Hotărârea nr. 19/2020

HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 2236/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.3099/16.01.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021,

în conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) și alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.6 alin.(1) din H.G. nr. 1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a unităților de educație timpurie antepreșcolară, coroborate cu art.24 și art.26 din Ordinul MEN nr.5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în baza Avizului conform nr.15387/16.12.2019 emis de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat autorizate/acreditate cu personalitate juridică din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, cu personalitate juridică din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020 - 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, de educație timpurie ~ nivel antepreșcolar din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze în anul școlar 2020 -2021, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, propuse să funcționeze în anul școlar 2020 - 2021 din Municipiul Sibiu, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință


Ekaterina-Annemarie FazakasAdoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Contrasemnează

Secretar General

Dorin Ilie Nistor

ANEXA NR. 1 la HCL nr. /2020

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat autorizate/acreditate cu personalitate juridică din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

Nivel de școlarizare

Adresa Nr.tel/fax/email

OBSERVAȚII

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SIBIU

PRE

SIBIU STR ȘIRETULUI NR.6

0269421264

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 SIBIU

PRE

SIBIU STR IEZER NR 1

0269249292

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 SIBIU

PRE

SIBIU STR. GLADIOLELOR NR.13 A

0269231627

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16 SIBIU

PRE

SIBIU STR. MITROPOLIEI NR.21

0269211197

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 SIBIU

PRE

SIBIU STR. LIVIU REBREANU NR.9

0269211975

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18 SIBIU

PRE

SIBIU STR DR BAGDAZAR NR 10, AP.1

0269215622

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 19 SIBIU

Grădiniță cu program normal nr. 2 Sibiu

PRE

SIBIU STR KIEV NR 17

0269219760

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 SIBIU

PRE

SIBIU STR.CALEA POPLĂCII NR 11

0269422114

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 SIBIU

Grădinița cu program normal nr. 4 Sibiu

PRE

SIBIU B-dul VICTORIEI NR.42

0269227425

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 SIBIU

PRE

SIBIU STR. ALEEA FILOZOFILOR NR.1

0269211466

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU

PRE

SIBIU STR. NEGOVEANU NR. 9

0269248337

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 SIBIU

PRE

SIBIU STR. ALEEA ARTILERISTILOR

NR.4

0269221908

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 37 SIBIU

Grădinița cu program normal nr. 7 Sibiu

PRE

SIBIU STR. NICOLAIE TECLU NR.41

0269437707

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ELEFĂNȚELUL CURIOS" SIBIU

PRE

SIBIU STR. ALEEA HAIDUCULUI NR 3

0269422979

15

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FRAȚII GRIMM" SIBIU

PRE

SIBIU STROITUZ NR 27

0269447892

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA POVEȘTILOR" SIBIU

PRE

SIBIU STR A.T.LAURIAN NR 13

0269236253

17

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 42 SIBIU

PRE

SIBIU STR. NICOLAIE IORGA NR.56A

0269447879

18

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 43 SIBIU

PRE

SIBIU STR. ALEEA STREIU NR 8

0269421070

19

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 SIBIU

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR. HAȚEGULUI NR.8

0269226914

20

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 2 SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR AVRAM IANCU NR 13

0269215173

21

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 4 SIBIU

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR SPARTACUS NR 4 - 6

0269232295

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA" SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR ZAHARIA BOIU, NR.1

0269211817

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR. N. IORGA NR.56

0269234837

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 8 SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR LUPENI NR 50

0269237225

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 10 SIBIU

Grădinița cu program prelungit nr. 20 Sibiu

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR EALBERT BIELTZ NR 60

0269227502

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 13 SIBIU

Școala gimnaziala nr. 12 Sibiu

PRI/GIM

SIBIU STR. LUNGA NR.74

0269223931

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION LUCA CARAGIALE" SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR VASILE ALECSANDRI NR 10

0269252345

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU SELEJAN" SIBIU

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR ȘOIMULUI NR 13

0269244967

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 18 SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR. LUNGA NR.65

0269223462

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN SLAVICI" SIBIU

Școala gimnaziala nr. 11 Sibiu

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR MACARALEI NR 1

0269238159

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR LUPTEI NR.27

0269240693

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 23 SIBIU

Grădinița cu program prelungit nr. 36 Sibiu

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR OSLO NR.2A

0269220706

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

Nivel de școlarizare

Adresa Nr.tel/ fax/email

OBSERVAȚII

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE FERDINAND" SIBIU

PRI/GIM

SIBIU STR. SUREANU NR.1

0269233563

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 25 SIBIU

PRE/PRI/GIM

SIBIU STR. SIBIEL NR. 6

0369405967

35

COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" SIBIU

GIM/LIC

SIBIU STR. GH. LAZAR NR. 1

0269212896

36

COLEGIUL NATIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU

GIM/LIC

SIBIU STR. PIAȚA HUET NR 5

0269211322

37

COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU

PRI/GIM/LIC

SIBIU STR. MITROPOLIEI NR.34

0269210082

38

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ȘAGUNA" SIBIU

PRI/GIM/LIC/TE O/VOC

SIBIU ALEEA TURNU ROȘU NR.2

0269434002

39

COLEGIUL AGRICOL "DANUL POPOVICI BARCIANU" SIBIU

LIC/TEH

SIBIU STR BANATULUI NR 2

0269211368

40

COLEGIUL ECONOMIC "GEORGE BARIȚIU" SIBIU

LIC/TEH/PROF

SIBIU STR.OITUZ NR 31

0269424238

41

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "TEREZIANUM" SIBIU

LIC/TEH/PROF

SIBIU STR POSTĂVARILOR NR.18

0269218797

42

COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM SIBIU

LIC/TEH

SIBIU STR DEALULUI NR4

0269211547

43

LICEUL DE ARTA SIBIU

PRI/GIM/LIC AR

SIBIU STR AL. ODOBESCU, NR.2

0269211458

44

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU

Liceul Teologic Baptist Betania Sibiu

PRI/GIM, LIC/TEO/POS

SIBIU STR OȘTIRII NR 5

0269233790

45

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU

PRIM, GIM, LIC/TEO/VOC

SIBIU STR. BIHORULUI NR. 3

0269224882

46

LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" SIBIU

LIC/TEH/PROF

SIBIU STR MOVILEI NR 8

0269210925

47

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDA" SIBIU

LIC/TEH/PROF

SIBIU STR. H. COANDA NR.51

0269238313

48

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII Șl ARHITECTURĂ "CAROL I" SIBIU

LIC/TEH/VOC, PROF, POS

SIBIU, STR. PEDAGOGILOR, NR.7

0269223298

49

LICEUL TEHNOLOGIC "INDEPENDENTA" SIBIU

LIC/POS/

PROF/TEH

SIBIU STR GLADIOLELOR NR 2

0269221806

50

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU

LIC/TEH

SIBIU STR ELECTRICIENILOR NR 1

0269244351

INVATAMANT MILITAR PREUNIVERSITAR DE STAT AUTORIZAT PROVIZORIU

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

O.M.E.N. privind acordarea autorizației de funcționare provizorie

Nivel de școlarizare

Adresa Nr.tel/ fax/email

OBSERVAȚII

1

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI SI SUBOFIȚERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI APARARE CIBERNETICA

O.M.E.N. Nr. 4278/14.06.2019

POSTLICEAL/ NIVEL 3 AVANSAT, NIVEL 5; ȘCOALA DE MAIȘTRI/ NIVEL 3 AVANSAT, NIVEL 5

SIBIU, B-DUL V.MILEA NR. 3-5

0239233842

Președinte de ședință Ekaterina-Annămarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin Uie Nistor


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, cu personalitate juridică din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Denumire personalitate juridica

Denumire unitate invatamant

Nivel de școlarizare

Nr.si data OM privind acreditarea/ autorizarea

adresa Nr.tel/ fax

1

Asociația Surorile Imaculate din Genova

Grădiniță cu Program Prelungit "Gradina Măriei" Sibiu

PRE

acred.OMEC 5652/14.10.2009

SIBIU Str.Lebedei nr.16

0269/237484

2

S.C. Proconcept SRL

Grădiniță cu Program Prelungit "Disney" Sibiu

PRE

acred.OMECTS 4815/10.08.2011

SIBIU Str.Frezorilor nr.48

0747/038110

3

Asociația Learn&Play Sibiu

Grădinița cu Program Prelungit "Learn&Play" Sibiu

PRE

acred. OMEN 4604/17.08.2017

SIBIU. Str. V. Alecsandri, nr. 17A

0369/410998

4

Asociația Rareș Mihai Sibiu

Grădinița cu Program Prelungit "Tom și Jerry" Sibiu

PRE

acred. OMEN 5472/15.11.2013

SIBIU str.Ștefan cel Mare, nr. 118

0269/230269

5

Fundația Pinochio Sibiu

Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" Sibiu

PRE

acred.OMEN nr.3640/19.06.2014

SIBIU str.Negoiul/Moldoveanu nr. 39/14

0369/408556

6

Asociația "Forumului Democrat German" SIBIU

Grădinița cu Program Prelungit a Forumului German Sibiu

PRE

acred. OMEN 4505/02.09.2014

SIBIU str. Nicolae lorga, nr. 19 A

0269/227898

7

SC Kristine SIB SRL Sibiu

Grădinița cu Program Prelungit "Kristine Sib" Sibiu

PRE

aut. OMECTS 4827/10.08.2011

SIBIU str. Mirăslău nr. 4A

0744762426

8

Asociația „Tărâmul Zânelor" Sibiu

Grădinița cu program prelungit „Tărâmul Zânelor" Sibiu

PRE

aut. OMECTS 5689/10.09.2012

SIBIU str. Piața Tălmaciu, nr .2

0751305677

9

S.C. Calimera S.R.L. Sibiu

Grădinița cu program prelungit,.Calimera Kindergarten" Sibiu

PRE

aut. OMECTS 4928/31.07.2012

SIBIU Str. Crinilor, nr 1

0722263780

10

Asociația pentru Educație „Maria Clara Kindergarten" Sibiu

Grădinița cu program prelungit „Maria Clara Kindergarten" Sibiu

PRE

acred OMECTS 5632/25.10.2016

SIBIU Str. Urlea, nr .29; Str.

Salzburg, nr.8

0369561392/

0720000068/

0741031362

11

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Grădinița cu program prelungit „Sfântul Dimitrie" Sibiu

PRE

aut. OMECTS 5881/26.09.2012

SIBIU Str.Dealului, nr .13

0733994321

12

Asociația „Daisy & Donald Duck"

Grădinița cu program prelungit „Daisy & Donald Duck" Sibiu

PRE

acred. OMEN 4606/17.08.2017

SIBIU Str. Praf. Petru Șpan, nr .2

0743013501

13

Asociația Grădinița lui Mickey

Grădinița cu program prelungit "Grădinița lui Mickey" Sibiu

PRE

acred. OMEN 4955/31.08 2018

SIBIU, Str. Privighetorii, nr.6

0742116999

14

Centrul Educațional "Căsuța din povești" Sibiu

Grădiniță cu program prelungit 'Căsuța din povești" Sibiu

PRE

aut. OMENCS 5831/28.11.2016

SIBIU, str. Axente Sever, nr.14

0744/488365

15

Asociația Creștină de Caritate Samariteanul

Grădiniță cu program normal "Samariteanul" Sibiu

PRE

aut. OMEN 4967/19.11.2014

SIBIU, str. Verzânei, nr.2

0744/591630

16

Asociația "Curcubeul Poveștilor" Sibiu

Grădiniță cu program prelungit "Curcubeul Poveștilor" Sibiu

PRE

aut. OMCS 5757/12.11.2015

SIBIU, Calea Turnișorului, nr.136

0747/553948

17

Asociația "Diddle Land" Șelimbăr

Grădinița cu program prelungit "Diddle Land" Sibiu

PRE

aut OMECS NR.5758/2015 completat și modificat de OMENCS 6139/21.12.2016

SIBIU, str. Neppendorf, nr.10

0745535646

18

Asociația "Phantasia" Sibiu

Grădinița cu program prelungit "Phantasia Kindergarten" Sibiu

PRE

aut. OMENCS 5847/28 11.2016

SIBIU, str. Câmpului, nr.53

0743514769

INVATAMANT PRIMAR/GIMNAZIAL

Denumire personalitate juridica

Denumire unitate invatamant

Nivel de școlarizare

Nr.si data OM privind acredita rea/autorizarea

adresa Nr.tel/ fax

1

Fundația "Didactica" Sibiu

Școala Primară "Româno-Finlandeză"

PRI

aut.OMENCS 5860/28.11.2016

SIBIU Str.Dealului, nr.6, corp A, et.1

0731618533

INVAT AMANT LICEAUPROFESIONAUPOSTLICEAL

Denumire personalitate juridica

Denumire unitate invatamant

Nivel de școlarizare

Nr.si data OM privind acreditarea/autorizarea

adresa Nr.tel/ fax

1

Fundația Ecologica Green

Școala Postliceala FEG Sibiu

POS

acred.OM 4352/12.06.2009

SIBIU Str.Lirei nr.4

0269/442462

2

Fundația Cultural Umanitară Henri Coandă Sibiu

Școala Postliceala Henri Coandă Sibiu

POS

acred. OMECS 5196/11.09.2015

SIBIU str. Banatului, nr. 2

0269/430023

3

Fundația "Siebenburger-Hilfe" Sibiu

Școala Postliceală Sanitară "Hygeia" Sibiu

POS

aut. OMECTS 5862/26.09.2012

SIBIU str. Dealului nr. 6

0269436445/

0269232091

4

Asociația "Educație și Formare Henderson"

Școala Postliceală sanitară "Virginia Henderson"

POS

aut. OMECTS 3947/25.05.2017

SIBIU str. Someșului, nr.57

737486544

Președinte de ședință EkaterinajAnnemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General

Dorin llie Nistor


ANEXA NR. 3 la HCL nr^/2020

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar de stat, de educație timpurie - nivel antepreșcolar din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Nivel de școlarizare

adresa Nr.tel/ fax/email

OBSERVAȚII

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 SIBIU

APRE

SIBIU STR. GLADIOLELOR NR.13 A

0269231627

în cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 2 Sibiu

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 SIBIU

APRE

SIBIU STR.CALEA POPLĂCII, NR.11BIS

0269422114

în cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 4 Sibiu

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 SIBIU

APRE

SIBIU STR. FILOZOFILOR NR.1, STR.

ARHIVELOR, NR.2

0269211466

In cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 3 Sibiu

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU

APRE

SIBIU STR. NEGOVEANU NR. 9

0269248337

în cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 5 Sibiu

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ELEFĂNȚELUL CURIOS" SIBIU

APRE

SIBIU STR. ALEEA HAIDUCULUI NR 3

0269422979

în cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 1 Sibiu

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FRAȚII GRIMM" SIBIU

APRE

SIBIU STR OITUZ NR 27

0269447892

în cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 6 Sibiu

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA POVEȘTILOR" SIBIU

APRE

SIBIU STR A.T.LAURIAN NR 13

0269236253

In cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 7 Sibiu

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 43 SIBIU

APRE

SIBIU STR. ALEEA STREIU NR 8

0269421070

In cadrul grădiniței funcționează ca și secție și CREȘA nr. 8 Sibiu

Contrasemnează

Secretar General

Dorin Ifie Nistor

ANEXA NR. 4 la HCL nr/^/2020

REȚEAUA

unităților de învățământ pentru activități extrașcolare din Municipiul Sibiu propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021

Ekaterina-Annemarie Fazakas


Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Nivel de școlarizare

adresa Nr.tel/ fax/email

OBSERVAȚII

1

PALATUL COPIILOR SIBIU

LIC

SIBIU, Str. Henri Coandă, nr.51, Corp B

0269217655/ 0269211879 pcsibiu@ yahoo.com

2

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIBIU

LIC

SIBIU, Str. Independenței, nr.1

0269/432941 csssibiu@ yahoo.com

3

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "ȘOIMII" SIBIU

LIC

SIBIU, Str. Aleea Mihai Eminescu, nr.1-3

0269/232076 csssoimiisibiu @yahoo.com

Președinte de ședință

Contrași

nnează eneral


Secretar

Dorin llie Nistor