• Hotărârea 493/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 493 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2021
 • Hotărârea 492/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 492 privind utilizarea excedentului bugetar cumulat la finele anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă până la aprobarea bugetului local pentru anul 2021
 • Hotărârea 491/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 491 privind aprobarea procedurii privind tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online prestate de Primăria municipiului Sibiu și Serviciile Publice subordonate Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 490/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 490 privind acordarea unui sprijin financiar către Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team Sibiu
 • Hotărârea 489/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 489 privind premierea sportivului sibian Marcel Manea, câștigător al titlului de campion mondial și campion european la culturism și fitness
 • Hotărârea 488/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 488 pentru aprobarea înscrierii Municipiului Sibiu în cadrul competiției European Best Destinations 2021
 • Hotărârea 487/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 487 privind actualizarea scrisorii de așteptări a societății Urbana S.A.
 • Hotărârea 486/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 486 privind actualizarea scrisorii de așteptări a societății Tursib S.A.
 • Hotărârea 485/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 485 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 - 2020", a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a cotei Municipiului Sibiu de cofinanțare a proiectului, precum și a Strategiei de tarifare
 • Hotărârea 484/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 484 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea unor imobile din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Sibiu, în domeniul public al Municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 483/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 483 privind modificarea și completarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 482/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 482 privind desemnarea persoanelor responsabile cu informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
 • Hotărârea 481/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 481 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 480/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 480 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - DEMOLARE CONSTRUCȚII, CONSTRUIRE IMOBIL - SPAȚII DE CAZARE, BIROURI, SPAȚIU COMERCIAL, în Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 42-44, jud. Sibiu, Inițiator: S.C. SOFIA CITY RESIDENCE S.R.L.
 • Hotărârea 479/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 479 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU, în Municipiul Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. FN, Inițiator: CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU
 • Hotărârea 478/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 478 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNI MIXTE, SERVICII ȘI LOCUINȚE, în Municipiul Sibiu, B-dul G-ral. V. Milea, nr. 15A, Inițiator: S.C IMMO INVEST HERMANNSTADT S.R.L.
 • Hotărârea 477/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 477 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE HALĂ CU FUNCȚIUNI INDUSTRIALE ȘI CLĂDIRE BIROURI CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 262/2015, în Municipiul Sibiu, Str. Berna, nr. 8, Inițiator: Daniel și Amalia-Georgiana OANCEA
 • Hotărârea 476/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 476 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL CU SPAȚIU COMERCIAL PARTER ȘI LOCUINȚE REZIDENȚIAL COLECTIVE LA ETAJ PE TERENUL REZULTAT IN URMA COMASĂRII, în Municipiul Sibiu, Str. Deventer, nr. 19, Inițiator: Marius - Ioan UCENIC
 • Hotărârea 475/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 475 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 474/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 474 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul IV 2020
 • Hotărârea 473/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 473 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 472/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 472 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea și modernizarea clădirii existente cu funcțiunea "Adăpost de noapte", str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3, Sibiu - Actualizare Faza DALI"
 • Hotărârea 471/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 471 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2021 asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza Municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 470/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 470 pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Sibiu și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în vederea implementării proiectului "Aplicarea la nivel individual a instrumentului economic "Plătește Pentru Cât Arunci" pentru deșeurile generate la imobilele multi-familiale, prin dezvoltarea și implementarea unei infrastructuri inteligente"
 • Hotărârea 469/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 469 privind aprobarea plății anuale a cotizației datorate de Municipiul Sibiu, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu
 • Hotărârea 468/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 468 privind aprobarea punerii la dispoziția operatorului regional S.C Apă Canal S.A. a terenurilor necesare pentru investițiile prevăzute la Stația de Tratare Apă Potabilă Dumbrava Sibiu în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020"
 • Hotărârea 467/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 467 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 466/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 466 aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 465/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 465 privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 464/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 464 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin și iluminat public Păltiniș" la Faza PT
 • Hotărârea 463/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 463 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021
 • Hotărârea 462/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 462 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor care ocupă neregulamentar domeniul public și a tarifelor aferente acestor operațiuni
 • Hotărârea 461/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 461 privind modificarea unor prevederi din Anexa la Hotărârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 460/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 460 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele încheiate prin Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu care au ca obiect închirierea spațiilor neamenajate, a chioșcului alimentar și a terasei aferente precum și concesionarea activității de închiriere a ambarcațiunilor
 • Hotărârea 459/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 459 privind modificarea statului de funcții al Serviciului public de Poliție Locală a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 458/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 458 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 457/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 457 privind prelungirea măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL Sibiu nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică
 • Hotărârea 456/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 456 privind stabilirea pentru anul 2021 a taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, a aprobării extinderii temporare a amplasamentelor acestora și a măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice
 • Hotărârea 455/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 455 privind aprobarea reducerii temporare a taxelor de utilizare a Terenului secundar de fotbal, situat în Parcul "Sub Arini" pentru perioada 01.01.2021 - 30.06.2021
 • Hotărârea 454/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 454 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența", aprobați prin H.C.L. nr. 442/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 338/2019
 • Hotărârea 453/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 453 pentru aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al SC Apă-Canal SA, pentru anul 2021
 • Hotărârea 452/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 452 privind aprobarea modificării statului de funcții din cadrul Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 451/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 451 privind modificarea anexei nr. I și II la HCL nr. 306/2020
 • Hotărârea 450/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 450 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21, ap. 1, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 449/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 449 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crișanei, nr. 22 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 448/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 448 privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 447/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 447 privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat pentru anul 2020
 • Hotărârea 446/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 445/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 445 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 444/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 444 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 443/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 443 privind modificarea și completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 442/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 442 privind aprobarea modalității de constituire și alimentare a fondului de accesibilizare a pădurilor
 • Hotărârea 441/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 441 privind prelungirea duratei de închiriere fără licitație publică a cotei de 1/2 din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Municipiului Sibiu din Sibiu, str. Arhivelor, nr. 2, în favoarea PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ, cu destinația: sediu Organizația Județeană Sibiu
 • Hotărârea 440/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 440 privind aprobarea ieșirii din indiviziune pe cale amiabilă asupra a două loturi de teren aferente unei construcții tip locuință cu regim de înălțime parter, proprietate privată, prin renunțarea la cotele părți deținute de Statul roman prin Municipiul Sibiu, contra unei sulte reprezentând contravaloarea acestor cote părți indivize
 • Hotărârea 439/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent blocului de locuințe A.N.L. nr. 4, sc. A, B, C, D, tronson A,B,C,D, situat în Sibiu, str. Prof. Moga Ioan, nr. 1A
 • Hotărârea 438/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 438 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent blocului de locuințe A.N.L. nr. 4B, situat în Sibiu, str. Prof. Aurel Popa, nr. 1A
 • Hotărârea 437/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind aprobarea, pentru anul 2021, a volumului, modului de valorificare şi metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 436/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 436 privind aprobarea încheierii unui nou contract de administrare a fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, între Municipiul Sibiu și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcția Silvică Sibiu
 • Hotărârea 435/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 435 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului identificat cu nr. cad 101913 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-lui Gălan Călin Ilie în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 434/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 434 privind actualizarea valorii de inventar a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24, ca urmare a reevaluării acestuia
 • Hotărârea 433/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Sibiu a investiției "stație epurare", proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 432/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 432 privind transmiterea în folosință gratuită, în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Patrioților nr. 2
 • Hotărârea 431/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 431 privind reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri aparținând Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Aurel Vlaicu FN, în vederea extinderii concesiunii societății Imobiliare Royal SRL
 • Hotărârea 430/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 430 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 48 mp, situat în Sibiu, str. Săcel FN cu destinația drum
 • Hotărârea 429/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 60 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 428/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 39 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului FN cu destinația drum
 • Hotărârea 427/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 22 mp, situat în Sibiu, str. Ceaikovski nr. 59 cu destinația drum
 • Hotărârea 426/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu str. Calea Dumbrăvii nr. 83 cu destinația drum
 • Hotărârea 425/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 425 privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidențele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Grădinița cu program prelungit nr. 16 din Sibiu
 • Hotărârea 424/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 424 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
 • Hotărârea 423/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 422/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 422 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, transmise în concesiunea S.C. URBANA S.A., ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 421/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 421 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 420/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 420 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 419/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 419 privind completarea Comisiei de comerț și servicii publice a Consiliului Local al Municipiului Sibiu constituită prin HCL nr. 383/2020
 • Hotărârea 418/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 418 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2020
 • Hotărârea 417/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind aprobarea componenței Comisiei Sociale constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 416/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Săceleanu Mircea-Vicențiu
 • Hotărârea 415/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, constituită prin H.C.L. nr. 275/2016
 • Hotărârea 414/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 414 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 413/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu
 • Hotărârea 412/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 87/2007 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ: "Construire locuințe P+1", în Sibiu, zona străzii Aviației, FN
 • Hotărârea 411/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411 privind aprobarea Documentației de urbanism P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CERCETARE, în Mun. Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, Inițiator P.U.Z: UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU
 • Hotărârea 410/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI, COMERȚ ȘI SERVICII, în Mun. Sibiu, Str. Fundătura Lânii, nr. 18, Inițiator: S.C RIVERSIDE PROPERTY MANAGEMENT S.R.L
 • Hotărârea 409/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - DEMOLARE CORP EXISTENT ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, în Mun. Sibiu, Str. Litovoi Vodă, nr. 21, Inițiator: ALBU BOGDAN și soția ALBU ALINA
 • Hotărârea 408/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - MODIFICARE P.U.D APROBAT CU HCL NR. 273/2019, în Mun. Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, nr. 86, Inițiator: S.C AWA EUROIMOB S.R.L
 • Hotărârea 407/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 pentru aprobarea unui "Acord cadru de restituire a finanțării acordate de către Municipiul Sibiu unităților de învățământ preuniversitar de stat prin HCL 337/2020 pentru achiziționarea tabletelor școlare, în limita sumelor obținute ca urmare a obținerii finanțării acestora din fonduri europene"
 • Hotărârea 406/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr. 133097/104/29.10.2010, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Piețe Sibiu SA ca urmare a actualizării suprafeței imobilelor care fac parte din Piața Cibin
 • Hotărârea 405/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Teatrul pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 404/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 403/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 402/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 401/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 400/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 399/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 398/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind modificarea statului de funcții al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 397/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire magazin suveniruri" - faza S.F. la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 396/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 315/23.09.2010 prin care a fost înființat Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 395/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 2.596,68 mp, situate în Sibiu, zona străzii Aviației cu destinația: drumuri
 • Hotărârea 394/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea achiziționării de către Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu a suprafeței amenajate pe terenul de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, jud. Sibiu
 • Hotărârea 393/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu"
 • Hotărârea 392/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1"
 • Hotărârea 391/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 391 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI EXTINDERE PODURI PECO ȘOSEAUA ALBA IULIA"
 • Hotărârea 390/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, alimentarea cu apă caldă și apă rece în Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece pentru perioada noiembrie 2020 - aprilie 2021
 • Hotărârea 389/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 389 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 388/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 387/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 pentru aprobarea proiectului "Eficientizarea educației on-line în Municipiul Sibiu" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 386/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 386 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri pe anul 2020
 • Hotărârea 385/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul III 2020
 • Hotărârea 384/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2020
 • Hotărârea 383/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 382/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 privind desemnarea doamnei viceprimar Bokor Corina în calitate de viceprimar care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 381 privind alegerea doamnei Bokor Corina viceprimar al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind alegerea domnului Dumbravă Alexandru-Petru viceprimar al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor exercitate în mod secret în ședințele Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Sibiu
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica" Sibiu - situat administrativ în Sibiu str. Oștirii, nr. 5 și asupra unui spațiu din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu - situat administrativ în Sibiu str. Henri Coandă, nr. 51
 • Hotărârea 376/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea Regulamentului de organizare și de stabilire a criteriilor de premiere în cadrul concursului de idei pentru denumirea zonei de agrement și ecoturism din Dealurile Gușteriței
 • Hotărârea 375/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură"
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind premierea de către Municipiul Sibiu a fiecărui sportiv și a antrenorilor, din cadrul echipei masculine de baschet Alpha Sport Team - Alb - Sibiu, câștigătoare a titlului național la categoria Under 13
 • Hotărârea 373/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 372/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 372 pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal] și apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal]
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 371 pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal] și apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal]
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 370 pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal] și locuința situată în Sibiu, [Date cu caracter personal]
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 369 pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între locuința situată în Sibiu, [Date cu caracter personal] și locuința situată în Sibiu, [Date cu caracter personal]
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind aprobarea Regulamentului de participare la concursul "Sibiu X Games", Skatepark Sibiu
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de SC TURSIB SA pentru anul 2020
 • Hotărârea 366/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 365/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 364/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ. și RLU - ZONĂ DE URBANIZARE - CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ, CALEA ȘURII MARI, NR. FN, Inițiator P.U.Z : S.C. SORCANI S.R.L.
 • Hotărârea 363/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ în Municipiul Sibiu, Str. Alunișului, nr. 14
 • Hotărârea 362/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, în Municipiul Sibiu, Str. Distribuției, nr. 1A, Inițiator: S.C START TERRA CONSTRUCT S.R.L
 • Hotărârea 361/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - DEMOLARE CORP C1, EXTINDERE CORP C2, CONSTRUIRE CLĂDIRE P+3E CU FUNCȚIUNE MIXTĂ în Municipiul Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 166, Inițiator: S.C GAMA CONSTRUCT S.R.L
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+ER - LOCUINȚE, SERVICII ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI CONFORM P.U.Z.C.P APROBAT CU H.C.L NR. 202/2016 în Mun. Sibiu, B-dul. Corneliu Coposu, nr. 14
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Extindere corp școală și sală de sport la Școala Gimnazială Regele Ferdinand"
 • Hotărârea 358/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită de ANL devenită disponibilă prin vacantare situată in Sibiu, [Date cu caracter personal], conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 471/2019
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii, identificat în CF nr. 131755 Sibiu, nr. top 3696/1/1, în suprafață de 5.854 mp și aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 1 mp din teren
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren în suprafață de 7 mp situat în Sibiu, Bd. Mihai Viteazu nr. 3, în vederea transmiterii acestuia în concesiune
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 32 mp, situat în Sibiu, str. Varului F.N. cu destinația "drum"
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 36 mp, situat în Sibiu, str. Orzului FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 62 mp, situat în Sibiu, str. Săcel FN cu destinația: drum
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE CLĂDIRE: REFACERE ACOPERIŞ, REPARAŢII TENCUIALĂ ŞI SISTEM DE CANALIZARE, ZUGRĂVIT"‚ a Clubului de zi pentru persoane vârstnice situat în municipiul Sibiu, strada Andrei Șaguna, nr. 21
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare gard (în vederea relocării) la Școala Gimnazială nr. 18" - str. Lungă nr. 65
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu, aprobat prin anexa 1 la H.C.L nr. 445/2017, modificată prin H.C.L. nr. 397/2018
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea unor cheltuieli din investițiile propuse pentru finanțare in anul 2020 din contul IID, constituit în baza OUG nr 198/2005, pentru SC Apă-Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Baschet Club Sibiu
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea proiectului - Săptămâna Europeană a Mobilității Sibiu 2020
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova", aflat în concesiunea S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 151 identificat în CF 117607 Sibiu, nr. cad 117607, nr. top 4036/2/1/2, 4037/1/2/1/2 în suprafață de 589 mp
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr. 52 identificat în CF 130619 Sibiu, nr. cad 130619 în suprafață de 275 mp
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str. Săcel FN cu destinația: drum
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 16, în favoarea d-lui Borghină Ionuț
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020 a imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri situate în Sibiu, la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 323 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" din Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr. 131607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 320 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Extindere iluminat zona M - Cimitirul Municipal Sibiu", proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și înregistrarea în evidențele acestuia a imobilelor-terenuri situate administrativ în Sibiu, str. 9 Mai nr. 40 și str. Turnului nr. 5, precum și transmiterea acestora în concesiunea S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind transmiterea în administrare, în favoarea Bibliotecii Județene "ASTRA" Sibiu, a suprafeței de 2 mp din imobilul-teren situat în Sibiu, Parcul Astra, cu destinația de amplasare bust August Treboniu Laurian
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind vânzarea, prin negociere directă, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl. 1, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 314 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Politie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE HALĂ ȘI CLĂDIRE BIROURI CONFORM P.U.Z APROBAT CU H.C.L NR. 24/25.01.2018 ÎN MUN. SIBIU, STR. HENRI COANDĂ, F.N.
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 312 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+R ÎN MUNICIPIUL SIBIU, CALEA DUMBRĂVII, NR. 90, Inițiator: PREDA DANIELA ANCA
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 311 privind aprobarea vânzării unui număr de 9 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu str. Electricienilor nr. 1
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 14/01.10.2012 încheiat cu Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu pentru o parte din imobilul - cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2 Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Colegiului Național "Octavian Goga" - Sibiu str. Mitropoliei nr. 34, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu str. Lungă nr. 65, Școlii Gimnaziale nr. 21 - Sibiu str. Luptei nr. 27, Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu - str. Sibiel nr. 6, Colegiului Tehnic Energetic – Sibiu str. Electricienilor nr. 1
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 305 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Săli de clasă corp C Colegiul Economic G. Barițiu" - str. Oituz nr. 31
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind prelungirea măsurii aprobată prin art.1 pct.2 din HCL nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 de modificare a HCL nr. 241/25.06.2020 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 pentru aprobarea proiectului "CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE - CALEA ȘURII MICI"
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind alegerea presedintelui de sedintă pentru luna august 2020
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind încetarea calitătii de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-lui Tiberiu Cornel Drăgan înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic" str. Electricienilor nr. 1 Sibiu
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind aprobarea cuantumului finantării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti de dezvoltare a comunitătii locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunitătii si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat în contextul evolutiei epidemiologice Covid-19
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea cuantumului finantării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evolutiei epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind modificarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, pentru anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr. 146/2020 si completat prin H.C.L. nr. 188/2020
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind atribuirea denumirilor de străzi: Cristalului, Castanului, Artarului, Caisilor, Piersicilor, Căpsunilor, Zmeurei, Aleea Murelor, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z si RLU- Zonă de urbanizare - Activităti economice mici si mijlocii în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. si RLU – Amenajare locuintă în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere constructie existent㠖 garaj, în Sibiu, str. Ceferistilor, nr. 67
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind modificarea statului de functii al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind aprobarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind aprobarea actualizării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare si a împrumuturilor interne si externe pentru trimestrul II 2020
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – terenuri apartinând Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona Dealul Gusteritei, respectiv Viile Sibiului
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafată de 40 mp, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr. 109, cu destinatia: drum
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinatia de drum, situat în Sibiu, Fundătura Doinei
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 privind vânzarea prin licitatie publică deschisă a imobilului – teren apartinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Zona Industrială Vest, identificat în CF 127259 Sibiu, nr.cad 127259 în suprafată de 1.874 mp
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 278 privind transmiterea în concesiunea SC Piete Sibiu S.A., a imobilului-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafată de 397 mp, identificat în CF 124726 Sibiu, nr. cad. 124726 si a constructiei edificată pe acesta, situat în Sibiu, zona Pietei Cibin
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea achizitionării de către Municipiul Sibiu a imobilelor constând în teren cu constructii si dotări aferente, reprezentând grădinită si casă de locuit, situate în Sibiu, str. Lebedei nr.14 si nr. 16, cu destinatia de unităti de învătământ preuniversitar de stat, respectiv de grădinită/cresă
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Câmpsor identificat în CF 130824 Sibiu, nr.cad 130824, în suprafată de 3.227 mp
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetătii, respectiv Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor si Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor (Pânzarilor), proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spatiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr. 20, cu teren aferent
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investitiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidentele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul National Pedagogic "Andrei Saguna" din Sibiu
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind aprobarea concesionării fără licitatie publică a două parcele de teren în suprafată totală de 8 mp, apartinând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Târgu Cailor nr.3, bl.53, în vederea edificării a două balcoane sub amprenta balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, în dreptul apartamentelor proprietate personală a concesionarului
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 privind aprobarea concesionării fără licitatie publică a unui teren în suprafată de 6 mp, apartinând Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Ludos nr. 4, bl. 37, sc. D, pe care se află edificat un balcon, în favoarea proprietarului apartamentului în dreptul căruia este construit
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafată de 120 mp, situat în Sibiu DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara cu destinatia: drum
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafată de 16 mp, situat în Sibiu, str. Cuprului, cu destinatia: drum
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpân, ca urmare a reevaluării acestora, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind casarea si scoaterea din evidente a mijlocului fix "platforme beton pentru containere gunoi cimitir", nr. inv. 1006859 si transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investitiei "Sistem drenaj si colectare ape pluviale zona D238 - D302 si zona M Calea Cisnădiei"
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare Agentia Teatral㠖 N. Bălcescu nr.17" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu la Faza PT
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investitii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind modificarea pretului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.07.2020
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind modificarea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, constituită prin H.C.L. nr. 275/2016
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a noilor tipuri de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.08.2020
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Directiei de Asistentă Socială Sibiu pentru anul 2020, începând cu data de 01.08.2020
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a acestora
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea deschiderii spre vizitare a Turnurilor Dulgherilor si Olarilor situate pe strada Cetătii din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea Regulamentului de vizitare a turnurilor Dulgherilor si Olarilor de pe strada Cetătii din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea etapei a II-a de extindere a zonei pietonale în Piața Mică din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2020
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă"
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de Excelență a destinațiilor
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 241 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 aprobarea unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic de Pediatrie pentru proiectul "Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.U.D - "Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013" în Sibiu, str. Viilor, F.N, aprobată cu HCL nr. 218/29.06.2017
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.U.D - Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare imobil existent, în Sibiu, str. Vasile Cârlova, f.n, aprobată cu HCL nr. 216/29.06.2017
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ÎN MUN. SIBIU, STR. ÎNFRĂȚIRII, NR. 37
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - "Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 148/2018 - constituire trup intravilan - construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare" - jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) - Calea Șurii Mari, F.N.
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Alexandru Papiu Ilarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului compus din teren și construcția edificată pe acesta, situat în Sibiu, Piața Cibin nr. 1
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a investiției realizată la imobilul Cantina Municipiului Sibiu din Calea Guşteriţei nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.347 mp, situat în Sibiu, zona Calea Șurii Mici, cu destinația: drum
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață totală de 590 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 167 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, str. Viitorului nr. 38, cu destinația drum
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp, aferent Creșei nr. 4 din Sibiu, Calea Poplăcii nr. 11 bis
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcții în suprafață de 902 mp, aferent Grădiniței cu PP nr.16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 19-21
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 220 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național "Octavian Goga" din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 34
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind modificarea art.3 alin.(3) lit.e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor, nr. 35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind suplimentarea valorii mijlocului fix "Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)", transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate Municipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind modificarea statului de funcții al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind modificarea statului de funcții si a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 211 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind modificarea statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A.
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare și Modernizare Baia Populară Sibiu"
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Șoseaua Alba Iulia, B-dul Gen. Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii - porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)"
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Baschet Club Sibiu
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu", aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L. nr. 72/2019
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - "Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități", în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 11
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 79 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 94 cu destinația drum
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, str. B-dul Vasile Milea nr. 29 cu destinația drum
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 29 mp, situat în Sibiu, str. Săcel nr. 100 cu destinația drum
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. Iancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natura a unui teren
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 169 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "ILUMINAT PUBLIC ECO-EFICIENT - ZONA INDUSTRIALĂ VEST (str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)"
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionulului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 pentru instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 și a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2020
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sibiu la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2020
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.03.2020
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ" cu proiectul "Stații de încărcare electrice"
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi, în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, F.N.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente în Sibiu, str. Lungă nr. 4
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Turda, FN aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Ștefan cel Mare FN, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu zona str. Tractorului, FN, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF nr. 129172 Sibiu, nr. cad. 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF nr. 111768 Sibiu, nr. cad. 111768, situat în zona Dealul Gușteriței
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str. Șoseaua Alba Iulia nr. 86 cu destinația drum
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind retragerea din administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administrare lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix "Amenajare Parc Skateboard Obor" și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare alee zona D 104-114" - Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 305/2019
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "REPARAȚIE CAPITALĂ POD STRADA GLADIOLELOR (MARIA TEREZA)" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3+R ÎN MUN. SIBIU, STR. CALEA DUMBRĂVII, NR. 109
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143 - Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238/2019, nr. 383/2019 și nr. 468/2019 de aprobare a preţului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr. 16, nr. 9, nr. 10, nr.17, respectiv nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind repartizarea, ca urmare a schimbului a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită de ANL devenită disponibiă prin eliberare, situată in Sibiu, str. Independenței [Date cu caracter personal], conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 471/2019
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind reglementarea situației juridice a imobilului – teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, în incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind scoaterea din concesiunea S.C. Piețe Sibiu S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Petrila nr. 11B, identificat în CF 128490 Sibiu, nr. cad. 128490, în suprafață de 45 mp
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a terenului în suprafață de 403 mp proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spaţiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 153
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga" str. Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe şi completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic Agenda Comunității, aprobat prin HCL nr. 83/2019, modificată și completată prin HCL nr. 212/2019
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Sport, aprobat prin HCL nr. 82/2019
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală, aprobat prin HCL nr. 81/2019, modificată și completată prin HCL nr. 173/2019
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind modificarea HCL 339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta"
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind modificarea HCL 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2020, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 48 pentru aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, str. Profesor Doctor Ioan Moga, [Date cu caracter personal], și apartamentul [Date cu caracter personal], situat în Sibiu, str. Reșița, [Date cu caracter personal], pentru soluționarea situației locative în cazul familiei [Date cu caracter personal]
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Pop Răzvan-Codruț
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu(Consultați și HCL NR. 117/2020)
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL - MODIFICARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. APROBATĂ CU H.C.L. 280/2011 ȘI MODIFICATĂ CU H.C.L. 100/2018 ÎN SIBIU, STR. CALEA ȘURII MICI, F.N.
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții si Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 pentru modificarea Art. 2 din Hotărârea nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind transmiterea dreptului de administrare, asupra unei suprafețe de 24 mp de teren din Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în favoarea DELGAZ GRID S.A., în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 41 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, proprietatea doamnei Costache Maria
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 40 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.01.2020
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind modificarea statului de funcții și a organigramei al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 36 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și a cuantumului acestuia
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 35 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între strada Gladiolelor, strada Râului, strada Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între strada Lungă, strada Târgul Cailor și strada Popa Șapcă" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației "Orașe Energie în România"
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, pentru anul 2020
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea mobilierelor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică și în Centrul Istoric
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, concesionarea prin licitație publică a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind modificarea metodologiei de pregătire și organizare a licitației publice pentru închirierea a trei spații neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin H.C.L. nr. 41/2019, modificată de H.C.L. nr. 93/2019
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului si susținătorii lor legali din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU pentru anul 2020
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGA" în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 – 114" în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind modificarea art. 3 pct. 3 lit. (e) din Contractul de administrare nr. 106/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A, bl. 18, valabil pentru anul 2020
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr. 4
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor" - Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului, modificată și completată prin H.C.L. nr. 311/2019
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația de drum
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea concesionării fără licitație publică imobilului - teren de construcții în suprafață de 70 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial "Festival Centrum Sibiu", situată în Sibiu, str. Lector nr. 1-3
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr. 52 , identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de 275 mp
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr. 31 și nr. 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl. 1, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr 115/2019 "privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluării acestora"
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului "Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin" și a cheltuielilor legate de proiect (Abrogată de HCL NR. 52/2020)
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar