• Hotărârea 384/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.384 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2014
 • Hotărârea 383/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. Pieţe Sibiu S.A.
 • Hotărârea 382/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.01.2014
 • Hotărârea 381/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.381 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5/2013 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 380/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC CARTIERUL TINERETULUI, SIBIU- FAZA SF ”
 • Hotărârea 379/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADA REVOLUTIEI, SIBIU- FAZA SF ”
 • Hotărârea 378/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.378 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADA TRANSILVANIEI, SIBIU- FAZA SF”
 • Hotărârea 377/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Construire gard împrejmuire Grădina Zoologică”
 • Hotărârea 376/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea vânzării imobilului-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str. Fundătura Brazilor nr.4 , bloc 6 „ Laura”, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuinţelor din acest imobil
 • Hotărârea 375/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind stabilirea unui număr de 28 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 374/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind stabilirea unui număr de 39 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 373/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind stabilirea unui număr de 2 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 372/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind stabilirea unui număr de 41 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 371/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 370/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Vasile Aaron, zona str. Rampa Ştefan cel Mare
 • Hotărârea 369/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă din acte de 226 mp (măsurată 229 mp) şi 110 mp suprafaţa din acte (măsurată 111 mp), situate în Sibiu, zona Calea Şurii Mici FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 368/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REMIZĂ AUTOSPECIALĂ PĂLTINIŞ" (Abrogată de HCL NR. 406/2014)
 • Hotărârea 367/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap.1,în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 366/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren de 10 mp din incinta Şcolii Gimnaziale “Regina Maria” Sibiu în str. Zaharia Boiu, nr.1
 • Hotărârea 365/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 364/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 364 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 363/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Papageno Hermannstadt Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Rozmarinului, nr. 9
 • Hotărârea 362/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu (Modificată de HCL la NR. 184/2014, completată de HCL NR. 143/2015, modificată și completată de HCL NR. 37/2016)
 • Hotărârea 361/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 360/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2013
 • Hotărârea 359/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 358/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2013
 • Hotărârea 357/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.357 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4/2013 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 356/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Construire locuinţe colective, ansamblu comercial – hipermagazin şi galerie cu spaţii comerciale, în Sibiu, str. Lânei FN Iniţiator : Primarul Mun.Sibiu Investitori: SC POLSIB SA ŞI SC REPCONS SRL
 • Hotărârea 355/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, rămasă vacantă, construită de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflată în administrarea Municipiului Sibiu, persoanei care îndeplineşte criteriile de acces şi se regăseşte în anexa nr.1 la H.C.L. nr.129/2012
 • Hotărârea 354/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" domnului PAUL NIEDERMAIER
 • Hotărârea 353/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 352/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2014 asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 351/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind transmiterea în administrare comunei Răsinari a RETELEI DE TRAMVAI CU SUBSTATIE DE REDRESARE SI UTILAJELE AFERENTE
 • Hotărârea 350/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind încetarea contractului de administrare nr.169/2008 încheiat între Municipiul Sibiu şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva - Direcţia Silvică Sibiu şi aprobarea încheierii unui nou contract de administrare a fondului forestier proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 349/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 348/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind stabilirea unui număr de 33 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 347/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind stabilirea unui număr de 5 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 346/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Triajului nr.18
 • Hotărârea 345/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – pădure - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona Grădinii Zoologice
 • Hotărârea 344/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului : teren de antrenament situat în Sibiu, str.Aleea Mihai Eminescu vis-a vis de Stadionul Municipal
 • Hotărârea 343/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind transmiterea în administrarea Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Mică, nr.22, corp B, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 342/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei "Un Copil, O Speranţă" - UCOS România a imobilului situat în Sibiu, str. Uzinei, nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 341/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei "Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici" a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Mare nr.12, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 340/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Construire adăpost păsări de baltă şi gard"
 • Hotărârea 339/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Pachet străzi zona cartier Lupeni-Guşteriţa(Albinelor, Ciocârliei, Ceaikovski, Crinilor, Lamark, Olteţului, Petru Poni, Prometeu, Sandu Aldea, Tohan, Vânătorilor, Zorilor)" –Faza SF
 • Hotărârea 338/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. FRUNZEI, MUNICIPIUL SIBIU"
 • Hotărârea 337/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 3 săli de sport din incinta Şcolii gimnaziale nr. 21 Sibiu, Şcolii gimnaziale nr. 25 Sibiu, respectiv a Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu
 • Hotărârea 336/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Şcolii cu cls- I-VIII nr. 18 Sibiu, a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală cu clasele I-VIII , nr.18, Sibiu, Judeţul Sibiu", Contract de finanţare nr. 1337/19.04.2011
 • Hotărârea 335/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.334 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind aprobarea Actului adiţional nr.1/2013 la contractul nr. 30588/17.05.2013, privind managementul Teatrului Naţional “Radu Stanca”, aprobat prin HCL nr.129/2013
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind aprobarea Actului adiţional nr.1/2013 la contractul nr. 30575/17.05.2013, privind managementul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin HCL nr.129/2013
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind completarea anexei D la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, aprobat prin H.C.L. nr.278/2013
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 335/2012 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – CONSTRUIRE BALCON PE AMPRENTA CELUI DE DEASUPRA PENTRU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR ŞI ALEE ACCES, SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN BIROURI str. G-ral V. Milea bloc 10, sc. F, ap. 67, beneficiar MUŞET NICOLAE şi MARIA
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Zonă de urbanizare-Locuinţe cu regim redus de înălţime, în Sibiu, Str. Zăvoi, FN Iniţiator : Primarul Mun.Sibiu Investitori: Stanciu Ovidiu, Stanciu Cristina, Stanciu Ionel Marius, Stanciu Ioana Lidia,Becheş Andrei Sebastian, SC S.M.Art Proiect SRL
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU "Zonă de urbanizare - zonă centrală în afara zonei construite" protejate Iniţiator : STANCU RUSALIM ILIE si soţia Corina Mărioara Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 01.12.2013
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind aprobarea scutirii A.R.A.P.A.M.E.S.U. de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Podului nr. 36
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 323 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Metropolitan Greco-Catolic din Blaj - Filiala Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, bl.2, sc.B, ap.11
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia "Dr.Carl Wolff"
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.320 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2013
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.317 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” pictorului NICOLAE BARCAN
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Schimbare destinaţie spaţiu din centrală termică nr.5 în Locuinţe la imobilul situat în Sibiu, Aleea Petuniei, nr. 5 , faza S.F."
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.315 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 3/2013 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.314 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei „Un Copil o Speranţ㔠a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului ,, Modernizare centru recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu”, Contract de finanţare nr. 1918 / 02.08.2011
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a apartamentului nr.25 cu teren aferent, situat în Sibiu, în imobilul din Piaţa Mare nr.12
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 312 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 380/2010
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 311 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 379/2010
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind modificarea statului de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, Rigolă deschisă scurgere apă pluvială la adăpostul de câini”
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind modificarea si completarea CONTRACTULUI NR. 11/2013, DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE IN MUNICIPIUL SIBIU
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind stabilirea unor amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 305 privind aprobarea regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor proprietatea publică a Municipiului Sibiu, destinate montării şi autorizării mijloacelor de publicitate (Consultați și HCL-urile de la NR. 293 la NR. 302/2016)
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind înlocuirea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.268/2013 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. şi terenurile aferente acestora situate în Sibiu, str. Bârsei nr.10A, str. Prof. Aurel Popa nr.1A, bl.2, Şos. Alba Iulia bl. 52 B, str. Prof Ioan Moga nr.1A , bl.4 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a cotei de 1/6 din imobilul - teren în suprafaţă din acte de 467 mp, suprafaţă măsurată 476 mp, situat în Sibiu, str. General Nicolae Ioniţă Dăscălescu FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 1470 mp, situat în Sibiu, zona străzii Barcelona, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 521 mp, suprafaţă măsurată de 519 mp, situat în Sibiu, str. Distribuţiei nr.1 B, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului : apartament cu teren aferent proprietatea Statului Român, situat în imobilul din Sibiu, str. Nouă nr.4
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală P+M, în Sibiu, Str. Pinului, FN beneficiar: Iacob Robert
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţilor de deszăpezire, asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă şi rece din municipiul Sibiu” şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2013-2014
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, SENS GIRATORIU STR. MARAMUREŞULUI - STR. PROF. AUREL POPA ”-faza SF
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.296 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, SENS GIRATORIU B-DUL VICTORIEI - STR. AVRIG ”-faza SF
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.295 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,AMENAJARE ÎMPREJMUIRI CIMITIR, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.294 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.293 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare (Abrogată de HCL NR. 275/2016)
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2013
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.289 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU – Desfiinţare parţială a pavilionului central de acces şi extinderea acestuia prin construirea unui corp D+P+E ce se va alipi pavilionului existent, ce adăposteşte galeriile de artă populară în vederea realizării unui pavilion muzeal multifuncţional şi construirea unui pavilion D+P+M (centrul de resurse regionale) Iniţiator : Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU ANSAMBLUL SPITALICESC - Etajarea corpului nou A.T.I, extinderea cu două pavilioane dreptunghiulare a corpului de clădire PRIMIRI URGENŢE, extinderea clădirii FIZIOTERAPIE şi a pavilionului BOLI INFECŢIOASE Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4 Iniţiator: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.287 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2013 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.285 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADA BAHLUIULUI, SIBIU - FAZA SF”
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.283 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.282 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 privind completarea H.C.L. nr.102/2013 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2013
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unei săli de clasă în suprafaţă de 56 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, pentru desfăşurarea programelor de pregătire profesională pentru adulţi
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 5 săli de sport din incinta Colegiului Naţional O. Goga Sibiu, Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, Colegiului Naţional Pedagogic A. Şaguna Sibiu, Şcolii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, Şcolii Gimnaziale nr. 20 Sibiu
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 278 privind Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (Consultați și HCL NR. 305/2013, HCL NR. 306/2013, HCL NR. 330/2013. Completată de HCL NR. 230/2016 )
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP – SZCP +RLU CENTRUL ISTORIC ̱ 13 – BASTIONUL ALBA IULIA Extindere sediu administrativ P+2E+M şi remodelare cu etajare P+2E+M construcţie anexă în Sibiu, strada Morilor, nr. 51 Iniţiator : SC CONSTRUCŢII SA Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.276 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală P+E+M, în Sibiu, Str. D.D.Roşca nr. 56 beneficiar : Leister Horst
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.275 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - MANSARDARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ (apartament nr. 1 – top. 4143/132/1/I) Beneficiari : NICOARĂ OVIDIU VASILE şi NICOARĂ DIANA GABRIELA
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.274 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Modernizare clădire birouri şi etajare cu 2 nivele, extindere depozit, în Sibiu, strada Distribuţiei nr. 4 beneficiar: SC LAZĂR SERVICE SRL
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.273 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – Constituire trup intravilan pentru construire parc de panouri fotovoltaice,în zona Viile Sibiului(în nordul centurii Sibiului –Autostrada A1) - construcţii pe perioadă determinată, respectiv 25 ani - Iniţiator : Parohia Evanghelică C.A. Sibiu pentru SC ECO VOLT SYSTEM Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren situat în zona Guşteriţa, în patru loturi distincte în vederea închirierii prin licitaţie publică a unui lot pentru realizarea unui adăpost pentru câini
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.271 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului Liceul de Artă Sibiu, construcţii şi teren aferent, situat în str. Al. Odobescu nr. 2.
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.270 privind reglementarea juridică a imobiuluil-teren, situat în Sibiu, str.Bahluiului F.N., identificat cu nr. cadastral 118996
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.269 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, situat în Sibiu, zona str. Rahova în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 7 mp.
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.268 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. şi terenurile aferente acestora situate în Sibiu, str. Bârsei nr.10A, str. Prof. Aurel Popa nr.1A, bl.2, Şos. Alba Iulia bl.52B, str. Prof Ioan Moga nr.1A, bl.4 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării (Anexa Nr. 1 înlocuită cu HCL NR. 304/2013)
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.267 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str. Prof Moga Ioan nr.1A , bloc 4
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str. Şoseaua Alba Iulia nr.52 B
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.265 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str. Prof Aurel Popa nr.1A , bloc 2
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 200/2011 (Art. 1, 2, 3 revocate de HCL NR. 31/2015)
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.263 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2013
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind repartizarea a două locuinţe pentru tineri, rămase vacante, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, persoanelor care îndeplinesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 129/2012 (pct. a) art. 1 revocat de HCL NR. 269/2014)
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.259 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” regizorului MIRCEA MUREŞAN
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.258 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere, etajare şi reamenajare sediu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Parcul Tineretului, nr. 1" (Consultați și HCL NR. 191/2015)
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind stabilirea unor locatii pe terenuri proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea amplasării de cabinete stradale - telecomunicatii,( sheltere ) şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Gorăslău în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 5,0 mp
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului : teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent ap. nr.6 din bl. 10 Corina, situat în Sibiu str.Tilişca
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea transferării creşelor de la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu către unităţile de învăţământ care oferă servicii de educaţie timpurie tip grădiniţă (Consultați și HCL NR. 173/2014. Anexa nr.2 abrogată de HCL NR. 121/2018)
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu, respectiv a Liceului Teoretic “Constantin Noica” Sibiu
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii “ÎNLOCUIRE RETEA DE APĂ ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC SIBIU” – Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, şi „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE SOCLU FAŢADĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL SAMUEL VON BRUKENTHAL” – Sibiu, Piaţa Huet, nr.5 – faza SF
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.251 privind reconfirmarea pentru anul şcolar 2013/2014 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.250 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la instituirea dreptului de uz şi servitute asupra imobilului teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în incinta Cimitirului Municipal, în favoarea S.C. Electrica S.A. SDEE Sibiu
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.248 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „Construire locuinta unifamilala D+P+M, in Sibiu strada Tractorului FN, beneficiar Cristea Angela si Liviu
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.247 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate prevăzut la art. 4 din HCL 335/27.09.2012 şi a documentaţia de urbanism PUD – CONSTRUIRE BALCON PE AMPRENTA CELUI DE DEASUPRA PENTRU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR ŞI ALEE ACCES, SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN BIROURI str. G-ral V. Milea bloc 10, sc. F, ap. 67, beneficiar MUŞET NICOLAE şi MARIA
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.245 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa, identificat în CF 118016 Sibiu, nr.top. 118016, în două loturi distincte
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.244 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 218 mp, suprafaţă măsurată de 222 mp, situat în Sibiu, str. Gorunului FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.243 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 46mp, situat în Sibiu, str. Viilor FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.242 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 52 mp, suprafaţă măsurată de 53 mp, situat în Sibiu, str. Granitului FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.241 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea ocupării temporare a unei suprafeţe de teren din fondului forestier în vederea realizării obiectivului “ Colector de transfer apă uzată de la Răşinari la reţeau de canalizare Sibiu”
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.240 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 16 septembrie 2013
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.239 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, Spaţiu post operatoriu la adăpostul de câini”
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.238 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. CIBINULUI, MUNICIPIUL SIBIU”
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.237 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADA OCTAVIAN GOGA, SIBIU- FAZA SF ” Tronsonul str. Nicolae Olahus - strada Alexandru Vlahuta
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.236 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Sens giratoriu intersectie str. O.Goga – str.N. Olahus,”- faza SF
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.235 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Pachet străzi zona cartier Terezian – Viile Sibiului (Odesa,Viile Sibiului, Traian Demetrescu, Gheţăriei, Crişului, Mureşului, Bujorului, Ecaterina Teodoroiu, Petru Maior, Lăptăriei)” –Faza SF
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.234 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Pachet străzi zona Calea Poplăcii –Calea Dumbrăvii - Turnişor (Cindrelului, Bobalna, P-ta Prahovei, D-na Elena Cuza, Toamnei, Castorului, Plugarilor, Colinei) “–Faza SF
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.233 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2013
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.231 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, SENS GIRATORIU INTERSECTIE SEMAFORULUI – IEZER – NEGOVEANU ”-faza SF
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.230 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 16/2013 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.9/15.05.2009 încheiat între Asociaţia de Apă SIBIU şi SC APĂ-CANAL SA Sibiu şi a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Sibiu şi Păltiniş” (Modificată de HCL NR. 206/2014)
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.229 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR 228 privind modificarea H.C.L. nr. 379/2012 (Revocată de HCL NR. 202/2018)
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind transmiterea în administrarea Serviciul Public de Administrare Parcuri şi Zone Verzi a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în parcurile şi zonele verzi din Municipiul Sibiu, între anii 2011 - 2012
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.226 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, în vederea concesionării fără licitaţie publică a trei loturi în suprafaţă totală de 327 mp
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat , a unor bunuri provenite din investiţii efectuate la imobilele unităţilor şcolare între anii 2010-2013
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.224 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Zonă de dezvoltare locuinţe cu regim redus de înălţime şi zonă verde cu rol de agrement, în Sibiu, Str. Viilor FN
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.223 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic – 4 locuinţe înşiruite în regim de înălţime P+E, în Sibiu strada Săcel, fn. beneficiar: S.C RARA INVEST S.R.L SIBIU
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.222 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Zonă de urbanizare - Activităţi economice mici şi mijlocii, în Sibiu, Zona străzii Barcelona
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.221 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si RLU „Zonă de urbanizare instituţii şi servicii”, Sibiu Calea Surii Mici FN Iniţiatori: Bădilă Maria, Bădilă Petru, Ciontea Ioana, Zeller Mariana, Dragomir Marius, Vălean Marius, Roşu Mioara, Bădilă Petru, Vălean Vasile, Vălean Ramona şi Vălean Cristina
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local pe anul 2013, lunile august – decembrie, Asociaţiei ”Soborul Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil ", cu sediul în Sibiu, str.James Watt nr.3 pentru „Centrul de zi pentru copii”, în temeiul Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.218 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – Faza II”
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.217 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. BAHLUIULUI, MUNICIPIUL SIBIU”
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.216 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PIAŢA ARMELOR, SIBIU”
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.215 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC PIAŢA 1 DECEMBRIE, SIBIU”
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind comasarea Serviciului public "Centrul Financiar Creşe" şi preluarea obiectului său de activitate la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret “GONG” Sibiu
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.212 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.211 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Teatrului Naţional “Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.209 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.208 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.207 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.206 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind modificarea organigramei si statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.204 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu” (Anexele Nr. I și II abrogate de HCL NR. 53/2016)
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.202 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind scoaterea din obiectul contractului de concesiune încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C,. Pieţe SA Sibiu “ a imobilului Piaţa Teatrului
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - apartament cu teren aferent -proprietatea Statului Român, situat în imobilul din Sibiu Piaţa Mare nr.12
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.199 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor - apartamente cu teren aferent -proprietatea Statului Român, situate în imobilul din Sibiu, str. Arhivelor nr.1
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.198 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren cu Piaţa Teatrului şi Teatrul Naţional Radu Stanca
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2013
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2013
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului HORST KLUSCH
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 412/2012 (Revocată de HCL NR. 351/2013)
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind actualizarea Anexei nr.3- “Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu”, precum şi aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Mun.Sibiu şi administrarea S.C.APĂ CANAL SA Sibiu
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. STANDARD OUTDOOR în vederea exploatării activităţii de publicitate pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare teren instalaţii tehnico-edilitare seră modular㔠la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind aprobarea efectuării schimbului dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilelor - terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, între dl. Nan Vasile şi d-na Preda Daniela, atribuit în temeiul Legii nr. 15 /2003, datorită unei erori de identificare
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5033/1/1/1/2/21 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-lui Nichita Aurel în baza Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind repartizarea a două spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă d-nei deputat Raluca Turcan şi d-lui deputat Ioan Tămâian, ambele cu destinaţia birou parlamentar
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –pod situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Filarmonicii nr.16
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind prelungirea închirierii fără licitaţie publică în favoarea Uniunii Naţionale pentru Progresul României a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Faurului nr.18, cu destinaţia sediu filiala Sibiu
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.183 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ALEI CIMITIR MUNICIPAL, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret “GONG” Sibiu
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere, etajare şi reamenajare sediu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Sibiu, str. Parcul Tineretului nr. 1" (Revocată de HCL NR. 258/2013)
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu asupra unui imobil din incinta Şcolii Gimnaziale Sibiu situat în Sibiu, str. Lupeni nr. 50
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investiţiiîn unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu – faza SF –
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 26 Sibiu
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul din Sibiu, str. Pedagogilor nr.7 în care funcţionează Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectur㠄Carol I” Sibiu
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind regularizarea subvenţiei acordate SC Tursib SA în baza contractului de concesiune modificat şi adaptat nr.108370/2007, încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA,pentru perioada ianuarie-aprilie 2013
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea participării Serviciului Public Centru Financiar Crese la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional conform Ordinului nr.1239/15.05.2013
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Cadastru
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea termenului de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2013, lunile august-decembrie, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2013
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului SHUJI KOGI
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind aprobarea Agendei sportive pe anul 2013
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.166 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,RECONFIGURARE INTERSECŢII ZONA VIADUCT VASILE AARON ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.165 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "ÎNLOCUIRE ROSTURI DE DILATARE ŞI UZURA PODUL GĂRII, FAZĂ S.F." (Consultați și HCL NR. 245/2015)
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.164 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.163 privind aprobarea Metodologiei de organizare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor amplasate în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de “ Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu “
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii “REABILITARE INSTALAŢII APĂ CANAL LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT FRAŢII GRIMM„ Sibiu, str. Oituz, nr. 27 Şi „REABILITARE INSTALAŢII TERMICE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADU SELEJAN” Sibiu, Şoimului, nr.13 – faza SF –
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.160 pentru modificarea H.C.L.nr. 1/2013 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea repartizării sumelor pentru premiile obţinute ca urmare a participării elevilor la olimpiadele şcolare pentru anul şcolar 2012/2013
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire 3 locuinţe individuale P+E, în Sibiu, str. Aviaţiei FN Beneficiari: Secu Florea şi Secu Ana, Onisie Remus şi Onisie Camelia
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Zonă de urbanizare – Zonă centrală în afara zonei construite protejate - Construire shoroom şi service auto, în Sibiu, Calea Şurii Mici, FN Iniţiatori: Cazacu Leonid şi Cazacu Gabriela Livia Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ ŞI RLU - Zonă de dezvoltare ansamblu rezidenţial Iniţiator: SC ZAC- DEV SURII MICI SRL (Consultați HCL NR. 149/2016 și HCL NR. 448/2018. Modificată de HCL NR. 100/2017 și HCL NR. 193/2018)
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUD - Construire locuinţe individuale” în Sibiu, str. Privighetorii FN, beneficiar SC Plan 21 SRL
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Abrogată de HCL NR. 323/2014)
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind modificarea anexei la HCL nr. 354/2012
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 857 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale Regina Maria Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 1 în vederea amenajării unui teren de sport cu gazon sintetic cu nocturnă
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 24 iunie -15 septembrie 2013
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. GETICA OOH în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun. Sibiu
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. URBAN VIEW MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind casarea si scoaterea din evidenta domeniului public al Municipiului Sibiu,a obiectivului ,, Grup sanitar public”- subteran, amplasat pe domeniul public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 cu privire la darea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu a terenului cu destinaţia de parcare situată în Sibiu, P-ţa Aurel Vlaicu F.N., în suprafaţă de 200 mp (16 locuri de parcare), proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei “Societatea Femeilor Ortodoxe” cu sediul în Sibiu, Str. Magheranului nr. 43, jud. Sibiu, a unui imobil-teren , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu – Parcul Sub Arini
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie bl.33
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la trecerea, prin transfer fără plată, a imobilului-teren de construcţii, situat în Sibiu str. Revoluţiei nr.8 din proprietatea Municipiului Sibiu în proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Serviciului Român de Informaţii-U.M. 0645 Sibiu
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 28 mp, suprafaţă măsurată de 29 mp, situat în Sibiu, str. Varului FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 250 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind majorarea valorii de inventar a obiectivului Grădiniţa nr. 43 din Sibiu, Aleea Streiu nr. 8, ca urmare a finalizării perioadei de implementare a proiectului „Modernizare centru recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu nr. 8, Sibiu” şi transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat , a unei suprafeţe utile nou construită de 119,22 mp.
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind actualizarea datelor de identificare ale imobilului –teren şi construcţii, care se transmite din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului de Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠓 Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri de construcţii situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale –bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2012
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2013
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2013 la Teatrul pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea şi încheierea pe durată determinată a contractelor de management ale directorilor instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Consultați HCL NR. 331/2013 și HCL NR. 332/2013)
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.128 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,ÎNLOCUIRE ŞARPANTĂ ŞI ÎNVELITOARE, STR. CETĂŢII NR.42, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF.
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.127 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru a promova în instanţă acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.126 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2013
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.125 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUZ si RLU Reconversie Arsenal din zonă industrială în zonă rezidenţială şi servicii iniţiator SC COMPA SA SIBIU
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.124 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Organizare urbanistică imobil S+P+3E+Eretras (şapte locuri de parcare la subsol şi funcţiunea de prestări servicii la parter şi etaje)Sibiu, Aleea Roşiorilor, fn Iniţiatori : Popovici Pavel Radu şi Popovici Daniela Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "AMENAJAREA UNOR SĂLI DE CLASĂ ÎN PODUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.2" – Sibiu, Avram Iancu nr.13 - faza SF -
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.122 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.121 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.120 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.119 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. LOCAL OUTMEDIA SRLîn vederea exploatării activităţii de publicitate pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.118 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru preluarea prin transfer, fără plată din proprietatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administrarea Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu a imobilului- teren şi construcţie situat în Sibiu str. Dealului nr.27A
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat , a unor bunuri provenite din investiţii efectuate la imobilele unităţilor şcolare în anul 2012
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 70 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, în vederea amplasării unui chioşc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2013
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare Piaţa Flori” la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului “Baia Neptun” Sibiu (Abrogată de HCL NR. 141/2015)
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind modificarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Completată de HCL NR. 109/2017)
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. URBANA S.A.
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. TURSIB S.A.
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. ENERGOSIB S.R.L
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A Sibiu
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 întocmit de S.C. Pieţe Sibiu S.A
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2013
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2013
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Georgescu Nicolaie şi completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2013
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2013 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2013 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.15/2009 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC APĂ-CANAL SA Sibiu
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu, stabilirea termenului de depunere a noilor proiecte de management şi stabilirea componenţei Comisiei de verificare a conformităţii proiectelor de management cu cerinţele Caietului de obiective
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.98 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, stabilirea termenului de depunere a noilor proiecte de management şi stabilirea componenţei Comisiei de verificare a conformităţii proiectelor de management cu cerinţele Caietului de obiective
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Naţional “Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.95 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong”Sibiu
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.94 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Amplasament erbivore - Construire 5 adăposturi şi ţarcuri", faza SF (Modificată de HCL NR. 157/2015)
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.93 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,CONSTRUCŢIE POD NOU PIAŢA CIBIN ÎN MUNICIPIUL SIBIU, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.92 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. AL. I. CUZA, SIBIU”
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.91 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. IOSIF VELCEANU, SIBIU”
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.90 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. M.MILLO, SIBIU”
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.89 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. CĂLUGĂRENI, SIBIU”
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.88 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. A.MUREŞANU, SIBIU”
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.87 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. O. GOGA, SIBIU ”
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. I. MĂCELARU, SIBIU”
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.85 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ALEEA GENIŞTILOR, SIBIU”
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.84 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ALEEA ARTILERIŞTILOR, SIBIU”
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.83 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. GÂRLEI, SIBIU ”
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. LOMONOSOV, SIBIU ”
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.81 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. T. ARGHEZI, SIBIU ”
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.80 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. MIRĂSLĂU, SIBIU”
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.79 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. TRANSILVANIEI, SIBIU
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.78 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. CALEA POPLĂCII – SIBIU, TELECOMUNICAŢII”
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.77 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. CALEA CISNĂDIEI – SIBIU, TELECOMUNICAŢII”
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.76 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE REŢEA CANALIZARE ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ STR. EROILOR, SIBIU”
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Centru de Cercetare şi Telemedicină în Bolile Neurologice la copii”- Corp B Clinica de Pediatrie, str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 Sibiu
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 pentru aprobarea metodologiei privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea mobilierului de prezentare şi vânzare şi a amplasamentului aferent acestuia pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 30/2020)
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind modificarea H.C.L. nr.223/2010 cu privire la aprobarea redevenţei anuale pentru spaţiile medicale proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Gladiolelor nr.13, bl.1, ap.31 şi ap.74, concesionate de titularii acestora în baza H.G. nr.884/2004
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile-terenuri vie (fără construcţii) - între Municipiul Sibiu şi numiţii Hochmeister Lamm Ute, Hochmeister Martin Udo, Hochmeister Johannes
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – teren de construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor nr. 34
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 1705 mp (măsurată de 1734 mp), situat în Sibiu, str. Neppendorf, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 cu privire la darea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi a Municipiului Sibiu a terenului cu destinaţia zona verde str. Nicovalei FN, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind reglementarea juridică a unor imobile terenuri cu destinaţie “drum”, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Dr. Dumitru Bagdazar
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Restructurarea zonelor cu caracter industrial şi zonă riverană bulevardelor destinată restructurării, în Sibiu, zona Distribuţiei – Calea Turnişorului Iniţiator: DĂNOIU ALIN ILIE Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Zonă de urbanizare – locuinţe cu regim redus de înălţime în Sibiu, zona străzii Gorunului, fn Iniţiator : Ivănuş Ioan Tiberiu Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil P+E+Eretras, cu birouri la parter şi locuinţă la etaje, în Sibiu, Aleea Postăvarilor nr. 14 Iniţiator : Miron Daniela şi soţul Vasile, Pal Zoltan, Achetrăriţei Mihai şi soţia Monica Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 276/2014)
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind exprimarea acceptului de înfiinţare a consorţiului şcolar sub denumirea Consorţiul de Vest Sibiu între mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri în Consiliul consultativ al Centrelor de copii aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sibiu
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 59 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Sibiu in vederea reprezentarii Consiliului Local al Municipiului Sibiu in fata instantelor judecatoresti (Consultați și HCL NR. 29/2015)
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind prelungirea traseului autobuzului 2 aparţinând S.C. Tursib S.A şi înfiinţarea staţiei Scandia/SC Eurofoam pe str. Podului nr.133
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu (Consultați și HCL NR. 307/2013, HCL NR. 122/2014, HCL NR. 171/2014, HCL NR. 220/2014, HCL NR. 179/2015, HCL NR. 330/2015, HCL NR. 396/2015, HCL NR. 129/2016, HCL NR. 136/2016, HCL NR. 327/2016, HCL NR. 352/2016, HCL NR. 131/2017, HCL NR. 286/2017; Anexa Nr. 12 modificată de HCL NR. 10/2017; Modificată și completată de HCL NR. 333/2018; Modificată de HCL NR. 28/2019; Modificată și completată de HCL NR. 126/2019)
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2013
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2013
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.54 privind aprobarea preţului local al energiei termice şi al preţului local de referinţă şi facturare a energiei termice livrată populaţiei în anul 2013
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii nr.1/2011
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.51 privind revocarea art.2 din H.C.L. nr. 21/31.01.2013 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.49 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1050 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sibiu, str. Haţegului, nr.8, în vederea amenajării unui teren de fotbal cu gazon sintetic şi acoperit
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1050 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr.6, în vederea amenajării unui teren de fotbal cu gazon sintetic şi acoperit
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Revocată de HCL NR. 154/2013)
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – Parc de panouri fotovoltaice, în zona Viile Sibiului – extravilan (în nordul centurii Sibiului –Autostrada A1) -constructii pe perioadă determinată, respectiv 25 ani - Iniţiator : Parohia Evanghelică C.A. Sibiu pentru AC ECO VOLT SYSTEM Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 273/2013)
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU– Lucrări de construcţii pentru centrul de cercetare şi telemedicină în bolile neurologice la copii, desfiinţare corp existent B, construire corp nou B - D+P+2E+M Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4), SZCP Centrul Istoric_10 Iniţiator: SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului-teren de construcţii, situat în Sibiu, zona cartier Ştrand, identificat în CF nr.107328 Sibiu, nr.top 7040/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-teren de construcţii-Piaţa Ştrand
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind trecerea imobilelor terenuri, situate în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2013, în vederea vânzării unor imobile – terenuri pentru construcţii şi construcţii– aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2013, a unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2013, în vederea vânzării unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind dezlipirea imobilului -teren, situat în Sibiu, Cartier Reşiţa, identificat în CF 112476 Sibiu, nr. cad./nr.top. 112476
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului “Teatrul de Var㔖construcţii administrative si social culturale şi teren-curţi construcţii – situat în Sibiu, Parc Tineretului nr.1
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în perioada 2011-2012
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2012
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 32 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membru în Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind modificarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2013
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2013
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.27 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a vota favorabil primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠓Asociaţia de Ap㔠Sibiu
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.26 privind excluderea oraşului Tălmaciu din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠓Asociaţia de Apă Sibiu”
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.25 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2013
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea prelungirii închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. George Coşbuc nr. 20, în care funcţionează Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.23 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2013
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.22 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat urmare a examenului de promovare în grad al personalului din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 21 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.20 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 19 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.18 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu şi a Centrului Operativ cu activitate temporară (Abrogată de HCL NR. 263/2015)
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.15 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în dosarul nr. 6817/85/2012
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.14 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea SC URBANA SA pentru a promova în instanţă acţiuni civile pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, în vederea amplasării unui chioşc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Valea Aurie, zona str. Iazului
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A.
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren în suprafaţă de 500 mp situat în Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile – terenuri situate în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17 aflate în concesiunea CEC Bank
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-casă de locuit cu terenul aferent, situat în Sibiu, str.Avram Iancu nr.9
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.6 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire 2 case de vacanţă P+M în Municipiul Sibiu, zona DJ 106D Sibiu - Cisnădioara, fn beneficiari : Dumitrescu Rodica Elisabeta Dumitrescu Dorin Corneliu
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.5 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil S+P+3E+R, în Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 36 beneficiar: FÎNTÎNĂ SILVIA
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.4 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2013
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea modificării programului de circulaţie pentru autobuzele nr. 1, 117 şi 14 aparţinând S.C. Tursib S.A şi desfiinţarea traseului nr.19
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Tămâian Ioan
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.1 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 (Modificată de HCL NR. 160/2013)