• Hotărârea 510/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 510 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2018
 • Hotărârea 509/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 509 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Amenajare curte – Sectia de Boli Infectioase" in Sibiu str. Transilvaniei nr 2-4, la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 508 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Amenajare de noi spatii medicale si administrative in pod – corp A , Sectia de Ortopedie" in Sibiu str. Gheorghe Baritiu nr 1-3, la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 507 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINTE, IN SIBIU, STR. E.A. BIELTZ NR.89 Beneficiar : DANOIU NICOLAE pentru SC START TERRA CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 506 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului nr. 77003/25.09.2017, pentru documentatia de urbanism "PUZCP Dezvoltare zona comerciala si spatii publice cu utilizarile admise ale zonei", in Sibiu, str. Berariei, nr. 4, str. Radu Stanca, nr. 1
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 505 privind modificarea HCL nr. 119/2017 privind impozitele si taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 504 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea temporara din administrarea Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare R.A. in administrarea Municipiului Sibiu a terenului pe care se afla amplasat canalul colector Cc 73, în vederea realizarii unei investitii de utilitate publica, cu revenirea canalului colector in administrarea A.N.I.F. dupa finalizarea lucrarilor de investitii
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 503 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, cu valoarea investitiilor efectuate la aceste imobile in anul 2017
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.502 privind vanzarea fara licitatie publica a imobilului – teren de constructii situat in Sibiu, str. Orhideelor, nr. 17, în favoarea d-lui Lukacs Ioan Sorin
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 501 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.500 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafata totala de 520 mp, situate in Sibiu str. Calea Surii Mici cu destinația "drum"
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 499 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2018, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 498 privind aprobarea pretului de vanzare, valabil pentru anul 2018, a imobilelor-terenuri, aflate in proprietatea privata a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinta gratuita tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.497 privind aprobarea pretului de vanzare, valabil pentru anul 2018, a imobilului – teren de constructii, proprietatea privata a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 496 cu privire la transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a 15 spatii-terenuri, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, in suprafata de 1 mp fiecare, pe care vor fi amplasate automate de parcare stradale
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 495 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri situate in intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Surii Mici nr.44
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 494 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului – teren curti constructii apartinand domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str. Regele Ferdinand nr.4
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 493 privind prelungirea inchirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstructiei nr. 21, ap.1, in care functioneaza Gradinita cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 492 privind propunerea de schimbare a destinatiei unui teren in suprafata de 1050 mp, apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Scolii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, jud. Sibiu
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 491 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in Sibiu, str. Dealului, nr.4 jud. Sibiu, în care functioneaza Colegiul Tehnic "Cibinium" Sibiu
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 490 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investitii in unitatile de învatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 489 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Documentație tehnica Reabilitare acoperiș imobil Str. Patrioților nr. 2"
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 488 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Canalizare pluvială strada Podului Sibiu", faza SF si aprobarea asigurarii finantarii investitiei defalcat din bugetul local si bugetul de stat
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 487 privind modificarea si completarea statului de functii, a organigramei si Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 274/2019;Anexa nr. 3 la HCL NR. 487/2017 abrogată de HCL NR. 355/2019)
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 486 privind aprobarea statului de functii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 485 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 484 privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii de locuinte din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 483 privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii de locuinte din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul Sibiu

  H O T A R A R E A NR. 482 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 210/2001
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 481 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare si a împrumuturilor interne si externe pentru trimestrul IV 2017
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 480 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 479 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 478 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 477 privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, persoanelor care întrunesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 476 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" domnului FRIDERIC GÜNTHER NUSS, artist fotograf sibian
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 475 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la evenimentul Gala "Integritate, Bună Guvernanță si Responsabilitate Socială în sectorul public, mediul de afaceri, academic și în cadrul societății civile" organizat de Fundația EUROLINK - CASA EUROPEI
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 474 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Echipamente publice aferente zonelor de locuințe, în Sibiu, str. Rahovei FN, Investitori : Ionaș Tiberiu Horatiu si Ionaș Mona
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 473 privind aprobarea modificării art. 4, lit. b din HCL nr. 403/26.10.2017 prin care s-a aprobat documentația de urbanism PUD- Construire locuințe colective și servicii aferente, în Sibiu, Str. Cooperatorilor nr. 25A, Investitor : SC TM GRUP SRL
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 472 privind modificarea componenţei nominale și a Regulamentului de funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (Abrogată de HCL NR. 260/2018)
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 471 privind numirea "Colectivului de coordonare a activităţilor de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă şi rece din Municipiul Sibiu" şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada 29 noiembrie 2017 - 15 aprilie 2018
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 470 privind modificarea Programului minimal pentru anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr. 114/2017 pentru Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 469 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 70 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Sibiel, nr. 6 (Art. 1 completat prin HCL NR. 303/2018)
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 468 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren neproductiv, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Valea Remetea - Dealul Dăii, în suprafaţă de 97.378 mp, în vederea amenajării unui depozit de deșeuri inerte
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 467 privind inițierea de către Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Română Gușterița
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 466 privind prelungirea dreptului de administrare pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 465 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16 și a terenului aferent acestuia
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 464 privind aprobarea, pentru anul 2018, a volumului, modului de valorificare şi metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 463 privind transmiterea în administrare a unei suprafețe de teren de 300 mp situată în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava, în favoarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 462 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren curți construcții aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare FN
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 461 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren curți construcții aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Poplacii nr. 2
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 460 privind închirierea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 6 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 459 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 2.345 mp, situat în Sibiu, str. J.S. Bach nr. 4 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 458 privind dezmembrarea imobilului - teren curți construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipilui Sibiu, zona Șoseaua Alba Iulia
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 457 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 456 privind casarea și radierea din evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Sibiu a bunurilor: "copertină birou ridicări auto" și "prelate pentru copertină", proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 455 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 454 privind concesionarea fără licitaţie publică a imobilului teren - loc de casă, proprietatea privată a Municipiului Sibiu situat în Stațiunea Păltiniș, în suprafață de 84 mp, în favoarea S.C. Păltiniș S.A.
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 453 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens nr. 4, în favoarea d-lui Coțofană Gabriel Dionisie
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 452 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt nr. 37, în favoarea d-nei Dorca Mihaela Elena
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 451 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a cotelor indivize de teren aferente unor spații comerciale, situate in Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 19 C și B-dul Mihai Viteazu nr. 15, către proprietarul acestor spații
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 450 privind reglementarea situației juridice a imobilului – teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona cartier Strand, str. Bucovinei
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 449 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a imobilului - teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 10 (Vila Corina), situat în Sibiu, str. Tilișca nr. 40, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuinţelor din acest imobil
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 448 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI (Modificata de HCL NR. 132/2019)
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 447 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare, a modificării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului public de management și monitorizare servicii de salubrizare
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 privind modificarea anexei nr.I la HCL nr. 345/2017
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 445 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 397/2018)
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 444 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de fauna sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sibiu și Stațiunea Păltiniș
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 443 privind modificarea comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, aprobată prin HCL nr. 241/2016
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 442 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenţii personali sau însoţitorii acestora, precum şi pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 441 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 440 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.12.2017
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 438 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 436 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2018 asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 435 privind modificarea sursei de finanțare a activității Serviciului Public de Asistență Socială pentru asigurarea funcționării Căminului pentru Persoane Vârstnice, integral de la bugetul local și preluarea ca venit la bugetul local al Municipiului Sibiu a excedentului rezultat din execuţia bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Asistență Socială, sursa "E" la data de 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 434 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 432 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală la școala gimnazială I.L. Caragiale Sibiu", faza SF (Anexa la HCL 432/2017 modificată de HCL NR. 39/2018)
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 431 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 430 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Gazelei" - faza DALI
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Fabricii" - faza DALI
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Cireșului" - faza DALI
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 425 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 28/2020)
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 424 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 28/2020)
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători pe traseele 10 și 14 efectuat de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 422 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 421 pentru aprobarea angajării unor servicii de consultanță juridică de către Operatorul Regional SC APĂ CANAL SA SIBIU
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 420 privind modificarea H.C.L. nr. 94/31.05.2001 privind însușirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 419 privind dezmembrarea imobilului - pădure, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 418 privind preluarea din concesiunea S.C. Piețe Sibiu S.A. a unei suprafețe de teren de 38.580 mp situată în Piața Obor cuprinsă în Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/104/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului teren cu poligon pentru pregătire elevi 3 piste
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren situat în zona Piața Obor, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 414 privind dezlipirea imobilului – teren de construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Independenței nr. 1, identificat în CF 115145 Sibiu, nr. cad. 115145, în suprafață de 2.601 mp
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018 (Completată de HCL NR. 88/2018)
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei nr. 27, pentru perioada 01.11.2017 – 15.04.2018
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 70 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu str. Electricienilor, nr. 1
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 20,25 mp din incinta Liceului Teoretic "Constantin Noica", cu sediul în Sibiu str. Oștirii, nr. 5
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 lit. d al H.C.L. nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Sibiu şi Județul Sibiu privind participarea comună la Târgul de Turism al României București, noiembrie 2017
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 privind aprobarea modificării art. 3, lit. f din HCL nr. 217/29.06.2017 prin care s-a aprobat documentația de urbanism PUD - Construire WDP industrial park Sibiu - unitate pentru producție și depozitare contacte electrice cu anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente utilități, conectare la rezerva intangibilă apă pentru incendiu, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier, în Sibiu, Zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n. Investitor: SC WDP Development RO S.R.L.
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - EXTINDERE CONSTRUCTIE, (P+E+M) Str. G-ral Dragalina, nr: 3C, Beneficiar: BORGHINA IOAN NICOLAE
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - DEMOLARE CASĂ EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE (S+P+1E+1R), Sibiu, str. Avrig, nr. 5, Beneficiar: S.C. TINA GRUP SRL
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎN SIBIU, ALEEA GENIȘTILOR NR. 15A, Beneficiari: POPESCU FLORIN VIRGIL ȘI POPESCU SIMONA ELIZABETH
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire locuințe colective și servicii aferente în Sibiu, str. Cooperatorilor, nr. 25 A Beneficiar: SC TM GRUP SRL (Art. 4, lit. b modificată de HCL NR. 473/2017)
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind atribuirea denumirii strada "Grădinilor" unei străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (Abrogată de HCL NR. 472/2017)
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2017
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 391 privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a SC Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică SA
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile în vederea reglementării situaţiei juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 389 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2017
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 privind realizarea a două "căsuțe ale bebelușului" în Parcul Sub Arini și Grădina Zoologică Sibiu
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 386 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 pentru aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea și modernizarea clădirii existente cu funcțiunea de "Adăpost de Noapte" Jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 - Faza D.A.L.I.
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF (Modificată și completată de HCL NR. 37/2018; Modificată de HCL NR. 452/2019.)
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF (Modificată și completată de HCL NR. 38/2018 și HCL NR. 51/2018; Modificată de HCL NR. 318/2019)
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 381 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF (Modificată și completată de HCL NR. 36/2018)
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajare Lacul lui Binder" - faza SF
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Documentație tehnică amenajare Parc Corneliu Coposu"
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajare parcări cartier Valea Aurie"
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Papiu Ilarian" - faza DALI (Modificată de HCL NR. 320/2019)
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind modificarea Comisiei locale de ordine publică constituită prin HCL 19/2017 la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fotache Robert Nicolae şi completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Spătari Ovidiu Nicolae
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2017
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 privind stabilirea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare pe anul 2017
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Sibiu 2017-2023, prin aplicarea Legii 121/2014, privind eficiența energetică
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 pentru ratificarea Proiectului "Ziua fără mașini" din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind exercitarea activității de ridicare a autovehiculelor staționate/parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate, și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, pe raza teritorială a municipiului Sibiu, de către Poliția Locală a mun. Sibiu
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind completarea art. 1 din H.C.L nr. 101/2017, privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 11/2019)
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 290/2017 prin care s-a aprobat nota conceptuală inițială pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național – Centru Cultural Multifuncțional
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5029/7/9/3 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-nei Voica Adina Ana în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 102 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 97 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Sibiu, str.Calea Turnișorului nr. 26 A cu destinația "drum"
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind reglementarea situației juridice a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în loc. Sibiu, str. Nouă, nr. 33 (Completată de HCL NR. 75/2018)
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 2 în favoarea d-lui Murg-Perlmutter Bogdan
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Botticelli, nr. 2 în favoarea d-lui Costache Remus Tiberiu
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A., precum şi actualizarea Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Pieţe Sibiu SA
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa (lot 49)
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 401/2017)
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. – CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI S+P+3E+ER (cu spații comerciale la parter și garaj subteran) în SIBIU, CALEA DUMBRĂVII NR.46A Beneficiari : OPREAN IOAN ȘI OPREAN MONICA MARIA
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU : Modificare PUZ - Zonă de dezvoltare-Ansamblu rezidențial, aprobat cu HCL nr. 153/2016 - Comasare parcele.Construire locuinte și servicii, în Sibiu, Calea Surii Mici Investitor : SC S.M.Art Proiect SRL (Art.2 din HCL NR. 351/2017 modificat de HCL NR. 75/2020)
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind completarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului în Municipiul Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 266/2015
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 349 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.10.2017
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind confirmarea pentru anul şcolar 2017/2018 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 446/2017, HCL NR. 151/2018 și HCL NR. 220/2018. Modificată de HCL NR. 14/2018)
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Liceului Teoretic "Constantin Noica" - situat administrativ în Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Şcolii gimnaziale nr. 25 - situată administrativ în Sibiu str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind aprobarea modificării Programului minimal pentru anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr. 116/2017 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: "RECONFIGURARE ACCES POARTA 1" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: "Construirea unui culoar exterior de trecere prin care se asigură realizarea circuitelor functionale între Blocul Operator, Sectia ATI, Sectia de Ortopedie, Sectia Clinică de Chirurgie, CPU si Ambulatoriu Integrat - locatia din str. Gheorghe Baritiu nr. 1-3" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: "Amenajare spațiu pentru computer tomograf" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Bradului" - faza DALI
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Zăvoi tronson II" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 108/2019)
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Viilor" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 108/2019)
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Varului" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 108/2019)
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Poiana Sibiului" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 104/2019)
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Mozaicului" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 108/2019)
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Macului" - faza DALI
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Macazului" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 108/2019)
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Lăcătușilor" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 104/2019)
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Granitului" - faza DALI
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare strada Neppendorf" - faza DALI (Modificata de HCL NR. 108/2019)
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Dorobanților" - faza DALI -
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public str. Islazului în zona de blocuri"
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 323 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2017
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA Nr. 322 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala Sibiu
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 321 privind aprobarea ratificarii Acordului pentru desemnarea Asociatiei Judetene de Turism ca entitate de organizare si implementare a programului Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 320 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.319 privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subventionarea de la bugetul local in anul 2018 a asociatiilor si fundatiilor in baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 318 privind aprobarea tarifelor pentru participarea la Concursul International de Dans Clasic si Contemporan
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 317 privind completarea HCL nr. 137/2016 pentru initierea demersurilor de actualizare a PUG Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 316 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA SI GARAJ, SIBIU, STR. GRANITULUI F.N. Beneficiar: STROIA CLAUDIU IOAN
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 315 pentru completarea H.C.L. nr. 422/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare si a contractului avand ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat in cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului - teren situat in Sibiu, str. Alunului, proprietatea privata a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 313 privind actualizarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 312 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu, a investitiilor efectuate in cursul anului 2016, la imobilele aflate in administrarea acestui serviciu (Art. 1 modificat de HCL NR. 482/2018)
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.311 privind suplimentarea valorii de inventar a imobilului-cladire : Gradinita "Fratii Grimm" Sibiu aflat in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, cu valoarea investitiilor efectuate la acest imobil in perioada 2016 - 2017
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.310 privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la preluarea temporara din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in administrarea Municipiului Sibiu, a malurilor cursului de apa Cibin, pe tronsonul Turnisor - Gusterita al Municipiului Sibiu, pe o perioada de 10 ani
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 309 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Sibiu a imobilului situat in Sibiu, str. Podului nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 308 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.307 privind actualizarea informatiilor unor obiective din H.G. nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu - Anexa nr.2 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 306 privind reglementarea situatiei juridice a Lacului lui Binder, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 305 privind aprobarea finantarii categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul de investitii "Canalizare pluviala str. Podului Sibiu"
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 304 privind aprobarea pretului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu in anul 2017
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Scolar Sibiu asupra a 6 sali de sport din incinta: Colegiului National Pedagogic A. Saguna - Sibiu, Aleea Turnu Rosu nr.2 Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Ostirii nr.5 Colegiului National O. Goga - Sibiu, str. Mitropoliei nr.34 Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" - Sibiu, str. Postavarilor nr.18 Scolii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lunga nr.65 Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr.1
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1040 mp, apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului National Pedagogic "Andrei Saguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Rosu, nr. 2, jud. Sibiu
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 301 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 300 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 299 privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 298 privind atribuirea denumirii strada "Atena" unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind aprobarea vanzarii unui numar de 3 locuinte apartinand fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 privind modificarea art. 24 din anexa nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila de pe raza teritoriala a Municipiului Sibiu, modificata prin HCL nr. 117/2017 (Abrogată de HCL NR. 300/2018)
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 295 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 294 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Executie lucrari de imprejmuire si amenajare curte pentru Gradinita Noua" - Sibiu,str.Hategului, nr. 8
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 11.09.2017 și prelungirea traseului 1 (Modificată de HCL Nr. 423/2017)
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate (Modificată de HCL NR. 32/2018 și HCL NR. 378/2019)
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea notei conceptuale inițiale pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național Centru Cultural Multifuncțional (Modificată și completată de HCL NR. 364/2017)
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind modificarea "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu" aprobat prin H.C.L. 242/2016
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind aprobarea plății cotizației restante datorată Asociației Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2015 și perioada ianuarie - iunie 2016
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind modificarea și completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 3035 mp, situat în Sibiu, str. Intrarea Siretului cu destinația "alei de acces, zonă verde și loc de joacă"
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2017
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare Stadionul Municipal Sibiu pentru tribuna oficială, peluza cu vestiare, pista atletism și gard împrejmuire pistă, demolare tribune și anexe degradate (Proiectare, verificare de proiect și execuție)" - faza DALI -
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Racord între străzile Litovoi si Tălmacel, inclusiv zid de sprijin" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 104/2019)
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Căpriorilor" - faza DALI -
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Rovine" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 105/2019)
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 278 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Cisnădioara" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 105/2019)
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Tineretului" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 105/2019)
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Băicoi" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 102/2019)
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Hameiului" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 107/2019)
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Ion Agarbiceanu" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 106/2019)
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Rulmentului" - faza DALI -
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Topitorilor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 102/2019)
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare Strada Stejarului"- faza DALI - (Modificata de HCL NR. 105/2019)
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Viorelelor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 103/2019)
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Lacului" - faza DALI -
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Anul 1848" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 105/2019)
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Dulgherilor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 107/2019)
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Maierilor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 107/2019)
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Cucului" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 106/2019)
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada 16 Februarie" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 105/2019)
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Mesteacănului" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 107/2019)
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Eschile" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 103/2019)
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare StradaTrandafirilor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 106/2019)
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Lăcrămioarelor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 103/2019)
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Dreptății" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 106/2019)
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Honterus" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 103/2019)
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Speranței" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 103/2019)
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare Strada Primaverii"- faza DALI - (Modificata de HCL NR. 102/2019)
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare strada Flacara"- faza DALI - (Modificata de HCL NR. 4/2020)
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Ovidiu" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 102/2019)
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Pandurilor" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 103/2019)
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Garoafei" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 107/2019)
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare strada Ghiocelului" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 106/2019)
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare Strada Lucernei" - faza DALI - (Modificata de HCL NR. 106/2019)
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE SERVICE AUTO SIBIU, STR. SALZBURG F.N. Beneficiar: SC HS INVEST SRL (În legătură cu HCL NR. 242/2018)
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind modificarea Anexei I a H.C.L. nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea efectuării schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Gușterița
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Londra, nr. 20 în favoarea d-lui Matei Dorel Elsis
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 65 mp, situat în Sibiu, zona străzii Tractorului cu destinația "drum"
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Mun. Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 241 privind aprobarea actualizării valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, a două construcții din lemn situate în Parcul Tineretului și Parcul Terezian, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 privind modificarea art. 2 din Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 59 din 23.02.2017 privind preluarea "Căminului pentru persoane vârstnice" si a "Cantinei Municipiului Sibiu" în structura Serviciului Public de Asistență Socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind prorogarea unor termene și aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Art. 2 modificat de HCL NR. 447/2017)
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.08.2017
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind completarea Programului minimal anual aferent anului 2017 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 114/30.03.2017
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului, nr. 2 în care funcţionează Colegiul Agricol "D.P.Barcianu" Sibiu
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind modificarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2023
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Sibiu
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2017
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind împuternicirea doamnei Astrid Cora Fodor, în calitatea de Primar al municipiului Sibiu, în vederea încheierii contractului de management cu Teatrul pentru copii și tineret Gong Sibiu
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "EXECUTIE REȚEA NOUĂ ILUMINAT ALEI SECUNDARE CIMITIR MUNICIPAL PE O LUNGIME DE 1500 M"
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT ALEEA PRINCIPALĂ CIMITIR MUNICIPAL SIBIU"
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind modificarea organigramei și statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind modificarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.07.2017
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind mandatarea d-nei Crina Anca Todescu - administrator special la S.C. Drumuri si Prestări Construcții S.A. Sibiu, pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - EXTINDERE MANSARDĂ IMOBIL CU MODIFICAREA ACOPERIȘULUI EXISTENT ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FUNCȚIUNI TURISTICE CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 224/2013, SIBIU, STR. VIILOR F.N. Beneficiar : COCOȘ GHEORGHE
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK SIBIU - UNITATE PENTRU PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CONTACTE ELECTRICE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, CONECTARE LA REZERVA INTANGIBILĂ APĂ PENTRU INCENDIU, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER SIBIU, ZONA STRĂZILOR BARCELONA/SALZBURG, FN Beneficiari : SOCIETATEA WDP DEVELOPMENT RO SRL (Art. 3, lit. f) modificată de HCL NR. 407/2017)
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. – CONSTRUIRE COMPLEX CU FUNCȚIUNI DE LOISIR PUBLIC, SPAȚII COMERCIALE, RESTAURANT, FUNCȚIUNI SPORTIVE, P+2E ȘI DEMOLARE IMOBIL EXISTENT SIBIU, STRADA VASILE CÂRLOVA, FN Beneficiari : PAROHIA EVANGHELICĂ C.S. SIBIU pentru SC CORSA TRANS SRL
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de numiții Păunescu Laura, Păunescu Alexandru și Păunescu Dorina împotriva prevederilor art. 1 lit. a Anexa I.1 din H.C.L. nr. 360/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind aprobarea transmiterii în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând Domeniului Public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu (Art. 3 modificat de HCL NR. 221/2018.Modificată de HCL NR. 230/2019)
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind propunerea de schimbare a destinației unei suprafețe de 267,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu", cu sediul în Sibiu str. Movilei, nr. 8
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 Sibiu
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 2 în care funcţionează Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu asupra unui imobil din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 8 Sibiu situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2017, lunile iulie-decembrie, asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă social pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea preţului de producere a energiei termice practicat de SC URBANA SA în anul 2017
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de administrare al I.J.G.C.L. asupra imobilului situat în Sibiu, str. Patrioţilor nr. 2 și atestarea acestuia la domeniul privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a unor bunuri proprietatea municipiului Sibiu provenite din investiţiile efectuate în cursul anului 2016
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 427 mp, situat în Sibiu, str. Frunzei FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 1950 mp,situat în Sibiu, str. Zăvoi FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului–teren de construcții situat în Sibiu,str. Oslo, nr. 41 în favoarea d-lui Purcărea Dorin Marian
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind suplimentarea valorilor unor mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, transmise în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind dezmembrarea imobilului-teren situat în Sibiu, Dealul Dăii, în suprafaţă de 211.803 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2017
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de către Direcţia Fiscala Locala Sibiu
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale străzi în Zona 1 (Zona Str. Şcoala de Înot în spatele blocurilor, Zona B-dul Vasile Milea şi Gardul Poliţiei, Str. Simion Mehedinţi)" - faza DALI
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparaţii străzi în zona cuprinsă între strada Henri Coandă - Oţelarilor" - Faza DALI (Modificată de HCL NR. 12/2019)
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reparații capitale străzi în Zona Cibin (str. Râului, str. Metalurgiştilor, str. Cibin)" - faza DALI
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparații capitale străzi în Cartierul Turnişor zona de blocuri" - faza DALI
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public Prelungirea str. Săcel (obținerea certificatului de urbanism + obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare la faza SF + elaborare SF)"
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 pentru acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării de către aceasta a calității de autoritate publică tutelară pentru Operatorul Regional SC APĂ-CANAL SA SIBIU
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare și mutare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiul public, în caz de utilitate publică, pe raza teritorială a municipiului Sibiu
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Amenajări Parcări în Municipiul Sibiu (Gara Mică-sub viaduct; Aleea Streiu nr. 4-6, str. Lomonosov nr. 1-Calea Dumbrăvii nr. 22, str. Constituției nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 3, Casa de Cultură, str. Siretului nr. 3-7 si 13; Intrarea Siretului nr. 2 si 1-3; Aleea Șteaza; str. Rusciorului bl. 52-54)" - faza SF
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale străzi zona Gării - zona str. Uzinei - Constituţiei, Gen. Magheru, zona str. Constituţiei – Abatorului - Aleea Ţesătorilor - 9 Mai" - faza DALI
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, persoanelor care întrunesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2017
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Municipiul Sibiu și Comuna Șelimbăr pentru realizarea unui drum de legătură între cele două localități, respectiv de la str. Oașa situată în Sibiu până la str. Octavian Goga situată în Șelimbăr
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 210/2001 privind aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu, republicată
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea Regulamentului modificat privind refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" doamnei profesor universitar dr. Lucia Ana Țeposu Marinescu - istoric, arheolog și muzeograf
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 353/2017)
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.4 lit.a din HCL nr. 232/2014 privind PUZ și RLU – UTR Balanța, modificat cu H.C.L. nr. 194/2015 Investitor : SC Retezat S.A Sibiu
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚE CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 224/25.07.2013 SIBIU, STRADA VIILOR, FN Beneficiari : SASSU IOAN BOGDAN SASSU ANA RALUCA
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU - ZONĂ DE URBANIZARE - ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL SIBIU, STRADA ȘTEFAN CEL MARE, Investitori: STOICA IOAN ȘI STOICA RODICA(Consultați și HCL NR. 110/2020)
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017-2019" conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 165 privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019" conform Ordinului 661/2017 al Ministrului Mediului
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 94/ 30.03.2017
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilelor -terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, a unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, provenite din investițiile efectuate în anul 2016
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în str. Stăvilarului nr. 6, str.Dimitrie Cantemir nr.46 (Cvartal Ștrand II lot 19) și str. Ciprian Porumbescu FN
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind transmiterea în administrarea Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 17, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 42 mp, situat în Sibiu, str. Alunișului (DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara) cu destinația "drum"
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 152 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu (Abrogată de HCL NR. 324/2019)
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația "Orașe - Energie România"
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 19.06.2017, corespunzător vacanţei de vară și prelungirea traseului 14
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea contului anual de execuţie, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală 2017 - sesiunea 1
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2017
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2017
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în baza HCL nr.389/2012
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind actualizarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "Lucrări de intervenții pentru clădirea grădiniței Frații Grimm pentru proiectul Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă"
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul - internat (corp B) din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului nr. 7 în care funcţionează Colegiul Naţional "Octavian Goga" Sibiu
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lucrări necesare pentru obținerea autorizației ISU la Colegiul Național Samuel von Brukenthal" Sibiu
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2017
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.05.2017
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind modificarea şi completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie și transmiterea investițiilor în folosința gratuită a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu a imobilelor situate în Sibiu, Calea Guşteriţei nr. 22 și str. Podului nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4/07.04.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și dl. Igna Ioan Dorian
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2017, a imobilului - teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Sibiu,str. Viile Sibiului nr.1 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Abrogata de HCL NR. 96/2019)
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2017
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2017 de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 119 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018 (Modificată de HCL NR. 505/2017)
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2017
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și a parteneriatelor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 342/2017)
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 în vederea desfăşurării proiectelor Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2017 și pentru aprobarea utilizării directe și temporare, gratuit, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și parteneriatelor pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu (Completată de HCL NR. 233/2017 și modificată de HCL NR. 470/2017)
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea modificării componenței nominale și a Regulamentului de funcționare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism (Abrogată de HCL NR. 472/2017)
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 - Cap. XVI si XVI.B modificată de HCL NR. 238/2017)
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu (Îndreptare eroare materială din cuprinsul art. 3 lit. d prin HCL NR. 409/2017)
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 108 privind aprobarea proiectului contractului de închiriere pentru imobilul situat în Sibiu, str. George Coşbuc nr. 20, în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 106 privind aprobarea achiziționării serviciilor specializate de consultanță, asistență și reprezentare în revendicări și dispute specifice contractelor internaționale FIDIC
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum si a termenului de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017, lunile iulie - decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea acordării unui ajutor pentru persoanele vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani si pentru veteranii de razboi, aflati în situaţie deosebită, domiciliati în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu (Art. 1 completat de HCL NR. 365/2017) (Abrogată de HCL NR. 11/2019)
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind prelungirea documentației de urbanism PUZ+RLU - Zona de dezvoltare ansamblu rezidențial aprobată cu HCL nr. 156/30.05.2013 și modificată de Hotărârea nr. 149/26.05.2016 Investitor : SC ZAC-DEV SURII MICII SRL
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU : Locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, zona str. Rovine f.n Investitori : Dumitru Gheorghe Marius și Dumitru Ionela Claudia
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Ansamblu rezidențial - Locuințe colective, în Sibiu, zona str.Ogorului Investitori : Buduleci Laurențiu și Buduleci Claudia Carmen
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL SERVICE AUTO SIBIU, STR. DOROBANȚILOR NR.106B Beneficiari : ISTRATE ILIE ȘI ISTRATE POMPILIA PARASCHIVA
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE ȘI SPAȚII COMERCIALE SIBIU, CALEA DUMBRĂVII NR.97 Beneficiari : MUNTEAN FIRUȚA ȘI MUNTEAN MĂRIOARA
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE/FUNCȚIUNI MIXTE, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 14/2014 SIBIU, ZONA STRĂZII TRACTORULUI, FN, Investitori : OLTEAN VIOLETA – MARCELA, OLTEAN MARCEL, OLTEAN ANA- FELICIA(Consultați și HCL NR. 109/2020)
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea, pentru anul 2017, a volumului, modului de valorificare şi metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu (Art. 8 modificat de HCL NR. 159/2017)
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2016
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 88 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 1040 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roşu, nr. 2, jud. Sibiu
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 13/01.10.2012 având ca obiect transmiterea în administrarea Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului–Cămin nr.1 situat administrativ în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 7, din cadrul Liceului Tehnologic C-ţii şi Arh. "Carol I" Sibiu
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2017 - 2018 (Art. 2 abrogat de HCL NR. 230/2017)
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind modificarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 83 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 pentru modificarea HCL nr. 383/2014 privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Subregistrul garanţiei publice locale
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 77 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sibiu în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în fața instanțelor judecătorești
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 75 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Amenajare spatii publice - imobil Piata Mica nr. 25"
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Realizare lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S.Brukenthal, nr. 2"
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Reabilitare imobil str. Turismului nr. 15, Sibiu" - faza DALI
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare rețele termice Cartier Hipodrom II"
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 70 referitor la încheierea unui contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI Salubris Alba și ADI ECO Sibiu
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 69 privind corectarea art. 1 pct. 2. b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret Gong
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea suportului alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea transmiterii în administrarea Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 7
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu a bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu necesare activității de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 26 de ambarcaţiuni (13 bărci, cu vâslele aferente şi 13 hidrobiciclete)
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asistenţă pentru Proiect încheiat pe data de 30.11.2011 între Municipiul Sibiu, SC Apă Canal SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în legătură cu Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în Județul Sibiu și Brașov"
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind modificarea organigramei și statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 59 privind preluarea "Căminului pentru persoane vârstnice" și a "Cantinei Municipiului Sibiu" în structura Serviciului Public de Asistență Socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Art. 2 din Anexa nr. 5 modificat de HCL NR. 239/2017)
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2017
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionareal aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 110/2017)
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind înființarea funcției contractuale de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public, precum și aprobarea statului de funcţii și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind declanşarea procedurii de selecţie conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă la SC URBANA SA Sibiu
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 52 privind majorarea impozitului pe terenurile neingrijite situate in intravilanul municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 248/2017)
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. N. Teclu nr. 41
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind transmiterea în folosinţa gratuită a Uniunii Arhitecților din România, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a subapartamentului XIV/II cu teren aferent, situat în Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Uniunii Salvați România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, cu destinaţia: sediul organizației municipale
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind închirierea, fără licitaţie publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 39, cu destinația de sediu organizație municipală
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind repartizarea a două spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă d-nei deputat Raluca Turcan şi d-lui senator Mircea Cazan, ambele cu destinaţia: birou parlamentar
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 743 mp, situate în Sibiu str. Frunzei, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 82 mp, situate în Sibiu str. Viilor FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 437 mp, situat în Sibiu, zona străzii Europa Unită - str. Barcelona cu destinația "drum"
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2017
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 39 privind aprobarea "Strategiei privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind atribuirea denumirii străzilor: Nicolae Branga si Dimitrie Cunţan unor străzi nou create în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2017
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind înfiinţarea "Serviciului public de management si monitorizare servicii de salubrizare" în Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 447/2017)
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2017
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 22 Sibiu pentru Creșa nr. 4 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Calea Poplăcii, nr. 11
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanţă în vederea recuperării sumei cu titlu de folos nerealizat pentru spațiul în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2017
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al SC Apă-Canal SA, pentru anul 2017
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 117/2017. Art. 23 din Anexa nr. 1 completat de HCL NR. 300/2018. Art. 24 din Anexa nr. 1 modificat de HCL NR. 296/2017 și HCL NR. 300/2018)
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.02.2017
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, precum și aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația “ Un copil, O Speranț㔠Sibiu, aprobată prin H.C.L. nr. 155/2016, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu: "Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu" aprobat prin Anexa la H.C.L. nr. 277/29.09.2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului "Adăpostul de Noapte" aprobat prin Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 417/17.12.2015
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 375/2017)
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: "REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STÂNGA" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile situate în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ SIBIU, ȘOSEAUA ALBA IULIA, FN Beneficiari : DRAGAN DANIELA DRAGAN ILIE MAXIMILIAN
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Şaguna nr.21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind alipirea imobilelor – terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Coșbuc nr. 5 , identificate în CF 117018 Sibiu, nr. cad. 117018 și C.F. 124211 Sibiu, nr.cad. 124211, în suprafață de 1627 mp
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind preluarea din concesiunea S.C. Pieţe Sibiu SA a imobilului construcție și teren aferent Piaţa Ștrand
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu (Corectat Art. 1, pct. 2.b) de HCL NR. 69/2017)
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2016
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 privind acordul de principiu în vederea schimbării destinaţiei apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII(Modificată și completată de HCL NR. 44/2018. Consultați și HCL NR. 83/2019.Modificată de HCL NR. 212/2019)
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT(Modificată și completată de HCL NR. 43/2018. Consultați și HCL NR. 82/2019)
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ(Modificată și completată de HCL NR. 42/2018. Consultați și HCL NR. 81/2019. Modificată prin HCL NR. 173/2019.)