Hotărârea nr. 24/2020

HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 24

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 2240/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 3163/16.01.2020 prin care Serviciul Public Politie Locală a Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu, ca urmare a promovării a doi angajați din cadrul acestui serviciu public,

Având în vedere rezultatele concursului de promovare în grad profesional organizat potrivit legii,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.477 alin.(1), art.478 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.121 alin.1 lit.a) din H.G. nr. 611/2008,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.a) și alin.3 lit.c), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu 01.02.2020 se aprobă modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, prin transformarea posturilor ocupate de doi angajați ca urmare a promovării acestora în grad profesional superior, după cum urmează:

  • a) postul de polițist local - inspector, clasa I gradul profesional principal, ocupat de dna Cristici Lavinia Ionela, se transformă în post de polițist local - inspector, clasa I gradul profesional superior;

  • b) postul de inspector, gradul profesional principal, ocupat de d-na Roman Lucia Maria se transformă în post de inspector, grad profesional superior;

Art.2 începând cu 01.02.2020 se aprobă statul de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul general al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasI

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. ' /la HCL          /2020


NrCrt

NUME

PRENUME/VACANT/

TEMPORAR

VACANT/

STRUCTURA

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Niv.studiilor

Funcția contractuală

Grad/treapta profesională

Nivelul studiilor

de conducer

e

de execuție

de conducere

de execuție

1

Ocupat

SERVICIU

Director general

I

Gradul I

S

2

Vacant

Birou Implemen.

proiecte,Ev.pers.Rel

Extern,Registratură

Sef Birou

I

Gradul II

S

3

Ocupat

Comp.Implement.proiect

Inspector

I

Asistent

s

4

Ocupat

Comp.Ev Persoanelor

Polițist local

I

Superior

s

5

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

6

Vacant

Comp. Relații externe

Inspector

I

Asistent

s

7

Ocupat

Comp Registratura

Inspector spec.

II

S

8

Vacant

Serviciul management informațional

Sef Serviciu

I

Gradul II

s

9

Ocupat

Comp analiza sinteză

Polițist local

I

Superior

s

10

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

11

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

12

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

13

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

14

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

15

Ocupat

Polițist local

I

^Asistent

s

16

Ocupat

L

Director gen. adj

I

Gradul I

17

Ocupat

Serv.Ordine Publică

Sef Serviciu

I

Gradul II

S

18

Vacant

Comp. Ordine si liniște publică

Polițist local

I

Superior

S

19

Ocupat

Polițist local

I

Superior

S

20

Ocupat

Polițist local

I

Superior

S

21

Ocupat

Polițist local

I

Superior

S

22

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

23

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

24

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

25

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

26

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

27

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

28

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

29

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

30

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

31

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

32

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

33

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

34

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

35

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

36

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

37

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

38

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

39

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

40

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

41

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

42

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

43

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

44

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

45

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

46

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

47

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

48

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

49

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

50

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

51

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

52

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

53

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

54

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

55

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

56

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

57

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

58

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

59

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

60

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

61

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

62

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

63

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

64

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

65

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

66

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

67

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

68

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

69

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

70

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

71

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

72

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

73

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

74

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

75

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

76

Ocupat

Polițist local

II

Asistent

SSD

77

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

78

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

79

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

80

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

81

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

82

Vacant

Polițist local

III

Principal

M

83

Ocupat

Comp.Dispecerat

Polițist local

I

Superior

s

84

Ocupat

Polițist local

I

Superior

s

85

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

86

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

87

Vacant

Polițist local

I

Asistent

S

88

Vacant

Polițist local

I

Asistent

S

89

Ocupat

Comp Circulație

Polițist local

III

Superior

M

90

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

91

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

92

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

93

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

94

Ocupat

Polițist local

I

Debutant

S

95

Ocupat

Polițist local

I

Debutant

S

96

Ocupat

Polițist local

I

Debutant

S

97

Ocupat

Polițist local

I

Debutant

S

98

Ocupat

Polițist local

I

Debutant

S

99

Vacant

Polițist local

I

Debutant

S

100

Vacant

Polițist local

I

Debutant

S

101

Vacant

Polițist local

III

Superior

M

102

Vacant

Polițist local

III

Superior

M

103

Vacant

Polițist local

III

Superior

M

104

Ocupat

Comp, armament

Polițist local

I

Superior

S

105

Ocupat

Polițist local

I

Superior

S

106

Ocupat

Polițist local

I

Superior

s

107

Ocupat

Polițist local

I

Superior

s

108

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

109

Ocupat

Biroul Organizare misiuni control

Sef Birou

I

Gradul II

s

110

Ocupat

Compartiment control

Polițist local

I

Principal

s

111

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

112

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

113

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

114

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

115

Ocupat

Compartiment Ridicări auto

Casier

M

116

Ocupat

Casier

M

117

Ocupat

Casier

M

118

Ocupat

Casier

M

119

Ocupat

Casier

M

120

Ocupat

Manipulant bunuri

G

121

Ocupat

Manipulant bunuri

G

122

Ocupat

Manipulant bunuri

G

123

Ocupat

Manipulant bunuri

G

124

Ocupat

Manipulant bunuri

G

125

Ocupat

Manipulant bunuri

G

126

Ocupat

Manipulant bunuri

G

127

Ocupat

Manipulant bunuri

G

128

Ocupat

Manipulant bunuri

M

129

Ocupat

Manipulant bunuri

G

130

Ocupat

Compartiment paza

Guard

G

131

Ocupat

Guard

G

132

Ocupat

Guard

G

133

Ocupat

Guard

G

134

Ocupat

Guard

G

135

Vacant

Guard

G

136

Ocupat

Director Gen. adj

I

Gradul I

S

137

Vacant

Serviciul Financiar contabil adtiv- arhiva

Sef Ser. Fin Contabil

I

Gradul II

S

138

Ocupat

Biroul financiar contab.

Sef Birou

I

Gradul II

S

139

Vacant

Inspector

I

Superior

S

140

Ocupat

Inspector

I

Principal

S

141

Ocupat

Inspector

I

Superior

S

142

Ocupat

Inspector

I

Principal

S

143

Vacant

Referent

III

Superior

M

144

Ocupat

Birou resure umane preg profesională

Sef Birou

Gradul II

S

145

Ocupat

Polițist local

I

Superior

S

146

Vacant

Polițist local

I

Superior

s

147

Vacant

Inspector

I

Principal

s

148

Vacant

Inspector

I

Asistent

s

149

Vacant

Inspector

I

Asistent

s

150

Ocupat

Biroul administrativ arhivă

Sef Birou

IA

S

151

Ocupat

Șofer

1

G

152

Ocupat

Șofer

I

M

153

Ocupat

Șofer

I

M

154

Ocupat

Șofer

1

G

155

Ocupat

Șofer

I

M

156

Ocupat

Șofer

M

157

Ocupat

Birou Control

Sef Birou

I

Gradul II

158

Ocupat

Comp.disciplina construcții

Polițist local

I

Superior

s

159

Ocupat

Polițist local

I

Superior

s

160

Ocupat

Comp. Control comercial

Polițist local

I

Superior

s

161

Ocupat

Polițist local

I

Superior

s

162

Vacant

Comp.afișaj stradal

Polițist local

I

Asistent

s

163

Domnariu Sorin

Comp.protectia mediului

Polițist local

I

Superior

s

164

Ocupat

Biroul juridic

Sef Birou

I

Gradul II

165

Vacant

Consilier juridic

I

Superior

s

166

Ocupat

Consilier juridic

I

Principal

s

167

Ocupat

Consilier juridic

I

Asistent

s

168

Vacant

Consilier juridic

I

Asistent

s

169

Vacant

Consilier juridic

I

Asistent

s

NR. TOTAL DE FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE- din care

169

Ocupate

Vacante

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

140

110

30

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

12

10

2

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

128

100

28

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

29

28

1

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

1

-

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

28

27

1

169

138

32

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas
Contrasenfnează

Secre

Dor