Hotărârea nr. 194/2020

HOTĂRÂREA NR. 194 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.194 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Având în vedere propunerea formulată de doamna viceprimar Corina Bokor privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna iunie 2020,~

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Articol unic Domnul consilier local Robert-Nicolae Fotache se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna iunie 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează

Secretar Qeneral

Dorin Hie Nistor