Hotărârea nr. 233/2020

HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.233

privind aprobarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.32945/20.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.36908/03.06.2020 prin care S.C. Piețe Sibiu S.A. propune reglementarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu,

Având în vedere următoarele :

  • -  modificările legislative privind modalitățile de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în ceea ce privește comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner, în sensul introducerii unor norme care interzic comercializarea acestora;

  • -  introducerea utilizării pungilor de transport biodegradabile și renunțarea la utilizarea celor din plastic subțire cu mâner va oferi o alternativă prietenoasă cu mediul înconjurător la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu;

Văzând avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.i), ale art.196 alin. 1 lit. a), art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.01.2021, se interzice distribuirea și comercializarea pungilor de transport din plastic subțire cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu.

(2) Perioada cuprinsă între 01.07.2020 - 31.12.2020 reprezintă perioada de tranziție a implementării măsurii prevăzută la art.1, perioadă în care este permisă distribuirea pungilor de transport clasice concomitent cu distribuirea pungilor biodegradabile.

Art.2 Nerespectarea, după data de 01.01.2021, a măsurii instituite conform art. 1 din prezenta hotărâre, constituie contravenție și va fi sancționată corespunzător, conform prevederilor legale.

Art.3. Directorul general al S.C. Piețe Sibiu S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

I

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

//

Președinte dă ședință

Corina Bokor Contrasemnează Secretar General

Dorin llie Nistor \                                                II