Hotărârea nr. 125/2020

HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.125

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general,

Agenda Sport, sesiunea 1/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 23479/25.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 23758/26.03.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2020,

Văzând avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

Având în vedere:

  • -  HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,

  • -  H.C.L. nr. 50/2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2005, actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă ale H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.f), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1. Se aprobă lista proiectelor sportive, sesiunea nr. 1/2020, care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general în anul 2020, denumită generic Agenda Sport 2020 cuprinsă în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile acordate fiecărui proiect selectat.

Art.3. Se aprobă utilizarea directă, gratuită și temporară a bunurilor din domeniul public pentru realizarea acțiunilor cuprinse în Agenda Sport 2020, cu respectarea prevederilor Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general.

Art.4. Se împuternicește d-na Corina Bokor, viceprimarul Municipiului Sibiu, pentru semnarea contractelor de finanțare aferente Agendei Sport 2020, sesiunea 1/ 2020.

Art.5. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică, Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol, precum și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Președintei de ședință Paul-Constantin MezeiContrasemnează Secretar General Dorin ilie Nistor


Județul Sibiu                                                     (              . 7.5

Consiliul Local al Municipiului Sibiu               Anexa nr......la HCL nr.:.......i

Lista proiectelor aprobate și a sumelor alocate pentru AGENDA SPORT,

sesiunea 1, 2020

Nr.

crt

Denumire Solicitant

Denumire Proiect

Sume alocate (lei)

1

Asociația Baschet Club Sibiu

Participarea BC CSU Sibiu în cantonament si turneu european de pregătire

150,000.00

2

Asociația Baschet Club Sibiu

Turneul Internațional Memorialul Tordai 2020

40,000.00

3

Asociația Baschet Club Sibiu

Pregătirea și participarea BC CSU Sibiu în competițiile naționale

900,000.00

4

Asociația Baschet Club Sibiu

Participarea BC CSU Siubiu în competițiile europene

300,000.00

5

Asociația Baschet Club Sibiu

Pregătirea și participarea juniorilor BC CSU Sibiu în competițiile organizate de FRB

100,000.00

6

Asociația Club Sportiv Alma

Pregătirea si participarea la Campionatul Național de fotbal U17 și U19, 2020

15,000.00

7

Asociația Club Sportiv Alma

Pregătirea si participarea la Campionatul Județean de fotbal 2020'

25,000.00

8

Asociația Club Sportiv Alma

Turnee Internaționale

30,000.00

9

Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team

Alpha Tour 2020

25,000.00

10

Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team

Alpha Volleiball Cup

15,000.00

11

Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team

Pregătire și participarea echipelor ACS Alpha Sport Team la competițiile organizate de FR Baschet

50,000.00

12

Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team

Pregătirea și participarea echipelor ACS Alpha Sport Team ia competițiile organizate de FRV

30,000.00

13

Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team

Alpha 3x3 Cup

15,000.00

14

Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team

Organizarea Turneului Final al Campionatului Național de Baschet-cat. U13 masculin

30,000.00

15

Asociația Club Sportiv CAB Sport

Duathlon Challenge

25,000.00

16

Asociația Club Sportiv CAB Sport

Night Cross Challenge

20,000.00

17

Asociația Club Sportiv Dania

Participarea la campionatele Naționale, Internaționale și Europene de Wushu Kungfu

10,000.00

18

Asociația Club Sportiv Eco Sport Team

Sibiu Streetball

75,000.00

19

Asociația Club Sportiv Eco Sport Team

Sibiu Sands

65,000.00

20

Asociația Club Sportiv Grey Project

Maratonul Internaional Sibiu

100,000.00

21

Asociația Club Sportiv Hai la Mișcare

Red Bull Romaniacs 2020

0.00

22

Asociația Club Sportiv Handbal Club Sibiu

Handbal - Tradiția merge mai departe

30,000.00

23

Asociația Club Sportiv Handbal Club Sibiu

Pregătirea și participarea la Festivalul Internațional Cell Cup - Veszprem, Ungaria

37,000.00

24

Asociația Club Sportiv Handbal Club Sibiu

Handbal - Spre viitor împreună

15,000.00

25

Asociația Club Sportiv Luceafărul Sibiu 2009

Turul Campionatului de minifotbal Luceafărul - ediția a Xl-a

25,000.00

26

Asociația Club Sportiv Luceafărul Sibiu 2009

Cupa României la minifotbal ed. a XI - a

20,000.00

27

Asociația Club Sportiv Miados

Promovarea judo-ului sibian de performanță

20,000.00

28

Asociația Club Sportiv Miados

Finala campionatului național de judo cat. U13 și U15

20,000.00

29

Asociația Club Sportiv P.U.M.A.

Pregătirea și participarea sportivilor ACS P.U.M.A la competițiile organizate de Federația Română de Taekwon-do și la Cupa Mondială

25,000.00

30

Asociația Club Sportiv P.U.M.A.

Cupa PUMA la kickbox ed. I

15,000.00

31

Asociația Club Sportiv Performance

Participarea în Campionatul Național de raliuri - ediția 2020 a echipajului sibian Barbu Sebastian - Bogdan lancu

15,000.00

32

Asociația Club Sportiv Perpetuum Activ

Sănătate prin mișcare

25,000.00

33

Asociația Club Sportiv Racing Team

Raliul Sibiului 2020 - etapa a V-a a Campionatului Național de Raliuri

400,000.00

34

Asociația Club Sportiv Râul Badiu Racing

Participarea echipajului Râul Badiu - Gabriel Lazăr la competiția JWRC 2020, respectiv etape raliu din campionatul mondial de raliuri pentru juniori

50,000.00

35

Asociația Club Sportiv Road Runner Racing Team

Participarea și organizarea Trofeului Internațional -Transylvanian Trophy 2020

10,000.00

36

Asociația Club Sportiv Road Runner Racing Team

Pregătirea și participarea ACS Road Runner Racing Team 2020 în Campionatul Național de Karting -Rotax Max Challenge și la Trofeul Internațional de la Le Mans

20,000.00

37

Asociația Club Sportiv Rokan

3rd European Full Contact Karate Câmp Sibiu - 2020

10,000.00

38

Asociația Club Sportiv Rokan

Romanian International Cup - 2020

30,000.00

39

Asociația Club Sportiv Rokan

Participare la Campionatul European de Karate Shinkyokushin pentru Seniori Tbilisi-Georgia și Campionatele naționale de seniori,juniori,cădeți și copii Targu-Mureș și Baia-Mare

10,000.00

40

Asociația Club Sportiv Scorpion Motors Festival

Transylvania Classic Sibiu

85,000.00

41

Asociația Club Sportiv Sibiu Rally Team

Marele premiu al Sibiului 2020 ediția a lll-a - Viteză pe traseu montan

25,000.00

42

Asociația Club Sportiv Sibiu Rally Team

Participare - Campionatul Național de raliuri 2020 -Raliul Sibiului 2020

15,000.00

43

Asociația Club Sportiv Sibiu Sport Project

Turul Ciclist al Sibiului 2020

440,000.00

44

Asociația Club Sportiv Team Bucur Hermannstadt

Pregătirea și participarea sportivilor Asociației Club Sportiv Team Bucur Hermannstadt la competițiile interne și internaționale organizate în aer liber de către Federația Ecvestră Română și de către alte federații naționale sub egida și autoritatea Federației Internaționale Ecvestre

20,000.00

45

Asociația Club Sportiv Tenis Club Pamira

Sibieni de valoare reprezintă Sibiul

15,000.00

46

Asociația Club Sportiv Tenis Club Pamira

Sibiu Open

270,000.00

47

Asociația Club Sportiv Ultimate Eleven

Promovarea și dezvoltarea fotbalului feminin sibian

7,000.00

48

Asociația Club Sportiv Ultimate Eleven

Susținerea și dezvoltarea sportului sibian de performanță pentru juniori

15,000.00

49

Asociația Clubul Sportiv Centurion

Culturismul - Sănătate prin sport

40,000.00

50

Asociația Fotbal Club Hermannstadt

Pregătirea și participarea echipei de seniori AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal

2,000,000.00

51

Asociația Fotbal Club Hermannstadt

Pregătirea și participarea echipei de juniori U19 a AFC Hermannstadt în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal

350,000.00

52

Asociația Sportivă Fotbal Club Interstar Sibiu

Sibiu Football Days

70,000.00

53

Asociația Sportivă Fotbal Club Interstar Sibiu

Susținerea și dezvoltarea fotbalului sibian de performanță pentru: Cantonament de pregătire; Participare în turul Campionatului Național de juniori republicani U19 și U17( A și B) sau Liga Elitelor.

70,000.00

54

Asociația Sportivă Fotbal Club Interstar Sibiu

Participare la Turneul Dolf Cup Tournamentț organizat de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și FC Viitorul Constanța); Participare la Cupa "U” Luceafărul Cluj.

40,000.00

55

Club Sportiv Air Adrenaline Sibiu

7tti FAI European PGAccuracy Championship

50,000.00

56

Club Sportiv Fantasy Dance

Transylvanian Grand Prix

200,000.00

57

Club Sportiv Hwarang

Pregătirea și participarea sportivilor CS HWARANG la competițiile organizate de Federația Română de Taekwon-do și de cea internațională

5,000.00

58

Club Sportiv Temerarul

Turneul International de judo Cupa Temerarul Sibiu 2020

35,000.00

59

Club Sportiv Temerarul

Turneul Internațional de judo Cupa Speranțelor Sibiu 2020 ediția a IV-a

25,000.00

Total sumă alocată

6,574,000.00

Președirjtș de ședință Paul-Cohștantin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor