Hotărârea nr. 153/2020

HOTĂRÂREA NR. 153 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.153 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier local Bianke-Marion Grecu privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna mai 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Domnul consilier local CIPRIAN-GHEORGHE FULEA se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna mai 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


I

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor