BOLLIAC CEZAR = 2000 MP

1000445

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

789235,65

1,0896

859951,16

70715,51

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

689

STR.BRADULUI = 3000 MP

1000446

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

382716,9

1,0896

417008,33

34291,43

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

690

STR.BRAZILOR = 5230 MP

1000447

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

2326725,11

1,0896

2535199,68

208474,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

691

STR.BRUKENTHAL SAMUEL (OCTOMBRIE ROȘU) = 105

1000448

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

519512,32

1,0896

566060,63

46548,3

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

692

STR.BRUTARILOR = 620 MP

1000449

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

259255,26

1,0896

282484,53

23229,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

693

STR.BUCEGI = 2000 MP

1000450

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

989547,3

1,0896

1078210,74

88663,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

694

STR.BUCEGI = 1600 MP

1000451

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

317513,28

1,0896

345962,47

28449,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

695

STR.BUDISLAVU = 700 MP

1000452

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

172031,06

1,0896

187445,04

15413,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

696

STR.BUJORULUI = 1600 MP

1000453

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

467802,37

1,0896

509717,46

41915,09

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

697

STR.B-DUL CORNELIU COPOSU (SPITALELOR)

1000454

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

11073034,29

1,0896

12065178,16

992143,87

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

698

STR.B-DUL MIHAI VITEAZU = 23200 MP

1000455

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

35781923,92

1,0896

38987984,3

3206060,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

699

STR.B-DUL VICTORIEI = 19100 MP

1000456

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

9450176,72

1,0896

10296912,55

846735,83

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

700

STR.BUNGARDULUI = 2200 MP

1000457

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1764765,47

1,0896

1922888,46

158122,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

701

STR.BUZESCU PREDA = 880 MP

1000458

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

362581,16

1,0896

395068,43

32487,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

702

STR.CALAN = 1.794 MP

1000459

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1132017,88

1,089

1232767,47

100749,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

703

STR.CALEA CISNADIEl = 22088 MP

1000460

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

17265660,96

1,0895

18810937,62

1545276,66

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

704

STR.CALEA DUMBRĂVII = 60949 MP

1000461

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

31074740,72

1,0896

33859037,49

2784296,77

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

705

STR.CALEA GUSTERITEI = 24711 MP

1000462

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

9607964,86

1,0896

10468838,51

860873,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

706

STR.CALEA POPLACII = 18280 MP

1000463

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

29764333,45

1,0896

32431217,73

2666884,28

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

707

STR.CALEA SURII MARI = 7590 MP

1000464

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3127262,54

1,0896

3407465,26

280202,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

708

STR.CALEA SURII MICI = 80.151 MP

1000465

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5460019,64

1,0896

5949237,4

489217,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

709

STR.CALEATURNISORULUI = 14620 MP

1000466

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6096631,18

1,0896

6642889,33

546258,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

710

STR.CALTUN = 2280 MP

1000467

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

452456,42

1,0896

492996,52

40540,1

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

711

STR.CALUGARENI = 5060 MP

1000468

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2503554,67

1,0896

2727873,17

224318,5

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

712

STR.CAMELIEI = 2860 MP

1000469

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1178388,78

1,0896

1283972,41

105583,63

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

713

STR.CAMPULUI = 12100 MP

1000470

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4985491,01

1,0896

5432191

446699,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

714

STR.CANTEMIR DIMITRIE = 17110 MP

1000471

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

8153833,53

1,0896

8884417,01

730583,48

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

715

STR.CAPRELOR = 800 MP

1000473

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

329619,24

1,0896

359153,12

29533,88

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

716

STR.CAPRIOARELOR = 4000 MP

1000474

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1978653,94

1,0896

2155941,33

177287,39

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

717

STR.CĂPRIORILOR = 600 MP

1000475

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

97805,43

1,0896

106568,8

8763,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

718

STR.CARAGIALE ION LUCA = 1470 MP

1000476

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1539306,91

1,0896

1677228,81

137921,9

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

719

STR.CARAMIDARIEI = 3636 MP

1000477

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1236072,15

1,0896

1346824,21

110752,06

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

720

STR.CARBUNELUI = 2640 MP

1000478

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1524463,64

1,0896

1661055,58

136591,94

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

721

STR.CARLOVA VASILE POET = 8620 MP

1000479

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4264948,86

1,0896

4647088,28

382139,42

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

722

STR.CARPATILOR = 3129 MP

1000480

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

825548,17

1,0884

898526,63

72978,46

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

723

STR.CARPENULUI = 1400 MP

1000481

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

178601,22

1,0896

194603,89

16002,67

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

724

STR.CASTORULUI S=1462 MP

1000482

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

488968,54

1,0896

532780,12

43811,58

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

725

STR.CATINA IOAN = 1300 MP

1000483

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

319486,25

1,0896

348112,22

28625,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

726

STR.CEAICOVSKI = 8000 MP

1000484

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3398993,23

1,0895

3703203,12

304209,89

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

727

STR.CEFERIȘTILOR = 4720 MP

1000486

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2112013,06

1,0896

2301249,43

189236,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

728

STR.CENTUMVIRILOR = 1326 MP

1000487

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2234553,27

1,0896

2434769,24

200215,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

729

STR.CERBULUI = 4875 MP

1000488

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2611725,96

1,0896

2845736,61

234010,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

730

STR.CERNA PANAIT = 1890 MP

1000489

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2226996,66

1,0896

2426535,56

199538,9

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

731

STR.CERNEI = 5380 MP

1000490

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2661882,24

1,0896

2900386,89

238504,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

732

STR.CETATII = 6050 MP

1000491

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6568254,73

1,0896

7156770,35

588515,62

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

733

STR.CHENDI ILARIE = 1950 MP

1000492

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

964808,62

1,0896

1051255,47

86446,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

734

STR.CIBINULUI = 6650 MP

1000493

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2975614,32

1,0896

3242229,36

266615,04

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

735

STR.CIMITIRULUI =4718 MP

1000494

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2905137,13

1,0896

3165437,42

260300,29

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

736

STR.CINDRELULUI = 1370 MP

1000495

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

960744,56

1,0896

1046827,27

86082,71

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

737

STR.CIOCANULUI = 2000 MP

1000496

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

502709,35

1,0896

547752,11

45042,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

738

STR.CIOCÂRLIEI = 1525 MP

1000497

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

726842,05

1,0896

791967,1

65125,05

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

739

STR.CIORAN EMIL = 2000 MP

1000498

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

989547,3

1,0896

1078210,74

88663,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

740

STR.CIPARIU TIMOTEI = 660 MP_______________________

1000499

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1930975,23

1,0896

2103990,61

173015,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

741

STR.CLOȘCA = 1415 MP

1000500

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

927935,72

1,0896

1011078,76

83143,04

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

742

STR.COANDA HENRI (SEVASTOPOL) = 49874 MP

1000501

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

8240481

1,0896

8978828,1

738347,1

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

743

STR.COCEA N.D. = 900 MP

1000502

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

445296,29

1,0896

485194,84

39898,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

744

STR.COJOCARILOR = 940 MP

1000503

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

1330464,79

1,0896

1449674,44

119209,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

745

STR.CONSTITUȚIEI = 10170 MP

1000504

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5031848,02

1,0896

5482701,6

450853,58

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

746

STR.CONSTRUCTORILOR = 3210 MP

1000505

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

523259,05

1,0896

570143,06

46884,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

747

STR.COPERNIC NICOLAE = 1320 MP

1000507

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

590648,26

1,0896

643570,34

52922,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

748

STR.CORESI DIACONUL = 1455 MP

1000508

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

651055,46

1,0896

709390,03

58334,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

749

STR.COSBUC GEORGE = 3900 MP

1000509

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1929617,24

1,0896

2102510,94

172893,7

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

750

STR.COSTIN MIRON = 2550 MP

1000510

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

626684,56

1,0896

682835,5

56150,94

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

751

STR.COTRUS ARON POET = 210 MP

1000511

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

41673,62

1,0896

45407,58

3733,96

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

752

STR.CREANGA ION = 11655 MP

1000512

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

5083372,25

1,0896

5538842,4

455470,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

753

STR.CRINILOR = 1540 MP

1000513

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

423171,77

1,0896

461087,96

37916,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

754

STR.CRINT= 1850 MP

1000514

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

691370,99

1,0896

753317,83

61946,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

755

STR.CRISANEI = 2695 MP

1000515

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1333414,99

1,0896

1452888,97

119473,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

756

STR.CRISTIAN = 8650 MP

1000516

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3948410,57

1,0896

4302188,16

353777,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

757

STR.CRISULUI = 1430 MP

1000517

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

526737,96

1,0896

573933,68

47195,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

758

STR.CRIZANTEMELOR = 1620 MP

1000518

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

795417,58

1,0896

866687

71269,42

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

759

STR.CROITORILOR = 440 MP

1000519

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

217700,41

1,0896

237206,37

19505,96

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

760

STR.CUCULUI =929 MP

1000520

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

63786,15

1,0896

69501,39

5715,24

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

761

STR.CUGIR = 2000 MP

1000521

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

824048,1

1,0896

897882,81

73834,71

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

762

STR.CUPTORULUI = 6715 MP

1000522

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3870659,35

1,0896

4217470,43

346811,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

763

STR.CUZA ELENA DOAMNA = 2900 MP

1000523

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

652202,68

1,0896

710640,04

58437,36

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

764

STR.CUZA IOAN ALEXANDRU = 5060 MP

1000524

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1243538,77

1,0896

1354959,84

111421,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

765

STR.DALIEI = 2430 MP

1000525

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

908125,14

1,0896

989493,15

81368,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

766

STR.DARSTELOR = 3100 MP

1000526

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3524930,4

1,0896

3840764,16

315833,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

767

STR.DARWIN CHARLES = 2340 MP

1000527

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1047058,27

1,0896

1140874,69

93816,42

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

768

STR.DEALULUI = 5940 MP

1000528

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2938955,48

1,0896

3202285,89

263330,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

769

STR.DECEBAL = 3380 MP

1000529

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

1443726,72

1,0896

1573084,63

129357,91

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

770

STR.DECEI AUREL PROF. = 450 MP

1000530

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

89300,61

1,0896

97301,94

8001,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

771

STR.DELEANU BUDAI ION (GALATCOV) = 1800 MP

1000531

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1293459

1,0896

1409352,93

115893,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

772

STR.DEMETRESCU TRAIAN =TR.I+II

1000532

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3877283,7

1,0896

4224688,32

347404,62

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

773

STR.DEMOCRATIEI = 3470 MP

1000533

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1979564,15

1,0896

2156933,1

177368,95

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

774

STR.DEPOULUI = 1000 MP

1000534

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

198445,8

1,0896

216226,54

17780,74

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

775

STR.DEVA = 3694 MP

1000535

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1735428,17

1,0896

1890922,53

155494,36

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

776

STR.DIACONOVICI DR. = 3109 MP

1000536

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

848883,98

1,0896

924943,98

76060

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

777

STR.DIMA GHEORGHE = 5210 MP

1000537

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5889222,3

1,0896

6416896,62

527674,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

778

STR.DINAMULUI = 200 MP

1000538

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

140709,79

1,0896

153317,39

12607,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

779

STR.DISTRIBUTIEI = 3520 MP

1000539

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5269280,18

1,0896

5741407,68

472127,5

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

780

STR.DOBARCA = 2700 MP

1000540

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1009027,94

1,0896

1099436,84

90408,9

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

781

STR.DOBROGEI = 1370 MP

1000541

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

734648,59

1,0896

800473,1

65824,51

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

782

STR.DOBRUN = 1550 MP

1000542

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

648138,16

1,0896

706211,34

58073,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

783

STR.DOGARILOR = 700 MP

1000543

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

172031,06

1,0896

187445,04

15413,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

784

STR.DOINEI = 2800 MP

1000544

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1470613,71

1,0896

1602380,7

131766,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

785

STR.DOJA GHEORGHE = 2200 MP

1000545

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

766873,34

1,0896

835585,19

68711,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

786

STR.DOUULUI = 2610 MP

1000546

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1099791,11

1,0896

1198332,39

98541,28

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

787

STR.DONICI ALEXANDRU = 750 MP

1000547

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

594514,37

1,0896

647782,86

53268,49

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

788

STR.DORULUI = 2200 MP

1000549

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1088502,03

1,0896

1186031,81

97529,78

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

789

STR.DRAGALINA G-RAL =2133 MP

1000550

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1989194,65

1,0896

2167426,49

178231,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

790

STR.DRAGOS VODĂ = 2900 MP

1000551

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2294491,5

1,0896

2500077,94

205586,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

791

STR.DRAGUSANU CODRU IOAN = 5436 MP

1000552

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2108862,0E

1,0896

2297816,1

188954,04

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

792

STR.DREPTĂȚII = 1304 MP

1000553

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

220062,22

1,0896

239779,75

19717,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

793

STR.DRUM NOU = 800 MP

1000554

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

178677,84

1,0896

194687,37

16009,53

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

794

STR.DRUMUL OCNEI = 12849 MP

1000555

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4688963,4E

1,0896

5109094,61

420131,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

795

STR.DULGHERILOR = 5003 MP

1000556

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

609653,85

1,0896

664278,84

54624,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

796

STR.EGALITATII = 2420 MP

1000557

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

997098,2

1,0896

1086438,2

89340

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

797

STR.EINSTEIN ALBERT = 200 MP

1000558

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

32601,81

1,0896

35522,93

2921,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

798

STR.ELECTRICIENILOR = 2400 MP

1000559

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

988857,72

1,0896

1077459,37

88601,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

799

STR.ENESCU GEORGE (TATAR BUNAR) = 2970 MP

1000560

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

589207,8

1,0896

642000,82

52793,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

800

STR.EROILOR = 3300 MP

1000561

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1632753,05

1,0896

1779047,72

146294,67

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

801

STR.ESCHILE = 2810 MP

1000562

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

608023,76

1,0896

662502,69

54478,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

802

STR.FABRICII = 1200 MP

1000563

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

238134,96

1,0896

259471,85

21336,89

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

803

STR.FAGULUI = 4.708 MP

1000565

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1340114,85

1,0883

1458446,99

118332,14

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

804

STR.FAIANTEI = 1257 MP

1000566

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1265164,1

1,0889

1377637,19

112473,09

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

805

STR.FANTANELE = 1500 MP

1000567

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

560571,08

1,0896

610798,25

50227,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

806

STR.FANTANII = 1200 MP

1000568

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

536952,96

1,0896

585063,95

48110,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

807

STR.FAURULUI = 2466 MP

1000569

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2467603,86

1,0896

2688701,17

221097,31

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

808

STR.FELINARULUI = 1109 MP

1000570

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

369309,1

1,0896

402399,2

33090,1

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

809

STR.FILARMONICII = 2565 MP

1000571

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1237425,02

1,0896

1348298,3

110873,28

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

810

STR.FILIMON NICOLAE = 600 MP

1000572

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

846797,21

1,0896

922670,24

75873,03

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

811

STR.FLACARA = 1075 MP

1000573

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

210586,91

1,0896

229455,5

18868,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

812

STR.FLORILOR = 3520 MP

1000574

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

559473,27

1,0896

609602,08

50128,81

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

813

STR.FOCHISTILOR = 2585 MP

1000575

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

500181,27

1,0896

544997,51

44816,24

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

814

STR.FORJORILOR = 1430 MP

1000576

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

521075,23

1,0896

567763,57

46688,34

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

815

STR.FRAGILOR = 1.830 MP

1000577

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

315932,69

1,0896

344240,26

28307,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

816

STR.FRANCE ANATOLE = 3000 MP

1000578

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1413201,68

1,0894

1539541,91

126340,23

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

817

STR.FRATII GRAHI = 1610 MP

1000580

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2002573,51

1,0896

2182004,1

179430,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

818

STR.FREZORILOR = 4500 MP

1000581

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2904599,52

1,0896

3164851,64

260252,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

819

STR.FRIGORIFERULUI = 6300 MP

1000582

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

8128174,28

1,0896

8856458,7

728284,42

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

820

STR.FRIGORIFERULUI = 2500 MP

1000583

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

397353,18

1,0896

432956,02

35602,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

821

STR.FRIGORIFERULUI = 1500 MP

1000584

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6204867,54

1,0896

6760823,67

555956,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

822

STR.FUIORULUI = 200 MP

1000585

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

43311,96

1,0896

47192,71

3880,75

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

823

STR.FUNARILOR = 720 MP

1000586

1.3.7.2.

01.08.2003/31.12.2017

346454,69

1,0896

377497,03

31042,34

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

824

STR.FUNDATURA BRAZILOR = 450 MP

1000587

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

71523,57

1,0896

77932,08

6408,51

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

825

STR.FUNDATURA LÂNII = 400 MP

1000588

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

178029,16

1,0896

193980,57

15951,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

826

STR.FUNDATURA LUPENI = 200 MP

1000589

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

80348,45

1,0896

87547,67

7199,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

827

STR.GALES = 2445 MP

1000590

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1997235,96

1,0896

2176188,3

178952,34

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

828

STR.GALILEI GALILEO = 3496 MP

1000591

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1710929,84

1,0896

1864229,15

153299,31

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

829

STR.GARIBALDI GIUSEPPE = 2310 MP

1000592

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

446970,49

1,0896

487019,05

40048,56

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

830

STR.GARII = 2160 MP

1000593

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

417946,44

1,0896

455394,44

37448

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

831

STR.GARLEI = 2600 MP

1000594

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1134366,27

1,0896

1236005,49

101639,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

832

STR.GAROAFEI = 1.185 MP

1000595

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1687317,53

1,0896

1838501,18

151183,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

833

STR.GHETARIEI = 1540 MP

1000596

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

623092,64

1,0896

678921,74

55829,1

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

834

STR.GHIBU ONISIFOR (MAKARENKO) = 1980 MP

1000597

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

863863,55

1,0896

941265,72

77402,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

835

STR.GHIOCELULUI TURNISOR (CIBINUL) = 4190 MP

1000598

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

172232,5

1,0896

187664,53

15432,03

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

836

STR.GIMNASTICII =3850 MP

1000599

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2991855,69

1,0896

3259925,96

268070,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

837

STR.GLADIOLELOR = 6945 MP

1000600

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3350454,89

1,0896

3650655,65

300200,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

838

STR.GOETHE J.W. =5150 MP

1000601

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4453153,75

1,0896

4852156,33

399002,58

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

839

STR.GOGA OCTAVIAN (13 APRILIE) = 17200 MP

1000602

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

8297742,85

1,0896

9041220,61

743477,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

840

STR.GOLESCU DINICU = 2160 MP

1000603

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1967776,46

1,0896

2144089,23

176312,77

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

841

STR.GORASLAU = 930 MP

1000604

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1224024,78

1,0896

1333697,4

109672,62

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

842

STR.GORJULUI = 1450 MP

1000605

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

617131,88

1,0896

672426,9

55295,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

843

STR.GRĂDINARILOR = 2790 MP

1000607

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1120860,93

1,0896

1221290,07

100429,14

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

844

STR.GRIGORESCU EREMIA G-RAL = 1400 MP

1000609

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1224888,95

1,0896

1334639

109750,05

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

845

STR.GRIGORESCU NICOLAE = 2600 MP

1000610

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1947591,71

1,0896

2122095,93

174504,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

846

STR.GUTUILOR = 3500 MP

1000611

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2264912,72

1,0896

2467848,9

202936,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

847

STR.HAMEIULUI = 1050 MP

1000612

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

251607,21

1,0896

274151,22

22544,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

848

STR.HAȚEGULUI = 4950 MP

1000613

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2159658,86

1,0896

2353164,29

193505,43

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

849

STR.HEGEL = 4700 MP

1000614

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2267406,48

1,0896

2470566,1

203159,62

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

850

STR.HEINE HEINRICH = 4000 MP

1000615

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2507450,85

1,0896

2732118,45

224667,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

851

STR.HERMAN OBERTH (SINDICATELE UNITE) = 5000

1000616

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2813273,81

1,0896

3065343,14

252069,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

852

STR.HIPODROMULUI = 7600 MP

1000617

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3315839,87

1,0896

3612939,12

297099,25

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

853

STR.HOCHMAISTER MARTIN = 6450 MP

1000618

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3256993,18

1,0896

3548819,77

291826,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

854

STR.HONTERUS = 3104 MP

1000619

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

551526,21

1,0896

600942,96

49416,75

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

855

STR.HORIA = 1800 MP

1000620

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

826126,39

1,0896

900147,31

74020,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

856

STR.HUGO VICTOR = 1500 MP

1000621

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

1021013,45

1,0896

1112496,26

91482,81

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

857

STR.HURMUZACHE COSTACHE = 1120 MP

1000622

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1171485,15

1,0896

1276450,22

104965,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

858

STR.IAZU MORII = 2400 MP

1000623

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

676022,13

1,0655

720301,58

44279,45

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

859

STR.IAZULUI =3900 MP

1000624

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1555868,81

1,0896

1695274,66

139405,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

860

STR.IEZER = 2035 MP

1000625

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

817452,13

1,0896

890695,84

73243,71

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

861

STR.INDEPENDENTEI = 1760 MP

1000626

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

707066,4

1,0896

770419,55

63353,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

862

STR.ÎNFRĂȚIRII = 4450 MP

1000627

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

707288,65

1,0896

770661,71

63373,06

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

863

STR.INTRAREA ARIESULUI = 2200 MP

1000628

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

883832,99

1,0896

963024,43

79191,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

864

STR.INTRAREA CANTEMIR DIMITRIE = 200 MP

1000629

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

38698,74

1,0896

42166,15

3467,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

865

STR.INTRAREA NOTTARA 1. CONSTANTIN = 480 MP

1000630

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

76291,81

1,0896

83127,56

6835,75

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

866

STR.INTRAREA ȘIRETULUI = 2300 MP

1000631

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

924007,22

1,0896

1006798,27

82791,05

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

867

STR.IOSIF O. ȘTEFAN (8 MAI) = 4180 MP

1000633

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2127443,19

1,0896

2318062,1

190618,91

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

868

STR.IRIMIE CORNEL PROF. =400 MP

1000635

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

63576,51

1,0896

69272,97

5696,46

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

869

STR.ISLAZULUI = 1610 MP

1000636

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

255895,44

1,0896

278823,67

22928,23

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

870

STR.IZVORULUI = 1500 MP

1000637

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

723640,37

1,0896

788478,55

64838,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

871

STR.JINA = 4380 MP

1000638

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3109328,26

1,0896

3387924,07

278595,81

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

872

STR.JUSTITIEI = 3830 MP

1000639

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1847695,07

1,0896

2013248,55

165553,48

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

873

STR.KIEV = 6819 MP

1000640

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4233983,32

1,0896

4613348,23

379364,91

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

874

STR.KOGALNICEANU MIHAIL = 3960 MP

1000641

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

18746537,91

1,0896

20426227,71

1679689,8

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

875

STR.KONRAD HASS (13 DECEMBRIE) = 1210 MP

1000642

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1645816,6

1,0896

1793281,77

147465,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

876

STR.KORSACOV RIMSCHI = 1440 MP

1000643

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

479535,71

1,0896

522502,11

42966,4

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

877

STR.LĂCĂTUȘILOR = 250 MP

1000644

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

31788,25

1,0896

34636,48

2848,23

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

878

STR.LACRAMIOARELOR = 1250 MP

1000645

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

257484,86

1,0896

280555,5

23070,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

879

STR.LACULUI = 202 MP

1000647

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

93506,59

1,0896

101884,78

8378,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

880

STR.LALELELOR = 630 MP

1000648

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

253097,63

1,0896

275775,18

22677,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

881

STR.LAMAITEI = 1500 MP

1000649

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

667609,37

1,0896

727427,17

59817,8

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

882

STR.LAMARK = 480 MP

1000650

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

374565,54

1,0896

408126,61

33561,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

883

STR.LAMINORULUI = 2194 MP

1000651

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

683882,38

1,0883

744269,19

60386,81

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

884

STR.LANII = 4400 MP

1000652

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1755339,17

1,0896

1912617,56

157278,39

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

885

STR.LAPTARIEI = 3080 MP

1000653

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

900214,84

1,0896

980874,09

80659,25

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

886

STR.LAURIAN TREBONIU = 2640 MP

1000654

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1060599,59

1,0896

1155629,31

95029,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

887

STR.LAZAR GHEORGHE = 1050 MP

1000655

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

506548,26

1,0896

551934,98

45386,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

888

STR.LAZAR VICTOR PROF. = 2460 MP

1000656

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1712713,45

1,0896

1866172,58

153459,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

889

STR.LAZARET = 979 MP

1000657

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1374286,64

1,0896

1497422,72

123136,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

890

STR.LEBEDEI = 2354 MP______________________________

1000658

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

441781,79

1,0896

481365,44

39583,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

891

STR.LECTOR = 920 MP

1000659

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

401391,14

|.              1,0896

437355,75

35964,65

PDOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

892

STR.LEMNELOR = 4080 MP

1000660

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2801089,31

1,0896

3052066,9?

250977,61

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

893

STR.LIBERTĂȚII =906 MP

1000661

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

437585,3?

1,0896

476793,03

39207,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

894

STR.LILIACULUI = 1440 MP

1000662

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1256178,45

1,0896

1368732,04

112553,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

895

STR.LIREI = 450 MP

1000663

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

647947,15

1,0896

706003,26

58056,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

896

STR.LITOVOI VODĂ = 6280 MP

1000664

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4426138,85

1,0896

4822720,87

396582,04

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

897

STR.LIVEZI 1 = 11500 MP

1000665

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4222682,93

1,0896

4601035,32

378352,39

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

898

STR.LOCOMOTIVEI = 2650 MP

1000666

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

512758,36

1,0896

558701,51

45943,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

899

STR.LOMONOSOV = 1700 MP

1000667

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

741701,02

1,0896

808157,43

66456,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

900

STR.LUAREA BASTILIEI = 1.976 MP

1000668

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

778227,97

1,0896

847957,2

69729,23

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

901

STR.LUCEAFARULUI = 5853 MP

1000669

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1553483,42

1,0896

1692675,53

139192,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

902

STR.LUDOS = 5265 MP

1000671

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4004905,6

1,0896

4363745,14

358839,54

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

903

STR.LUNGA (SOSEAUA 11 IUNIE) = 22460 MP

1000673

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

9799179,41

1,0896

10677185,89

878006,48

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

904

STR.LUPAS IOAN (HORNHAUSER A.DR.) = 2600 MP

1000674

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1254309,97

1,0896

1366696,14

112386,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

905

STR.LUPENI = 13170 MP

1000675

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5290945,7

1,0896

5765014,43

474068,73

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

906

STR.LUPTEI =4320 MP

1000676

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1884793,19

1,0896

2053670,66

168877,47

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

907

STR.LUTULUI = 5170 MP

1000677

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2448868,21

1,0896

2668286,8

219418,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

908

STR.MACARALEI = 3453 MP

1000678

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3469892,16

1,0896

3780794,5

310902,34

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

909

STR.MACAZULUI = 780 MP

1000679

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

97023,28

1,0896

105716,57

8693,29

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

910

STR.MACELARU ILIE AV. (TIMIȘULUI) = 600 MP

1000680

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

289456,15

1,0896

315391,42

25935,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

911

STR.MĂCEȘULUI = 300 MP

1000681

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

47682,38

1,0896

51954,72

4272,34

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

912

STR.MAGHERANULUI =18013 MP

1000682

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

12806994,56

1,0896

13954501,27

1147506,71

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

913

STR.MAGHERU GHEORGHE G-RAL = 6703 MP

1000683

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4484158,13

1,0896

4885938,7

401780,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

914

STR.MĂGURĂ = 6850 MP

1000684

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

4806893,48

1,0896

5237591,14

430697,66

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

915

STR.MAIERILOR = 3378 MP

1000685

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

321856,07

1,0896

350694,37

28838,3

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

916

STR.MAIOR PETRU = 4050 MP

1000686

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1184440,47

1,0896

1290566,34

106125,87

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

917

STR.MAIORESCU TITU = 2050 MP

1000687

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

325829,6

1,0896

355023,93

29194,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

918

STR.MĂLINULUI = 7914 MP

1000688

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2494660,25

1,0766

2685751,23

191090,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

919

STR.MALULUI = 16080 MP

1000689

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

7519011,99

1,0896

8192715,46

673703,47

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

920

STR.MANEJULUI = 1560 MP

1000690

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

564075,28

1,0896

614616,43

50541,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

921

STR.MANIU IULIU (ROAITA VASILE) = 1925 MP

1000691

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1120890,07

1,0896

1221321,82

100431,75

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

922

STR.MARAMURESULUI = 10170 MP

1000692

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

8773854,69

1,0896

9559992,07

786137,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

923

STR.MARASESTI = 1550 MP

1000693

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

747761,71

1,0896

814761,16

66999,45

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

924

STR.MARASTI = 2160 MP

1000694

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1042042,13

1,0896

1135409,1

93366,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

925

STR.MĂRULUI = 556 MP

1000696

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

454383,27

1,0896

495096,01

40712,74

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

926

STR.MASARILOR = 2000 MP

1000697

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2067582,95

1,0896

2252838,38

185255,43

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

927

STR.MASINISTILOR = 5400 MP

1000698

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3660807,31

1,0895

3988449,56

327642,25

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

928

STR.MESTEACANULUI = 1123MP

1000700

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

228875,43

1,0896

249382,67

20507,24

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

929

STR.METALURGISTILOR = 9750 MP

1000701

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4140488,74

1,0896

4511476,53

370987,79

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

930

STR.MICU KLEIN SAMUEL = 2530 MP

1000702

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1612857,84

1,0896

1757369,9

144512,06

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

931

STR.MIHALI TEODOR = 3000 MP

1000703

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

580481,16

1,0896

632492,27

52011,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

932

STR.MILESCU NICULAIE SPĂTARUL = 331 MP

1000705

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

91189,7

1,0896

99360,3

8170,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

933

STR.MILLO MATEI = 4370 MP

1000706

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2108205,6

1,0896

2297100,82

188895,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

934

STR.MIRASLAU = 6780 MP

1000707

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4747128,64

1,0827

5139716,18

392587,54

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

935

STR.MITROPOLIEI (1 MAI) = 7960 MP

1000708

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3015168,19

1,0896

3285327,26

270159,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

936

STR.MOARA DE SCOARȚA = 5430 MP

1000709

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2181460,53

1,0896

2376919,39

195458,86

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

937

STR.MOGA IOAN PROF. = 600 MP

1000710

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

116096,23

1,0896

126498,45

10402,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

938

STR.MOLDOVEANU = 9050 MP

1000711

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4365963,54

1,0896

4757153,87

391190,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

939

STR.MOLDOVEI = 5950 MP

1000712

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2870440,11

1,0896

3127631,54

257191,43

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

940

STR.MORENI = 1800 MP

1000713

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

591349,81

1,0896

644334,75

52984,94

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

941

STR.MORILOR = 6370 MP

1000714

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2779197,37

1,0896

3028213,45

249016,08

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

942

STR.MOS ION ROATA = 1830 MP

1000715

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

438515,42

1,0896

477806,4

39290,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

943

STR.MOSOIU G-RAL = 1620 MP

1000716

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1124979,04

1,0896

1225777,16

100798,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

944

STR.MOVILEI = 1675 MP

1000717

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2929828,08

1,0896

3192340,68

262512,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

945

STR.MOZART WOLFGANG AMADEUS = 980 MP

1000718

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

641061,53

1,0896

698500,64

57439,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

946

STR.MUNCEL = 6430 MP

1000719

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3473952,2

1,0896

3785218,32

311266,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

947

STR.MUNCII = 1750 MP

1000720

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

652732,81

1,0896

711217,67

58484,86

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

948

STR.MUNTENIEI = 4410 MP

1000722

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2880837,85

1,0896

3138960,92

258123,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

949

STR.MURESANU ANDREI = 3030 MP

1000723

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1461753,54

1,0896

1592726,66

130973,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

950

STR.MUREȘULUI = 1050 MP

1000724

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

414600,2

1,0896

451748,38

37148,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

951

STR.MURGU EFTIMIE = 3250 MP

1000725

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1567887,46

1,0896

1708370,18

140482,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

952

STR.NARCISELOR = 790 MP

1000726

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

251629,02

1,0885

273898,19

22269,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

953

STR.NECULCE ION = 6050 MP

1000727

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2639583,06

1,0896

2876089,7

236506,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

954

STR.NECULUTA THEODOR = 2420 MP

1000728

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

579894,7

1,0896

631853,27

51958,57

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

955

STR.NEGOI = 8340 MP

1000729

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2485872,47

1,0896

2708606,64

222734,17

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

956

STR.NEGOI = 1200 MP

1000730

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2508918,97

1,0896

2733718,11

224799,14

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

957

STR.NEGOVEANU =4800 MP

1000731

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1928362,9

1,0896

2101144,22

172781,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

958

STR.NEGRI COSTACHE = 1100 MP

1000732

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1814475,91

1,0896

1977052,95

162577,04

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

959

STR.NEGRUZZI CONSTANTIN = 2300 MP

1000733

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1109581,89

1,0896

1209000,43

99418,54

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

960

STR.NICOVALEI = 1200 MP

1000734

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1970580,84

1,0896

2147144,88

176564,04

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

961

STR.NITA OCTAVIAN MR. (30 DECEMBRIE) = 9.981

1000735

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1932367,7

1,0631

2054300,1

121932,4

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

962

STR.NOICA C. (MOSCOVA) = 9650 MP

1000736

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4655419,68

1,0896

5072545,28

417125,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

963

STR.NOTTARA CONSTANTIN = 2310 MP

1000737

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

928024,64

1,0896

1011175,65

83151,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

964

STR.NOUA = 7570 MP

1000738

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3086432,15

1,0896

3362976,47

276544,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

965

STR.NUCULUI = 1.583 MP

1000739

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

301537,46

1,0896

328555,22

27017,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

966

STR.OASA = 2160 MP

1000740

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

867763,3

1,0896

945514,89

77751,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

967

STR.OAȘULUI = 1440 MP

1000741

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

574474,64

1,0896

625947,57

51472,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

968

STR.OBORUL DE VITE = 4344 MP

1000742

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1745168,42

1,0896

1901535,51

156367,09

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

969

STR.OCNEI (MARX KARL) = 9953 MP

1000743

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6749474,38

1,0896

7354227,28

604752,9

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

970

STR.ODESSA = 3150 MP

1000744

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1003282,88

1,0896

1093177,03

89894,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

971

STR.ODOBESCU ALEXANDRU = 2507 MP-HCL 360

1000745

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2116683,37

1,0896

2306338,2

189654,83

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF              '

972

STR.OGORULUI =4.849 MP

1000746

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1501891,87

1,0896

1636461,38

134569,51

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

973

STR.OITUZ = 8600 MP

1000747

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4148871,43

1,0896

4520610,31

371738,88

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

974

STR.OLARILOR = 400 MP

1000748

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

163087,56

1,0896

177700,21

14612,65

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

975

STR.OLTENIEI = 1530 MP

1000749

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

610379,3

1,0896

665069,29

54689,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

976

STR.OLTETULUI = 1380 MP

1000750

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

558703,99

1,0896

608763,87

50059,88

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

977

STR.OLTULUI = 1021 MP

1000751

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

411804,24

1,0886

448290,1

36485,86

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

978

STR.ONCESTI (VALEA HOTARULUI) = 3850 MP

1000752

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1546707,74

1,0896

1685292,75

138585,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

979

STR.ORLAT = 1.072 MP + 1.491 MP

1000753

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1005562,77

1,0743

1080276,08

74713,31

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

980

STR.ORZULUI = 2700 MP

1000754

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

522433,04

1,0896

569243,04

46810

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

981

STR.OȘTIRII = 5510 MP

1000755

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2213599,91

1,0896

2411938,46

198338,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

982

STR.OTELARILOR = 16876 MP

1000756

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

7339414,53

1,0896

7997026,07

657611,54

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

983

STR.OVIDIU = 410 MP

1000758

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

77881,22

1,0896

84859,38

6978,16

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

984

STR.PACII =495 MP

1000759

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

95779,39

1,0896

104361,22

8581,83

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

985

STR.PADUREA DUMBRAVA(DRUMUL RASINARIULUI) =

1000760

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

273184,74

1,0896

297662,09

24477,35

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

986

STR.PALTINIS = 695 MP

1000761

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

426405,29

1,0885

464142,16

37736,87

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

987

STR.PALTINUL = 4560 MP

1000762

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

882331,36

1,0896

961388,25

79056,89

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

988

STR.PANDURILOR = 1117 MP

1000763

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

243180,14

1,0896

264969,08

21788,94

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

989

STR.PANN ANTON = 2185 MP

1000764

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

871685,47

1,0896

949788,49

78103,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

990

STR.PANTEI = 945 MP

1000765

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

609542,52

1,0896

664157,53

54615,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

991

STR.PANZARILOR = 3390 MP

1000766

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1635427,22

1,0896

1781961,5

146534,28

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

992

STR.PAPIU ILARIAN = 1.173 MP

1000767

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

742937,44

1,0896

809504,63

66567,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

993

STR.PARIS = 7450 MP

1000768

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2992979,91

1,0896

3261150,91

268171

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

994

STR.PARULUI = 2.954 MP

1000769

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

662627,72

1,0894

721866,64

59238,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

995

STR.PARVAN VASILE (STEAGU ROȘU) = 890 MP

1000770

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

777522,81

1,0884

846255,83

68733,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

996

STR.PASAJUL SCĂRILOR = 1010 MP

1000771

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

411796,1

1,0896

448693,03

36896,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

997

STR.PASAJUL SCOLII = 412 MP

1000772

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

486572,76

1,0896

530169,68

43596,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

998

STR.PASAJUL SPITALULUI = 413 MP

1000773

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

199242,31

1,0896

217094,42

17852,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

999

STR.PASAJUL TALMACIU = 300 MP

1000774

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

58048,12

1,0896

63249,23

5201,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1000

STR.PATRIOTILOR = 3380 MP

1000775

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1758480,47

1,0896

1916040,32

157559,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1001

STR.PAUN PINCIO ION = 2730 MP

1000776

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

528237,86

1,0896

575567,97

47330,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1002

STR.PEDAGOGILOR = 5475 MP

1000777

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2199538,93

1,0896

2396617,62

197078,69

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1003

STR.PENES CURCANUL = 1345 MP

1000778

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

260249,05

1,0896

283567,36

23318,31

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1004

STR.PESCARILOR = 2050 MP

1000779

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

817828,48

1,0896

891105,91

73277,43

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1005

STR.PETRILA = 2970 MP

1000780

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

11839064,54

1,0896

12899844,72

1060780,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1006

STR.PIELARILOR = 2122 MP

1000781

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2522905,82

1,0896

2748958,18

226052,36

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1007

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918 = 10600 MP

1000782

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

41197971,32

1,0896

44889309,55

3691338,23

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1008

PIAȚA ARMELOR = 1775 MP

1000783

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

856307,77

1,0896

933032,95

76725,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1009

PIAȚA AURARILOR = 511 MP

1000784

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1372352,34

1,0896

1495315,11

122962,77

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1010

PIAȚA CIBIN = 360 MP

1000785

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

173673,69

1,0896

189234,85

15561,16

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1011

PIAȚA CRISAN = 495 MP

1000787

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

118614,83

1,0896

129242,72

10627,89

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1012

PIAȚA HUET = 3350 MP

1000788

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

8679472,47

1,0896

9457153,2

777680,73

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1013

PIAȚA IANCU DE HUNEDOARA = 300 MP

1000789

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

110156,95

1,0896

120027,01

9870,06

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1014

PIAȚA MARE (PIAȚA REPUBLICII) = 14854 MP

1000790

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

27461294,09

1,0896

29921826,04

2460531,95

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1015

PIAȚA MICA (PIAȚA 6 MARTIE) = 3950 MP

1000791

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1905586,29

1,0896

2076326,82

170740,53

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1016

PIAȚA RAHOVEI = 7500 MP

1000792

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3463519,47

1,0896

3773850,81

310331,34

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1017

PIAȚA SADU = 600 MP

1000793

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

116096,23

1,0896

126498,45

10402,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1018

PIAȚATALMACIU = 1760 MP

1000795

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2315371,83

1,0896

2522829,15

207457,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1019

PIAȚA UNIRII = 2200 MP

1000796

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

7227334,6

1,0896

7874903,78

647569,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1020

STR.PIETRARILOR = 1380 MP

1000797

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1372015,46

1,0896

1494948,05

122932,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1021

STR.PLOPILOR = 1793 MP

1000800

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

731040,01

1,0896

796541,19

65501,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1022

STR.PLUGARILOR = 4600 MP

1000801

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2797088,27

1,0896

3047707,38

250619,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1023

STR.PODRAGUL = 3400 MP

1000802

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1957923,26

1,0896

2133353,18

175429,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1024

STR.PODULUI = 14400 MP

1000803

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4749635,81

1,0896

5175203,18

425567,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1025

STR.POIANA = 1.800

1000804

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

655898,89

1,0896

714667,43

58768,54

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1026

STR.POMICULTORILOR = 890 MP

1000805

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

674944,89

1,0896

735419,95

60475,06

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1027

STR.POMPEIU ONOFREIU (MATERNITATII) = 1250 MP

1000806

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2169434,39

1,0896

2363815,71

194381,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1028

STR.PONI PETRU (DRAPELUL ROȘU) = 1760 MP

1000807

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

527936,66

1,0896

575239,78

47303,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1029

STR.POP RETEGANU ION = 935 MP

1000808

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

290954,45

1,0885

316703,92

25749,47

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1030

STR.POPA AUREL PROF. = 6.391 MP

1000809

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

232192,46

1,0896

252996,9

20804,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1031

STR.POPA ȘAPCA = 1783 MP

1000810

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

283392,28

1,0896

308784,23

25391,95

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1032

STR.POPOVICI BANATEANU ION = 900 MP

1000811

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

519421,73

1,0896

565961,92

46540,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1033

STR.POPOVICI TIMOTEI = 240 MP

1000812

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

97852,54

1,0896

106620,13

8767,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1034

STR.PORUMBACULUI = 3060 MP

1000813

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2196086,67

1,0896

2392856,04

196769,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1035

STR.PORUMBEILOR = 1.215 MP

1000814

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

305156,75

1,088

332010,54

26853,79

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1036

STR.PORUMBESCU CIPRIAN = 4260 MP

1000815

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2988288,57

1,0896

3256039,23

267750,66

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1037

STR.POSTĂVARILOR = 2740 MP

1000816

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

95364,76

1,0896

103909,44

8544,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1038

STR.POȘTEI = 840 MP

1000817

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

342483,88

1,0896

373170,44

30686,56

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1039

STR.PRAGA = 3690 MP

1000818

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1863791,02

1,0896

2030786,7

166995,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1040

STR.PRAPORGESCU DAVID G-RAL = 1500 MP__________

1000819

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

654442,08

1,0896

713080,09

58638,01

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1041

STR.PREJBEI = 6150 MP

1000820

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4263020,99

1,0896

4644987,67

381966,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1042

STR.PRIMĂVERII = 510 MP

1000821

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

171550,11

1,0896

186921

15370,89

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1043

STR.PRINCIPATELE UNITE = 2600 MP

1000822

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1857241,71

1,0896

2023650,57

166408,86

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1044

STR.PRINCIPATELE UNITE = 4080 MP

1000823

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

648480,38

1,0896

706584,22

58103,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1045

STR.PRIVIGHETORII = 500 MP

1000824

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1760291,4

1,0896

1918013,51

157722,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1046

STR.PROGRESULUI = 2670 MP

1000825

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1667269,27

1,0896

1816656,6

149387,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1047

STR.PROMETEU = 350 MP

1000826

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

235131,83

1,0896

256199,64

21067,81

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1048

STR.PRUNELOR = 814 MP

1000827

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

235397,52

1,0896

256489,14

21091,62

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1049

STR.PULBERARIEI = 1900 MP

1000828

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

367638,07

1,0896

400578,44

32940,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1050

STR.PUTNEI = 3850 MP

1000829

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

744950,82

1,0896

811698,41

66747,59

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1051

STR.RĂCHITEI = 2000 MP

1000830

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

317882,54

1,0896

346364,82

28482,28

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1052

STR.RADU STANCA = 400 MP

1000831

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

192970,76

1,0896

210260,94

17290,18

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1053

STR.RAHOVEI =40.340 MP

1000832

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

18115768,74

1,0896

19738941,62

1623172,88

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1054

STR.RAMPA ȘTEFAN CEL MARE = 9125 MP

1000833

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

508612,06

1,0896

554183,7

45571,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1055

STR.RANDUNELELOR = 1553 MP

1000834

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

529630,23

1,0884

576449,54

46819,31

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1056

STR.RATIU IOAN DR. = 3760 MP

1000835

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1813925,18

1,0896

1976452,88

162527,7

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1057

STR.RAULUI = 12390 MP

1000836

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6095772,65

1,0896

6641953,88

546181,23

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1058

STR.REBREANU LIVIU (REFORMA AGRARA) = 1990 MP

1000837

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1651818,2

1,0896

1799821,11

148002,91

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1059

STR.RECONSTRUCTIEI = 7050 MP

1000838

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

11074696,1

1,0896

12066988,87

992292,77

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1060

STR.RECORD = 88760 MP

1000839

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

11040751,66

1,0896

12030003,01

989251,35

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1061

STR.RENNES (JIULUI) = 3005 MP

1000840

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1449692,86

1,0896

1579585,34

129892,48

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1062

STR.REȘIȚA = 4900 MP

1000841

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2380911,13

1,0895

2594002,68

213091,55

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1063

STR.REVOLUTIEI (ARMATA ROȘIE) = 9280 MP

1000842

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

5500996,31

1,0896

5993885,58

492889,27

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1064

STR.ROSCA D.D. (24 SEPTEMBRIE) = 7500 MP

1000843

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3898869,96

1,0896

4248208,71

349338,75

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1065

STR.ROTARILOR = 2710 MP

1000844

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

2367589,87

1,0896

2579725,92

212136,05

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1066

STR.ROVINE = 1800 MP

1000845

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

286094,29

1,0896

311728,34

25634,05

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1067

STR.ROZDESTI = 700 MP

1000846

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

305406,3

1,0896

332770,7

27364,4

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1068

STR.ROZMARINULUI = 1100 MP

1000847

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

136827,7

1,0896

149087,46

12259,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1069

STR.RULMENTULUI = 1579 MP

1000848

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

28609,43

1,0896

31172,83

2563,4

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1070

STR.RUSCIORULUI = 2500 MP

1000849

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1090736,8

1,0896

1188466,82

97730,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1071

STR.RUSCIORULUI = 6180 MP

1000850

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

13703070,85

1,0896

14930866

1227795,15

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1072

STR.RUSSO ALECU = 3300 MP

1000851

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

1575151,58

1,0896

1716285,16

141133,58

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1073

STR.SACEL = 8196 mp

1000852

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3101672,67

1,0896

3379582,54

277909,87

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1074

STR.SAGUNA ANDREI (LENIN V.l.) = 6162 MP

1000853

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

5994969,18

1,0867

6514733,01

519763,83

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1075

STR.SĂLAJULUI = 1890 MP

1000854

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

753997,96

1,0896

821556,18

67558,22

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1076

STR.SALCAMILOR = 1480 MP

1000855

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

286370,71

1,0896

312029,53

25658,82

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1077

STR.SĂLCIILOR = 2621 MP

1000856

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

753702,05

1,088

820027,83

66325,78

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1078

STR.SALIGNY ANGHEL = 2060 MP

1000857

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1168999,91

1,0896

1273742,3

104742,39

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1079

STR.SALISTE = 1000 MP

1000858

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

339148,38

1,0896

369536,07

30387,69

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1080

STR.SALISTE = 2800 MP

1000859

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2345372,62

1,0896

2555518,01

210145,39

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1081

STR.SAPUNARILOR = 350 MP

1000860

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

931007,42

1,0896

1014425,68

83418,26

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1082

STR.SEBASTIAN MIHAIL = 4085 MP

1000863

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

978871,84

1,0896

1066578,76

87706,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1083

STR.SELARILOR = 1280 MP

1000865

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

521880,2

1,0896

568640,67

46760,47

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1084

STR.SEMAFORULUI = 15800 MP

1000866

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6893456,58

1,0896

7511110,29

617653,71

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1085

STR.SEMANATOARELOR = 1700 MP

1000867

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1874021,29

1,0896

2041933,6

167912,31

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1086

STR.SERPUITA = 3520 MP

1000869

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2696807,7

1,0896

2938441,67

241633,97

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1087

STR.SIBIEL = 5300 MP

1000870

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1931257,83

1,0896

2104298,53

173040,7

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1088

STR.SINCAI GHEORGHE = 3132 MP

1000871

13.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

910453,94

1,0884

990938,07

80484,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1089

STR.SION ION =3890 MP

1000872

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1902991,03

1,0896

2073499,03

170508

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1090

STR.SIRETULUI = 10200 MP

1000873

13.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

9436431,32

1,0896

10281935,57

845504,25

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1091

STR.SLAVICI ION = 2700 MP

1000874

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

663548,36

1,0896

723002,29

59453,93

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1092

STR.SMARDAN = 1560 MP

1000875

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

898124,77

1,0896

978596,75

80471,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1093

STR.SMIGHELSCHI OCTAVIAN = 865 MP

1000876

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

381998,6

1,0888

415920,08

33921,48

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1094

STR.SOCULUI = 900 MP

1000877

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

294218,78

1,0896

320580,78

26362

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1095

STR.SOFOCLE = 167 MP

1000878

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

39256,1

1,0896

42773,45

3517,35

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1096

STR.SOIMA GHEORGHE (GORKI MAXIM) = 2950 MP

1000879

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2080348,05

1,0896

2266747,24

186399,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1097

STR.SOIMULUI = 1980 MP

1000880

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

795449,69

1,0896

866721,98

71272,29

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1098

STR.SOLIDARITĂȚII = 2370 MP

1000881

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1825934,18

1,0896

1989537,88

163603,7

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1099

STR.SOMEȘULUI = 6204 MP

1000882

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4860352,97

1,0896

5295840,6

435487,63

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1100

STR.SOSEAUA ALBA IU LI A = 62253 MP

1000883

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

47607667,92

1,0872

51759056,56

4151388,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1101

STR.SPAN PETRU PROF. = 2000 MP

1000884

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

386987,44

1,0896

421661,51

34674,07

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1102

STR.SPARTACUS = 6720 MP

1000885

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3241908,84

1,0896

3532383,87

290475,03

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1103

STR.SPERANTEI = 1047 MP

1000886

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

66755,33

1,0896

72736,61

5981,28

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1104

STR.STANCA ȘTEFAN DR. = 2205 MP

1000887

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1063751,34

1,0896

1159063,46

95312,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1105

STR.STEFAN CEL MARE = 44410 MP

1000890

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

17841374,21

1,0896

19439961,34

1598587,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1106

STR.STEFLESTI = 3000 MP

1000891

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1205226,81

1,0896

1313215,13

107988,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1107

STR.STEJARULUI = 1230 MP

1000892

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

152998,25

1,0896

166706,89

13708,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1108

STR.STRANDULUI = 14450 MP

1000893

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

6304458,7

1,0896

6869338,2

564879,5

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1109

STR.STRUGURILOR = 1200 MP

1000894

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

799225,49

1,0896

870836,09

71610,6

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1110

STR.STRUNGULUI = 4200 MP

1000895

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3416876,82

1,0896

3723028,98

306152,16

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1111

STR.STURZA MARIUS = 1910 MP

1000896

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1243993,53

1,0896

1355455,35

111461,82

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1112

STR.SUREANU = 3740 MP

1000897

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1502516,09

1,0896

1637141,53

134625,44

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1113

STR.SURU = 1935 MP

1000898

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1059464,82

1,0896

1154392,87

94928,05

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1114

STR.TARGU CAILOR = 4605 MP

1000900

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3355399,74

1,0896

3656043,56

300643,82

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1115

STR.TARGU FÂNULUI = 5640 MP

1000901

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2460702,22

1,0896

2681181,14

220478,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1116

STR.TARGU PEȘTELUI = 2272 MP HCL 362/2009

1000902

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

830536,01

1,0896

904952,04

74416,03

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1117

STR.TARGU VINULUI = 880 MP HCL 359/2009

1000903

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

514631,89

1,0896

560742,91

46111,02

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1118

STR.TARGULUI =380 MP

1000904

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

475796,67

1,0896

518428,05

42631,38

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1119

STR.TECLU NICOLAE = 9730 MP

1000905

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

4694013,83

1,0896

5114597,47

420583,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1120

STR.TEILOR = 7605 MP

1000906

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3401347,98

1,0896

3706108,76

304760,78

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1121

STR.TELEFOANELOR = 700 MP

1000907

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

337698,84

1,0896

367956,66

30257,82

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1122

STR.TELIUC = 1080 MP

1000908

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

433881,65

1,0896

472757,45

38875,8

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1123

STR.TEODOROIU ECATERINA = 5569 MP

1000909

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1574992,79

1,0896

1716112,14

141119,35

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1124

STR.TIGLARI = 20780 MP

1000910

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

8348204,37

1,0896

9096203,48

747999,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1125

STR.TILISCA = 5150 MP

1000911

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

996492,66

1,0896

1085778,4

89285,74

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1126

STR.TIMIȘOARA (YALTA) = 3490 MP

1000912

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

1810527,58

1,0893

1972207,69

161680,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1127

STR.TINERETULUI = 3600 MP

1000913

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

447799,75

1,0896

487922,61

40122,86

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1128

STR.TIPOGRAFILOR = 3946 MP nr top nou 94/2

1000914

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2359788,97

1,0896

2571226,06

211437,09

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1129

STR.TITEICA GHEORGHE = 2100 MP

1000915

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1822981,4

1,0896

1986320,53

163339,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1130

STR.TITULESCU NICOLAE (SCÂNTEIA) = 4040 MP

1000916

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1762630,67

1,0896

1920562,38

157931,71

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1131

STR.TOAMNEI = 1000 MP

1000917

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

477800,19

1,0896

520611,09

42810,9

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1132

STR.TOHAN = 525 MP

1000918

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

190526,03

1,0896

207597,16

17071,13

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1133

STR.TOPARCEANU GEORGE = 3900 MP

1000919

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

3621614,2

1,0896

3946110,83

324496,63

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1134

STR.TOPITORILOR =2550 MP

1000920

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

257484,86

1,0896

280555,5

23070,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1135

STR.TORDOSAN VICTOR = 1400 MP

1000921

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

570806,47

1,0896

621950,73

51144,26

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1136

STR.TRACTORULUI = 1100 MP

1000922

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

441916,5

1,0896

481512,22

39595,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1137

STR.TRAIAN (MAIER RUDOLF) = 740 MP

1000923

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

261010,43

1,0885

284109,85

23099,42

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1138

STR.TRANDAFIRILOR = 4894 MP

1000924

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

169168,8

1,0896

184326,32

15157,52

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1139

STR.TRANSILVANIEI (VOLTAIRE+V.BRANIȘTE) = 66

1000925

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

3199455,27

1,0896

3486126,46

286671,19

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1140

STR.TRIAJULUI = 1000 MP

1000926

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

158941,27

1,0896

173182,41

14241,14

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1141

STR.TRIBUNEI = 3730 MP

1000927

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2813193,3

1,0896

3065255,42

252062,12

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1142

STR.TRIFOIULUI = 3662 MP

1000928

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

190729,52

1,0896

207818,89

17089,37

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1143

STR.TURGHENIEV = 1.301 MP

1000929

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

247876,18

1,0878

269639,71

21763,53

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1144

STR.TURISMULUI = 4950 MP

1000930

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

2388013,2

1,0896

2601979,18

213965,98

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1145

STR.ULMULUI = 5828 MP

1000932

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1570026,49

1,088

1708188,82

138162,33

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1146

STR.URECHE GRIGORE = 1080 MP

1000933

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

670879,93

1,0896

730990,77

60110,84

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1147

STR.URLEA = 460 MP

1000934

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2416970,03

1,0896

2633530,54

216560,51

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1148

STR.VAII =400 MP

1000936

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

63576,51

1,0896

69272,97

5696,46

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1149

STR.VALEA AURIE = 2600 MP

1000937

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1044529,9

1,0896

1138119,78

93589,88

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1150

STR.VALEA MARE = 1300 MP

1000938

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

530034,58

1,0896

577525,68

47491,1

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1151

STR.VANATORILOR = 1200 MP

1000939

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

636258,49

1,0896

693267,25

57008,76

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1152

STR.VARGA ECATERINA = 2420 MP

1000940

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1901636,22

1,0893

2071452,33

169816,11

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1153

STR.VARTOPU = 300 MP

1000941

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

222834,11

1,0896

242800,05

19965,94

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1154

STR.VARULUI = 3898 MP

1000942

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

111258,89

1,0896

121227,69

9968,8

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1155

STR.VELCEANU IOSIF = 3575 MP

1000943

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1724676,2

1,0896

1879207,19

154530,99

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1156

STR.VERZARIEI = 3600 MP

1000944

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

2642091,68

1,0896

2878823,09

236731,41

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1157

STR.VI1 LE SIBIULUI (DEALUL OCNEI FERMA) = 28

1000945

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

14830465,3

1,0895

16157791,94

1327326,64

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1158

STR.VIILOR = 7200 MP

1000946

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

895599,5

1,0896

975845,22

80245,72

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1159

STR.VIITORULUI = 5535 MP

1000947

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

9350373,35

1,0896

10188166,8

837793,45

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1160

STR.VIORELELOR = 1888 MP

1000948

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

357617,86

1,0896

389660,42

32042,56

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1161

STR.VIȘINILOR = 2425 MP

1000949

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

668396,45

1,0896

728284,77

59888,32

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1162

STR.VLADIMIRESCU TUDOR = 4160 MP

1000950

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1671247,84

1,0896

1820991,65

149743,81

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1163

STR.VLAHUTA ALEXANDRU = 3570 MP

1000951

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

1722264,07

1,0896

1876578,93

154314,86

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1164

STR.VLAICU AUREL = 1815 MP

1000952

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

434921,03

1,0896

473889,95

38968,92

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1165

STR.VOPSITORILOR = 1829 MP

1000953

I.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

882358,82

1,0896

961418,17

79059,35

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1166

STR.VRANCEI = 700 MP

1000954

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017

279258,5

1,0896

304280,06

25021,56

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1167

STR.VULCAN = 1875 MP

1000955

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

2085794,67

1,0896

2272681,87

186887,2

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1168

STR.WATT JAMES = 2640 MP

1000956

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1649181,73

1,0896

1796948,41

147766,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1169

STR.XENOPOL ALEXANDRU = 3300 MP

1000957

I.3.7.I.

24.04.2003/31.12.2017

2596704,01

1,0896

2829368,69

232664,68

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1170

STR.ZAMFIRESCU GH. MIHAIL = 1850 MP

1000958

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

1191175,8

1,0896

1297905,15

106729,35

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1171

STR.ZIDARILOR = 1794 MP

1000960

1.3.7.1.

24.04.2003/31.12.2017

591208,75

1,0884

643471,6

52262,85

P DOM. PUBLIC (DP)-STRAZI-MF

1172

STR.ZIDULUI = 2450 MP

1000961

1.3.7.2.

24.04.2003/31.12.2017