• Hotărârea 425/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 425 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2016
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.424 privind aprobarea Contractului de credit si Acordului de garantare prin venituri in vederea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile externe in valoare de 67,5 milioane lei
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.423 privind aprobarea listei preliminare a solicitantilor in vederea atribuirii terenurilor in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personal
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.422 privind aprobarea volumului, modului de valorificare si metodologia de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase, provenita din fondul forestier, proprietatea publica a Municipiului Sibiu (Art. 3 modificat de HCL NR. 89/2018 și HCL 422/2015 modificată de HCL NR. 131/2016)
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 421 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 8 obiective de investitii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.420 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.419 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Local Sibiu, a serviciilor si institusiilor publice subordonate acestuia
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.418 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “EXTINDERE RETEA ILUMINAT“ - faza SF la Serviciul Public Gradina Zoologica
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.417 privind înființarea Centrului "Adăpostul de Noapte" din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, precum și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu (Consultați și HCL NR. 12/2017)
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.416 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. LOCUINTE COLECTIVE, IMOBIL BIROURI SI SPATII COMERCIALE SIBIU, SOSEAUA ALBA IULIA F.N. Beneficiar: SC EURONEST ASSETS S.R.L
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.415 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectului „Extindere corp cladire la Școala Gimnaziala nr. 13 Sibiu, judetul Sibiu”, in cursul anului 2016
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.414 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local in Municipiul Sibiu pentru anul 2016
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.413 privind aprobarea Planului de Investitii cu finantare din contul IID al SC Apa-Canal SA, pentru anul 2016 (Modificată de HCL NR. 39/2016)
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.412 privind aprobarea scutirii Fundatiei Stichting “Sion International”de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Sibiu, str. Plopilor, nr. 16
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.411 privind aprobarea scutirii Asociatiei “S.O.S. Satele Copiilor” Romania de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru imobilele situate in Sibiu
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.410 privind aprobarea scutirii Asociatiei Papageno Hermannstadt Sibiu de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Sibiu, str. Rozmarinului, nr. 9
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.409 privind aprobarea scutirii A.R.A.P.A.M.E.S.U. de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Sibiu, str. Podului nr. 36
 • Hotărârea 408/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.408 privind aprobarea scutirii Asociatiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul proprietate
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.407 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat de Asociatia “Dr.Carl Wolff”
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.406 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare zone recreative, de agrement si spatiu educativ langă terenul secundar al Stadionului Municipal Sibiu”, situat pe Aleea Mihai Eminescu nr.1-3
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.405 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 404 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA Nr. 403 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public de Asistena Sociala Sibiu
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.402 privind aprobarea statului de functii si a organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 401 privind modificarea HCL nr. 44/2009
 • Hotărârea 400/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 400 privind modificarea HCL nr. 181/2007
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 399 privind transmiterea in concesiunea S.C. URBANA S.A a suprafetei de teren proprietatea Statului Roman, aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. N.Balcescu nr.12, proprietatea S.C. NOBLESSE S.R.L
 • Hotărârea 398/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 398 privind aprobarea pragurilor minime la preturile de pornire ale licitatiilor organizate de S.C. URBANA S.A. Sibiu, in vederea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate in concesiunea acesteia
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 397 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren in suprafata de 30 mp, situat in Sibiu, zona DJ 106 D Sibiu – Cisnadioara, cu destinatie “drum”
 • Hotărârea 396/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 396 privind modificarea si completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 395/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.395 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 394 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului –strada Zavoi, proprietatea publica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 393/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 393 privind aprobarea pretului de vanzare, valabil pentru anul 2016, a unor imobile –terenuri, aflate in proprietatea privata a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise in folosinta gratuita tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 392 privind aprobarea pretului de vanzare, valabil pentru anul 2016, a imobilului – teren de constructii, proprietatea privata a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat in Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 391 privind inchirierea fara licitatie publica, in favoarea Filialei judetene Sibiu a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.9 Mai nr.11, cu destinatia: sediu filiala judeteana Sibiu
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 390 privind inchirierea fara licitatie publica, in favoarea Filialei judetene Sibiu a Partidului Popular Maghiar din Transilvania, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.9 Mai nr.16, cu destinatia: sediu filiala județeană Sibiu
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 389 privind inchirierea fara licitatie publica, in favoarea Organizației județene Sibiu a Partidului Frontul Demnitătii si Identitatii Nationale, a cotei de 1/4 din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.ARHIVELOR Nr.2, cu destinatia: sediu organizatia judeteana Sibiu
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 388 privind inchirierea fara licitatie publica, in favoarea Filialei judetene Sibiu a Partidului BLOCUL UNITATII NATIONALE, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietatea Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.9 Mai nr.20, cu destinatia: sediu filiala județeană Sibiu
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 387 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta cu titlu gratuit in favoarea Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu asupra imobilului-teren situat administrativ pe str. Podului, Sibiu aflat in folosinta Școlii Gimnaziale nr.11 Sibiu, str. Gorunului, nr.2 arondata ca și structura la Școala Gimnaziala “Ioan Slavici” Sibiu, str. Macaralei, nr.1
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 386 privind aprobarea modificarii Contractului de inchiriere nr.26/11.03.2004 avand ca obiect inchirierea imobilului situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21, ap.1, in care functioneaza Gradinita cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 385 privind propunerea de schimbare a destinatiei unui teren in suprafata de 882 mp apartinand Colegiului Tehnic Energetic, situate administrativ in Sibiu, str. Electricenilor, nr.1
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 384 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 383 privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare si a imprumuturilor interne si externe pentru trimestrul IV 2015
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 382 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 intocmit de S.C. TURSIB S.A.
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 381 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD- Construire doua imobile locuinte individuale Sp+P+1E+M, in Sibiu, zona str.Deventer - Tractorului FN Beneficiari: Roman Silviu si Roman Aurora
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.380 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD „Extindere apartament situat la parter in imobil S+P+E, restaurare fatade imobil”Sibiu, strada Gales nr. 10 Initiator: Primarul Municipiului Sibiu - Investitori: Cocos Lenuta
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 379 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 378 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Executie bransament apa si retea hidranti la Colegiul Tehnic Independenta“ SIBIU, str. Ocnei nr. 31-33 - Faza DALI –
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2015
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind aprobarea facilității de anulare a majorarilor de intarziere in cota de 50% aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 30.09.2015, inclusiv, si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse pana la aceasta data, datorate de contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizarea spațiilor aferente blocului operator și secției ATI", la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 pentru actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în H.C.L. nr. 370/2012 (Modificată de HCL NR. 206/2016)
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2016 asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Prelungit nr. 41 Sibiu, situată administrativ în Sibiu, str. A.T. Laurian nr.13, în Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Sibiu
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 364 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind aprobarea modificării și actualizării HCL nr. 31/2014 (Abrogată de HCL NR. 69/2016)
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind aprobarea modificării și actualizării HCL nr. 29/2014 (Abrogată de HCL NR. 70/2016)
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 pentru aprobarea modificării HCL nr. 95/2015 privind aprobarea Programului minimal, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2015 ale Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 pentru aprobarea modificării HCL nr. 247/2015 prin care s-a modificat Programul minimal anual și obiectivele aferente anului 2015 pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 93/2015
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Reabilitare imobil str. Verzăriei nr. 14 B, faza SF"
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind aprobarea vânzării unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind numirea "Colectivului de coordonare a activităţilor de deszăpezire, asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă şi rece, din municipiul Sibiu" şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada decembrie 2015 - aprilie 2016
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare Parcuri şi Zone Verzi, a unor suprafeţe de teren cu destinaţia de zonă verde, situate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind aprobarea încheierii unui nou contract de administrare a fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, între Municipiul Sibiu şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 208/2018)
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investiţiilor efectuate în perioada 2014 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind transmiterea în concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, cu teren aferent, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Târgu Peştelui nr.1
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 349 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2016 (Modificată prin HCL NR. 19/2016)
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2015
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind aprobarea încheierii Convenţiei parteneriale între Municipiul Sibiu şi Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Sibiu, având ca obiect asigurarea funcţionării Adăpostului de Noapte din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 întocmit de S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SIBIU, STRADA G-RAL VASILE MILEA, NR. 45, Beneficiari: MITRICĂ SEBASTIAN - EUGEN MITRICĂ SANJA - ANDREEA
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Ansamblu locuinţe individuale şi colective, Sibiu, Str. Caprelor F.N. Investitor: SC Alma Grup SRL Sibiu (Art. 5 completat de HCL NR. 229/2018)
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind închirierea prin licitaţie publică a unui număr de 14 chioșcuri din lemn cu mese metalice și terenurile aferente aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2015
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 67,5 milioane lei
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 800 mp aparținând Școlii Gimnaziale nr. 4, situată administrativ în Sibiu, str. Spartacus, nr. 4-6 (Abrogată de HCL NR. 487/2017)
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 pentru modificarea HCL nr. 293/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 487/2017)
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind modificarea Art. 1 punctul b) din HCL 249/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 92/2001
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind modificarea si completarea contractului nr. 11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor: apartamentele nr. 6 şi nr.7, cu teren aferent, proprietatea Statului Român, situate în imobilul din Sibiu, str. Al. Filozofilor nr. 16
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea noului Statut al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2015
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind aprobarea Regulamentului de evaluare a performanțelor profesionale anuale pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 323 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. FUNDATURA DINAMULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. FUNDATURA CIOCANULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 320 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA SECERATOARELOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA OVAZULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA GRAULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA GENERAL BALAN" - faza S.F.
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA FAGULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ZUGRAVILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 314 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ZIDARILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA COOPERATORILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 312 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA STAVILARULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 311 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ZAVOI" - faza S.F. (Modificată de HCL NR. 351/2018)
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA POP ION RETEGANU" - faza S.F.
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA PALTINIS" - faza S.F.
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA CEDONIA (fundatura)" - faza S.F.
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA PORUMBEILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare Str. Libertatii" - faza S.F.
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 305 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare Str. Luceafarului" - faza S.F.
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare Str. Lebedei" - faza S.F.
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare Str. Dr.C.Diaconovici" - faza S.F.
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare Str. Arcului" - faza S.F.
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare Str. N. Milescu Spatarul" - faza S.F.
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. SCURTĂ" - faza S.F.
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. SĂLCIILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. BERZELOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. PINULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. CĂLAN" - faza S.F.
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. TĂLMĂCEL" - faza S.F.
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. GORUNULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. FRASINULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. GHEORGHE ȘINCAI" - faza S.F.
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. LUNCII" - faza S.F.
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. MUNCITORILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. OCTAVIAN SMIGHELSCHI" - faza S.F.
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. OLTULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA RANDUNELELOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA LAMINORULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STR. BALANTEI (tronson Nicovalei-Laminorului)" - faza S.F.
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STR. CARPATILOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. FAIANTEI" - faza S.F.
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. IAZUL MORII" - faza S.F.
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. AVIATIEI" - faza S.F.
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. ULMULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STR. TURGHENIEV" - faza S.F.
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 278 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA PLEVNEI" - faza S.F.
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ANUL 1907" - faza S.F.
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. PRESACA" - faza S.F.
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STR. FUNDATURA ALBERT EINSTEIN" - faza S.F.
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA MARGARETELOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA NARCISELOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA TRAIAN" - faza S.F.
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI" - faza S.F.
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA LUCHIAN STEFAN PICTOR" - faza S.F.
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ORLAT (tronson Calea Poplacii-Th.Aman)" - faza S.F.
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind confirmarea pentru anul şcolar 2015/2016 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Execuție gard la Grădinița cu PP nr. 41" SIBIU, str. A. Treboniu Laurian, nr. 13 - Faza DALI -
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind aprobarea "Planului de acțiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant în municipiul Sibiu" (Completată de HCL NR. 350/2017. Consultaţi şi HCL NR. 170/2019.)
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind aprobarea rectificării valorii investițiilor propuse pentru finantare din contul IID al S.C. Apă-Canal S.A. în anul 2015
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu şi a Centrului Operativ cu activitate temporară (Abrogată de HCL NR. 233/2016)
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU - Activităţi economice cu caracter industrial Hală producţie parter şi două clădiri birouri P+1E Sibiu, zona străzilor Europa Unită şi Barcelona, fn Investitori SC EMCO SRL
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea în anul 2016 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 60 mp aparținând Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" situat administrativ în Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic A. Șaguna - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2 Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr.5 Colegiului Național O. Goga - Sibiu, str. Mitropoliei nr.34 Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" - Sibiu, str. Postăvarilor nr.18 Școlii Gimnaziale "Ioan Slavici" - Sibiu, str. Macaralei nr. 1 Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr.65 Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr.1
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 3 săli de sport din incinta : Şcolii gimnaziale nr. 21 - situată administrativ în Sibiu, str. Luptei nr. 27, Şcolii gimnaziale nr. 25 - situată administrativ în Sibiu str. Sibiel nr.6, Liceului Teoretic C-tin Noica - situat administrativ în Sibiu str. Oștirii nr.5
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind închirierea fără licitaţie publică, în favoarea Organizației Județene Sibiu a Partidului Mişcarea Populară, a cotei de 1/2 din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. ARHIVELOR Nr.2, cu destinaţia: sediu organizația județeană Sibiu
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind transmiterea în concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aferente acestora, proprietatea publică a Municipiului Sibiu situate în Sibiu, Piața Mică F.N. și cartier Gușterița - Cetatea Cedonia
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Oslo nr. 40, în favoarea d-nei Mănoiu Anca-Eugenia (născută Mehez)
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind transmiterea în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Avram Iancu nr. 8
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2015
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014 (Art. 1, pct. b) modificat de HCL NR. 332/2015)
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, rămase vacante, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, persoanelor care întrunesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr.1 la H.C.L. nr. 129/2012
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 privind modificarea H.C.L. nr. 93/2015 pentru aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor aferente anului 2015 ale Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu (Modificată prin HCL NR. 359/2015)
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL PĂLTINIŞ - CINDREL PROPUNERI DE AMENAJARE AFERENTE TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI SIBIU Beneficiar: Consiliul Judeţean Sibiu
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spații cu terenurile aferente aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu administrate de Serviciul Public Administrare Cimitir Municipal Sibiu
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, str. Lungă, nr.65, în vederea amplasării unui chioșc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr.2/25.06.2015 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Agricol "Daniil Popovici Barcianu" Sibiu, situat administrativ în Sibiu, str. Banatului, nr. 2, jud. Sibiu
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 241 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reabilitare și modernizare Baia Populară" (Modificată de HCL NR. 469/2018)
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. ECATERINA VARGA" - faza S.F.
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "VIABILIZARE CARTIER REȘIȚA II - LOCUINȚE SOCIALE STRADA VIITORULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Staţiunea Păltiniş, identificat în C.F. nr. 122842 Sibiu
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 80 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului FN, în vederea lărgirii străzii Granitului
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 211 mp, situat în Sibiu, str. Rozmarinului nr.1 A cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membru, fără drept de vot, în Consiliul de Etică al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 14.09.2015
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind exprimarea Acordului de principiu pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile în legătură cu proiectul "Calea verde spre dezvoltare durabilă"
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din municipiul Sibiu și aprobarea studiului de oportunitate aferent
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 40/2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2015
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind suspendarea Actului aditional nr. 33/02.05.2011 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/29.10.2010, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau în curs de evacuare
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Cablaj metropolitan Bulevardul Victoriei"
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Cablaj metropolitan B-dul Vasile Milea"
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Cablaj metropolitan Corneliu Coposu"
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Cablaj metropolitan str.Soseaua Alba Iulia"
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Cablaj metropolitan Calea Dumbravii"
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - CONSTRUIREA A DOUĂ HALE DEPOZIT SIBIU, STRADA HENRI COANDĂ, NR. 63A Beneficiar: BARA IOAN
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 262/28.08.2014 - privind PUZ+RLU - Zona de urbanizare, Activitati economice cu caracter terţiar, Construire autogară, clădire administrativă şi hală revizii auto, in Sibiu zona strazii Salzburg FN Investitori: Marcu Maria, Moga Sora cu Muntean Paraschiva si SC Pletl Noris SRL
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind aprobarea participării Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului 609/2015"
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru clădirea grădiniței Frații Grimm pentru proiectul CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ" situată administrativ în Sibiu, str. Oituz nr. 27, având ca titular al investiției Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr.27, în vederea amenajării unui teren de fotbal acoperit cu suprafață sintetică
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafaţă de 27 mp, proprietatea domeniului public al Municipiului Sibiu, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, str. General Magheru nr.6, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 65 mp, situat în Sibiu, str.Viilor FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind reglementarea situației juridice a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Emil Cioran nr. 1A, prin dezmembrarea în două loturi distincte
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 pentru modificarea și completarea HCL nr. 266/2014 privind aprobarea aderării Municipiului Sibiu la Asociația IGCAT (International Institute for Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) Spania (Abrogată de HCL NR. 321/2017)
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.08.2015
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2015
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2015
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind acordarea mandatului special doamnei Corina Bokor, consilier local, în vederea exercitării votului favorabil privind modificarea prețului pentru apă potabilă respectiv tarifului pentru canalizare-epurare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REPARAȚIE CAPITALĂ CARTIER DIODA"
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REPARAȚIE CAPITALĂ CARTIER HIPODROM II ( între str. Hipodromului, N. Iorga, M. Viteazu și Oituz)"
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Modificare şi completare HCL nr. 232/31.07.2014 ( pct. "e" Art.4 - Staţionarea autovehiculelor) PUZ +RLU "UTR Balanţa" Sibiu, strada Bach Johann Sebastian, nr.4 Investitor : SC RETEZAT SA SIBIU
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind completarea H.C.L. nr. 375/2014 prin care atribuțiile conferite de lege primarului au fost delegate d-nei viceprimar Astrid Cora Fodor
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE PARC SKATEBOARD - CONSTRUIRE SKATEPARK - SIBIU CU ANEXE ŞI ÎMPREJMUIRI" - faza S.F.
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere, etajare și reamenajare sediu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Parcul Tineretului nr.1, aprobați prin H.C.L. 258/2013
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare terenuri activități sportive în curtea interioară a Stadionului Municipal Sibiu", situat pe Aleea Mihai Eminescu nr.1-3
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal Sibiu", situat pe Aleea Mihai Eminescu nr.1-3
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reamenajare Parc Ștrand"
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Construire locuinţe colective P+3E+M, în Sibiu , str. Lemnelor, nr.33 Investitor : SC Alma Grup SRL Sibiu
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU - Amenajări interioare şi exterioare, construire terasă acoperită, extindere imobil, reparaţii acoperiş, refacere împrejmuire în Sibiu, Aleea Mihai Eminescu, nr. 4 Investitori : Şerban Aurel şi Şerban Mariana (născută Olariu)
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea participării Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional conform Ordinului 609/2015 al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional"
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind aprobarea participării Direcției Fiscale Locale Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional" conform Ordinului 609/2015 al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind modificarea și completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 revocată de HCL NR. 413/2016)
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului, nr.2 în care funcţionează Colegiul Agricol "D.P.Barcianu" Sibiu (Consultați și HCL NR. 243/2015)
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 Sibiu
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 10 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale "Regina Maria" Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr.1, în vederea amplasării unui chioșc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivul de investiții "Finalizare execuție construcție nouă cu destinație grădiniță" str. Hategului nr.8, Sibiu, Jud. Sibiu”
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. LUPENI, INCLUSIV FUNDĂTURA LUPENI" - faza D.A.L.I.
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren de construcții aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Prunelor nr.6
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind suplimentarea valorii de inventar a spaţiului cu altă destinaţie situat în Sibiu, str. Lungă, nr.63, bl.12, ap.1, aflat în administrarea S.C. Urbana S.A. Sibiu cu investiţiile efectuate la acest spaţiu, în cursul anului 2015
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - apartament - cu teren aferent aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Avram Iancu nr. 9
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - pădure - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș identificat cu nr. cad.122842
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 92 mp, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.96-98, în vederea realinierii parcelei, conform PUG Sibiu - R.L.U. UTR-RrM secțiunea 3, pct.4.
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind reglementarea situației juridice a terenului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, cartier Țiglari (lângă complexul comercial) identificat în CF 119936 Sibiu, nr. top.119936, în suprafață de 138 mp
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a subapartamentului nr.1, cu terenul aferent, din imobilul situat în Sibiu, str. D. Bagdazar, nr. 10, în care funcţionează Grădiniţa nr. 18 Sibiu
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2015
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" Alteței Sale Regale, PRINCIPELE NICOLAE AL ROMÂNIEI
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2015
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea prelungirii perioadei de schimbare a destinației etajelor I și II din internatul Liceului Tehnologic "Avram Iancu", situat în Sibiu, str. Lazaret, nr.14, în "locuințe sociale"
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale pentru eliberarea atestatului de producător și carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol percepute în anul 2015
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea Acordului de Pre-Finanţare pentru Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 pentru modificarea H.C.L. nr.94/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amplasament erbivore - Construire 5 adăposturi și țarcuri" - faza SF
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a unui imobil
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Modificare HCL nr. 263/28.08.2014 - PUZ +RLU Locuinţe cu regim mediu de înălţime, Sibiu, zona străzii Frunzei, fn Investitori : SC ALMA GROUP SRL
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU - Locuinţe cu regim mediu de înălţime Sibiu, zona străzii Anul 1907, fn Investitor: Roşca Nicolae
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Ansamblu imobile de locuinţe P+3E+R în Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu, nr.43 Investitori: SC Metalcar SA Sibiu şi SC Rom Ital Turnătorie SA Sibiu
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire cale de acces, în Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 154 Beneficiar: SC Central Logistics SRL
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Amenajare spaţiu comercial la parter, locuinţe la etajele 1,2,3 şi mansardare construcţie existentă Corp C1, desfiinţare anexe, amenajare platformă (zonă de agrement) şi construire anexă (spaţiu de deservire a dotărilor zonei de agrement) în Sibiu, strada Metalurgiştilor, nr. 1-3 Beneficiari: Tehnica Nouă Societate Cooperativă Meșteșugărească Sibiu
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea participării Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional" conform Ordinului 609/2015 al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă de 46 mp şi 290 mp, situate în Sibiu, str.Ceaikovski FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu a unui spaţiu de 7,5 mp din sala CIT a Primăriei Municipiului Sibiu, situată în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind stabilirea unor locaţii pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării preseişi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind apartamentarea imobilului- locuințe, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Aleea Petuniei, bl.5
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 pentru completarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 pentru modificarea H.C.L. nr.210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu, republicată
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 22.06.2015, corespunzător vacanţei de vară
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea contului anual de execuție și a situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2015
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea actului adiţional nr. 34/2015 de modificare şi completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 9/15.05.2009
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea listei de priorităţi actualizată în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale (Anexa Nr. 1 completată de HCL NR. 224/2015)
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea limitelor de cheltuieli ce pot fi efectuate de SC Energosib SRL pentru anul 2015
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în legătură cu proiectul "Calea verde spre dezvoltare durabilă"
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a staţiei de sortare Cisnădie (Consultați și HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, staţiei de sortare Cisnădie şi a staţiei de compostare Şura Mică (Consultați și HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind preluarea în administrare a echipamentelor de precolectare a deșeurilor achiziționate în cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Sibiu" (Consultați și HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Sibiu (Consultați și HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind avizarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (Consultați și HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (Consultați și HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind suplimentarea valorii de inventar a spaţiului cu altă destinaţie situat în Sibiu, str. Lungă, nr.63, bl.12,ap.1, aflat în administrarea S.C. Urbana S.A. Sibiu cu investiţiile efectuate la acest spaţiu, în cursul anului 2014
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Semaforului nr. 39A, înscris în CF 111030 Sibiu (CF vechi 13348 Selimbar), nr. cad. 8319/1/1, nr top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2015
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 222/2014 privind aprobarea tarifelor de închiriere a gardurilor delimitare a spaţiilor de acces,a scaunelor iso nero tapiţat scai negru şi a gradenelor modulare pentru public, bunuri aparţinând patrimoniului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă P+1E, în Sibiu, str.Tractorului, nr.27C Beneficiari: Ştefan Nicolae Adrian, Ştefan Nicolae şi Ştefan Maria
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă P+1E, în Sibiu, str.Tractorului, nr.27B Beneficiari: Ştefan Nicolae Adrian, Ştefan Nicolae şi Ştefan Maria
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă P+1E, în Sibiu, str.Tractorului, nr.27A Beneficiari: Ştefan Nicolae Adrian, Ştefan Nicolae şi Ştefan Maria
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă P+1E, în Sibiu, str.Tractorului, nr.27 Beneficiari: Ştefan Nicolae Adrian, Ştefan Nicolae şi Ştefan Maria
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire imobil locuinţe înşiruite P+M, în Sibiu, str. Viilor, Fn Beneficiari: Ţichindelean Ionuţ-Iulian şi Ţichindelean Maria-Claudia
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire locuintă semicolectivă P+E+M, conform PUZ aprobat cu HCL 129/2011 Sibiu, zona străzii Tractorului FN, beneficiari: David Iuliu, David Valer, David Ghe. şi David Sânziana
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire casă Sp+P+M, în Sibiu strada Progresului nr. 9A beneficiar: Voina Tudor
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire casă S+P+M, în Sibiu strada Podului nr. 51 beneficiar: Marcu Elena
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire locuinţe colective P+3E Sibiu, strada M. Kogălniceanu, fn beneficiari: SC "STAR TERRA CONSTRUCT" SRL
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Modificare HCL nr. 197/2014 - PUZ +RLU Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixtă în Sibiu, zona străzii Ceaicovski, fn Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitori:Ivanovici Constantin –Virgil, Ivanovici Mihaela – Gabriela, Vacar Dumitru
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2015, lunile mai - decembrie, asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind completarea H.C.L. nr.76 din 26.03.2015 privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subventionare, precum si a termenului de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2015, lunile mai-decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivul de investiții "Extindere Corp Clădire la Școala Gimnazială nr.13 Sibiu, jud. Sibiu"
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren de 20 mp din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, str. Lungă, nr. 65
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - teren de construcţii, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Dumbravii nr. 15, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 5,0 mp
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului – teren situat în Sibiu, str. Aleea Picasso nr. 27, în favoarea d-nei Vadas Daniela
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: MODERNIZARE ALEI CIMITIRUL MUNICIPAL SIBIU - zona D 137
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 104 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 417/2015)
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea Statutului Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 327/2015)
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea de principiu a fuziunii, prin absorbţie, între societatea URBANA S.A. în calitate de societate absorbantă şi societatea ENERGOSIB S.R.L. în calitate de societate absorbită
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea retragerii din capitalul social al S.C. Energosib S.R.L. a reţelelor de termoficare şi preluarea acestora de către Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2015
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 pentru modificarea şi completarea HCL nr.408/2014 privind acordarea valorii financiare a normelor de hrană prevăzute de OG nr.26/1994
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, finalizarea sesiunii de selecţie nr. 1/2015
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală, sesiunea 1/2015
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea Programului minimal, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2015 în vederea desfăşurării proiectelor proprii şi a parteneriatelor Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu (Modificată prin HCL nr. 360/2015)
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea Programului minimal, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2015 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor aferente anului 2015 pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu (Modificată de HCL nr. 247/2015 și HCL nr. 359/2015)
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII (Revocată de HCL NR. 3/2016)
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului, proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Otelarilor nr. 64, identificat în CF 122200 Sibiu (CF vechi 19602 Sibiu), nr top. 4181/1/1/3/2/2, în suprafață de 4103 mp, prin dezmembrarea în două loturi distincte
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 9,26 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr.1, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 30 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 Sibiu, str. Lungă, nr.74, în vederea amplasării unui chioşc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2015
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea modificării Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind exprimarea acordului de principiu pentru cota de finanţare locală de 1% pentru investiţiile finanţate din economiile realizate în cadrul proiectelor finanţate prin POS Mediu 2007 - 2013
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră - staţie distribuţie carburanţi "MOL" pavilion comercial şi copertină pompe Sibiu, Calea Şurii Mari (DN 14), fn Iniţiator: Primăria Municipiului Sibiu Investitor: MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCT S.R.L
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind modificarea anexei D, poz. 209 la HCL 278/2013 şi anexei 1, poz. 8./209 la HCL 7/2015
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Aleea M. Eminescu F.N. în vederea amenajării acestuia pentru desfășurarea de activități recreative
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Michelangelo nr. 35, în favoarea d-nei Kost Lăcrămioara Speranţa (născută Pandrea)
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea vânzării imobilului - teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuinţelor din acest imobil
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Sibiu a două imobile -apartamente, cu terenuri aferente situate în imobilul din Sibiu, Piaţa Mică nr.25, monument istoric, proprietatea fam. Schuller şi a fam.Răduţ
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a investiţiilor efectuate în anul 2014, la bunurile aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal S.A Sibiu
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea preţului de producere a energiei termice practicat de SC ENERGOSIB SRL în anul 2015
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subventionare, precum si a termenului de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2015, lunile mai-decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (Completată de HCL nr. 111/2015)
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind modificarea H.C.L. nr.293/24.10.2013 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare (Consultați și HCL nr. 275/2016)
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru anul 2015
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului pentru copii şi tineret "Gong" Sibiu (Consultați și HCL nr. 324/2015)
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: Extindere rețea apă curentă Cimitir Municipal
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: Reînnoire îmbrăcăminte asfaltică alei Cimitir Municipal
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2015
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea rezultatului selecţiei parţiale a proiectelor sportive, Agenda Sport 2015, sesiunea I
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" Domnului FRANK-WALTER STEINMEIER, Ministrul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind concesionarea către S.C. PIEŢE SIBIU SA a unor imobile terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația de piețe temporare în cartiere, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal cu legume, fructe şi flori
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Sibiu pentru achiziţionarea apartamentului cu teren aferent, proprietatea fam.Răduţ, situat în imobilul din Piaţa Mică nr.25 - monument istoric
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea co-finanţării proiectului "Modernizare strada Timişoara"
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale nr. 20 Sibiu în Şcoala Gimnazială "Ioan Slavici" Sibiu
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Reţea electrică de distribuţie Cimitir Municipal
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare împrejmuiri Cimitirul Eroilor
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare parcare Cimitir Municipal
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare rigole cu dren la Cimitirul Municipal Sibiu
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire casă unifamilială cu garaj S+P+M, în Sibiu, str. Mozaicului Fn Beneficiari: Bogdan Petru şi Bogdan Cosmina Stana
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire casă unifamilială cu garaj, S+P+M, în Sibiu, str. Mozaicului Fn Beneficiar : Lungu Carmen Cornelia
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire 2 locuinţe unifamiliale P+M în Sibiu, Str.Aviaţiei, FN Beneficiari: Maxim Liviu Petrică şi Lupu Cosmin
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire locuinţă Sibiu, strada Viilor FN beneficiari: Borţan Dumitru Sabin şi Borţan Carmen
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal S.A Sibiu
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - teren de construcţii, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Ostirii nr. 1, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 5,0 mp
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat , a unor bunuri provenite din investiţii efectuate la imobilele unităţilor şcolare în anul 2014
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în perioada 2013-2014, la bunurile aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 130 mp, situat în Sibiu, zona străzii Henri Coandă FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ a imobilelor, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Aleea Călăraşilor, nr. 4 şi str. Cetăţii, nr. 42
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" (Abrogată de HCL NR. 68/2016)
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2015
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2015 (Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 40/2015 prin HCL NR. 227/2015 )
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 întocmit de S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 întocmit de S.C. Pieţe Sibiu S.A
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 întocmit de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2015 (Modificare obiectiv inv. prin art. 7 din HCL NR. 138/2015)
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2015
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. situate în Sibiu, str. Bârsei nr.10A, str. Prof. Aurel Popa nr.1A, bl.2, Şos. Alba Iulia bl.52B, str. Prof Ioan Moga nr.1A, bl.4, str. Tilişca nr.34, str. Prof. Aurel Popa 1A bloc 4A şi 4B, str. Prof Aurel Decei bl. 18 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr.200/2011, modificat prin HCL nr. 264/2013 (Abrogată de HCL NR. 217/2016)
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind numirea "Colectivului de coordonare a activităţilor de deszăpezire, asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă şi rece" şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece, perioada februarie - aprilie 2015
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind desemnarea/mandatarea d-nei viceprimar Astrid Cora Fodor de a substitui primarul Municipiului Sibiu în îndeplinirea prevederilor Hotărârilor Consiliului Local în care acesta a fost nominalizat
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general (Revocată de HCL NR. 2/2016)
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general (Revocată de HCL NR. 1/2016)
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2015
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE BLOC ALIMENTAR LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36", Sibiu, str. Constructorilor, nr.17 - Faza SF -
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea modificarii Contractului de închiriere nr. 47/18.12.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 20 Sibiu arondată ca şi structură la Şcoala Gimnazială nr.10 Sibiu
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 44/12.11.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Şcoala Gimnazială nr. 10 Sibiu
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2015-2016 (Modificată de HCL NR. 87/2015)
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire locuinţă individuală P+M Sibiu, strada Ştefan cel Mare, nr. 70A - beneficiari : Botta Ioan şi Botta Mihaela
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2015
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 15 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2015
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu asupra apartamentului nr. 9 din bl.1 situat în Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "VESTIAR MUNCITORI" faza SF
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 101/2017)
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea modificării traseului pentru autobuzele nr. 10, 12 şi 14 aparţinând S.C. Tursib S.A
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind stabilirea unui număr de 24 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind stabilirea unui număr de 39 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind stabilirea unui număr de 2 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren de construcţii - aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Aleea Călăreţilor FN
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2015, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor - terenuri de construcţii , proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Guşteriţa , str. Viilor
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a investiţiilor efectuate la imobilele unităţilor şcolare în anul 2014