Hotărârea nr. 264/2020

HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare Agentia Teatral㠖 N. Bălcescu nr.17" din Municipiul Sibiu

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.264

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Agenția Teatrală - N. Bălcescu nr.17”din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 30.07.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 50405/21.07.2020 întocmit de inițiator primar Astrid

Coca Fodorși raportul de specialitate nr. 51040/22.07.2020, prin care Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare Agenția Teatrală-Bălcescu Nr,17" din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat ai municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b) și alin.4 lit.dj, art.136 aiin.1 și 8, art.139 alin. 1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lila) din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Agenția Teatrală - N. Bălcescu nr. 17” din Municipiul Sibiu, după cum urmează:

  • a. Indicatori economici:

TOTAL: 193.000 lei cu TVA din care:

C+M : 124.004,94 lei cu TVA

  • b. Indicatori tehnici:

1 .Arhitectură-înlocuire pardoseală-26mp.glet de ipsos la pereți și tavane -180 mp,vopsitorii la interioar și exterior la tavane -70 mp,vopsitorii la interior si exterior la pereți -110 mp.pardoșeli parchet multi-strat -35,8 mp,înlocuire ferestre lemn stratificat esență molid cu geam -6,51 rnp.usi din lemn stratificat esență molid -2,14 mp,ușă culisantă grup sanitar -1,53 mp

  • 2.I nstalații electrice -cablu electric CYYF3x1,5 -50 m ,cablu energie CYY-F3X2,5-60 m,corp de iluminat pentru lămpi LED-6 buc,corp iluminat tip reflector montat pe șină-16 buc

  • 3.I nstalații sanitare-țeavă PVC-U-5 nh,țeava PPR-12 m,țeava PPR cu fibră PN20-3 buc,vas pentru closet din porțelan 1 buc,rezervor pentru spălare vas wc plastic 1 bucjăvpar din porțelan sanitar-2 buc,oglindă-2 buc,ventilator baie-1 buc

4.lnstalații termice-calorifer tip panou 22,600x800-4 buc,țeava PPR -36 m,țeava PPR cu fibră -9 buc,aer condiționat dubiu split 2100 BTU -1 buc

  • 5.D otări mobilier-Front Desk MDF Furniruit,MDF strat microciment 4.103x660x740 mm-1 buc.dulap MDF furniruit 5120x380x700 mm-1 buc,mască calorifer 1860x155x650 mm-2 buc,bibliotecă mare MDF furniruit cu lăcuire 4420x2950x300-1 buc,bibliotecă mica MDF

furniruit cu îăcuire-1 buc.blaturi MDF 4 buc.usi MDF-2 buc,.scaune și accesorii.

Art.2. Directorul general al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință Helmut Lerner


Contrasemnează SecretarG e ne ral Dorin |lie Nistor