Hotărârea nr. 238/2020

HOTĂRÂREA NR. 238 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 238

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul

Clinic de Pediatrie Sibiu“

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 41036/17.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor, raportul de specialitate nr.41306/18.06.2020 și raportul de modificare a acestuia nr. 42019/22.06.2020 prin care Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu",

Având în vedere următoarele:

  • -  necesitatea dotării Spitalului Clinic de Pediatrie cu aparatură medicală, echipamente și materiale de protecție, dezinfecție, testare și tratare,

  • -   spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu asigură asistență pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-Cov2 în faza a -ll-a în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr.555/2020 privind Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID 19, modificat prin Ordinul 623/2020;

  • -  dotarea cu echipamente și materiale de protecție, dezinfecție, testare și tratare este esențială pentru limitarea răspândirii virusului.

  • -  programul Operațional Infrastructură Mare, prin Axa Prioritară 9 Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 finanțează investițiile, pentru dotarea unităților sanitare în lupta împotriva Covid, la nivelul Municipiului Sibiu fiind întocmit proiectul ,, Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu",

proiectul urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Axei Prioritară 9 și include conform Ghidului solicitantului, atât decontarea echipamentelor și materialele deja achiziționate, cât și finanțarea celor necesare în continuare pentru asigurarea unui răspuns eficient la noul coronavirus.

  • -  prin proiect se propune achiziționarea de echipamente și materiale de protecție, dezinfecție, testare și tratare, necesare secțiilor Boli Infecțioase, Terapie Intensivă, Radiologie, Laboratorului de Analize, precum și aparatură medicală și dispozitive necesare pentru tratarea altor patologii.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. c) și h) și ale art. 196 alin.1 lit. a), ale art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico -economici pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”, după cum urmează:

Aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și respectiv lei fără TVA, în conformitate cu bugetul proiectului:

Valoarea totală inclusiv TVA            22.432,53 mii lei

Valoarea totală fără TVA                18.858,60 mii lei

B. Indicatori tehnici:

Conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte Corina

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

/M- 4 la     Htd/SfiSLo

Lista indicatorilor aferenți proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

A. Produse propuse a fi achiziționate

Nr.

Denumire produs

UM

Cantitate

L Viziere de protecție

buc

1000

Combinezon impermeabil cu botosei incluși

buc

500

Combinezon cat III

buc

3000

z

Halat chirurgical nesteril -mar. Dif.

buc

10000

5

Masca cu 3 pliuri cu elastic

buc

100000

6

Masca de protecție FFP2

buc

2000

7

Masca de protecție FFP3

buc

300

8

Mânuși examinare nitril 100 buc / cut

cut

3000

9

Mânuși chirurgicale latex, sterile, pudrate

per

10000

10

Dispozitiv pentru distribuire mănuși de unică folosință

buc

52

11

Câmpuri chirurgicale unica folosința

set

500

12

Set chirurgical pediatric

set

100

13

Set laparoscopie unica folosința

set

30

14

Set ortopedie unica folosința

set

100

15

Set microchirurgie

set

1

16

Set chirurgical despicaturi labio-maxilo-palatine

set

1

17

Aparat de dezinfectie aeromicroflora si suprafețe prin nebulizare

buc

6

18

Aparat mobil de dezinfectie suprafețe

buc

1

19

Lampa cu UV

buc

5

20

Aparate fixe dezinfectie cu UV

buc

36

21

Baie ultrasonica 20 litri

buc

2

22

Lavoar apa sterila 2 posturi cu filtru final 0.2pm

buc

1

23

Lavoar apa sterila 1 post cu filtru final 0.2 pm

buc

1

24

Container instrumentar mobil

buc

4

25

Coșuri instrumentar

buc

14

26

Casoleta sterilizare instrumentar inox

buc

14

27

Cos inox incarcare sterilizator

buc

10

28

Aparat extracție automata ARN viral cu 24 probe

buc

1

29

Lab-Aid Virus RNA Extraction Kit

kit

240

30

MagCore Viral Nucleic Acid Extraction Kit (200/400 pi)

kit

240

31

NucleoSpin RNA Virus (50)

kit

100

32

AccuPrep Viral RNA Extraction Kit

kit

50

33

Allplex TM 2019-nCOV Seegeen

kit

250

34

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5 mL, PCR clean, colorless,

set

20

35

Eppendorf Conical Tubes 15 mL

set

1

36

serological Pipette, 25mL, Individually wrapped, paper peel packaging, plugged

set

1

37

50 ML Conical Tubes (Raked) 200 X 50 ML

set

1

38

?p DuaIfilter T.I.P.S.®, PCR ciean/Sterile (sterile and pyrogen-free), 0.1-10 pL M, 40 nm, medium gray, 96buc

set

78

39

?p DuaIfilter T.I.P.S.®, PCR ciean/Sterile (sterile and pyrogen-free), 2 - 100 pL, 53 nm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)

set

52

4(

ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean/Sterile (sterile and pyrogen-free), 2 - 200 pL, 55 ) mm, yellow, 960 tips (10 racks x 96 tips)

set

78

41

ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 50 - 1,000 mm, blue, colorless tips, 960 tips (10 racks x 96 tipsjpL,

set

78

4/

Eppendorf Safe-Lock Tubes 2.0 ml. PCR clean. Colourless

set

10

43

Criotuburi (microtuburi) sterile, 2 ml

set

30

44

Pipete Pasteur sterile, 3.5 ml

set

30

45

Hard-Shell® Low-Profile Thin-Wall 96-Well Skirted PCR Plates; Pkg of 50, blue shell/clear well PCR plate, rigid 2-component design

set

5

46

Microseal 1B' PCR Plate Sealing Film, adhesive, optical - MSB1001;Pkg of 100, optically clear seal for PCR plates

set

5

47

Teste rapide COVID Vidas Ig M

set

5000

48

Teste rapide COVID Vidas Ig G

set

5000

49

Teste rapide COVID Ig G

buc

10000

50

Teste rapide COVID Ag

buc

5000

51

Imprimanta cod de bare

buc

2

52

Analizor biochimie uscata

buc

3

53

Apart Rontgen mobil complet digital pentru radiografii la pat

buc

1

54

Instalație mobila radiologie cu post grafie si scopie, cu braț mobil C-arm, commpatibila cu sistem de neuronavigatie

buc

1

55

Mânuși chirurgicale unica folosința cu protecție Rx

buc

50

56

Monitor de inalt contrast radiologie pentru vizualizarea imaginilor radiografice, CT si IRM

buc

2

57

Negatoscop

buc

4

58

Videolaringoscop

buc

1

59

Aparat de anestezie

buc

1

60

Monitor funcții vitale complex cu suport

buc

1

61

Monitor funcții vitale complex de transport

buc

1

62

Monitor funcții vitale

buc

15

63

Spirometru

buc

1

64

Set otoscop si oftalmoscop

buc

3

65

Paturi ATI

buc

3

66

Noptiere

buc

5

67

Sistem complet generator de oxigen medicinal

buc

1

68

Compresor aer medical

buc

1

69

Aparat incaltat

buc

7

70

ncalzitor fluide pentru urgente

buc

1

71

Sistem avansat pentru neutralizarea deșeurilor medicale cu capacitate de minim 801

buc

1

72

Spațiu triaj si depozit echipamente de protecție individuala

buc

1

73

°aturi de spital Secția boli infectioase

buc

2

74

Moptiere metalice cu extensie- Secția boli infectioase

buc

2

75

nstrumentar ortopedie

set

1

76

nstrumentar chirurgie pediatrica

set

1

in

nstrumentar oftalmologie

set

1

78 1

nstrumentar microchirurgie

set

1

79 1

nstrumentar neurochirurgie

set

1

80 1

nstrumentar chirurgie buco-maxilo faciala

set

1

81

vlasa operație electrohidraulica radiotransparenta

buc

2

r

82 s

Tlasa operație radiotransparenta cu extensie ortopedica si accesorii chirurgie pinala

buc

1

8.

3 Pense bipolare pentru electrocauter nonaderente

set

1

8^

1 Sistem fixare intraoperatorie a craniului

set

1

8!

5 Lampa scialitica cu doi sateliți, camera video si monitor (LED)

buc

3

8f

j Trusa instrumentar abord intraventricular

buc

1

s;

1 Trusa instrumentar pediatrica abord intraventricular

buc

1

8$

Trusa abord transnazal

buc

1

8S

Pneumatic Holding arm

buc

1

9C

Sistem navigație

buc

1

91

Sistem de video rutare

buc

3

92

Aspirator chirurgical mobil cu 2 vase colectoare de 4 litri

buc

5

93

Aspirator ultrasonic

buc

1

94

Craniotom

buc

1

95

Unitate electrochirurgie, moduri de operare: monopolar, bipolar si sigilare vasculara cu accesorii

buc

3

96

Microscop operator neurochirurgie

buc

1

97

Sistem de monitorizare neurofiziologica intraoperatorie

buc

1

98

Electrocauter cu Argon-Plasma coagulare

buc

1

99

Casti EEH tip ECI ptr. NN

buc

12

100

Casti EEG tip CAP SPINT

buc

10

101

Electrozi ptr casca tip Easy Cap

buc

100

102

Fiziodispenser cu micromotor

buc

1

103

Unit stomatologic

buc

2

104

Piezotom cu set anse piezotom

buc

1

105

Aparat detartraj cu set anse detartraj

buc

1

106

Motor endodontic

buc

1

107

Frigider profesional auto cu modul de încălzire, kit de fixare si antrenare electrica

buc

1

108

Cărucior instrumentar

buc

8

109

Masa instrumentar tip Mayo

buc

10

110

Masă chirurgicală mobilă pentru instrumente

buc

8

111

Masa pe rotile pentru transportat instrumente

buc

3

112

Masuta instrumentar cu 3 rafturi

buc

4

113

Cabinet mobil endoscopie

buc

1

114

Cărucior metalic pentru trusa de pansamente

buc

4

115

Cărucior mobil de stocare si transport

buc

7

116

Targa hidraulica transport pacienti

buc

2

117

Troliu modular mobil pediatric cu 5 sertare

buc

6

118

Cabinet mobil cu o coloană și 2 uși transparente din policarbonat pentru medicatia de urgenta si materiale sanitare

buc

3

119

Cabinet mobil cu 2 uși transparente și 2 coloane pentru materiale sanitare si Dedicație

buc

9

120

Cabinet mobil cu sistem de închidere cu rulou tip oblon pentru materiale sanitare

buc

1

121 s

Cabinet mobil dublu cu sistem de închidere cu rulou tip oblon pentru materiale anitare

buc

3

(

122

Zabinet triplu cu sistem de închidere cu rulou tip oblon pentru materiale sanitare

buc

3

C

123 s

tabinet cu 9 coloane cu sistem de închidere cu rulou tip oblon pentru materiale anitare

buc

1

124

Cabinet metalic mobil pentru transport materiale sterile cu 3 secțiuni verticale

buc

1

125

Cabinet metalic mobil pentru transport materiale sterile cu 3 secțiuni orizontale, pentru 6 coșuri.

buc

1

B. Produse achiziționate

Nr.

Denumire produs

UM

Cantitate

AccPrep Viral RNA Extraction kit 100 teste

kit

26

Acoperitori cizme

buc

100

ADANTIUM-dezinfectant concentrat de nivel inalt compatibil cu sistem cu abur -doza 25 ml coroonavirus

buc

10

4

Agitator Vortex

buc

1

5

Alcool etilic absolut 2,5 1

buc

6

6

Hygienio - sistem cu abur si dezinfectant pt curatarea si dezinfectia inalta a suprafețelor

buc

1

7

Nebulizator Nocospray 2 - aparat pentru dezinfectie microaeroflora

buc

3

8

Aparat de dezinfectie aeromicroflora si suprafețe prin nebulizare Nocospray

buc

10

9

Aparat mobil de dezinfectie suprafețe mobil Hygenio B1N1

buc

2

10

Art lOul, BarrierTip, Racked Filtered Sterile 96 tips/tray

buc

10

11

Aspirator tip Venturi pe aer comprimat

buc

20

12

Botosei impermeabili

buc

500

13

Capac plastic Microseal B PCR Plate Sealing Film

cut

1

14

Combina frigorifica

buc

1

15

Combinezon cat III

buc

1,185

16

Combinezon impermeabil cu botosei incluși

buc

2,000

17

Criotuburi de 2 ml -100 buc / cut

cut

5

18

Desderman Pure -1 litru

buc

50

19

Detergent dezinfectant pardoseli (nivel mediu) INCIDIN PRO - canistra 6 litri

buc

19

20

Dezinfectant de nivel inalt pt. instrumentar si endoscoape SEKUSEPT ACTIV -galetusa 1,5 kg

buc

38

21

Dezinfectant detergent pt suprafețe - Terralin Protect - canistra 5 litri

buc

38

22

Dezinfectant rapid gata preparat INCIDIN OXYFOAM - flacon 750 ml

buc

110

23

Dezinfectant rapid sporicid pt sectoare cu risc crescut INCIDIN OXYFOAM S - flacon 750 ml

buc

74

24

Ep dualifilter tips- PCR Clean /Sterile 0,1-10 ml

cut

2

25

Ep dualifilter tips- PCR Clean /Sterile 2-200 ml

cut

1

26

EP dualifilter tips- PCR Clean /Sterile 50-1000 ml

cut

4

27

Eppendorf Conical Tubes 15 ml lOOOtub / cut

cut

3

28

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5 mL, PCR clean, colorless, 1000 pcs/cut

cut

2

29

Esemtan Waschlotion - flacon llitru

buc

90

30

F ex Filter 100 Sterile 96 tips Rack

buc

10

31

Garnitura vas barbotor-oxigenator

buc

15

32

Sigasept AF Forte - flacon 2 litri

buc

6

33

□ igasept Instru AF- canistra 5 litri

buc

60

34

□ygazyme -flacon 2 litri

buc

112

35

Halat chirurgical nesteril

buc

5,020

36

Halat vizitator

buc

50

37

Hard-Shell@Low profile Thin-Wall 96-Well Skirted PCR Plates

cut

1

38

Hota bacteriologica

buc

1

3!

INCIDIN ACTIVE - dezinfectant de nivel inalt pentru suprafețe critive - galetusa 1,5 9 kg

buc

38

4(

3 Infuzomate INFusia SP7s

buc

30

4:

L INJECTOMAT Alaris

buc

10

4;

Kit pentru detecția prin multiplex real-time PCR a 2019-nCoV (COVID-19)100 teste / kit

kit

4

43

Lămpi purificare aer

buc

30

44

MagCore Viral Nucleic Acid Extraction Kit (200/400 pl) 96 preps 2010 New Formula

kit

5

45

Manisoft - bax 24*500 ml

buc

29

46

Mânuși chirurgicale latex, sterile, pudrate

per

7,100

47

Mânuși examinare nitril 100 buc / cut

cut

810

48

Masca cu 3 pliuri

buc

41,000

49

Masca cu filtru FFP2 fara supapa

buc

80

50

Masca de protecție cu filtru hepa si supapa FFP2-3M

buc

120

51

Masca de protecție FFP2

buc

5,800

52

Masca de protecție FFP2 cu filtru hepa 3 M cod 9322 pentru riscuri biologice

buc

117

53

Masca de protecție FFP3

buc

30

54

Masca protecție KN95, factor protecție FPP2

buc

500

55

Mașina de spalat rufe cu turatie mare de stoarcere W5105H

buc

3

56

Microcentrifuga (combi Spin)

buc

1

57

Microtuburi de 2ml - punga 1000

punga

6

58

Microzid AF - flacon 1 litru

buc

660

59

Mlcrozid AF Șervetele -150 buc șervetele

buc

2,120

60

Microzid AF Șervetele cutie-150 buc șervetele

buc

50

61

Midasanair 3040 mobila

buc

1

62

NOCOLYSE -dezinfectant de nivel inalt pentru suprafețe si aeromicroflora

buc

128

63

NucleoSpin RNA viral

buc

20

64

NUCLEOSpin RNA VIRUS (50)

buc

10

65

Ochelari de protecție

buc

130

66

Oxigenator autoclavabil -121 C

buc

10

67

Oxigenator autoclavabil - 134 C

buc

2

68

Pachet echip. cat III

buc

10

69

Pijama unica folosința

buc

300

70

Pipeta Eppendorf canal variabil

buc

1

71

Pipeta Eppendorf, voi 10- 100 uL

buc

1

72

Pipeta Eppendorf, voi 100- 1000 uL

buc

1

73

Pipeta serologica, 25 ml

buc

200

74

Pipete transfer 3,5ml - punga 840

punga

6

75

Pipetor SI Pipette Fillers green

buc

1

76

3OMPE PEFRUZIE - Volumat Agilia VP MC

buc

13

77

^OMPE PERFUZIE - Infuzomat BeneFusion VP5, Mindray

buc

5

78

3OMPE PERFUZIE - Infuzomat VP5 - Mindray

buc

2

79

3OMPE PERFUZIE - Infuzomate INFusia VP7s

buc

10

80

’OMPE PERFUZIE - Volumat Agilia VP MC

buc

10

81

’riza de oxigen medical cu montaj aparent

buc

6

82 F

’rize oxigen si aer

buc

11

83 F

’ulsoximetru pediatric

buc

2

84 F

’ulsoximetru pentru deget de uz pediatric si adult

buc

10

85 F

’ulsoximetru pentru deget special pentru copii

buc

5

86

Pulverizator -pt. flacon 500 /1000 ml

buc

100

87

QIAamp Viral Mini Kit 250

buc

2

88

RECOLTOARE EX FARINGIAN E SWAB 50BUC/KIT 50BUC/PG

Pg

62

89

Scut pentru fata

buc

110

90

Șervetele pt desinfectia rapida a suprafețelor mici si a aparaturii medicale INCIDIN OXYWIPE

buc

1,500

91

Set aspirație vacuum tip Venturi

buc

3

92

Set filtre evacuare fum (eficient si pentru SARS-COV-2 -10 buc / cut

set

1

93

Sistem aspirație aer _ aspirator 800 mbar

buc

10

94

Skinman Soft Protect bax 12*llitru

buc

95

95

Skinman Soft Protect bax 50*100 ml

buc

2

96

Stativ perfuzie mobil inox

buc

9

97

Stetoscop electronic JABES

buc

3

98

Suport pipete automate

buc

2

99

Suport stativ perfuzie

buc

10

100

Tampoane Sterile în tuburi cu etichetă (clasa II a)

buc

500

101

Termometru non contact

buc

6

102

Test CRP

buc

1,000

103

Test PCT

buc

1,000

104

Test rapid COVID-19

teste

400

105

Test rapid COVID-19 IgM/lgG

buc

200

106

Tuburi conice 50 ML - 200 buc / cut

cut

1

107

Vârfuri micropipeta 50-1000uL (10 racks x 96 tips)/ cut

cut

1

108

Vârfuri micropipete 01-10uL (10 racks x 96 tips)/ cut

cut

1

109

Vârfuri micropipete 2-100uL (10 racks x 96 tips)/ cut

cut

1

110

Vas aspirație 300 ml

buc

15

111

Vas oxigenoterapie cu capac

buc

15

112

Ventilator portabil pentru pacienti adulti si copii

buc

1

113

Ventilator portabil pentru pacienti pediatrici si neonatali

buc

1

114

Viziera

buc

600

Președinte de Ședință Corina Bokor


II

Contrasemnează

Secretar Genera!

Dorin ’He Nistor