• Hotărârea 478/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 478 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2020
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 477 privind aprobarea Documentației de urbanism P.U.Z.C.P. - CONSTRUIRE PARC RETAIL, AMENAJARE INCINTĂ ȘI IMPREJMUIRE - ÎN SIBIU, STR. RUSCIORULUI, NR. 2
 • Hotărârea 476/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 476 privind constituirea Comisiei de Acord Unic în structura Arhitectului Șef din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 475 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Completă de HCL NR. 83/2020)
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 474 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 473 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE PASAJ PIETONAL SUBTERAN B-DUL VICTORIEI - ȘAGUNA
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 472 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "REȚEA ELECTRICĂ SUBTERANĂ" - faza S.F., la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 471 privind aprobarea procedurii schimbului de locuințe pentru tineri destinate închirierii conform Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, cu alte locuințe vacante de aceeași categorie
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 470 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, rămasă vacantă, proprietatea Statului Român, aflată în administrarea Municipiului Sibiu construită de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, unei familii care întrunește criteriile de acces şi se regăsește în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 469/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 469 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 468 privind aprobarea preţului concesiunii pentru imobilul - teren pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 20 - Dana, situat în Sibiu, str. Brazilor (Modificată de HCL NR. 70/2020)
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 467 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren în suprafață de 607 mp, aflat în incinta Grădiniței cu PP nr. 16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 19-21
 • Hotărârea 466/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 466 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Solidarității
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 465 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 33 mp, situat în Sibiu str. Cireșului FN cu destinația drum
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 464 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2019
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 463 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița" (Art. 3 din HCL NR. 463/2019 modificat de HCL NR. 53/2020)
 • Hotărârea 462/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 462 privind modificarea acordului de parteneriat încheiat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 391/2018 pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 461 privind modificarea acordului de parteneriat încheiat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 355/2018 pentru investiția "Creare centru multifuncțional în zona străzii Oțelarilor, destinat comunităților marginalizate"
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 460 privind aprobarea modificării valorii Pachetului de servicii de salubrizare de bază (PSSB) și a modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 459 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - ZONA DE URBANIZARE - LOCUINTE CU REGIM MEDIU DE ÎNĂLȚIME ȘI PARȚIAL ZONĂ MIXTĂ - UL3-UM în Sibiu, str. Deventer, Fn.
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 458 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 3/29.06.2018 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură "Carol I" Sibiu
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 457 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap. 1, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 456 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 455 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul - apartament cu noul număr cadastral 121299 - C1 - U6 situat în Sibiu, str. Ocnei, nr. 20, jud. Sibiu, în care funcționează Clubul de zi pentru Persoane Vârstnice, în subordinea Centrului de Servicii Comunitare din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 454 aprobarea Planului de investiţii cu finanţare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2020
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 453 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2019
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 452 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", aprobați prin H.C.L. nr. 383/2017, modificată și completată prin H.C.L. 37/2018
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 451 privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul istoric
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 450 privind aprobarea Documentației de urbanism PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 197 / 2014 ȘI MODIFICAT CU HCL NR. 113 / 2015 ÎN SIBIU, STR. CEAICOVSKI, NR. 59, Inițiator: Farcaș Adrian și soția Farcaș-Kobori Judit
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 449 privind aprobarea Documentației de urbanism PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI COMPLEMENTARE CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 98 / 2017 ÎN SIBIU, STR. OGORULUI, FN, Inițiator: SC BSD CONSTRUCTION SRL
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 448 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 447 privind majorarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru pacientii Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, alimentarea cu apă caldă și apă rece în Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece pentru perioada 29 noiembrie 2019 - 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 445 privind repartizarea a patru locuinţe pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, unor familii care întrunesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 444 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 50.093 mp, identificat în CF 129919 Sibiu, nr. cad 129919, situat în str. Calea Dumbrăvii FN
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 443 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația parcări și amplasamente pentru montarea automatelor pentru parcări
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 442 privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții în suprafață de 70 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lector
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 441 privind închirierea fără licitație publică în favoarea ASOCIAȚIEI PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă și a terenului aferent acestuia, proprietatea Statului Român din Sibiu, str. Târgu Vinului, nr. 8, cu destinația: sediu Sucursala Județului Sibiu
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 440 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unor spaţii din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind aprobarea transferului fără plată a unui bun-foișor din lemn-de la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu la ServiciulPublic Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 438 privind dezlipirea imobilului teren, situat în Sibiu, Cartier Valea Aurie zona străzii Iazului, identificat în CF 116542 Sibiu, nr. cad. 116542, în suprafață de 374 mp
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate în perioada 2017-2019 şi casarea unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 436 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Londra nr. 23, în favoarea d-lui Mărginean Daniel Emil și a d-nei Mărginean Diana-Bianca
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 435 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 434 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 432 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2020 asociaţiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 431 pentru aprobarea proiectului "Creare centru multifuncțional în zona străzii Oțelarilor, destinat comunităților marginalizate" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 430 privind modificarea statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind modificarea statului de funcţii al Compartimentului de asistență medicală din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind modificarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.12.2019
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 425 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 424 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 pentru modificarea HCL nr. 11/2019 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 422 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 27 mp aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu str. General Magheru nr. 6
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 421 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 8 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 420 privind completarea Anexei nr. I la HCL nr. 305/2019
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 419 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra unei săli de sport din incinta: Şcolii gimnaziale nr. 25 - situată administrativ în Sibiu str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 418 pentru aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de SC Tursib SA începând cu data de 16.12.2019
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2019
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind aprobarea regulamentului pentru premierea de către Municipiul Sibiu a sportivilor, antrenorilor și echipelor sibiene care au obținut rezultate deosebite la nivel internațional și național în anul 2019
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind înfiinţarea Serviciului Public "Administrare Baze Sportive și de Agrement” al Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 99/2020)
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 414 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2019
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reconfigurare și modernizare spații pentru Ambulatoriu integrat", str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3, la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 pentru aprobarea proiectului "Linia verde de transport public a Municipiului Sibiu" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului nr. 473/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "LINIA VERDE DE TRANSPORT PUBLIC A MUNICIPIULUI SIBIU" pentru care a fost elaborat Studiu de oportunitate si SF - "Statii încărcare autobuze electrice"
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 pentru aprobarea proiectului "Modernizarea Transportului Public din Municipiul Sibiu" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului nr. 472/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SIBIU" pentru care a fost elaborat Studiu de oportunitate, SF - "Stație alimentare autobuze cu gaz - CNG" și DALI - "Modernizare strada Podului"
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind întocmirea și evidența în format electronic a registrului agricol al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 privind aprobarea plății anuale a cotizației datorate de Municipiul Sibiu, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 40,20 mp, din incinta Școlii Gimnaziale nr. 13 Sibiu, situat administrativ în Sibiu str. Lungă, nr. 74
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 privind îndreptarea erorii materiale înscrisă în anexele unor hotărâri ale consiliului local
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind propunerea de modificare a etapelor obligatorii pentru realizarea obiectivelor prevăzute la Art. 2 din H.C.L. nr. 405/2016 de aprobare a documentației de urbanism "P.U.Z. - ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL: HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, SIBIU, CENTRUL ECONOMIC VEST, ZONA STRĂZII TURDA", în Sibiu, zona străzii Turda, FN
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind aprobarea Documentației de urbanism PUZ și RLU - ZONĂ DE URBANIZARE - ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL - REGLEMENTARE ZONĂ DESTINATĂ CONSTRUIRII DE CLĂDIRI PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI INDUSTRIALE, DOTARE CU REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI ACCES în Sibiu, str. Monaco, F.N. Inițiator: SC OPTIMA REAL ESTATE INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind aprobarea Documentației de urbanism PUZ - RESTRUCTURAREA ZONEI CU CARACTER INDUSTRIAL ÎN ZONĂ CENTRALĂ ÎN SIBIU, STR. CORALULUI, F.N.
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - REABILITARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚIE (MAGAZIE) ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN GRĂDINIȚĂ, CONSTRUIRE PERGOLĂ ȘI MAGAZIE DE UNELTE ÎN CURTE, ÎN SIBIU, STR. ȘERPUITĂ, NR. 51-53
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala și parcul Sub Arini"
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind modificarea etapelor obligatorii pentru realizarea obiectivelor prevăzute la Art. 2 din H.C.L. nr. 207/30.05.2019 pentru aprobarea documentației de urbanism P.U.D. "Construire imobil birouri și locuințe", în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 111A
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 privind suplimentarea valorii bunului, cu investiția efectuată la mijlocul fix "Amenajare Parc Skateboard Obor", transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 391 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor (curte+CT), situate în incinta Colegiului Național "O. Goga"
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Monaco FN, identificat în CF 128935 Sibiu, nr. cad. 128935, în suprafață de 1.945 mp
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 389 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului - apartament nr. 4 cu teren aferent, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 4
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă totală de 132 mp, situat în Sibiu, zona străzii Podului cu destinația "drum"
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 5 mp, situat în Sibiu str.Preot Bacca, FN cu destinația drum
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 386 privind aprobarea, pentru anul 2020, a volumului, modului de valorificare şi metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea El Greco nr. 3 în favoarea d-lui Tichie Valentin
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind aprobarea preţului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr. 9- Marcela, nr. 10 - Corina, nr. 17-Anca, situate în Sibiu, str. Fundătura Brazilor (Modificată de HCL NR. 70/2020)
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 46 A cu destinația "drum"
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 381 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a investițiilor: Căsuța bebelușului și toalete publice din Sibiu, Parcul Sub Arini
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 64/2018 și art.4 pct.4.2, lit.g din Contractul de administrare nr.37/2014, modificat prin actele adiționale nr.8/2018 și nr.3/2019, încheiat între Municipiul Sibiu și Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 291/2017 pentru punerea în aplicare a Deciziei civile nr. 4085/2018 a Curții de Apel Alba Iulia
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 pentru aprobarea proiectului "Crearea unui parc în zona cartierului Tilișca" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare Stadionul Municipal Sibiu"
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii din Municipiul Sibiu la Faza PT
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Amenajare Sală Mare de Expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu"
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Extindere conductă de gaze naturale în Cartierul Veteranilor de Război din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 pentru aprobarea condițiilor de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele de comunicații electronice în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2019
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind modificarea documentației de urbanism PUG Sibiu și RLU în sensul încadrării imobilului înscris în CF nr. 127247 conf. Sentinței nr. 150/2016 a Tribunalului Sibiu rămasă definitivă prin Decizia 820/2016 în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 149
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind aprobarea Documentației de urbanism P.U.D. - Construire Locuință Colectivă în Sibiu, zona Str. Ogorului, F.N.
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Desființare construcții existente, construire imobil birouri și comerț, amplasare firme în Sibiu, B-dul. G-ral. Vasile Milea, nr. 17-21
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind aprobarea Documentației de urbanism PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 197/2014 ȘI MODIFICAT CU HCL NR. 113/2015 ÎN SIBIU, STR. CEAICOVSKI, NR. 59
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 privind aprobarea Documentației de urbanism P.U.D. - Construire Locuințe Colective S+P+3E+R în Mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia, Nr. 82
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind aprobarea Documentației de urbanism P.U.Z. - Elaborare P.U.Z. pt. Reglementari noi privind Funcțiunea Zonei pentru Construire Centru de asistență socială în Mun. SIBIU, str. Iazul Morii, F.N.
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind modificarea și completarea Programului minimal al Casei de Culturǎ a Municipiului Sibiu pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, aprobat prin HCL 149/2019
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind modificarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.10.2019
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 din HCL 357/2019 completată de HCL NR. 377/2019 şi HCL NR. 55/2020)
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind aprobarea "Regulamentului privind administrarea, gestionarea și exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu"
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind stabilirea termenului de virare la bugetul local a veniturilor din chiriile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Sibiu date în administrarea Serviciilor și Instituțiilor Publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind modificarea Regulamentului privind ocuparea temporară a terenurilor și spațiilor domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin Anexa 1 la HCL nr. 114/2008, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind modificarea art.2 din HCL nr. 135/2007, privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru încheierea contractelor de concesiune și de închiriere a terenurilor și clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren în suprafață de 157 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea F.N., în vederea amenajării unei parcări
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str.Londra nr. 53 în favoarea d-nei Dancu Doina (născută Dragomir)
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unor spaţii din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind retragerea dreptului de administrare transmis în favoarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și a Serviciului Public de Poliție Locală asupra unor spații din imobilele situate în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 și strada Turnului, nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi a unor suprafețe de teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind retragerea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi al Municipiului Sibiu a suprafeței de teren de 1116 mp din Sibiu, Aleea Șelimbăr, care urmează a fi amenajată ca loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 74 mp, situat în Sibiu, str. B-dul G-ral Vasile Milea nr. 43B, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă totală de 487 mp, situat în Sibiu, str. Calea Gușteriței nr. 21-23 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind modificarea art.5 din H.C.L. nr. 22/2019 și art.4 pct.4.2, lit.g din Contractul de administrare nr. 12/19.02.2019, încheiat între Municipiul Sibiu și Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a bunurilor - mijloace de transport, aflate până la data de 30.08.2019 în patrimoniul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a imobilului-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în suprafață de 234 mp, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 4
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 pentru aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta" (Art. 3 din HCL NR. 339/2019 modificat de HCL NR. 54/2020)
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 442/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta", faza DALI
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 1 obiectiv de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO Sibiu" să voteze pentru aprobarea modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor municipale din Zona 1 Sibiu solicitată de operatorul SOMA S.R.L.
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 pentru actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în H.C.L. nr. 245/2018, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea modificării contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.10.2019
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind ratificarea Proiectului Săptămâna Europeană a Mobilității
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2019
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 2/2019
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC URBANA SA pentru anul 2019
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Realizarea unui branșament nou de alimentare cu apa rece și reabilitarea canalizării apelor uzate in locatia din str. Gheorghe Baritiu nr. 1-3" Sibiu, la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind completarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 323 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind modificarea statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 320 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii din Municipiul Sibiu - Faza PT -
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Modificată de HCL NR. 78/2020)
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu"
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Canalizare pluvială strada Podului Sibiu"
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2020 a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A, a investiţiilor efectuate în cursul anului 2018, la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 314 privind preluarea din concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului - spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Sibiu, situat administrativ în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 4 și transmiterea acestui imobil în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu destinația de birouri
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a cotei de 1/3 parte teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație - ap. 1 proprietate privată, situat administrativ în Sibiu, str. Tribunei, nr. 35
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 312 privind aprobarea actului adițional în vederea actualizării Contractului de Concesiune nr. 2/2000 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de concedent și S.C. URBANA S.A în calitate de concesionar
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 311 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/25.07.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor" - Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanşării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului (Modificată şi completată de HCL NR. 12/2020)
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 19 mp, situat în Sibiu, str. Nicolae Branga nr. 4 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 48 mp, situat în Sibiu, str. Viilor FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală a sistemului de supraveghere video al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 1 obiectiv de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 8 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic Andrei Șaguna - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Colegiului Național Octavian Goga – Sibiu, str. Mitropoliei nr. 34, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "Terezianum" - Sibiu, str. Postavarilor nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 1 – Sibiu, str. Hațegului, nr. 8, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr. 65, Colegiului Tehnic Energetic – Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu - str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 305 privind confirmarea pentru anul şcolar 2019/2020 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu (Anexa I la HCL NR. 305/2019 completată de HCL NR. 420/2019, Anexa I la HCL NR. 305/2019 modificată de HCL NR. 90/2020.)
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 19/2019 modificată prin HCL nr. 166/2019, privind Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat autorizate/acreditate, cu personalitate juridică din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Sibiu, sesiunea 2019
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții și Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu (Modificată şi completată de HCL NR. 44/2020)
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2019
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Realizare drum de legătură între cartierul Ștrand și cartierul Turnișor" - Faza SF (Modificată şi completată de HCL NR. 311/2019 şi HCL NR. 12/2020)
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr.353/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Creare centru multifuncţional în zona străzii Oţelarilor, destinat comunităţilor marginalizate"
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "TRASEU PIETONAL ȘI PENTRU BICICLIȘTI DE-A LUNGUL RÂULUI CIBIN"
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind modificarea și completarea HCL nr. 443/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu", faza DALI
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 pentru aprobarea proiectului "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 pentru aprobarea proiectului "TRASEU PIETONAL ȘI PENTRU BICICLIȘTI DE-A LUNGUL RÂULUI CIBIN" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 278 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 103 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind reglementarea situației juridice a imobilelor terenuri, proprietatea privată a Municipiului Sibiu situate în Sibiu, Cartier Turnișor
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Sibiu, zona str. Abatorului în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 578/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 677/2017
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui teren în suprafață de 6 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Infanteriștilor nr. 4, în vederea edificării unui balcon sub amprenta balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, aferent apartamentului proprietate personală
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea participării la licitația publică, pentru achiziționarea de către Municipiul Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 418 mp, identificat în CF nr. 103566 Sibiu, având nr. top. 3288/1/2/2/2/1, situat în Sibiu, str. T. Laurian nr. 13, în vederea asigurării accesului în curtea imobilului în care își desfășoară activitatea Grădinița cu PP "Căsuța Poveștilor" (fostă nr. 41) din Sibiu
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile proprietatea Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 72/ 28.02.2018
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Construcție împrejmuire piață flori" - Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2019, a imobilului - teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind reglementarea situației juridice a imobilului teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu situat în Sibiu, zona Dealul Gușteriței
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Sibiu, zona străzilor Calea Dumbravii și str. Arieșului în vederea realizării drumului de legătură între cele două străzi
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.Iorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu" - Faza DALI
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 278 privind aprobarea indicatorilor tehnico = economici la obiectivul de investiții "Reconfigurare carosabil Calea Cisnădiei, între Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu" - Faza DALI
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 1 obiectiv de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, aprobați prin HCL nr. 17/2017
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "ILUMINAT PUBLIC ECOEFICIENT IN CARTIERUL VASILE AARON (ZONA BLOC 23 (NR. 13) SEMAFORULUI, BLOC 2 ȘUREANU ȘI BLOC 22 STRADA VASILE AARON)"
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 privind schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 privind aprobarea Documentației de urbanism PUD - Construire două imobile locuințe colective, branșamente utilități și împrejmuire, în Sibiu, Șos. Alba-Iulia, nr. 86, Beneficiar: MUNTEAN FIRUȚA
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind aprobarea Documentației de urbanism PUZ și RLU - Zona de urbanizare – Zona mixtă în Sibiu, zona str. Irisului FN, Inițiator: Stan Iosif Ciprian
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind aprobarea documentaţiei de urbanism MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 256/25.08.2016 PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+ER, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ÎN SIBIU, CALEA DUMBRĂVII NR. 111, Inițiator: SC IMMO INVEST HERMANNSTADT SRL PRIN NICOARĂ DRAGOȘ IOAN
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind modificarea preţului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA de la data de 01.07.2019
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2019
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind aprobarea contractului pentru alocarea de sume de la bugetul de stat aferente unor cheltuieli de natura investițiilor la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind exercitarea de către unul dintre viceprimari a atribuţiilor conferite de lege primarului în perioada de vacanţă a funcţiei de primar al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2019
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reparații capitale străzi în cartierul Ștrand" - Faza PT, aprobați prin Hotărârea nr. 232/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind aprobarea Actului adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO Sibiu" și aprobarea Statutului actualizat al Asociației
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș - activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire și aprobarea documentației de atribuire
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind modificarea Documentației de urbanism PUG Sibiu și RLU în sensul încadrării imobilului înscris în CF nr. 116336 în Sibiu, zona str. Siretului, Inițiator: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind aprobarea propunerii de modificare a etapelor obligatorii pentru realizarea obiectivelor prevăzute la Art. 2 din H.C.L. 198/2018 de aprobare a documentației de urbanism P.U.Z.C.P. "Demolare imobil și construire hotel, imobile servicii, comerț, administrativ, alimentație publică, locuințe colective și semi colective, amenajare incintă, rețele utilități și branșamente", Inițiator: SC COMPA SA
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire imobil locuințe colective cu utilizări nerezidențiale la parter, în Sibiu, Str. Ogorului nr. 37A, Inițiator: SC FLUX EXPERT SRL
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea Documentației de urbanism PUZCP și RLU - Reabilitarea și extinderea corpului C3 al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu 2-4 pentru dezvoltarea serviciilor de ambulatoriu pediatric din municipiul Sibiu - actualizarea documentației aprobate prin HCL 43/2013, Investitor: Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind preluarea bunurilor și a obiectului de activitate ale Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu de către S.C. URBANA S.A., și desființarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu", componenta "Modernizare strada Podului"
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 pentru aprobarea proiectului "Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea Cartierului Ștrand cu zona centrală și Parcul sub Arini" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu și Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 33 mp, situat în Sibiu, str. Nicolae Branga FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 3.017 mp, situat în Sibiu, str. Bruxelles FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 168 mp, situat în Sibiu, zona str. Tractorului FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 423 mp, situat în Sibiu, str. Barcelona FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 815 mp, situate în Sibiu strada Calea Șurii Mici FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 241 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt nr. 12, în favoarea d-nei Duiuleasa Kristinne Maria
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui amplasament, proprietatea publică a Mun.Sibiu,pe care se va monta un mijloc de publicitate conform regulamentului local de publicitate
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind aprobarea preţului concesiunii pentru imobilul - teren pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 16 - Mioara, situat în Sibiu, str. Fundătura Brazilor nr. 17 (Modificată de HCL NR. 70/2020)
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind scoaterea din evidențe și din administrarea Serviciului Public Baia Populară Sibiu, a centralei termice vechi, ca urmare a casării acesteia
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 11 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Fundaţiei "Un copil, o speranţă" a unui teren în suprafață de 210 mp aparținând Grădiniţei cu program prelungit nr. 43 Sibiu, situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 2 în care funcţionează Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 Sibiu
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind modificarea art.3 din HCL nr. 214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând Domeniului Public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor nr. 123 și nr.125 la H.C.L. Sibiu nr. 143/2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2019
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 471/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona D204 - D302 și zona M - Calea Cisnădiei", la Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea vânzării unui număr de 6 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind modificarea statului de funcţii și organigramei Serviciului public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind modificarea statului de funcţii alTeatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind modificarea statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A.
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 pentru aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu" (Modificată de HCL NR. 374/2019)
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 pentru aprobarea proiectului "Sistem automat de închiriere biciclete în regim self-service - Sibiu BikeCity" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 217 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2019
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 216 privind modificarea si completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 215 privind aprobarea contractului pentru alocarea de sume de la bugetul de stat aferente unor cheltuieli de natura investitiilor la Spital Clinic de Pediatrie Sibiu (Abrogata de HCL NR. 265/2019)
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 214 privind aprobarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de dezvoltare a comunitatii, nonprofit de interes general, AGENDA COMUNITATII, sesiunea 1/2019
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 213 privind aprobarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, sesiunea 1/2019
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 212 privind modificarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de dezvoltare a comunitatii locale nonprofit de interes general, AGENDA COMUNITATII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017 cu modificarile si completarile ulterioare (HCL 44/2018, HCL 83/2019)
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 211 privind aprobarea mandatarii reprezentantului Municipiului Sibiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii tarifului serviciului de depozitare a deseurilor prestat de societatea TRACON S.R.L. in calitate de operator al Depozitului Ecologic de Deseuri Menajere si Industriale Comuna Cristian
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 210 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 209 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ - Zona de urbanizare - Locuinte cu regim mediu de inaltime, in Sibiu , str. Frezorilor , FN Initiator : SC Alda Building SRL
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea Documentatiei de urbanism PUD - Construire imobil birouri si locuinte in Sibiu, Calea Dumbravii nr.111A, Initiator : WK GROUP PENTRU KARTMANN GMBH WOLNZACH SUCURSALA SIBIU (Art.2 din HCL NR. 207/2019 modificat de HCL NR. 394/2019)
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 206 privind aprobarea Documentatiei de urbanism PUZ si RLU - Construire spital clinic judetean de urgenta, in Sibiu , Calea Surii Mici F.N. Initiator : Consiliul Judetean Sibiu
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 205 privind aprobarea Documentatiei de urbanism PUZ si RLU - Construire ansamblu rezidential S+P+3E+R in Sibiu, zona str. Ion Agarbiceanu, nr. 9, Initiator : SC OTARD SRL
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 204 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire functiuni economice cu caracter tertiar conform PUZ aprobat cu HCL nr.24/25.01.2018 in Sibiu, str. Henri Coanda, nr. fn, Initiator: SC. DEC CONSTRUCT SRL, SC.ELSI COM SRL, SC.INTERGLAS IMOB, BUCEA CATALIN MIRCEA SI BUCEA ALINA, ALBU GRIGORIE BUCUR SI ALBU BIANCA MARGARETA, ALBU SORA SI ALBU GRIGOR
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 203 privind infratirea Municipiului Sibiu cu orasul Durham din statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind aprobarea modificarii statului de functii si a organigramei la Teatrul pentru Copii si Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 201 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 352/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service - Sibiu BikeCity", faza SF
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 200 privind inchirierea prin licitatie publica a 13 chioscuri si terenurile aferente situate in Piata de Flori, a 10 spatii de productie cu terenurile aferente situate in zona Calea Cisnadiei si a spatiilor cu indicativele 9(1)+9(2) si 10(4) in planul cladirii administrative din partea dreapta a intrarii principale in cimitir - apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu si administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 199 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 intocmit de S.C. PIETE SIBIU S.A.
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 198 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 intocmit de S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pentru anul 2019 de S.C. TURSIB S.A.
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 196 privind aprobarea contului anual de executie, a bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 195 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu, a investitiilor efectuate in cursul anului 2018, la imobilele aflate in administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 194 privind scoaterea din evidentele Municipiului Sibiu unor mijloace fixe aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, in comodat la Colegiul National Gh. Lazar din Sibiu
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 193 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren in suprafata de 177 mp, situat in Sibiu, str.Bratislava FN cu destinatia drum
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 192 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren in suprafata de 89 mp, situat in Sibiu, DJ 106 D Sibiu Cisnadioara, cu destinatia: drum
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 191 privind transmiterea in folosinta gratuita in favoarea Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea Statului Roman din Sibiu, cartier Valea Aurie, str. Ludos, bl. 33
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 190 privind inchirierea, fara licitatie publica, in favoarea Organizatiei Partidului National Liberal Sibiu, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenului aferent acestuia, proprietatea Statului Roman din Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 15, bl. 2, cu destinatia sediu partid
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 189 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investitiei efectuate la mijlocul fix, proprietate publica a Municipiului Sibiu - Sistem supraveghere video
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 188 privind actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele situate in Sibiu, str. Gladiolelor bl. 10, proprietatea Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluarii acestora
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 187 privind completarea Anexei 1 la HCL nr. 192/2002 privind aprobarea listei cu spatiile comerciale sau de prestari servicii care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr. 550/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (HCL nr. 15/2003, 317/2003, 2/2004, 51/2005, 209/2005, 290/2005, 51/2006, 141/2006, 95/2009)
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 186 pentru modificarea Programului minimal anual aferent anului 2019 al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 148/2019
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 185 privind aprobarea proiectului "Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu" si a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 184 privind propunerea de schimbare a destinatiei a unui teren in suprafata de 40,20 mp din incinta Scolii Gimnaziale nr. 13 Sibiu, str. Lunga, nr. 74
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 183 privind aprobarea subventiilor de la bugetul local pentru anul 2019, lunile mai - decembrie, asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pe raza municipiului Sibiu, in baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 182 privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Sibiu
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 181 privind atribuirea de denumiri de strazi: strada Plumbului, strada Titanului, strada Cobaltului, Aleea Ulmului, strazi nou create in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 180 privind aprobarea participarii Directiei de Asistenta Sociala Sibiu la "Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2017-2019" conform Ordinului nr. 661/24.04.2017 al Ministrului Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 179 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in Municipiul Sibiu (Modificata de HCL NR. 460/2019)
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 178 privind alegerea viceprimarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 177 privind incetarea calitatii de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-lui Pop Razvan-Codrut, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.176 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Bibu Adrian-Cosmin si completarea Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 175 privind completarea anexei nr.1 la H.C.L. Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit de interes general,Agenda Culturala, sesiunea 1/2019
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 173 privind modificarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALA, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017 cu modificarile si completarile ulterioare (HCL 42/2018, HCL 81/2019)
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 172 privind stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a Summitului Informal al Sefilor de Stat si Guvern din Uniunea Europeana care va avea loc in Municipiul Sibiu in data de 9 mai 2019
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 171 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2019
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 170 privind revizuirea Planului de Actiune pentru Prevenirea si Reducerea Zgomotului Ambiental in Municipiul Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 266/2015
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 169 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare si a imprumuturilor interne si externe pentru trimestrul I 2019
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 168 pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A SKATE-PARK-ULUI - Zona de agrement Obor (Abrogată de HCL NR. 250/2019)
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 167 privind aprobarea cuantumului unei burse si numarului acestora pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2019
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 166 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.19/2019, privind Reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Municipiul Sibiu, propuse sa functioneze in anul scolar 2019-2020
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 165 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr. 158/2012 privind denumirile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, propuse sa functioneze in anul scolar 2012-2013
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 164 privind inregistrarea in evidentele Municipiului Sibiu a unei investitii din anul 2009 de reabilitare a Scolii gimnaziale nr. 23, din Sibiu, str. Oslo nr.2A, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 163 privind propunerea de schimbare a destinatiei unui teren in suprafata de 210 mp apartinand Gradinitei cu program prelungit nr. 43 Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 privind insusirea raportului informarii si consultarii publicului nr. 10251 din 11.02.2019 pentru documentatia de urbanism P.U.Z. "CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA", in Sibiu, str. Calea Surii Mici, FN
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 161 pentru modificarea Hotararii nr. 356/27.09.2018 cu privire la obiectivele de investitii finantate de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in cadrul proiectului "Programul de reabilitare a strazilor in Municipiul Sibiu" (Modificată de HCL NR. 320/2019)
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 160 privind actualizarea Anexei nr. 3 - "Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C Apa Canal SA Sibiu"
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 159 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate in administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu conform Contract de administrare nr. 27/2009, modificat si completat ulterior prin acte aditionale, ca urmare a reevaluarii acestora
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 158 privind completarea Anexei 2.2 la Contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 157 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri in suprafata totala de 187 mp, situate in Sibiu strada Calea Surii Mici nr.6, cu destinatia "drum"
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 156 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren in suprafata de 24 mp, situat in Sibiu str.Bratislava, FN cu destinatia drum
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 155 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren in suprafata de 192 mp, situat in Sibiu str. G-ral Nicolae Ionita Dascalescu, nr.2-4 cu destinatia drum
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 154 privind aprobarea modificarii Contractului de administrare nr. 13/01.10.2012 avand ca obiect transmiterea in administrarea Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului-Camin nr.1 situat administrativ in Sibiu, str. Pedagogilor, nr.7, din cadrul Liceului Tehnologic C-tii si Arh. "Carol I" Sibiu
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 153 privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Sibiu
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 152 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de administrare nr. 5349/13.05.2015-40390/15.06.2015, incheiat intre Judetul Sibiu si Municipiul Sibiu, in vederea redistribuirii unor echipamente de precolectare a deseurilor
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 151 privind insusirea documentatiei cadastrale de prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara cu noul numar cadastral 117458 - C1 - U3 pentru imobilul - apartament situat in Sibiu, str. Andrei Saguna, nr. 21, jud. Sibiu, cu destinatie servicii sociale pentru persoane varstnice, in care functioneaza Centrul de servicii comunitare ce cuprinde: Centrul care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu, Clubul de zi pentru persoane varstnice si Centrul de asistenta medicala comunitara
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea participarii Serviciului Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2017-2019" conform Ordinului nr. 661/25.04.2017 al Ministrului Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 149 pentru aprobarea programului minimal al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 si pentru aprobarea utilizarii directe, temporare si gratuite a bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu in vederea desfasurarii proiectelor proprii (Anexa nr. 1 la HCL NR. 149/2019 modificată și completată de HCL NR. 361/2019)
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 148 pentru aprobarea Programului minimal anual si pentru aprobarea utilizarii directe si temporare gratuit, a bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu in vederea desfasurarii proiectelor proprii al Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu (Modificată de HCL NR. 186/2019)
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2019 in vederea desfasurarii proiectelor Teatrului pentru Copii si Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului Saliste pentru anul 2019, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat in administrarea celor doua ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA Nr. 145 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2020 (Consultați și HCL NR. 84/2020)
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 144 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a obiectivului de investitii Skate Park, cu teren aferent, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, zona Pietei Obor
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 143 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2019 (Modificată de HCL NR. 229/2019)
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 142 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2019
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 141 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 140 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare spatiu de agrement Piata Cluj"
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 139 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III"
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 138 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Amenajare parcare subterana Piata Cibin"
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 137 privind organizarea si implementarea programului "Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019"
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Modificare volumetrie la cladire existenta in scopul mansardare locuinta apartament 2, creare acces auto si pietonal suplimentar din str G-ral Dragalina, construire balcoane, in Sibiu, [date cu caracter personal] Initiator : RUSU SEPTIMIU STEFAN SI RUSU ANDREEA MIHAELA
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 135 privind aprobarea Documentatiei de urbanism PUD - Construire locuinte in Sibiu, Str. Bratislava, F.N. initiator : S.C. WEST ESTATE S.R.L.
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 134 privind aprobarea Documentatiei de urbanism PUD - AMENAJARE PARCARE SUPRAETAJATA , IN SIBIU, B-DUL MIHAI VITEAZU F.N. INITIATOR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 133 privind aprobarea Documentatiei de urbanism PUD - Construire locuinte in Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr.32; Initiatori : MANDRU NICOLAE SI MANDRU CRISTINA
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare termica blocuri de locuinte din municipiul Sibiu in vederea cresterii eficientei energetice" aprobati prin HCL nr. 448/2017
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 131 privind stabilirea normativelor de cheltuieli care vor fi utilizate de municipalitate pentru evenimentele care vor avea loc la Sibiu cu ocazia Summitului sefilor de state si guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene gazduit de Sibiu in data de 9 mai 2019
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.130 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu in vederea suportarii cheltuielilor de transport pentru elevii sibieni care vor participa la "Academia de vara Marburg 2019"
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 129 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica, a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 128 privind inchirierea prin licitatie publica a unui numar de 9 spatii de productie si terenurile aferente si a spatiului 10(3) situat in cladirea administrativa din partea dreapta a intrarii principale in cimitir - apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu si administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 127 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de ransport public de persoane in Municipiul Sibiu(Modificată și completată de HCL NR. 216/2019 și HCL NR. 469/2019, Consultați și HCL NR. 108/2020.)
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 126 privind modificarea si completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 125 pentru modificarea H.C.L. nr. 94/2001 privind insusirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcatui domeniul public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 124 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor concesionate catre S.C. URBANA S.A. prin Contractul de concesiune nr. 2/2000, modificat si completat ulterior prin acte aditionale, ca urmare a reevaluarii acestora
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 123 privind actualizarea valorii bunurilor cuprinse in Lista bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu concesionate catre S.C. Piete Sibiu SA prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de intretinere si exploatare a pietelor agroalimentare si targurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/29.10.2010, modificat si completat ulterior, ca urmare a reevaluarii acestora
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 122 privind transmiterea in folosinta gratuita a Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Filiala Judeteana Sibiu, a investitiilor efectuate la apartamentul C1-U4 situat in imobilul din Sibiu, str. Patriotilor nr. 2
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 121 privind inregistrarea in evidentele Municipiului Sibiu a unor investitii de reabilitare a gardurilor aferente Scolilor Gimnaziale nr. 13 si nr. 23, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 120 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului - teren curti constructii, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Oituz, identificat cu CF nr. 118268 Sibiu, nr. top. 4072/1/3/10/2
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 119 privind indreptarea erorii materiale strecurata la art. 3 din H.C.L. nr. 60/2019
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 118 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.B-dul G-ral Vasile Milea FN, identificat in CF 112300 Sibiu, nr. cad. 112300
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 117 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C Apa Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 116 privind suplimentarea valorii de inventar a imobilului-cladire situat in Sibiu, str. Andrei Saguna nr.2, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, ca urmare a investitiei realizata in anul 2016
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 115 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluarii acestora (Anexa NR. 1 la HCL NR. 115/2019 modificată de HCL NR. 5/2020)
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 114 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri si Zone Verzi a investitiei efectuate la imobilul proprietate publica a Municipiului Sibiu - Zona Verde Valul de Pamant
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 113 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Sibiu nr.354/2018 privind propunerea de schimbare a destinatiei atelierelor scolare, in suprafata de 435 mp, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coanda" Sibiu, apartinand domeniului Public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 112 privind aprobarea republicarii Hotararii nr. 276/26.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 111 pentru modificarea si completarea HCL nr. 276/26.07.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice", de aprobare a indicatorilor tehnico-economici / a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 110 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investitii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 109 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judetului Sibiu asupra a 4 sali de sport din incinta: Colegiului National "Gheorghe Lazar" Sibiu, str.Gh. Lazar, nr.1-3, Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu, str. Bihorului, nr.3, Scolii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lunga nr.65, Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Ostirii nr.5, precum si a curtilor interioare din incinta: Colegiului National "Gheorghe Lazar" Sibiu, str.Gh. Lazar, nr.1-3, Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu, str. Bihorului, nr.3, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" - Sibiu, str. Postavarilor nr. 18
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 108 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT - (modernizare strazile: Macazului, Viilor, Neppendorf, Zavoi, Varului, Mozaicului)
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 107 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT (modernizare strazile: Dulgherilor, Mesteacanului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 106 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT (modernizare strazile: Cucului, Lucernei, Trandafirilor, Ion Agarbiceanu, Dreptatii, Ghiocelului)
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 105 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT (modernizare strazile: Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Tineretului, 16 Februarie, Stejarului) (Modificată de HCL NR. 4/2020)
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT - (modernizare strazile: Poiana Sibiului, Lacatusilor si modernizare racord intre strazile Litovoi si Talmacel, inclusiv zid de sprijin)
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 103 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT (modernizare strazile: Sperantei, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor )
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 102 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii din Municipiul Sibiu - Faza PT - (modernizare strazile: Baicoi, Topitorilor, Primaverii, Ovidiu)
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 101 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Caprariu, pentru negocierea si semnarea Contractului colectiv de munca la nivel de unitate
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 100 privind aprobarea suportului alimentar sub forma de pachet alimentar pentru elevii Colegiului National Pedagogic "Andrei Saguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Rosu, nr. 2
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea procedurii care reglementeaza modalitatea de interventie a echipei mobile constituite la nivelul Municipiului Sibiu pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 98 privind aprobarea programului de circulatie pentru transportul public de calatori efectuat de S.C. TURSIB S.A si infiintarea traseului 8, incepand cu data de 15.04.2019
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 97 privind calcularea chiriei pentru locuintele realizate prin "Programul de construire de locuinte pentru tineret ANL, destinate inchirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2019
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 96 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public si categoriile de documente produse si/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (Abrogată de HCL NR. 93/2020)
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 95 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 94 privind actualizarea taxelor anuale aprobate prin H.C.L. nr.160/2018
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 93 privind modificarea metodologiei de pregatire si organizare a licitatiei publice pentru inchirierea a trei spatii neamenajate, amplasate in incinta Gradinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfasurarea de activitati de alimentatie publica aprobata prin H.C.L. nr. 41/2019
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 92 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : "Modernizare tarc ursi si extindere adapost" - faza S.F., la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu, aprobati prin H.C.L. nr. 23/2018
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 91 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : "Construire adapost si tarc pentru struti si zebre" - faza S.F., la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu, aprobati prin H.C.L. nr. 247/2016
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Piete Sibiu S.A. pentru anul 2019
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 89 privind schimbarea sediului Serviciului Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 88 privind schimbarea sediului Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 87 privind transmiterea în administrarea Directiei Fiscale Locale Sibiu si Serviciului Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu, a imobilului situat în Sibiu, str. Turismului nr. 15A, proprietatea publica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 86 privind incetarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Popa Virgil
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 pentru modificarea, completarea și actualizarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare (Modificată de HCL NR. 212/2019; Modificată, completată şi actualizată prin HCL NR. 58/2020)
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 pentru modificarea, completarea și actualizarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, aprobat prin H.C.L. nr. 2/2017 cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 1 din HCL NR. 82/2019 modificată, completată şi actualizată prin HCL NR. 57/2020)
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 pentru modificarea, completarea și actualizarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017 cu modificările și completările ulterioare (Modificată de HCL NR. 173/2019; Modificată, completată şi actualizată prin HCL NR. 56/2020)
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reparatii capitale strazi zona Stefan cel Mare nr. 147" - Faza PT, aprobati prin HCL nr. 30/2018
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare prelungire strada Turda" - faza SF
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" domnului HASSO PLATTNER, partener al comunității locale prin susținerea învățământului superior sibian
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" doamnei SILVIA MACREA, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu, personalitate culturală de excepție a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu", constituită prin HCL nr. 358/2016
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 pentru aprobarea proiectului "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 36/2018 pentru completarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind prelungirea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter industrial Sibiu, zona str. Turda şi str. Barcelona FN, Investitori: SC Romnet Invest SRL şi SC Top Service Concept SRL
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea modificării art. 4 lit. d din HCL nr. 481/20.12.2018, privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ "Construire case de vacanță", în Sibiu, Zona Tropinii Noi, nr. FN, Investitor: Căpățână Constantin Lucian și Căpățână Florina
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționare, precum și a termenului de depunere a documentațiilor de solicitare a subvenției pentru anul 2019, lunile mai-decembrie, de la bugetul local, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind completarea H.C.L. nr.421/29.11.2018 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind transmiterea în administrarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind preluarea de către Municipiul Sibiu, de la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, a costumelor de reconstituire istorică confecționate pentru evenimentul "Centenarul Marii Uniri - 1918" și aprobarea tarifelor de închiriere a acestora
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, proprietatea Statului Român din Sibiu, str. Tribunei, nr. 19, d-lui deputat Șovăială Constantin, cu destinaţia birou parlamentar
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind înregistrarea în evidențele Municipiului Sibiu a unei investiții de reabilitare a gardului aferent Grădiniței cu PP Frații Grimm, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind scoaterea din evidențe și din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a construcției de lemn "adăpost materiale" din Parcul Sub Arini
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Maierilor, nr. 35
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind reglementarea juridică a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Semănătoarelor nr. 24A, identificat cu CF nr. 104326 Sibiu, nr. top. 10946, în suprafață de 765 mp
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind reglementarea juridică a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Semănătoarelor nr. 24, identificat cu CF nr. 115163 Sibiu, nr. top. 10944, în suprafață de 760 mp (Modificata de HCL NR. 119/2019)
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.03.2019
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC PARCUL CETĂȚII"
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2019
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe Energie România", ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2019
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2019
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2019
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea vânzării cotei de 1/2 părți din imobilul înscris în CF nr. 101955 C1-U2, nr. top 7040/39, situat în Sibiu, str. Bârsei, nr. 1, bl. 35, sc. B, ap. 20, conform sentinței civile nr. 3031/15.04.2011 pronunțată de Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 10456/306/2009, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 75/19.09.2018 a Tribunalului Sibiu, doamnei Mihu Gabriela Alexandrina, domiciliată în Sibiu, [Date cu catacter personal])
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind înscrierea d-lui DANI PETRU pe lista de priorități în vederea repartizării unei locuințe sociale din fondul locativ al Municipiului Sibiu, în baza Sentinței nr. 149/16.02.2018 a Tribunalului Sibiu, rămasă definitivă prin Decizia nr. 4023/23.10.2018, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Amenajare 2 alei trafic usor cimitir-zonele D104-114 si D138-D136", pentru Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "AMENAJARE ZONĂ FATĂ (PRINCIPALĂ)" pentru Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea unui nou Regulament de funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind însuşirea raportului informării şi consultării publicului nr. 70219 din 11.09.2018, pentru documentaţia de urbanism PUZCP REABILITARE ȘI EXTINDEREA CORPULUI C3 AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE în Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD "Demolare și construire locuință" în Sibiu, str. Garoafei, nr. 7, Investitori: Goia Gheorghe și Goia Maria
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea Documentației de urbanism PUD - Construire locuințe cu regim mediu de înălțime în Sibiu, Str. Ulmului nr. 36, Inițiator: SC ENERGOTHERM CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea modificării anexei nr.I la HCL nr. 302/2018
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 pentru aprobarea Metodologiei privind pregătirea și organizarea licitaţiei publice pentru închirierea a trei spații amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică (Modificată de HCL NR. 93/2019 şi HCL NR. 25/2020)
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 pentru aprobarea proiectului "SALT-Sibiu: Administraţie de Calitate, Accesibilă Locuitorilor prin Tehnologie" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 pentru aprobarea înscrierii Municipiului Sibiu în cadrul Competiției European Best Destinations 2020
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 38 pentru încetarea aplicabilității majorării impozitului pe terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, pentru persoanele fizice și juridice prevăzute la pozițiile 1 si 3 din anexa I la HCL nr. 27/2018
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar S.C. Rustico Com S.R.L.
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar SC Ranexim SRL
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar SC Euroconf SA
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind majorarea impozitului pe terenul neingrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar d-na Urzicean Veturia
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind majorarea impozitului pe terenul neingrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar d-l Fanea Florin
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 privind majorarea impozitului pe terenul neingrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar d-l Dragomir Aurelian
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind majorarea impozitului pe terenul neingrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar dl. Dancu Vasile
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind majorarea impozitului pe terenul neingrijit, situat in intravilanul municipiului Sibiu, proprietar d-na Badiu Paraschiva
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 96307/MDRAP/ 24.08.2018 - 59078 /UAT/27.07.2018 pentru pregătirea și implementarea proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice"
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind modificarea şi completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Preot Bacca, identificat în CF 128995 Sibiu, nr. cad. 128995
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2018
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor - terenuri de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 142, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind transmiterea în administrarea Teatrului pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Alexandru Odobescu, nr. 4 (Art. 5 din HCL NR. 22/2019 modificat de HCL NR. 342/2019)
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă de totală de 563 mp, situate în Sibiu, strada Lacul lui Binder FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 26 mp, situat în Sibiu str. I.P. Ceaikovski FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019 - 2020 (Anexa NR. 1 la HCL NR. 19/2019 modificată de HCL NR. 166/2019; Modificată şi completată de HCL NR. 304/2019)
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2019
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor" - faza PT
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 pentru aprobarea indicatorilor tehnico–economici la obiectivul de investiții "Reparație Zidul Cetății Bulevardul Coposu (inclusiv stâlpii Porții Ghe. Lazăr și Bastionul Haller)" - faza PT
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii străzi în zona cuprinsă între strada Henri Coandă-Oțelarilor" - Faza PT, aprobați prin HCL nr. 192/2017
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 423/2019)
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 pentru îndreptarea erorii materiale înscrisă în art. 1 lit. c din H.C.L. nr. 463/20.12.2018 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2019 asociaţiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și aprobarea încheierii unei noi Convenții de parteneriat între Direcția de Asistență Socială Sibiu și Fundația "Un copil-O speranță"
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.02.2019
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea Planului de investiţii cu finanţare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2019
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea "Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș 2019 - 2024", a "Studiului de Oportunitate privind alegerea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș" și a "Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș"
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Construire Ferma animalelor" - faza S.F., la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A pentru traseul 22 Sibiu - Păltiniș începând cu data de 01.02.2019 până în data de 03.03.2019
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea sprijinului financiar elevilor de la Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, participanți la concursul internațional "Zero Robotics"
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar