Hotărârea nr. 115/2020

HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.115 privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21610/18.03.2020 și raportul de specialitate nr. 22262/20.03.2020 prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune aprobarea Programului minimal aferent anului 2020 în vederea desfășurării proiectelor proprii,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.24 alin. 1 și alin.2A1 lit.b) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/24.12.2015, Anexa 5, Cap.VI, art.8, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate precum și a modelului - cadru al contractului de management,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit d) și alin.7 lit.d), art.196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul minimal aferent anului 2020 pentru Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea programelor și proiectelor culturale aferente programului minimal al anului 2020 încadrându-se în bugetul aprobat conform HCL nr.50/2020.

Art.2. Programul minimal pentru anul 2020 al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, prevăzut în prezenta hotărâre, va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca" Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca’ Sibiu va asigura

executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020

Președinte de ședință

Paul-Cpnștantin Mezei k fi>


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

AneX0Lla HCL nr...Z&./2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROGRAM MINIMAL ANUAL

I. Denumirea instituției: Teatrul National Radu Stanca Sibiu

2. Lista programelor și proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada

de management de la 01/01/2020 la 31/12/2020;

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

An 2020

1

PROGRAMUL REPERTORIAL AL SECȚIE! ROMÂNE

Programul își propune realizarea de producții teatrale noi, în limba română, precum și refacerea și exploatarea producțiilor din repertoriu

82

AGENDA DE SPECTACOLE A SECȚIEI ROMÂNE

550.000

7

1

SPECTACOLE ÎN PREMIERA din care:

1.014.000

1. Camino real, regia Cosmin Chivu

Descriere proiect:

Camino Real este un oraș la capătul lumii, situat într-un stat polițienesc, o țară nedeterminată din America Latină. Conflictul central se consumă între puterea absolută reprezentată de Gutman (alături de ofițerii săi) și de oamenii de rând în care sunt incluși vânzători de stradă, ghicitoare și prostituate. Gutman neagă singura sursă de apă rămasă pentru cei săraci și deposedați și amenință în public că o revoltă sau o revoluție ar putea duce la sfârșitul lumii.

Mesajul centra! al piesei gravitează în jurul unei progresii meditative ce privește înspre libertatea de gândire și mobilitate a celor marginalizați și criminalizați vizavi de puterea absolută a foițelor restrictive.

Perioadă de realizare: 1-19 ianuarie 2020

2. American Buffalo, regia Eugen Gyemant

Descriere proiect: American Buffalo este o poveste noir despre cum vorbesc.

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

cum trăiesc, urăsc și se luptă să supraviețuiască trei băieți de cartier în care se amestecă toată inocența, blândețea, violența și umorul clocotitor de care sunt capabile niște ființe omenești și despre cum într-o noapte ploioasă trebuie să se trezească la realitate și să accepte cine sunt ei cu adevărat. Sub aparența aproape cinematografică a unei întâmplări despre mafie, spectacolul ascunde o parabolă biblică. Trăim cu impresia că relațiile dintre noi sunt relativ stabile, credem că ne cunoaștem unii pe alții sau măcar pc noi înșine, dar lucrurile pot să se accelereze oricând și în câteva ore să descoperim adevărata poziție tragică în care ne aflăm unii față de ceilalți. Un ritm care devine nebunesc, ca un carusel din care nu te mai poți dajos, aduce prietenia a trei bărbați într-un punct critic, iar salvarea proprie nu mai poate fi decât acceptarea celuilalt

Perioada de realizare: ianuarie-1,2 februarie

I

3. Tom și .Jerry, regia Florin Piersic .Ir.

Descriere proiect:

Nu, „Tom și Jerry” nu este un desen animat!

Este mai degrabă un film de acțiune pentru oameni mari. Este un text îndrăzneț și un spectacol pe măsură despre crimă și „compasiunea care e cel mai mare dușman”, destinat amatorilor de senzații tari și, mai ales, de umor negru. Profund impregnat de mitologia americană contemporană în care influențele cinematografice, personajele marginale desprinse din lumea underground și violența contextului social specific finalului de secol XX converg într-un univers ficțional magnetic, textul lui Rick Cleveland prezintă într-o succesiune fragmentară amețitoare camaraderia a doi natural born killers care încearcă să se conformeze filozofiei de viață impusă de jobul lor. Plasați la limita

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

dintre caricatură și (anti)erou gangster, protagoniștii din „Tom și Jerry” ne oferă o incursiune cinică în lumea celor care ucid sau sunt uciși și care au convingerea intimă că prietenia poate învinge orice. Chiar dacă este posibil să se înșele...

Perioada de realizare: 1-29 martie

1

4. Nora 2, de Lucas Hnath, regia Radu Nica

Descriere proiect:

Nora revine după 15 ani acasă și trebuie să recunoască faptul că emanciparea femeii nu a evoluat foarte mult în tot acest timp. După ce și-a părăsit soțul, copilul, orașul, stă din nou în fața ușii pe care o trântise cu atâta curaj și speranță cu mult timp în urmă și caută să rezolve niște socoteli din trecut: pentru a fi independentă și din punct de vedere juridic are nevoie de o semnătură de-a lui Torvald, o chestiune birocratică legată de faptul că a părăsit domiciliul fără a încheia căsnicia în mod legal. Așadar, dorește să-l facă cooperant pe fostul soț prin intermediul doicii Anne-Marie, dar și prin cel al fiicei sale, Emmy, care între timp e majoră și cu aspirații foarte diferite de ale mamei ei. Doar că nici Emmy nu mai e copilul nevinovat, nici Anne-Marie nu e doica necondiționat generoasă și nici Nora însăși nu e atât de emancipată pe cât crede despre sine. Când Emmy îi sugerează o soluție pentru rezolvarea conflictului cu Torvald, idealurile Norei sunt supuse unei probe dure: poate să-și asume un compromis major față de propriile principii?

Perioada de realizare: 10-30 mai, 20 septembrie - 5 octombrie

1

5. Spectacol Manifest pentru dialog, text de Alexandra Badea, regia Radu Nica

Descriere proiect:

Este un outsider, hulit de instituțiile publice. I se spune ..Cocoșul", dar

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra muiui

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

numele său este Johnny Byron și este o legendă vie, un traficant de droguri notoriu, când sufletul petrecerii, când teroarea cartierelor de oameni decenți - victime ale actelor sale de agresiune provocate de consumul de narcotice, într-un joc textual ingenios care oscilează între peisajul biblic și periferiile mizerabile ale Angliei contemporane, piesa „Ierusalim" evocă un spațiu copleșitor plasat la granița între realitatea frustă și decorul carnavalesc desprins din imaginarul medieval, portretizând un personaj magnetic în care alura hristică și profilul narcomanului învins de societatea ostilă în care trăiește se întrepătrund până la confuzie.

Universul imaginat de dramaturgul Jez Butterworth, inspirat de societatea contemporană a periferiilor Angliei, dar recognoscibil în oricare alt spațiu urban, propune o perspectivă agresivă și tandră, violentă și sensibilă asupra ipocriziei colective a societății actuale, care preferă să ignore realitățile incomode.

Perioada de realizare: : 1-31 iulie, 1-18, 19 septembrie

1

6. Spectacol în regia lui Horațiu Mălăele

Descriere proiect: Spectacolul va avea la bază un text comic, de referință in repertoriul universal și va fi realizat sub direcția de scenă a cunoscutului actor și regizor Horațiu Mălăele.

Cariera impresionantă a artistului și succesul avut pe scenele naționale și internaționale și mai cu seamă în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, reprezintă mai mult decât o garanție pentru viitoarea producție TNRS.

Ca argument, lăsăm mai jos câteva repere biografice:

A absolvit in 1975 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. A jucat pe scenele Teatrelor Nottara, Odeon,

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

Național, Bulandra din capitala, in roluri ca Fadinard din Palăria florentină de Eugene Labiche, Profesorul din Lecția de Eugen lonescu, Vaneadin Unchiul Vanea de A.P. Cehov, Tartaglia din Regele Cerb de Carlo Gozzi, etc.

Din 1982 a regizat spectacole de teatru ca 0 sărbătoare princiară de Theodor Mazilu, Puricele de Georges Faydeau, Carlo contra Carlo de Paul loachim, pentru care a obținut premiul Festivalului Comediei Romanești in 1994, Hotel de Tray Cooney, etc.

A regizat 2 episoade din serialul TV Ministerul comediei, apoi filmele Palaria si Nunta mută.

Perioada de realizare: 1-31 iulie. 1-6 septembrie

1

7 . Antigone to Medeea, regia Kostas Gakis

Descriere proiect:

Piesa reunește contemporaneitatea și antichitatea greacă, prima reprezentată de un poet talentat care provoacă resurecția trecutului, alăturându-i-se solidar și empatic. cea de-a doua prin zece personaje feminine celebre, decupaje tipologice din tragediile lui Eschil, Sofocle, Euripide, expresii simbolice ale unei feminități multifațetate, eterne și universale.

Printr-o "lectură” în cheie sensibilă și adânc umană, raportată la contextul patriarhatului și al raporturilor de forță care s-au grefat epoci la rând pe realitatea apartenenței la gen, actele condamnabile -crima, adulterul, incestul, instigarea, infanticidul etc. - devin doar expresia simbolică a trăirilor care jalonează motivația psihologică din spatele actului: dragostea, suferința, sacrificiul, eroismul, pornirea justițiară. Antigona, Geea, Elena, Ifigenia, Clitemnestra, Cassandra, locasta, Hecuba, Electra, Medeea sunt absolvite nu prin reinterpretarea postmodemă a miturilor, legendelor și a nucleelor dramatice, ci prin fina deschidere spre bănuiala existenței unui feminism avant la lettre al clasicilor înșiși, al poeților din

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proicc te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

toate timpurile, rezonând cu toată gama de emoții care definesc ființa umană.

Perioada de realizare:25 iunie-31 iulie

2

PROGRAMUL REPERTORIAL AL SECȚIEI GERMANE

Programul își propune realizarea de producții teatrale noi, în limba germană, precum și refacerea și exploatarea producțiilor din repertoriu.

25

AGENDA DE SPECTACOLE A SECȚIEI GERMANE

200.000

4

1

SPECTACOLE ÎN PREMIERĂ din care:

1. Proiect: 2 tineri regizori -sindromul Antigonei Descriere proiect:

Este vorba despre lansarea unei noi platforme pentru tinerii regizori din spațiul germanofon la Teatrul Național „Radu Stanca”. Scopul este cel de a stimula noua generație de producători de teatru, de a scoate în evidență preferințele tematice și estetice ale acestora și de a arăta atât publicului de specialitate, cât și celui larg, perspectivele unei posibile configurații teatrale de mâine. Prin intermediul acestei inițiative, tinerilor regizori le este pusă la dispoziție o platformă pe care să poată crea prima înscenare într-o sală de teatru, având un ansamblu de artiști și condiții de producție profesioniste, piesa putând fi prezentată apoi în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de ia Sibiu, unde ei vor avea ocazia de a cunoaște persoane importante.

Tema starTrampe 2020 este „sindromul Antigonei”.

Ce înseamnă în acest context conceptul de „tați”? Ce înseamnă „domnie”? Asupra cui. de către cine, cum și de ce se domnește?

580.000

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

Perioada de realizare: I iulie-3 octombrie

1

2. “identity (in) crisis” //„Criza de identitate)44 regia:Bobi Pricop

Descriere proiect:

O piesă în dezvoltare, o creație de teatru ale cărei baze sunt puse împreună cu actorii și cu artiștii implicați în timpul repetițiilor și care presupune noi tipuri media și abordări inedite, elemente de referință proprii și implicarea publicului în poveste. Piesa va fi dezvoltată pornindu-se de la noțiunea de identitate. „Ce mă definește?”, „Care este povestea pe care v-o povestim dumneavoastră și altora?”, „Putem să ne găsim rostul în viață dacă nu avem o identitate clară și potrivnică nouă?”, „Ce se întâmplă când nu punem deloc conștiința de sine sub semnul întrebării?”, „Suntem cu toții artiști în era rețelelor sociale?”, „De ce oamenii își construiesc o identitate nouă în mediile virtuale?” ș.a.m.d.

Metodele noastre: un teatru suprapus unui alt teatru, adică o acțiune dramatică ce dublează structura de comunicare dramatică, prin prezentarea ei pe scenă și prin jucarea de către actori a rolului de spectatori în plus față de cel de actori. Astfel, planului Acționai primar i se adaugă unul secundar. Acțiunea dramatică primară poate A comentată, inAuențată sau demascată ca o înscenare prin spulberarea iluziilor, încercările noastre stilistice se axează asupra jucării rolurilor atât în teatru, cât și în viața de

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

zi cu zi. „Este regretabil faptul că, între drepturile omului, dreptul de a se contrazice pe sine a fost uitat.’’ (Charles Baudelaire)

Perioada de realizare: 20 martie - 18, 19 aprilie

I

3.Quartett, de Heiner Miiller, regia Hunor Horvath

Descriere proiect: într-un mediu absolut fantastic are loc o ultimă altercație dintre o femei și un bărbat. „Quartett" vorbește despre sfârșitul acestei fabrici de vise - teatrul. Poveștirile lui Miiller despre lupta de gen trăiesc prin sentințele sale, sunt o chestiune de limbă, nu de personaje și roluri. Pe lângă aceasta, oferă posibilitatea ca actorii să se distanțeze, să reacționeze; pentru imaginația și poveștile proprii.

Quartett are nevoie de actori care pot vedea un spectacol de teatru nu doar ca pe un șablon, ci ca pe o jucărie în care se pot manifesta liber.

Senzual și ironic, existențial și puternic teatral, filosofic și provocator, „Quartett" vorbește despre lupta dintre sexe, de data aceasta nu ca o necesitate psihologică, ci mai degrabă ca metaforă a puterii, ca o cușcă în care rolurile se pot schimba. Cine este victima, cine este agresorul, cine controlează, cine este supus, cine este bărbatul în cele din urmă, cine este femeia? Și ce sunt de fapt "bărbații" și "femeile"?

Perioada de realizare: ianuarie-12 martie

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

1

4 .Proiect cu sasii / Minorități Descrierea proiectului: Cred că secția germană a Teatrului Național ..Radu Stanca” are șansa de a purta acest dialog început demult în continuare între culturi și de a-l transforma într-o platformă de interculturalitate. Din acest motiv plănuim acum un proiect pe această temă a minorităților în cadrul teatrului nostru. La acesta vor lua parte și alte teatre ale minorităților naționale. Vom implica autori care prezintă poveștile Celorlalți. Se vor schimba perspectivele și apoi vom privi din noul unghi cu un ochi critic situația actuală privind omogenitatea culturilor. Pornind de la trecutul și prezentul sașilor transilvăneni și al altor minorități naționale, ne vom pune întrebări asupra identității, a migrației. a toleranței...

Perioada de realizare:! noiembrie-25 decembrie

3

PROGRAM

FESTIVAL

1

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ediția a XXVI a FITS reprezintă cel mai complex festival anual din România, fiind recunoscut internațional ca cel de-al treilea festival de artele spectacolului din Europa ca amploare și dimensiune, după Festivalul Internațional de la Edinburgh (Marea Britanie) și Festivalul de la Avignon (Franța). Timp de 10 zile publicul local, național și internțional se poate bucura de o mare varietate de evenimente: teatru, dans, muzică, circ, spectacole

8.200.000

N r. C rt

Program

Scurta descriere a programului

Nr proiec te în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

de stradă, carte, film, expoziții, platformă de arte vizuale, întâlnirea școlilor și a academiilor de teatru, conferințe și seminarii, ateliere și spectacole lectură

4

WORKSHOP

1

50.000

TOTAL

120

10.594.000

3.Bugetul alocat pentru programul minimal: 10.594.000 lei

Președinte de ședință

Paul-Con^tantin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

io