Hotărârea nr. 189/2020

HOTĂRÂREA NR. 189 privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu pe anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr.189

privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.33807/22.05.2020 și raportul de specialitate nr. 33465/21.05.2020 prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune modificarea Programului minimal aferent anului 2020 în vederea desfășurării proiectelor proprii,

Având în vedere contextul epidemiei cu noul coronavirus, măsurile de distanțare socială și incertitudinile legate de evoluția economică, numărul de posturi ocupate în cadrul acestei instituții de cultură și resursele de care instituția dispune la nivel intern pentru continuarea activității,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.24 alin.1 și alin.2A1 lit.b) din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/24.12.2015, Anexa 5, Cap. VI, art.8, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului -cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate precum și a modelului - cadru al contractului de management,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit d) și alin.7 lit.d), art.196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului minimal aferent anului 2020 al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, prin diminuarea cu suma de 6.504.493 lei a bugetului aprobat prin HCL nr.115/26.03.2020, de la suma de 10.594.000 lei la suma de 4.089.507 lei, diminuare provenită din modificarea următoarelor programe:

  • •  Pentru Programul Repertorial al Secției Romane la sesiunea spectacole în premieră se diminuează bugetul de la 1.014.000 de lei la 776.204 lei, reducând numărul de spectacole de la 7 la 6.

  • •  Pentru Programul Repertorial al Secției Germane la sesiunea spectacole în premieră se diminuează bugetul de la 580.000 de lei la 233.303 lei, reducând numărul de spectacole de la 4 la 2.

Pentru Programul Repertorial al Secției Germane la sesiunea Agenda de spectacole a Secției Germane se diminuează bugetul de la 200.000 de lei la 30.000 lei.

  • •  Workshop- anularea acestui eveniment se diminuează bugetul cu 50.000 de lei.

  • •  Pentru Programul Festival se diminuează bugetul de la 8.200.000 lei la 2.500.000 lei.

Art.2. Programul minimal anual, cu modificările prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul General al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Eulej


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Anexa la HCL nr.../.<?.J./202O


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROGRAM MINIMAL ANUAL

  • I. Denumirea instituției: Teatrul National Radu Stanca Sibiu

2. Lista programelor și proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada

de management de la 01 /01 /2020 la 31 /12/2020;

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul

progra inului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

An 2020

1

PROGRAMUL REPERTORIAL AL SECȚIEI ROMÂNE

Programul își propune realizarea de producții teatrale noi. in limba română, precum și refacerea și exploatarea producțiilor din repertoriu

40

AGENDA DE SPECTACOLE A SECȚIEI ROMÂNE

550.000

6

SPECTACOLE ÎN PREMIERĂ din care:

776.204

1. Camino real, regia Cosmin Cliivu

Descriere proiect:

Camino Real este un oraș Ia capătul lumii, situat într-un stat polițienesc, o țară nedeterminată din America Latină. Conflictul central se consumă între puterea absolută reprezentată de Gutman (alături de ofițerii săi) și de oamenii de rând în care sunt incluși vânzători de stradă, ghicitoare și prostituate. Gutman neagă singura sursă de apă rămasă pentru cei săraci și deposedați și amenință în public că o revoltă sau o revoluție ar putea duce la sfârșitul lumii.

Mesajul central al piesei gravitează în jurul unei progresii meditative ce privește înspre libertatea de gândire și mobilitate a celor marginalizați și criminalizați vizavi de puterea absolută a forțelor restrictive.

Perioadă de realizare: 1-19 ianuarie 2020

1

2. American Buffalo, regia Eugen Gyemant

Descriere proiect: American Buffalo este o poveste noir despre cum vorbesc,

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (Iei)

cum trăiesc, urăsc și se luptă să supraviețuiască trei băieți de cartier în care se amestecă toată inocența, blândețea, violența și umorul clocotitor de care sunt capabile niște ființe omenești și despre cum într-o noapte ploioasă trebuie să se trezească la realitate și să accepte cine sunt ei cu adevărat. Sub aparența aproape cinematografică a unei întâmplări despre mafie, spectacolul ascunde o parabolă biblică. Trăim cu impresia că relațiile dintre noi sunt relativ stabile, credem că ne cunoaștem unii pe alții sau măcar pe noi înșine, dar lucrurile pot să se accelereze oricând și in câteva ore să descoperim adevărata poziție tragică în care ne aflăm unii față de ceilalți. Un ritm care devine nebunesc, ca un carusel din care nu te mai poți da jos, aduce prietenia a trei bărbați într-un punct critic, iar salvarea proprie nu mai poate fi decât acceptarea celuilalt

Perioada de realizare: ianuarie-1,2 februarie

1

3. Tom și Jerry, regia Florin Piersic Jr.

Descriere proiect:

Textul lui Rick Cleveland prezintă într-o succesiune fragmentară amețitoare camaraderia a doi natural horn killers care încearcă să se conformeze filozofiei de viață impusă dejobul lor. Plasați la limita dintre caricatură și (anti)erou gangster, protagoniștii din „Tom și Jerry” ne oferă o incursiune cinică în lumea celor care ucid sau sunt uciși și care au convingerea intimă că prietenia poate învinge orice.

Perioada de realizare: 9-19 mai - repetiții online 20 mai - 5 iunie - repetiții la Sibiu, pe scenă

5-8 iunie - filmări

22 - 30 iunie- postproducție și montaj Vineri, 3 iulie - premiera Online

1

4. Nora 2, de Lucas Hnath, regia Radu Nica

In

c ii

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prexăzul pe program (lei)

--------.... . .

Descriere proiect:

Nora revine după 15 ani acasă și trebuie să recunoască faptul că emanciparea femeii nu a evoluat foarte mult în tot acest timp. După ce și-a părăsit soțul, copilul, orașul, stă din nou în fața ușii pe care o trântise cu atâta curaj și speranță cu mult timp în urmă și caută să rezolve niște socoteli din trecut.

Când fiica sa, Emmy, îi sugerează o soluție pentru rezolvarea conflictului cu Torvald, idealurile Norei sunt supuse unei probe dure: poate să-și asume un compromis major față de propriile principii?

Perioada de realizare: 10-24 mai - casting 25 mai - 10 iunie repetiții online 20 septembrie - 15 octombrie - repetiții la scenă

16-29 octombrie - filmări și postproducție

30 octombrie - premiera online

1

5. Spectacol Manifest pentru dialog, text de Alexandra Badea, regia Radu Nica

Descriere proiect:

Proiectul va avea la bază un text care va fi scris de Alexandra Badea și pus în scenă de Radu Nica și pornește de la o poveste fictivă a unui copil care este instituționalizat și relaționarea cu părinții, profesorii, colegii ctc. Pentru a cunoaște îndeaproape fenomenul vor fi realizate o serie de discuții și ateliere cu copii din Centrul de plasament Gulliver Sibiu, dar și întâlniri cu educatorii, psihologii.

Perioada de realizare:

10 iunie -31 iulie - repetiții online 1-14 august - filmare și postproducție 15 august - Premiera online

1

6. Proiect regia Andrei și Andreea

Grosu

Descriere proiect:

Textul este format din 7 povesti autonome Fiecare poveste va rezulta o bucata de aproximativ 20 de minute de spectacol.

N r. C rt

Program

Scuna descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

----------------------•--------------------::---------------------------------------------

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

Poveștile pot fi difuzate impreuna sau episodic.

Spectacolul este gândit pentru a putea funcționa atât în spațiul automobilului (o mașină) până la deschiderea sălilor de teatru , cât și în spațiul scenic atunci când acest lucru va fi permis.

Translatarea lui în spațiul de joc din sala de teatru se proiectează împreună cu scenograful din prima fază a proiectului-el este ușor adaptabil în ambele situații.

Perioada de realizare:

9 mai - 11 iunie

12 iunie - premiera online

2

PROGRAMUL REPERTORIAL AL SECȚIEI

GERMANE

Programul își propune realizarea de producții teatrale noi, în limba germană, precum și refacerea și exploatarea producțiilor din repertoriu.

15

AGENDA DE SPECTACOLE A SECȚIEI GERMANE

30.000

2

SPECTACOLE ÎN PREMIERĂ din care:

233.303

1

1. “identity (in) crisis” //„Criza de identitate)" regia:Bobi Pricop

Descriere proiect:

0 piesă în dezvoltare, o creație de teatru ale cărei baze sunt puse împreună cu actorii și cu artiștii implicați în timpul repetițiilor și care presupune noi tipuri media și abordări inedite, elemente de referință proprii și implicarea publicului în poveste. Piesa va fi dezvoltată pornindu-se de la noțiunea de identitate. „Ce mă definește?", „Care este povestea pe care v-o povestim dumneavoastră și altora?". „Putem să ne găsim rostul în viață dacă nu avem o identitate clară și potrivnică nouă?”. „Ce se întâmplă când nu punem deloc conștiința de sine sub semnul întrebării?”. „Suntem cu toții artiști în era rețelelor sociale?". „De ce oamenii își construiesc o identitate nouă în mediile virtuale?" ș.a.m.d.

Metodele noastre: un teatru suprapus unui alt teatru, adică o acțiune dramatică ce dublează structura dc comunicare

N r.

( rt

Program

Scurta descriere a programului

1 Nr proiec te în cadrul progra inului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

dramatică, prin prezentarea ei pe scenă și prin jucarea de către actori a rolului de spectatori în plus față de cel de actori. Astfel, planului ficțional primar i se adaugă unul secundar. Acțiunea dramatică primară poate fi comentată, influențată sau demascată ca o înscenare prin spulberarea iluziilor. încercările noastre stilistice se axează asupra jucării rolurilor atât în teatru, cât și în viața de zi cu zi. „Este regretabil faptul că. între drepturile omului, dreptul de a se contrazice pe sine a fost uitat." (Charles Baudelaire)

Perioada de realizare: 20 martie -18, 19 aprilie

1

Z.Quartett, de Heiner Miiller, regia Hunor Horvath

Descriere proiect: Intr-un mediu absolut fantastic are loc o ultimă altercație dintre o femei și un bărbat. „Quartett" vorbește despre sfârșitul acestei fabrici de vise - teatrul. Poveștirile lui Miiller despre lupta de gen trăiesc prin sentințele sale, sunt o chestiune de limbă, nu de personaje și roluri. Pe lângă aceasta, oferă posibilitatea ca actorii să se distanțeze, să reacționeze: pentru imaginația și poveștile proprii.

Quartett are nevoie de actori care pot vedea un spectacol de teatru nu doar ca pe un șablon, ci ca pe o jucărie în care se pot manifesta liber.

Senzual și ironic, existențial și puternic teatral, filosofic și provocator, „Quartett" vorbește despre lupta dintre sexe, de data aceasta nu ca o necesitate psihologică, ci mai degrabă ca metaforă a puterii, ca o cușcă în care rolurile se pot schimba. Cine este victima, cine este agresorul, cine controlează, cine este supus, cine este bărbatul în cele din urmă, cine este

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec tc în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

femeia? Și ce sunt de fapt "bărbații" și "femeile"?

Perioada de realizare: ianuarie-12

martie

3

PROGRAM

FESTIVAL

1

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu -EDIȚIE SPECIALĂ FITS #online „Puterea de a crede / Empowered” Perioada 12-21 iunie,

4 iulie - 26 decembrie

2.500.000

TOTAL

64

4.089.507

3.Bugetul alocat pentru programul minimal: 4.089.507 lei


!

I

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Anexa 1

EDIȚIE SPECIALĂ FITS #online „Puterea de a crede / Empowered” 12-21 iunie, 4 iulie - 26 decembrie

12-21 iunie

Ne pasă cu adevărat de siguranța artiștilor, a publicului și a partenerilor noștri, de aceea am decis reprogramarea pentru anul viitor, în perioada 11-21 iunie, 2021 a ediției din acest an.

Totodată, pentru continuitatea marilor evenimente culturale ale lumii, vom organiza o ediție specială FITS //online „Puterea de a crede / Empowered". în perioada 12 - 21 iunie 2020, cu posibilitatea de a reprograma aceleași evenimente și după 21 iunie, în fiecare sâmbătă, până la sfârșitul anului și până când situația ne va permite să revenim pe scenă. Ediția online a festivalului constituie o tranziție de la o perioadă de criză, la o perioadă de normalitate.

Accesul spectatorilor pentru toate spectacolele transmise online va fi gratuit.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, evenimentul care rescrie an de an istoria artelor spectacolului în Europa Centrală și de Est. râmâne așadar alături de public și parteneri, iar în acest an. în care lumea este greu încercată, festivalul deschide spre lume Cetatea Sibiului, de această dată în cadrul ediției speciale FITS //online „Puterea de a crede / Empowered’’.

Ediția specială FITS //online vaavea loc în perioada 12-21 iunie2020. în cadrul acesteia, teatrul, dansul, muzica, spectacolele de circ și marile întâlniri esențiale pe care FITS le-a propus timp de peste două decenii publicului, vor recuceri din nou scena.

Număr proiecte — 178

1. Spectacole


o Conferință cu reprezentanți a celor mai importante burse de spectacole din lume: artele spectacolului în vreme de criză și viitorul lor

o Conversații Culturale

o Conferințe speciale moderate de George Banu și Octavian Saiu

Bursa de Spectacole de la Sibiu va avea loc in perioada 15-17 iunie 2020, într-un format online. Continuăm demersul de a reuni personalități importante din domeniul artelor spectacolului, directori de festivaluri și structuri de suport, artiști și companii, agenții de impresariat etc., chiar și in mediul virtual. E nevoie acum mai mult decât oricând de dezbatere și de solidaritate, pentru a putea să răspundem la provocările vremii. Această perioadă de criză a afectat profund artele spectacolului și este vital să continuăm să diseminăm informațiile relevante și să facilităm contactul artiștilor și profesioniștilor.

Participanții pot participa activ la întâlniri prin sesiuni de Q&A. De asemenea, păstrăm dimensiunea de networking a Bursei, iar participanții vor putea să comunice (prin chat rooms sau mesaje private) cu ceilalți participanți sau invitați, să aranjeze întâlniri și să se promoveze prin intermediul platformei.

Conferințele, seminarele și întâlnirile din cadrul Bursei de Spectacole Online vor avea loc pe platforma Cisco Webex, specializată în acest tip de evenimente și dotată cu instrumentele relevante (chat rooms, file-sharing, cloud pentru materiale promoționale etc.). Baza de date cu informații despre participanți și date de contact va fi realizată în format digital și distribuită tuturor participanților.

Conferințele se vor desfășura pe bază de înscrieri ale participanților și vorbitorilor care primesc date de logare .Conferințele sunt difuzate în regim de live pe canalele de comunicare ale bursei (site:sibiuartmarket.ro, youtube si facebook : Sibiu Performing/Arts Market/Bursa de Spectacole de la Sibiu). Totodată evenimentul va fi difuzat pe canalele principale de comunicare online ale festivalului :pagina oficială de facebook (facebook.com/FITSibiu), canalul oficial youtube al festivalului (youtube.com/FITSibiu) și situl oficial al festivalului(www.sibfest.ro) Moderatorul conferințelor va avea control tehnic asupra intervenției video și sunet conform prefigurării stabilite de organizator .

Evenimente:

1. Conferință de deschidere: burse de spectacole din lume

Vorbitori: reprezentanți ai burse de spectacole și rețele din întreaga lume: Constantin Chiriac (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu/Bursa de Spectacole de la Sibiu), David Băile (International Society for Performing Arts, SUA), Yingqi Tang (ChinaSPAF, China), Yan Pan (China Association of Performing Arts), Mike Ribalta (Firatarrega, Spania). Faisal Kiwewa (DOADOA- East African Performing Arts Market, Uganda). Dieter Jaenicke (The internaționale

tanzmesse nrw, Germania), Julie-Anne Richard (Bourse R1DEAU, Canada), Maruoka Hiromi (TPAM-Performing Arts Meeting in Yokohaina. Japonia),

Topic: artele spectacolului în perioada de criză și cea care urmează; cum regândim contactul cu publicul, colaborările și turneele; cum refonnulăm contactul dintre artiști și public; importanța susținerii actului artistic de către autoritățile locale, regionale, naționale etc.

  • 2. Mari festivaluri & Cea mai mare criză a artelor spectacolului

Vorbitori: Constantin Chiriac (Sibiu International Theatre Festival), Julia Amour (Edinburgh International Theatre Festival), Tisa Ho (Hong Kong Arts Festival), Anthony Sargent (Luminato Festival Toronto)

Topic: viitorul festivalurilor și reconftgurarea lor pentru a continua să creeze întâlniri între artiști și public; adaptarea sau anularea evenimentelor în contextul mobilității limitate a artiștilor/spectatorilor; situații diferite din fiecare țară-'regiune și soluțiile potrivite; investițiile viitoare în artele spectacolului și relația cu finanțatorii/sponsorii etc.

  • 3.  Festivaluri în dialog

Invitați: Petra Brylandcr (The Swedish Biennial for Performing Arts, Suedia). Gaurav Kripalani, (Singapore International Festival of Arts. Singapore), Joan ClevilI (Scottish Dance Theatre) Eveniment moderat de Sir Nelson Fernandez (NFA International Arts and Culture) Topic: managementul festivalurilor și adaptarea lor criza din prezent cauzată de pandemia C0VID-I9; reconftgurarea producțiilor, de la colaborări până la format, pentru a răspunde provocărilor vremii; rolul artiștilor în comunitate și în reprezentarea problemelor actuale ale societății; artele spectacolului și mediul digital, soluțiile pe care le poate oferi tehnologia etc.

  • 4. Capitale Europene ale Culturii

Vorbitori: Reprezentanți ai Capitalelor Europene ale Culturii din trecut, prezent și viitor, printre care: Henrik Sand Dagfinrud (Bodo European Capital of Culture 2024, Norvegia), Emi Kask (Tartu 2024 European Capital of Culture, Estonia); reprezentant U.E - Comisia Europeană Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (Barbara Gessler), reprezentant EU-Japan Fest (Shuji Rogi).

Topic: Dezvoltarea comunității prin artă și cultură; educarea și regenerarea societății prin acest tip de demers; implicarea comunității locale; structuri finanțatoare și de suport; cooperare internațională între artiști și structuri de suport: susținerea artiștilor locali, naționali sau internaționali și promovarea acestora etc.

  • 5. Artele spectacolului în zona Outdoor

Invitați: Reprezentanți ai festivaluri și evenimente de artă stradală, precum și structuri de suport. Topic; specificul artei stradale și provocările artiștilor, afectați în mod deosebit de pandemia COV1D-I9: soluții pentru artiști și producători să regândească contactul cu publicul și turneele;

  • 6. Conversații Culturale, cu Noel Witts

Invitați: artiști și producători din spectacolele și companiile prezentate în cadrul FITS online.

Topic: interviul acoperă activitatea invitatului în funcție de specificul ei. și include referințe la aspectele sociale, culturale și artistice relevante

> Platforma Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural se va desfășura timp de două zile, în perioada 12-13 iunie. Conferința din 2020 va fi o radiografie culturala, academica de anvergura a fenomenului actual, o analiza complexa (din perspectiva locala si globala) a ceea ce se intampla in momentul de fata cu natura umana. Temele principale vor fi trecerea de la real la virtual, nevoia de a defini noi modele de comunicare, raportul intre „eu” si ..celalalt", experiența reprezentării digitale a lumii, viziunea unei ere hipermodeme, criza individuala si colectiva. Vor conferenția profesori universitari din Marea Britanie, Franța, Italia. Spania, Portugalia, SUA. Japonia, China. Hong Kong, Nigeria. Burkina Faso, Africa de Sud, Filipine, Etiopia, Georgia, Costa Rica, Brunei. Turcia. Australia, Germania, etc. Va fi pentru prima data când profesori de la mari universități ale Africii Centrale, de Sud si de Vest vor fi invitați sa susțină prezentări intr-un asemenea context internațional, aducand in prim plan realitatea umana si culturala a acestui continent.

Program:

12 Iunie:

Prezentări si masa rotunda: ..De la real la virtual: condiția umana, intre criza globala si experiența digitala” - studii de caz. dezbatere, puncte de vedere

13 Iunie

Prezentări si masa rotunda: „De la virtual la real: recuperarea intalnirii cu celalalt" -perspective personale, scenarii posibile, soluții practice

> Therme Forum - se va desfășură timp de trei zile, în perioada 17-19 iunie:

o Arhitecți și lideri culturali mondiali in artele spectacolului se vor reuni pentru continuarea inițiativei nașterii Centrului de spectacole și congrese și a Institutului de cercetări in domeniului artelor spectacolului, într-un dialog perpetuu, început

o în urmă cu trei ani, care să ne asigure cele mai bune soluții pentru această investiție uriașă pe care comunitatea o gândește pentru următorii ani.

Din motive de siguranța tehnica(conexiune internet), evenimentele vor fi înregistrate in prealabil si traduse in limbile romana si engleza urmând a fi difuzate in condiții live pe canalele principale de comunicare online :www.tnrs.ro.www.sibfest.ro , paginile oficiale de facebook : facebook.com/FITSibiu si facebook.com/tnrs si canale youtube : youtube.com/tnrs . youtube.com/FITSibiu .

> Conferințe speciale 12-21 iunie -un număr de 16 personalități, artiști decernați sau care vor primi în anii viitori o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu.

Din motive de siguranța tehnicațconexiune internet), conferințele vor fi înregistrate in prealabil si traduse in limbile romana si engleza urmând a fi difuzale in condiții live pe canalele principale de comunicare online :www.tnrs.ro. www.sibfest.ro . paginile oficiale de facebook : facebook.com/FITSibiu si facebook.com/tnrs si canale youtube : youtube.com/tnrs. youtube.com/FITSibiu .

4 iulie -26 decembrie

începând cu luna iulie 2020. după încheierea ediției speciale F1TS online 12-21 iunie, vom reprograma evenimentele din cele zece zile de F1TS online 2020, spectactorii putând urmări în fiecare sâmbătă, câte o zi de FITS online, până la finalul anului.

De îndată ce va fi posibil, vom face tranziția de la activitatea online la cea pe scenă, într-un ritm etapizat, firesc, pe care viața și realitatea ni-1 va impune pentru reconstruirea relației cu publicul din Sibiu, România și întreaga lume, prin miracolul artelor spectacolului.

Număr proiecte - peste 60 de evenimente

Proiecte:

Vom prezenta spectacole-lectură și lansări de carte, o dată pe săptămână, astfel încât publicul, online sau oflline. să se poată întâlni cu autorii, regizorii și artiștii români și internaționali, pentru a relua acest dialog benefic internațional.

Vor fi susținute minim trei conferințe speciale în fiecare lună, cu personalități remarcante la nivel național și internațional.

De îndată ce va fi posibil, ne dorim să prezentăm spectacole reprezentative din România și din întreaga lume (ex: Sasha Waltz cu spectacolul Kreatur pentru ziua Germaniei, la Centrul Cultural Ion Besoiu).

Buget eveniment

Secțiune eveniment

Categorie cheltuieli

Suma

Spectacole 35 de spectacole de teatru. 20 de spectacole de dans. 2 spectacole de circ contemporan, peste 35 de spectacole de opera si concerte (fado, gospel si orga) și peste 50 de momente de momente artistice din edițiile trecute FITS

-Onorarii cesiune drepturi de autor si conexe teatre/ companii pentru comunicare publică a înregistrării audio-video a OPEREI prin intermediul redărilor înregistrărilor audio-v ideo(streaming) la adresele de URL:https://www.youtube.com/use r/FITSibiu. http://www.sibfcst.ro/sihiu-international-theatre-festival.html, https://www.facebook.com/FITSibiu/

698.500 lei

-drepturi autor pentru muzica din spectacole UCMR-ADA

100.000 lei

-traduceri si subtitrări spectacole

98.500 lei

-închirieri echipamente video si servicii transmise online

520.000 lei

-promovare eveniment

250.000 lei

Subtotal

1.667.000 lei

Secțiune eveniment

Categorie cheltuieli

1 Suma

Bursa de Spectacole de la

Sibiu 15-17 iunie

-Onorarii speakeri

90.000 lei

-inchirieri echipamente video si servicii transmise online

53.000 lei

-traduceri si subtitrări

15.000 lei

Subtotal

158.00(1 lei

Platforma Internațională de Cercetare      Doctorală în

Artele Spectacolului si Management Cultural. 12-13 iunie

Onorarii speakeri

50.000

Therme Forum. 17-19 iunie

Onorarii speakeri

-inchirieri echipamente video si servicii

50.000 lei

transmise online

40.000 lei

Subtotal

90.000 lei

Conferințe speciale 12-21 iunie

-Onorarii speakeri

450.000 lei

-inchirieri echipamente video si servicii transmise online

40.000 lei

Secțiune eveniment

Categorie cheltuieli

Suma

Subtotal

-Traduceri,subtitrare

45.000 lei

535.000

Total general

2.500.000 lei


!

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor