Hotărârea nr. 250/2020

HOTĂRÂREA NR. 250 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.250

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Bianke-Marion Grecu privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna iulie 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Domnul consilier local Helmut Lerner se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna iulie 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte d

Corina Bo


ședință or '


Contrasemnează Secretar General Dorin Ifie Nistor