Hotărârea nr. 127/2020

HOTĂRÂREA NR. 127 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.127 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Având în vedere propunerea formulată de doamna viceprimar Corina Bokor privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna aprilie 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Doamna consilier local Bianke-Marion Grecu se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna aprilie 2020.


e de ședință ntin Mezei


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor