• Hotărârea 409/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2015
 • Hotărârea 408/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 privind acordarea valorii financiare a normelor de hrană prevăzute de OG nr. 26/1994 (Modificată și completată de HCL NR. 98/2015)
 • Hotărârea 407/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, rămase vacante, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, persoanelor care întrunesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr.1 la H.C.L. nr.129/2012 (Pct. a) art. 1 se revocă de HCL NR. 248/2015)
 • Hotărârea 406/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REMIZĂ AUTOSPECIALĂ PĂLTINIŞ"
 • Hotărârea 405/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu"
 • Hotărârea 404/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 404 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 403/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Pieţe Sibiu S.A
 • Hotărârea 402/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 401/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "VIABILIZARE CARTIER REŞIŢA II" (ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE REŞIŢA II, STRADA VIITORULUI, MUNICIPIUL SIBIU-FAZA PT
 • Hotărârea 400/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "VIABILIZARE CARTIER REŞIŢA II" (REŢEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE ÎN CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE REŞIŢA II, STRADA VIITORULUI, MUNICIPIUL SIBIU)- FAZA PT
 • Hotărârea 399/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "VIABILIZARE CARTIER REŞIŢA II" (REŢELE HIDROEDILITARE ÎN CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE REŞIŢA II, STRADA VIITORULUI, MUNICIPIUL SIBIU)
 • Hotărârea 398/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Restructurarea zonelor cu caracter industrial, în activităţi cu caracter mixt: Ansamblu locuinţe colective P+3E+R, instituţii şi servicii, în Sibiu, strada Lector, nr. 3 Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Sibiu Investitor: S.C PRIMUS PROD S.R.L
 • Hotărârea 397/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 396/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind preluarea din administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-apartament - situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr.39 şi transmiterea acestuia în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 395/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 394/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID, pentru anul 2015
 • Hotărârea 393/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 pentru ratificarea Acordului de Parteneriat în vederea implementării proiectului "Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă" şi aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat
 • Hotărârea 392/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 391/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 391 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2015 asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 390/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "CONSTRUIRE ADĂPOSTURI PLOAIE" faza SF, la Serviciul public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 389/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 389 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2015, pentru imobilele -terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 388/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2015, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 387/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă de 57 mp, 42 mp, 96 mp, 80 mp şi 231 mp, situate în Sibiu, zona Salzburg, în vederea modernizării străzii Lyon
 • Hotărârea 386/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 386 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 385/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 384/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap.1, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 383/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Subregistrul garanţiei publice locale (Modificată de HCL NR. 78/2017)
 • Hotărârea 382/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 382 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Metropolitan Greco-Catolic din Blaj - Filiala Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, bl.2, sc.B, ap.11
 • Hotărârea 381/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 381 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015
 • Hotărârea 380/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2014
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea de noi spaţii cu destinaţie medicală în podul existent aferent pavilionului în care funcţionează Secţia de Boli Infecţioase, str. Transilvaniei nr.2-4"
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind exercitarea temporară, de către un consilier local, a atribuţiilor viceprimarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind exercitarea de către unul dintre viceprimari a atribuţiilor conferite de lege primarului în perioada de vacanţă a funcţiei de primar al Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 193/2015)
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind demisia d-nului Klaus Werner Iohannis şi încetarea, de drept, a mandatului de primar al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2014
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 pentru modificarea planului de investitii prioritare aprobat prin HCL nr. 160/2014
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind aprobarea Ghidului de Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2014-2024
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 privind stabilirea unor locaţii pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării presei şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind stabilirea unui număr de 41 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind stabilirea unui număr de 5 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind stabilirea unui număr de 32 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 privind stabilirea unui număr de 32 amplasamente (pe care se vor amplasa mijloace de publicitate de dimensiune 4x3 cu două feţe) aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Zona de urbanizare - activităţi economice cu caracter industrial, construire hala producţie, sediu administrativ - birouri, centru logistic în Sibiu, zona străzii Ştefan cel Mare, fn Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitor: Crişan Nicolae şi Crişan Paraschiva
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind modificarea tarifului aferent tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru unele categorii de persoane vârstnice, în funcţie de venituri, începând cu data de 01.12.2014 (Abrogată de HCL NR. 76/2018)
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr.2 în care funcţionează Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/2014
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Fundaţiei "Un copil, o speranţă" asupra unei părţi din imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 43 Sibiu situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 3 săli de sport din incinta Şcolii gimnaziale nr. 21 Sibiu, Şcolii gimnaziale nr. 25 Sibiu respectiv a Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren de 30 mp din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 Sibiu, str. Lungă, nr.74
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. FREZORILOR, FAZĂ S.F."
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Schimbare destinaţie spaţiu din Club Ilie Pintilie, str. Câmpului, nr. 8 în locuinţe sociale, faza S.F."
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - Centrul social de urgenţă pentru persoane cu handicap vizual, situat în Sibiu, str. Patrioţilor nr. 2, ap. C1-U4, cu teren aferent proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă de 1.725 mp şi 584 mp, situate în Sibiu, zona Salzburg, în vederea modernizării străzii Lyon
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Sibiu pentru achiziţionarea apartamentului cu teren aferent, proprietatea fam. Schuller, situat în imobilul din Piaţa Mică nr.25 - monument istoric
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei la Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 346 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind aprobarea comasării unui număr de 15 cărţi funciare într-un sigur corp funciar la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea scutirii A.R.A.P.A.M.E.S.U. de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Podului nr. 36
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul proprietate
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia "Dr.Carl Wolff"
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Papageno Hermannstadt Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Rozmarinului, nr. 9
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret şi modificarea componenţei Comisiei de comerţ şi servicii publice
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Iunesch Liana-Regina
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2014
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind aprobarea Declaraţiei prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 232/01.10.2013 al Preşedintelui Co.N.A.S
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea efectuării schimbului de imobile-apartamente cu terenuri aferente - între Municipiul Sibiu şi numiţii Opriş Constantin şi Opriş Maria
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea ASOCIAŢIEI PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. TÂRGU VINULUI nr.8, cu destinaţia : sediu - Sucursala judeţului Sibiu
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, cu titlu gratuit, a 6 spaţii-terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automatele de parcare
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 331 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂRE NR. 330 privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "ECO SIBIU", modificarea Contractului de Asociere pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu" şi avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi delegarea operării instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale (Art. 10 modificat de HCL NR. 208/2016)
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea modificării H.C.L. nr.165/2014 prin care s-a aprobat programul minimal anual şi obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2014 pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU "Locuinţe cu regim mediu de înălţime şi zonă mixtă", in Sibiu Calea Surii Mici Iniţiatori: Sterp Vasile şi Sterp Codruţa Ileana, Haiduc Sorin, Bobeş Ciprian Ioan şi Bobeş Carmen, Popescu Nicoleta, Bobeş Lucian şi Albu Luminiţa, Cunţan Ioan Daniel, Istrate Vasile şi Istrate Daniela, Danuleţiu Ioan şi Danuleţiu Maria, Jinariu Mircea şi Jinariu Paraschiva Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Locuinţe cu regim mediu de înălţime - Ansamblu locuinţe şi dotări Sibiu, zona străzilor Neppendorf şi Ogorului Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitor: SC REBIS SRL (Art. 5, lit. b modificată de HCL NR. 228/2018)
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire imobil P+E cu funcţiuni sportive şi garaj în Sibiu, Str.Rozmarinului, nr.1A Beneficiari: Luca Constantin şi Luca Melania
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 323 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Abrogată de HCL NR. 113/2017)
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr.27, în vederea amenajării unui teren de fotbal acoperit cu suprafaţă sintetică
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 320 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 612 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr.27, în vederea amenajării unui teren de tenis de câmp acoperit cu suprafaţă sintetică
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind aprobarea modificării Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de educaţie timpurie - nivel antepreşcolar 0-3 ani din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind confirmarea pentru anul şcolar 2014/2015 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 359/2014)
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind încheierea Actului aditional nr. 1 la Convenţia de parteneriat incheiata între Serviciul Public de Asistenţă Socială si Fundatia "Un copil, o speranta" Sibiu, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 384/2009
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 pentru completarea H.C.L. nr. 293/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 487/2017)
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construire adăpost râşi şi gard de împrejmuire" (Modificată de HCL NR. 31/2016)
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 314 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu şi transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei “Consorţiul pentru Dezvoltare Local㔠Sibiu a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind transmiterea în administrarea S.C.URBANA S.A , a investiţiilor efectuate la imobilul situat în VALEA AURIE Nr.33, în anul 2014
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 312 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului-apartament situat în Sibiu, P-ţa Mică, nr. 28 et.1, ap. C1-U6, cu teren aferent proprietatea Statului Român şi a doamnei Stokka Luiza
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 311 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind aprobarea modificării H.C.L. nr.236/30.06.2011 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spaţiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 305 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 178/2015)
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2014
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Fritzmann Mariana Susana
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2014
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului proprietatea privată a Municipiului Sibiu situat în Cartierul Tineretului str. Aleea Tonitza nr. 1 identificat în C.F. 112716 Sibiu nr. Top 5029/3/1/3/9 nr. cad 112716 în suprafaţă de 282 mp în favoarea doamnei Goia Camelia
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren de construcţii - aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ceaikovski nr.19 A
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 961 mp, situat în Sibiu, str. Frigoriferului FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 52 mp, situat în Sibiu, str. Mihail Sebastian nr.1, în vederea realinierii parcelei, conform PUG Sibiu - R.L.U. UTR - RrM secţiunea 3, pct.4
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind reglementarea juridică a imobilului - teren având categoria de folosinţă păşune, situat în Sibiu, identificat în CF nr. 121182 Sibiu (CF vechi nr: 115/Turnişor), nr top: 9545/1/168
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ŞI A ACTULUI ADIŢIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE PARTENERIAT NR. 28595 / 06.05.2014, AFERENTE PROIECTULUI "EXTINDERE CORP CLADIRE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ, NR.13 SIBIU, JUD. SIBIU" Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "RECOMPARTIMENTĂRI GRUPURI SANITARE LICEUL ONISIFOR GHIBU", Sibiu, str. Bihorului, nr.3 - Faza SF -
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui spaţiu în suprafaţă de 9,26 mp aparţinând Colegiului Tehnic Energetic Sibiu str. Electricenilor nr. 1
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 1/01.07.2013 cu privire la chiria datorată pentru închirierea unei părţi din imobilul în care funcţionează Liceul Tehnologic Construcţii şi Arhitectură "Carol I" Sibiu
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta Colegiului Naţional Pedagogic A. Şaguna Sibiu, Liceului Teoretic "Constantin Noica" Sibiu, Colegiului Naţional "O. Goga" Sibiu, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" Sibiu, Şcolii Gimnaziale nr. 20 Sibiu, Şcolii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, Colegiului Tehnic Energetic Sibiu
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind reglementarea juridică a podului aferent imobilul din Sibiu, str Tipografilor nr. 15, prin scoaterea din cotele comune indivize şi notarea acestuia în Cartea Funciară ca unitate individuală
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat , a unor bunuri provenite din investiţii efectuate la imobilele unităţilor şcolare în anul 2014
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea în anul 2015 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr.61/2014 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2014 pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi, pentru obiectivul de investiţii: "AMENAJARE RIGOLE APE PLUVIALE - CAPELA ROMANO CATOLICĂ", din cadrul Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "GARD TIGRI" faza SF
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Cimitir Sibiu
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 278 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Cadastru
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 62/2013 privind PUD Construire imobil P+E+Eretras, cu birouri la parter şi locuinţe la etaj, în Sibiu,aleea Postăvarilor nr. 14, Beneficiari : Miron Daniela şi soţul Vasile, Pal Zoltan, Achetrăriţei Mihai şi soţia Monica Iniţiator : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot ale Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "RECONFIGURARE INTERSECŢIE STR. ŞTEFAN CEL MARE - STR. NEGOIU" faza SF.
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECŢIE CALEA ŞURII MARI - STR. DRUMUL OCNEI" - faza SF.
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.270 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2014
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, rămase vacante, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, persoanelor care îndeplinesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 129/2012 (Pct. "d" din art. 1 revocat de HCL NR. 407/2014)
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport 2014, sesiunea 2/2014
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea prelungirii perioadei ocupării temporare, pentru10 ani, a suprafeţei de teren din fondul forestier în vederea finalizării obiectivului "Colector de transfer apă uzată de la Răşinari la reţeau de canalizare Sibiu" şi asigurării aceesului pe traseul colectorului după finalizarea lucrării
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind aprobarea aderării Municipiului Sibiu la Asociaţia IGCAT (International Institute for Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), Spania (Modificată și completată de HCL NR. 208/2015)
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă din acte de 33 mp, măsurată 31 mp, situat în Sibiu, zona DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.264 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Romania – Sibiu- Proiect Transport Urban – Faza II" şi exprimarea acordului de principiu pentru co-finanţarea proiectului "Modernizare strada Timişoara"
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Locuinţe cu regim mediu de înălţime în Sibiu, zona străzii Frunzei, fn Iniţiator : Primarul Municipiului Sibiu Investitor: SC ALMA GROUP SRL (Modificată de HCL NR. 155/2015)
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU- Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter terţiar- Construire autogară, clădire administrativă şi hală revizii auto în Sibiu, zona str. Salzburg FN Iniţiator : Primarul Mun.Sibiu Investitor: SC Pletl Noris SRL (Modificată și completată de HCL NR. 217/2015)
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind schimbarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit nr. 38 Sibiu în grădiniţă cu program prelungit "Elefănţelul curios"
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 62/2014 pentru aprobarea Programului minimal, a obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si pentru aprobarea utilizarii directe si temporare a bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu in vederea desfasurarii proiectelor proprii si a parteneriatelor Casei de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Ghiocelului
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii- situat în Sibiu, str. Aleea Călăreţilor F.N. identificat cu nr. cad./nr.top 121374
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – spaţiu comercial identificat cu nr. top 1132/V cu teren aferent, proprietatea Statului Român, situat în imobilul din Sibiu, str. Turnului nr. 12
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren în suprafaţă de 612 mp aparţinând Şcolii Gimnaziale nr.21 Sibiu, str. Luptei nr.27
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren în suprafaţă de 800 mp aparţinând Şcolii Gimnaziale nr.21 Sibiu, str. Luptei nr.27
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui spaţiu în suprafaţă de 970 mp aparţinând Grădiniţei cu program prelungit nr.43 Sibiu, str.Aleea Streiu, nr.8, Sibiu
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind reconfirmarea pentru anul şcolar 2014/2015 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 318/2014)
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.247 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.246 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 15.09.2014
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.245 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Sibiu 2014-2018-2023
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.244 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.243 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2014
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind retragerea dreptului de administrare din favoarea Consiliului Judeţean Sibiu, asupra imobilului-teren - Rampa de Gunoi Valea Remetea-Dealul Dăii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 241 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a locuitorilor de pe strada Calea Surii Mici afectati de construirea obiectivului "Viaduct Calea Surii Mici - str. M. Kogalniceanu"
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.. 238 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 237 privind modificarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECŢIE STR. AUTOGĂRII - STR. METALURGIŞTILOR" - faza SF
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECŢIE CALEA-DUMBRĂVII - STR. LUDOŞ (CIMITIRUL EROILOR)" - faza SF
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "RECONFIGURARE CAROSABIL STR. BARCELONA" - faza SF (Modificată de HCL NR. 233/2018)
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP - SZCP +RLU CENTRUL ISTORIC ̱ 10- FORTIFICATII COPOSU Iniţiator : Primarul municipiului Sibiu Investitor: Casa de cultura a municipiului Sibiu
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU "UTR Balanţa", în Sibiu, strada I.S.Bach nr. 4 Iniţiator: Primăria municipiului Sibiu Beneficiar : SC RETEZAT SA, reprezentant Aldea Gheorghe (Modificată de HCL NR. 194/2015, consultați și HCL NR. 169/2017)
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire casă de vacanţă P+M şi anexă gospodărească P Sibiu, zona DJ 106D Sibiu - Cisnădioara, fn beneficiari : Constantin Ioana - Daniela Constantin Adela - Maria
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire casă de locuit P+E Sibiu, zona strazii Granitului FN beneficiari : Solomon Aurel si Solomon Viorica
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire imobil cu funcţiuni mixte (spaţii comerciale, birouri, apartamente) în Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 96-98 Beneficiar: Andreescu Teofilia Maria
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire balcon sub amprenta celor de la etajele superioare şi acces direct din stradă, în Sibiu, str. Siretului nr. 1, bl. 3, sc. C, ap. 40 Beneficiar : Dorca Mirela Mihaela
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţe zona str. Varului - str. Mozaicului Beneficiar: Radu Mirela Victoria
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU Instituţii şi servicii - Magazin Penny Market (Parter) şi imobil cu destinaţia de comerţ, birouri, servicii, locuinţe de serviciu (S+P+6E + Etaj retras). Sibiu, strada Ştrandului, nr. 2 Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitori: SC EURO IMOB UNU SRL
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public pentru administrare parcuri şi zone verzi Sibiu
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind modificarea statului de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea tarifelor de închiriere a gardurilor delimitare a spaţiilor de acces, a scaunelor iso nero tapiţat scai negru şi a gradenelor modulare pentru public, bunuri aparţinând patrimoniului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 123/2015)
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea tarifului local de distribuţie şi furnizare a energiei termice practicat de SC ENERGOSIB SRL în anul 2014
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind modificarea si completarea Contractului nr.11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu si SC Tursib SA
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare alei Cimitirul Municipal Sibiu" la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea cofinanţării "Asistenţei tehnice pentru pregătire proiect pentru perioada de programare 2014-2020", Programul Operaţional Sectorial Mediu
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind transmiterea în administrarea Bibliotecii Judeţene „ASTRA” Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Fabricii nr. 2, bl. 9
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind transmiterea în administrarea Bibliotecii Judeţene "ASTRA" Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Rahovei nr. 14, bl. 12, ap.1
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind transmiterea în administrarea Bibliotecii Judeţene "ASTRA" Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, Valea Aurie, str. Ludoş,nr.8, bl. 31
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren, situat în Sibiu, str. Sofocle nr.1, în suprafaţă de 3,0 mp în vederea concesionării acestuia fără licitaţie publică
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp.
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2014
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.208 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2014
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 pentru completarea H.C.L. nr. 286/2012 privind aprobarea listei finale a solicitanţilor în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile publice de canalizare pentru Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. APĂ-CANAL S.A
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală 2014, sesiunea 2
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "AMENAJĂRI EXTERIOARE ADĂPOST MAIMUŢE" faza SF
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 202 privind aprobarea modificarii si completarea H.C.L. nr. 62/2014 pentru aprobarea Programului minimal, a obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si pentru aprobarea utilizarii directe si temporare a bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu in vederea desfasurarii proiectelor proprii si a parteneriatelor Casei de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind modificarea HCL nr. 152/2008 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Sibiu, modificată şi completată prin HCL nr. 236/2012
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE DRUM VECHI, TROTUARE, ZID DE SPRIJIN ŞI ILUMINAT PUBLIC ÎN STAŢIUNEA PĂLTINIŞ" faza SF
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Activităţi economice cu caracter terţiar şi locuinţe colective, în Sibiu, Str. Frigoriferului FN Iniţiator: Primarul Mun.Sibiu Investitor: SC Floradi Prod Com SRL (Modificată de HCL NR. 63/2016)
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU - Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixtă, în Sibiu, zona străzii Ceaikovski, fn Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitori: Suciu Ioan Viorel şi Albu Ana (Modificată de HCL NR. 113/2015)
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU Zona de urbanizare – activităţi economice cu caracter terţiar şi zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructură majoră în Sibiu, zona străzii Henri Coandă, fn Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitori: Albu Grigore - Bucur, Albu Bianca - Margareta, Bucea Cătălin - Mircea, Bucea Alina, S.C. ELSI COM S.R.L.Sibiu
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind trecerea imobilelor terenuri- cu destinaţia cimitir, achiziţionate în perioada 2005-2006, din proprietatea Serviciului Public Administrare Cimitir în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Adminstrare Cimitir, a investiţiilor efectuate în anul 2013 la bunurile aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind concesionarea fără licitaţie publică a imobilului- teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Râul Morii F.N., în favoarea Parohiei Sf. Nicolae Turnişor I, în vederea realizării unui Centru social- filantropic -cultural
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă de 85 mp şi 795 mp suprafaţa din acte (măsurată 794 mp), situate în Sibiu, str.Tractorului FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor : apartamentelor nr. 17 - 23,cu teren aferent proprietatea Statului Român, situate în imobilul din Sibiu, str. 9 Mai nr. 47
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân, a mijloacelor fixe provenite din investiţiile efectuate în perioada 2013-2014, la adăpostul de câini
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare Parcuri şi Zone Verzi a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în parcurile şi zonele verzi din Municipiul Sibiu, în anul 2013
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 186 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 pentru modificarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind aprobarea Regulamentului de parcare a autovehiculelor în parcările publice amenajate din zona Piaţa Cibin din mun. Sibiu (Modificată și abrogată parțial de HCL NR. 337/2018. Modificată de HCL NR. 412/2018)
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECŢIE STR. BÂLEA - STR. ŞTEFAN CEL MARE - STR. MOLDOVEANU" - faza SF.
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE ALEI PARC VALEA AURIE" - faza SF
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind procedura, criteriile si conditiile de acordare a reducerii la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de interventie privind cresterea performantei energetice pe cheltuială proprie incepand cu anul 2014
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.178 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2014
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 177 pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în A.G.A. a S.C. Energosib S.R.L.(S.C. Nuonsib S.R.L)
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren în suprafaţă de 100 mp aparţinând Şcolii Gimnaziale "Regele Ferdinand" Sibiu, str. Şureanu. nr.1A
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea statului de funcţii al Grădiniţei cu program prelungit nr.28 Sibiu pentru Creşa nr.3 care funcţionează ca şi secţie în cadrul grădiniţei
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind aprobarea actualizării statelor de funcţii ale unităţilor de învăţământ care oferă servicii de educaţie timpurie de tip gradiniţă pentru Creşele ce funcţionează ca şi secţii de educaţie antepreşcolară în cadrul acestora (Consultați și HCL NR. 100/2016)
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru patru obiective de investiţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind modificarea si completarea Contractului nr.11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Baia Populară Sibiu (Abrogată de HCL NR. 426/2018)
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Cartier Turnişor
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A., precum şi actualizarea Anexei nr.1 – Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Pieţe Sibiu SA, prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/104/29.10.2010, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.167 privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 176/2016)
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. TURSIB S.A.
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea rezultatului final al concursului de planuri de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu, precum şi a planului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management (Modificată prin HCL NR. 327/2014)
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Octavian Goga, nr. 5
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind retragerea dreptului de administrare al Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu asupra autospecialei - maşină de pompieri Daimler Benz cu număr de înmatriculare SB 05 BDD
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 161 pentru actualizarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 410/2011 privind aprobarea programului local multianual, privind creşterea calităţii arhitectural –ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii nr. 153/2011
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea planului de investiţii prioritare inclus în Master Planul de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate (faza de investiţii 2014 - 2020 ) propuse pentru finanţare din Fondul de Coeziune prin programul Operaţional Sectorial - Mediu
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 pentru aprobarea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii precum şi persoanele condamnate vor presta munca în folosul comunităţi
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă de 98 mp şi 2448 mp suprafaţa din acte (măsurată 2502 mp), situate în Sibiu, zona Calea Şurii Mici FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, cu titlu gratuit, a 30 spaţii-terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automatele de parcare, retragerea din administrare a unor spaţii din imobilul situat în Sibiu, str. Turnului nr. 4 şi transmiterea acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. şi a terenurilor aferente acestora situate în Sibiu, str. Tilişca nr.34 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str. Tilişca nr.34
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu situat în Sibiu, str. Triajului nr. 18
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.152 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Râul Morii F.N., identificat cu nr. cadastral 120941
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 18/25.04.2014 încheiat între Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu şi Clubul Sportiv Şcolar "Şoimii" Sibiu
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea participării Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional" conform Ordinului 364/2014 al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice (Revocată de HCL NR. 150/2015)
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: "AMENAJARE RIGOLE APE PLUVIALE - CAPELA ROMANO CATOLICĂ", din cadrul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Consultați și HCL NR. 284/2014)
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire două imobile - birouri şi locuinţe în Sibiu, Str. Mihail Sebastian, nr.1, Beneficiar: SC Campus Sebastian SRL
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind casarea unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Mun.Sibiu şi administrarea S.C. Apă-Canal S.A., precum şi actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - teren de construcţii, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Aleea Turnu Roşu în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 5,0 mp
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 87 mp, situat în Sibiu, str. Cireşului FN , cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru preluarea prin transfer, fără plată din proprietatea privată a statului român în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a unor locuinţe construite prin grija ANL în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind reglementarea situaţiei juridice a apartamentului cu teren aferent, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în imobilul din str. Cojocarilor nr.10, Sibiu
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind transmiterea în administrarea Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu a imobilului situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2, proprietate publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcţii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Cartier Ţiglari identificat în C.F. 120664 Sibiu, nr. top 5018/1/1/1/1
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu, urmare a promovării în treaptă profesională a unor angajaţi
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 23.06.2014, corespunzător vacanţei de vară
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Sibiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu pentru anul 2014
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REABILITARE STRADA CALEA ŞURII MARI - SUB POD" - faza SF
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE PARCARE ZONA STRĂZILOR OAŞA – ONCEŞTI" - faza SF
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind schimbarea denumirii Complexului Baia Neptun şi a denumirii Serviciului Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 132 pentru modificarea H.C.L. nr. 173/2011 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale –bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT "EXTINDERE CORP CLADIRE LA ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, NR.13 SIBIU, JUD. SIBIU" Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea unor norme financiare cu privire la cuantumul cheltuielilor de masă/persoană, decontabile în cadrul proiectelor aprobate pe Agenda Culturală 2014
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2014
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind desemnarea unui manager interimar la Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind modificarea si completarea Contractului nr.11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.121 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri - situate în intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport 2014
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului - teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu , Str. Viilor FN, înscris în CF nr. 114008 Sibiu, nr. top 2158
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 117 privind aprobarea "Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Sibiu" (PAED)
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 116 privind ratificarea Convenţiei Primarilor
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE SĂLI DE CLASĂ ÎN CORPUL C AL COLEGIULUI ECONOMIC GEORGE BARIŢIU" SIBIU, str. Oituz, nr.31 - Faza SF
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE SALI DE CLASA PENTRU INVATAMANTUL DUAL LA COLEGIUL TEHNIC INDEPENDENTA" SIBIU, str. Ocnei nr. 33 - Faza SF
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea transmiterii în administrare către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi Clubul Sportiv Şcolar "Şoimii" Sibiu a unor spaţii din incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea participării Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional conform Ordinului 364/2014"
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind transmiterea în administrarea Servixciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investiţii efectuate la imobilele unităţilor şcolare în anul 2014
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind încadrarea străzii Octavian Goga din municipiul Sibiu în categoria III - Str. Colectoare
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean a unei suprafeţe de 8512 mp, situată în zona Pădurii Dumbrava, în vederea realizării unei piste de biciclete
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind completarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5029/3/1/3/9 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-nei Popa Isabela Maria în baza Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 47 mp, situat în Sibiu, zona DJ 106 D Sibiu – Cisnădioara, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2014
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.101 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2014
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.100 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general,Agenda Culturală 2014
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Naţional Liberal– Organizaţia Judeţeană Sibiu, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 2 la Acordul de Sprijin Municipal încheiat între Municipiul Sibiu, SC. Tursib SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 9 mai 2007 şi aprobat prin H.C.L. 97/2007
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu asupra unor săli de clasă şi a unor laboratoare de informatică din incinta Colegiului Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu, Colegiului Naţional "Octavian Goga" Sibiu şi Colegiului Tehnic Independenţa Sibiu
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Naţional Liberal– Organizaţia Municipală Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 14
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Sibiu, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului România Mare– Organizaţia Municipală şi Organizaţia Judeţeană Sibiu, a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Conservator– Organizaţia Municipală şi Organizaţia Judeţeană Sibiu, a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Sibiu, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind asocierea Municipiului Sibiu ca membru fondator la constituirea Asociaţiei Româno - Germane de formare profesională în sistem dual Sibiu
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de educaţie timpurie – nivel antepreşcolar 0-3 ani din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2014
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.88 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui spaţiu în suprafaţă de 27 mp aparţinând Colegiului Naţional "Gheorghe Lazăr" Sibiu str. General Magheru nr. 6
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 87 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. LYON" - faza SF
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADA VIITORULUI, SIBIU- faza SF"
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SENS GIRATORIU STR. CALEA DUMBRĂVII – CIMITIR MUNICIPAL"- faza SF
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SENS GIRATORIU STR. V.CÂRLOVA – STR. GÂRLEI"- faza SF
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Sibiu a imobilului- construcţie şi teren „Adăpost de Noapte”, situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr.2
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Sibiu pentru achiziţionarea imobilului monument istoric – Vila nr.3, situată în Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 246/2013
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind actualizarea valorii bunurilor cuprinse în Lista bunurilor din domeniul public al Mun. Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică prin Contractul de administrare nr.106/2008 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân a 2 spaţii cu destinaţia de birouri ( cam. 113 şi 115 ) aflate în imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei 1-3, proprietatea publică a Mun.Sibiu
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea prelungirii perioadei ocupării temporare, pentru încă 6 luni, a suprafeţei de teren din fondul forestier în vederea finalizării obiectivului "Colector de transfer apă uzată de la Răşinari la reţeaua de canalizare Sibiu"
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 3790 mp, situat în Sibiu, str. Zăvoi FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă de 584 mp şi în suprafaţă de 385 mp, situate în Sibiu, Calea Şurii Mici FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investiţii efectuate la imobilele unităţilor şcolare în anul 2013
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investiţiilor efectuate în perioada 2012-2013 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2014, în vederea vânzării unor imobile – terenuri pentru construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2014, în vederea vânzării unor imobile – terenuri pentru construcţii şi construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 70 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.66 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2014
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.65 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.64 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de management al Teatrului pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind schimbarea modalităţii de finanţare a investiţiilor din bugetul local la S.C. Apă - Canal SA
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.62 pentru aprobarea Programului minimal, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2014 şi pentru aprobarea utilizării directe şi temporare a bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu în vederea desfăşurării proiectelor proprii şi a parteneriatelor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 202/2014 și modificată de HCL 258/2014)
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.61 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2014 pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu (Modificată de HCL NR. 285/2014)
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 47 mp, din cadrul imobilului Agenţie Teatrală, aflat în proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat pe B-dul Nicolae Bălcescu nr. 17 (Art. 1 și Art. 8 abrogate de HCL NR. 155/2017)
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a apartamentului nr.4 cu teren aferent, situat în Sibiu, în imobilul din str. Nouă nr.4
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind modificarea H.C.L nr. 379/2010 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea H.C.L. nr. 380/2010 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.03.2014
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.56 privind încheierea pe durată determinată a contractului de management cu câştigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “REPARAȚII ACOPERIȘ ȘI FAȚADE LA LICEUL TEHNOLOGIC AVRAM IANCU SIBIU, Sibiu, str. Movilei, nr.8 - Faza SF –
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii:„AMENAJARE BORNE INDICAȚIE” din cadrul Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.53 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „AMENAJARE PLATFORME BETONATE PENTRU TOALETE ECOLOGICE” din cadrul Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „AMENAJARE PLATFORME BETONATE PENTRU CONTAINERE DE GUNOI” din cadrul Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.51 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „AMENAJARE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI PRESTĂRI SERVICII DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICÔ din cadrul Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STÂNGA”, din cadrul Serviciului Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu : Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu, precum şi a rezultatului evaluării finale a managerului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 378/2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea modificării programelor de circulaţie pentru autobuzele nr. 2, 14, 111, 113, 114 şi 115 aparţinând S.C. Tursib S.A
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2014
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2014
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu (Art. 1 completat de HCL NR. 242/2014)
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea taxelor de revendicare şi adopţie la distanţă a câinilor fără stăpân din adăpostul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2014
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal S.A Sibiu
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea în administrare a imobilului – construcţie şi teren situat în Sibiu, str. Oţelarilor nr.64
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă din acte de 364 mp (măsurată 363 mp) şi a cotei de 10/16 din imobilul teren în suprafaţă totală de 780 mp, situate în Sibiu, zona străzii G-ral Ioniţă Dăscălescu FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind retragerea şi radierea dreptului de administrare asupra terenului de 1515 mp din favoarea Serviciului Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 56 mp, situat în Sibiu, str. Viilor FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind transmiterea în concesiunea S.C. Urbana S.A a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Sibiu str. 9 Mai nr. 20
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.34 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2014
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind modificarea H.C.L nr. 379/2010 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea H.C.L. nr. 380/2010 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2014, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr.60/2013
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 69/2016)
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret “GONG”
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu (Abrogată de HCL NR. 70/2016)
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret “Gong” Sibiu
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. ENERGOSIB S.R.L.
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 întocmit de S.C. Pieţe Sibiu S.A.
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 pentru modificarea H.C.L. nr. 203/2011 privind Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor si taxelor locale utilizând cardul bancar
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 20 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1/2014 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat urmare a promovării în grad profesional a personalului din cadrul Biroului juridic resurse-umane
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr.384/21.06.2005 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Agricol “Daniil Popovici Barcianu” Sibiu
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 46/18.12.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind evaluarea anuală a managementului Teatrului Naţional „Radu Stanca” şi al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu şi de evaluare finală a managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong”
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind casarea unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică şi suplimentarea valorii de inventar a unor bunuri datorită investiţiilor realizate în anul 2013
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ a imobilului–Club "Ilie Pintilie",situat în Sibiu, str. Câmpului, nr. 8
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind reglementarea situaţiei juridice a două apartamente cu teren aferent, situate în imobilul proprietatea privată a Municipiului Sibiu, din str. Avram Iancu nr.9, Sibiu
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2014, a unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind reconfirmarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pentru preluarea prin transfer, fără plată, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄 Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, în domeniul public al Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a imobilului - „ Gospodărie Agro- Zootehnic㔠–teren şi construcţii, situat în extravilanul şi teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu, str. Răchitei F.N. în scopul realizării unei zone pentru agrement- turism şi recreere
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A. a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Sibiel, nr. 28
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind transmiterea în administrarea Teatrului pentru Copii şi Tineret “Gong” Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Alexandru Odobescu, nr. 4
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 cu privire la transmiterea dreptului de administrare Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu a unor spaţii din imobilul situat în Sibiu,B-dul Victoriei nr. 1- 3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 347/2019)
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 pentru modificarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Sibiu şi Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu aferent proiectului „Centru de Cercetare si Telemedicina in Bolile Neurologice la Copii / CEFORATEN”
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea preţului de producere a energiei termice practicat de SC ENERGOSIB SRL Sibiu în anul 2014
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2014
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2014