Proces verbal din 30.06.2011

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 30.06.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 30.06.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Brylynskei Simona, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-ra Bica Cristina, d-na Grama Afrodita, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Stela Matioc, d-na Gligore Mirela, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Ienciu Cosmin, d-na Gligore Mirela, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Drăgan Carmen, dl. Niculescu Mircea, dl. Bucura Cristian, d-na Jitianu Ramona, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. Ce prezenţă numeroasă ! În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 22 (absenţi: dl. cons. Mathes Helmut). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul consilier viceprimar Popa Virgil să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Mulţumesc, domnule primar. Domnule primar, doamna viceprimar, doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru încrederea acordată în conducerea şedinţei de astăzi a consiliului local. Doamnelor şi domnilor invitaţi, conform Regulamentului de funcţionare al consiliului local se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 26.05.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 26.05.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţine ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Vă mulţumesc. Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Primul punct de pe ordinea de zi:


1. Proiect de hotărâre privind sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.203/2011 privind Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Supun la vot, dacă nu sunt. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.204/2011 privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.06.2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot, dacă nu. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.205/2011 privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.06.2011, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii, vă rog ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.206/2011 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.207/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.208/2011 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.209/2011 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, vă supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2011 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Unanimitate.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.211/2011 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.212/2011 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul nr. 18 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.213/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul nr. 18, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două corpuri funciare noi a imobilului – teren construibil, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Negoveanu nr.9
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.214/2011 privind dezlipirea în două corpuri funciare noi a imobilului-teren construibil, proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în C.F.nr.111030, nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în Sibiu, str.Negovanu nr.9, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a unui imobil – teren în suprafaţă de 2876 mp., proprietate a Municipiului Sibiu şi modificarea şi completarea art. 2 din Contractul de administrare nr. 32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public de interes local pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.215/2011 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil-teren în suprafaţă de 2876 mp., proprietate a Municipiului Sibiu şi modificarea şi completarea art.2 din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.216/2011 pentru completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, voi supune la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.217/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 317/2008
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.218/2011 privind modificarea HCL nr. 317/2008, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2007
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.219/2011 privind modificarea HCL nr. 181/2007, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Itineris Media SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.220/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădiniţa nr.16 „Municipiul Sibiu, str. Mitropoliei nr. 21
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Vă rog mult, domnule consilier.
Dl. cons. Hermann Gerold: Mă bucur că avem acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi, mă bucur că avem şi proiectul 20 care are aceeaşi tematică, referindu-se la Şcoala nr.2, din 3 motive, şi vorbesc din proprie experienţă: în primul rând, mă gândesc la siguranţa elevilor, a copiilor, la grădiniţă, mă gândesc la confortul termic şi, nu în ultimul rând, la eficienţa energetică a instalaţiilor care nu se compară cu sobele de teracotă. Sper că aceste proiecte vor fi votate în unanimitate şi lucrările se vor realiza cât mai repede. Mulţumesc.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Vă mulţumesc mult, domnule consilier. Dacă mai sunt alte intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.221/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădiniţa nr. 16 ” – Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 21, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehncio-economici pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Şcoala nr. 2” Municipiul Sibiu, str. Avram Iancu nr. 13
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.222/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2 ” – Sibiu, str. Avram Iancu, nr. 13, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Colegiul Textil în vederea extinderii Grădiniţei nr. 28” Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 1 – faza S.F.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.223/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniţei nr. 28 Sibiu” – Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1 - faza SF , cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei nr. 42, jud. Sibiu, în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 26 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.224/2011 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 26 Sibiu, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 13/2010 pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectură „Carol I” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.225/2011 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la obiectul contractului şi chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectură “Carol I” Sibiu, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unor imobile - terenuri destinate lărgirii drumurilor existente – zona str. Podului, cartier Guşteriţa
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.226/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unor imobile – terenuri destinate lărgirii drumurilor existente – zona str. Podului, Cartier Guşteriţa, din partea numiţilor Raica Olimpia Ana, Mustăţea Adrian Ioan, Mustăţea Cornelia Mihaela, Bălţat Adrian, Bălţat Mariana Niculina, Spătaru Ioan Dumitru, Spătaru Maria, Blaga Nicolae şi Blaga Maria, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 75/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Faurului” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.227/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011 pentru aprobarea proiectului “Modernizare strada Faurului”şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU „Construire locuinţă colectivă D+P+E , împrejmuire şi branşamente” în Sibiu, str. Luptei nr. 21-23
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.228/2011 privind aprobarea documentaţiei PUZ „ Construire locuinţă colectivă D+ P+E, îprejmuire şi branşamente”, în Sibiu str. Luptei nr. 21-23, Beneficiari BOROMIZA OCTAVIAN si CIOBANU ELENA, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală (unifamilială) D+P+E în Sibiu, str. Abrud nr. 13
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.229/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire locuinţă individuală (unifamilială) D+P+E în Sibiu, str.Abrud, nr.13, Beneficiari: ANDRICA ZILU şi ANDRICA FLOAREA, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului adiţional nr. 6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007 modificat şi adaptat încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.230/2011 privind modificarea Actului Adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A., cu unanimitate de voturi

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului –drum de exploatare – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Vă mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.231/2011 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – drum de exploatare – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren în suprafaţă de 42 mp. din partea d-lui Răulea Ioan şi d-nei Răulea Ileana
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.232/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 42 mp, din partea d-nului Răulea Ioan şi d-nei Răulea Ileana, cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 177/2010 şi a anexei nr.1 la H.C.L. nr. 108/2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Doamna consilier Fritzmann, vă rog.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Prin Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe s-au construit locuinţe pentru tineret. Locuinţele pentru tineret sunt proprietate de stat şi pot fi vândute. Legiuitorul ne permite, în baza O.U.G. nr.68/2008, ca 20% din aceste locuinţe să fie repartizate spre închiriere pentru persoane evacuate sau în curs de evacuare din imobilele retrocedate în natură foştilor proprietari. Aceste locuinţe, fiind locuinţe sociale, nu pot fi vândute, aparţin domeniului public, administraţiei publice locale pe teritoriul căruia sunt construite - în municipiul Sibiu. Această hotărâre modifică anexele prin care se elimină locuinţele care sunt locuinţe sociale şi nu pot fi vândute. Vă mulţumesc.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Vă mulţumesc şi eu doamna consilier. Dacă mai sunt şi alte intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.233/2011 privind înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 177/2010 şi a anexei nr.1 la H.C.L. nr. 108/2011, cu unanimitate de voturi

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea şi eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină şi e-sănătate” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun ... Vă rog, doamna consilier.
D-na cons. Sava Livia: Domnule primar, domnule preşedinte, vreau să fac o apreciere privind iniţiativa şi demersurile pe care Spitalul Clinic de Pediatrie le-a făcut până în acest moment să depună proiectul, pentru că sunt în faza de depunere a proiectului. Din explicaţiile primite din cadrul spitalului respectiv am înţeles că prin accesarea acestor fonduri diagnosticarea şi dirijarea pacienţilor de la un capăt la alt capăt şi intervenţiile vor fi mult mai multe şi atunci când este cazul prin aceste dotări pe baza proiectului, dar vreau să-i felicit şi să apreciez activitatea pentru că nu este primul proiect, este al doilea de această natură şi dânşii deja gândesc un alt proiect în perspectivă, unul mai consistent, care va furniza servicii pentru populaţia Sibiului şi al judeţului. Vă mulţumesc.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt şi alte intervenţii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.234/2011 privind aprobarea proiectului “Imbunătăţirea şi eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină şi e-sănătate” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.235/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spaţiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.236/2011 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spaţiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu, cu unanimitate de voturi

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.237/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.238/2011 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.07.2011, cu unanimitate de voturi

Dl. viceprimar Popa Virgil: Cu acesta am parcurs ordinea de zi. În mape mai găsiţi:
37. Raport privind modul de constituire şi de utilizare a fondului de risc pentru împrumuturi BERD garantate de Municipiul Sibiu pe semestrul I 2011

38. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991

O să supun atenţiei d-voastră ordinea de zi suplimentară. Avem un proiect:
1. Proiect de hotărâre privind comasarea unor imobile-terenuri într-un singur corp funciar în suprafaţă de 60.000 mp. pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.239/2011 privind comasarea imobilului-teren , proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 100037 Şura Mică , cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al judeţului Sibiu, identificate în CF 100005 Şura Mică şi CF 100036 Şura Mică, într-un singur corp funciar în suprafaţă de 60.000 mp., pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”, cu unanimitate de voturi


Dl. viceprimar Popa Virgil: Vă mulţumim mult. Dacă din partea consilierilor doreşte cineva să ia cuvântul ? Dacă nu, avem 2 persoane care s-au înscris pentru cuvânt din partea invitaţilor: dl. Iacob Gheorghe şi dl. Palade Costică. Cred că şi pe dl. Iacob şi pe dl. Palade i-am mai ascultat. Eu totuşi supun aprobării d-voastră dacă doriţi să-i ascultăm. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Domnul Iacob, vă rog foarte mult.
Dl. Iacob Gheorghe: Stimaţi domni, onorată asistenţă, astăzi este a cincea oară când vin la şedinţa consiliului local Sibiu. Am vârsta de 60 de ani şi nu am văzut aşa ceva până acum în viaţa mea, ca într-o jumătate de oră 36 de proiecte să fie aprobate aşa de repede. Nimeni nu are curaj să comenteze şi să propună ceva. Oare în Sibiul acesta nu sunt consilieri ?
Dl. viceprimar Popa Virgil: Domnule Iacob, cred că pentru altceva vi s-a dat cuvântul şi vă rog mult să vă limitaţi la 2 minute.
Dl. Iacob Gheorghe: Un proiect de hotărâre aş propune eu la d-voastră pentru dl. primar să ţină audienţe, domnul primar general că dumnealui e primar general şi viceprimari ca la Bucureşti. Vă rog frumos, domnilor, cum cunoaşte dânsul problemele oamenilor, cetăţenilor din acest municipiu ? Eu am lucrat la Întreprinderea Independenţa şi la Mecanica care s-a stricat 37 de ani.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Domnule Iacob, vă rog foarte mult.
Dl. Iacob Gheorghe: ...şi mi-a repartizat o locuinţă, m-a evacuat de pe str. Faurului ca pe-un tâlhar, ca pe-un hoţ, ca pe-un criminal d-na avocat Cristina Toda al cărei tată e judecător. Şi m-am judecat 2 ani de zile cu dânsa şi m-a scos afară ca pe-un câine. Mi-a dat la burlaci, la Balanţa, o garsonieră cu boschetarii la un loc, oameni bolnavi. După aceea, mi-a dat a doua oară pe str. Rennes o baracă unde au stat nişte ţigani acolo, n-am avut căldură, n-am avut apă, n-am avut canalizare, n-am avut curent, a trebuit să fac proiect pentru fiecare în parte. Am făcut proiecte, am ajuns la certificat de urbanism şi acuma trebuie proiect pentru casă. Casa aia a fost o dată proiectată, a fost o dată executată de cineva şi acum îmi cere avize de la Mediu, de la rezistenţă, de la geologie, nu mai ştiu de pe unde. Am venit la d-voastră să vă rog foarte mult din suflet să-mi faceţi o derogare, eu nu mai pot să iau aceste avize, costă enorm de mulţi bani, acum trebuie să mai plătesc încă 70 de milioane pentru proiect ca să fac acoperişul, să-l ridic sus ca să aibă cădere că am pus ţiglă, 2500 de ţigle pe casă, s-a exfoliat, nu a avut cădere şi nu a avut aerisire şi am pierdut şi ţigla asta. Acuma am lighene, crătiţi prin pod. Vă rog să veniţi acasă, presa, şi să vedeţi fiecare cât a construit în curtea aia şi domnul de la disciplina în construcţii, domnul director Negrita, a trimis pe dl. Rusu şi pe dl. Roşca şi m-au amendat cu 10 milioane că am făcut o folie deasupra uşii să nu mai cadă apa şi să nu mai intre din curte în casă că era apa până la geamuri, stimaţi domni, îmi vine să plâng, om la 60 de ani care am lucrat 37 de ani şi soţia 28 de ani. Oare ce am făcut eu domnului primar ? Dânsul nu-i credincios sau toată lumea ? Nu suntem semeni toţi, oare ce am făcut eu de nu vrea să-mi dea autorizaţie ca să fiu în regulă ?
Dl. viceprimar Popa Virgil: Dacă-mi daţi voie o să vă răspund eu.
Dl. Iacob Gheorghe: Că nepotul d-lui Carabulea stă acolo în curte cu mine şi au toţi firme acolo, rampă auto care repară maşini clandestine la geam la mine, lipită de casă, o magazie care este focar de infecţii lipită de casă, am tras din casă un izvor şi am făcut o fântână de 5m adâncime şi scot 1500 litri de apă de acolo din curte cu pompa şi pe curentul meu, oare mai pot eu suporta toate acestea ? Unde să mă duc să mai reclam, la CEDO, unde să mă mai duc ?
Dl. viceprimar Popa Virgil: Domnu Iacob, vă mulţumesc mult. O să răspund chiar eu. Eu l-am primit în audienţă pe domnul ...
Dl. Iacob Gheorghe: Vă rog frumos faceţi cumva şi daţi-mi o derogare ca să intru în legalitate şi să pot să-mi desfăşor activitatea şi eu acolo şi bătrâneţile să mi le duc până la sfârşit, vă rog foarte mult. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Vă mulţumesc şi eu. O să vă răspund eu sau vă rog, doamna consilier întâi.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Referitor la repartizarea locuinţelor, în momentul în care comisia socială a constatat că dl. Iacob nu are suficiente mijloace financiare ca să repare acea locuinţă, comisia socială a repartizat o locuinţă într-un bloc ANL tineret, dar familia Iacob a refuzat. Probabil că totuşi au existat fonduri pentru reparaţii. Vă mulţumesc.
Dl. Iacob Gheorghe: Să nu inducem în eroare domnii consilieri. Ştiţi când mi-a dat locuinţa ? După un an şi jumătate după ce mi-am investit şi m-am împrumutat în bănci, la prieteni şi unde am ştiut eu şi mi-am făcut reparaţiile generale că mi-a aprobat consiliul, d-voastră, să-mi fac toate lucrările de reparaţii şi consolidare pe cheltuială proprie şi după aceea am avut proces cu primăria, cu dl. primar Klaus, şi m-am judecat în tribunal 2 ani de zile, am plătit 16 milioane taxă la judecătorie, am plătit 15 milioane la avocat, am renunţat la toate cheltuielile ca să nu implic primăria, la daune morale s.a.m.d şi tot n-a fost bine nici aşa.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Domnul Iacob aţi avut dreptul la cuvânt. Vă mulţumesc mult.
Dl. Iacob Gheorghe: Ăsta este adevărul pur să ştiţi.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Domnul Palade, vă rog foarte mult.
Dl. Palade Costică: Domnule primar, eu am mai fost la d-voastră, sunt necăjit pentru că mie mi-a repartizat o locuinţă insalubră, fără gaz, fără lumină, fără apă, fără canalizare, fără nimica. Umblu de 6 ani cu memorii peste memorii că mi-a promis că mi-o repară. În ultimă instanţă, mi s-a propus s-o cumpăr şi s-o repar eu. Am fost de acord s-o repar, dar de atunci mă poartă pe drumuri şi nu pot s-o cumpăr, nu pot să-mi fac canalizare, nu pot să fac baie cu copii, trebuie să facem în găleată şi să arunăm într-un wc în grădină undeva. V-am rugat şi dl. viceprimar Popa cunoaşte situaţia, am fost de mai multe ori şi mi-a promis că-i rezolvată problema de mult, dar uite că eu de ani de zile umblu. Domnul director general (dl. secretar) la fel mi-a promis, am fost acum o lună, luna trecută iar am fost la d-voastră aici, şi mi-a spus nu mai sta că problema-i rezolvată, uite că vin din nou şi mă necăjesc, n-am canalizare şi iar vine iarna, frigul şi trebuie să mergem prin vecini cu bidonul după apă, nu avem apă de băut, nu de spălat. Apă de băut nu avem şi mi-a spus un consilier de la d-voastră cum faceţi baie acolo ? Cum facem ? Nu facem baie, ne spălăm la lighean şi cum putem. Am vrut să-mi fac şi eu un pic de baie, un duş acolo, să acoper că-mi plouă în casă, am mai pus eu, am mai schimbat ţigle, dar trebuie schimbat acoperişul, faţada nu mai este, nu mai este nimic, geamurile sunt stricate, eu le înlocuiesc, mă duc şi fac împrumut în bancă la pensionari şi-mi repar acolo, dar să ştiu pe ce bază. Doamna viceprimar Fodor mi-a spus, probabil că-i pe aici: Domnu Palade nu strica banii până n-o cumperi aşa cum este. A fost un om cumsecade, cu frică de Dumnezeu, nu strica banii că investeşti şi după aia ce facem ? O cameră şi o bucătărie la 6 persoane care stăm acolo.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Bine, vă mulţumesc mult domnule Palade.
Dl. Palade Costică: Domnule viceprimar, eu am toată încrederea că nu mă purtaţi pe drumuri că am 63 de ani şi eu, sunt bolnav.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Ştiţi că construcţia nu este încă notată în cartea funciară. Se fac demersurile pentru notare.
Dl. Palade Costică: Am fost acum câteva zile, am fost la consiliul local, şi-mi spune domnul director hai mâine, mă duc acolo, nu-i acolo, păi nu se poate. De ani de zile, din 2003, am avut dosar pentru cartierul Reşiţa, acolo sau dat cum s-au dat locuinţele. Eu n-am căpătat că o zis că n-am făcut punctajul. Dar ce punctaj cu 4 copii în stradă, ce punctaj trebuia să am ?
Dl. viceprimar Popa Virgil: Bine, vă mulţumesc. O să discutăm. Eu vă mulţumesc mult pentru aşteptare şi aş dori să se facă o propunere pentru preşedintele pentru şedinţa de luna viitoare. Domnule consilier.
Dl. cons. Wagner Raimar: O propun pe colega noastră, pe doamna Ecaterina Birk.
Dl. viceprimar Popa Virgil: Cine este pentru noul preşedinte ?
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.240/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2011, cu unanimitate de voturi

Dl. viceprimar Popa Virgil: Vă mulţumesc mult. O zi bună în continuare.


Şedinţa se încheie la ora 14,25.

Preşedinte, Secretar,
Virgil Popa Dorin Ilie Nistor