Hotărârea nr. 298/2020

HOTĂRÂREA NR. 298 privind alegerea presedintelui de sedintă pentru luna august 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.298

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,

Având în vedere propunerea formulată de doamna viceprtmar Corina Bokor privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna august 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lita) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Doamna consilier local Ecaterina Birk se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna august 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner

Contrasemnează Secreta ^General Dorin lliejNistor