Proces verbal din 27.10.2011

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 27.10.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 27.10.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Grama Afrodita, d-na Ordean Liliana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-na Bica Cristina, d-na Nicula Carmen, d-na Vlad Elena, d-na Matioc Stela, d-na Gligore Mirela, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, d-na Mînzat Ana, dl. Aldea Gheorghe, dl. Chiriac Constantin, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Drăgan Carmen, dl. Pavel Cristian, dl. Niculescu Mircea, dl. Bucura Cristian, dl. Hlenschi Alexandru, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 19 (absenţi: d-na cons. Birk Ecaterina, d-na cons. Brunchea Mariana, dl. cons. Sârbu Ioan, dl. cons. Stoica Sorin). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Gertraud Nowak să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul.
D-na cons. Nowak Gertraud: Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 29.09.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă sunt abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost aprobat.
D-na cons. Nowak Gertraud: În continuare, supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
D-na cons. Nowak Gertraud:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget propune aprobarea proiectului cu următorul amendament :
- se suplimentează bugetul local pentru unele obiective de investiţii astfel :
I. Venituri – cod 11 02 02 – cu suma de +231 000 lei se distribuie astfel: Cheltuieli cap. 65 02 10 – cu suma de +231000 lei (Este vorba de suma care se acordă pentru învăţământ)
II. Venituri - cod 11 02 06 cu suma de +100 000 lei se distribuie astfel:
Cheltuieli / cap. 70 02 50 71 01 01 cu suma de +26000 lei
Cheltuieli / cap. 74 02 05 20 01 30 cu suma de +74000 lei
Se modifica în consecinţă Anexa nr.5 la Hotărâre.
Dacă cineva are o părere sau vrea să ia cuvântul ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.346/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi


2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a fost pentru aprobarea acestui proiect. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.347/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a fost pentru aprobare. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.348/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil – teren „Cimitirul Eroilor” în suprafaţă de 94.000 mp. alei betonate şi asfaltate în suprafaţă de 2461 mp. proprietatea publică a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2. – Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr. 32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Şi acest proiect are aprobarea comisiei de buget. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.349/2011 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil- teren „Cimitirul Eroilor” în suprafaţă de 94.000 mp, “alei betonate şi asfaltate” în suprafaţă de 2461mp proprietatea publică a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2 - Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public Administrarea Cimitirului Mun. Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1 A, bl. 4 B
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Şi acest proiect are avizul comisiei de buget. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.350/2011 privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4B, cu unanimitate de voturi


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu clasele I- VIII nr. 21 Sibiu şi Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aviz favorabil din partea comisiei de specialitate. Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.351/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu claslele I-VIII nr. 21 Sibiu şi Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.352/2011 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trasmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă în suprafaţă de 56 mp. din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 12 Sibiu arondată ca şi structură la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 13 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aviz favorabil din partea comisiei de specialitate. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.353/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu arondată ca şi structură la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosiţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Colegiului Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.354/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Colegiului Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren în suprafaţă de 554 mp. din acte (565 mp. măsurată) din partea d-nei Baboş Maria, situate în Sibiu, str. Ceaikovski FN
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.355/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 554 mp din acte ( 565 mp măsurată), din partea d-nei Baboş Maria, situate în Sibiu, str. Ceaikovski FN, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Este tot un proiect care are aviz favorabil din partea comisiei de buget. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.356/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Intermedia S.R.L.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.357/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Energy S.R.L.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.358/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C.Euromedia Group S.A.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.359/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Affichage Romania S.R.L. Bucureşti
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.360/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.361/2011 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.362/2011 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Centru Financiar Creşe
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.363/2011 privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului Public Centru Financiar Creşe, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.364/2011 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.365/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+1E ( corp B ) în Sibiu, str. Semănătoarelor nr. 31
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Acest proiect are aprobarea comisiei de urbanism. Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.366/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+1E (corp B) în Sibiu, str.Semănătoarelor, nr. 31, beneficiari : PANŢA ILIE ŞI PANŢA RODICA, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Construire locuinţe individuale ( unifamiliale ) P+M , P+E, P+E+M în Sibiu, Strada Gorunului/Bradului, fn.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de urbanism a fost pentru acest proiect. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.367/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+M, P+E, P+E+M în Sibiu, strada Gorunului/Bradului, fn, Iniţiatori: Dican Diana, Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Este tot un aviz favorabil din partea comisiei de specialitate. Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.368/2011 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Extindere prin construire corp clădire P+E+M în Sibiu, str. O.Goga nr.2
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.369/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Extindere prin construire corp clădire P+E+M în Sibiu, str. O. Goga nr. 2, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii autoturismului Marca Daewoo cu număr de înmatriculare SB – 05-FKP din proprietatea Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.370/2011 privind aprobarea transmiterii autoturismului Marca DAEWOO cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a imobilului – teren de construcţii cu destinaţie actuală: parţial strada Cuptorului
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.371/2011 privind reglementarea juridică a imobilului- teren de construcţii cu destinaţie actuală: parţial strada Cuptorului, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a unui tronson din strada Cuptorului
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.372/2011 privind reglementarea juridică a unui tronson din strada Cuptorului, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.6/2011 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.373/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu, cu unanimitate de voturi


29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.374/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.375/2011 privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502, cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire hală producţie – Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, f.n
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.376/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire hală producţie – Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, fn, beneficiar: S.C TEOMARC S.R.L SIBIU, cu unanimitate de voturi

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Achiziţionare şi montare cazan încălzire şi boiler preparare apă caldă menajeră”, pentru centrala termică a blocului de locuinţe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.377/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Achiziţionare şi montare cazan încălzire şi boiler preparare apă caldă menajeră” pentru centrala termică a blocului de locuinţe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de amenajare turistică a zonei Păltiniş – Cindrel”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.378/2011 privind aprobarea „Planului de amenajare turistică a zonei Păltiniş – Cindrel”, cu unanimitate de voturi

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I-III 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.379/2011 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I - III 2011, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Nowak Gertraud: Aveţi în mapă fiecare:
35. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991
Dacă este cineva din cadrul colegilor consilieri care vrea să pună întrebări ? Poftiţi.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Doamna preşedinte, domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, probabil că aţi aflat că începând de luni dimineaţa am ocupat postul de director la Serviciul de Ambulanţă Sibiu care este incompatibil cu funcţia de consilier. Ca atare, vă anunţ că îmi voi da demisia, vă mulţumesc pentru colaborare şi vreau să vă asigur încă o dată că toate acţiunile întreprinse de mine au fost cu ferma convingere, mă scuzaţi, am emoţii, în interesul sibienilor. Dacă am mai şi greşit câteodată, asta este, nimeni nu e perfect. Vă mulţumesc încă o dată şi vă urez mult succes.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Şi d-voastră.
D-na cons. Nowak Gertraud: Şi noi vă mulţumim şi vă urăm succes în activitatea d-voastră, să aveţi numai succese. Dacă sunt alte luări de cuvânt ? Din partea publicului nu sunt solicitări de luări de cuvânt, atunci dacă poate cineva să propună preşedintele pentru şedinţa următoare de consiliu ? Poftiţi.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Propun pe doamna Maria Gârleanu să conducă şedinţa consiliului local în luna noiembrie.
D-na cons. Nowak Gertraud: Cine este pentru ca doamna Gârleanu Maria să conducă şedinţa din luna noiembrie ? Atunci îi urăm succes d-nei Gârleanu că este prima şedinţă.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Propunerea a fost adoptată cu o abţinere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.380/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2011, cu 18 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Gârleanu Maria)

D-na cons. Nowak Gertraud: Mulţumesc. Şedinţa a luat sfârşit.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Vă mulţumesc. Avem o convocare de la Urbana pentru o şedinţă AGA, luăm o pauză de 3 minute pentru a da posibilitatea musafirilor să se retragă după care continuăm cu şedinţa Urbana. Vă mulţumesc.


Şedinţa se încheie la ora 14,30.


Preşedinte, Secretar,
Nowak Gertraud Dorin Ilie Nistor02 Nov, 2011
PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 29.09.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Grama Afrodita, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-na Bica Cristina, d-na Iordănescu Claudia, d-na Nicula Carmen, dl. Horvath Marius, d-ra Mihăilescu Ioana, d-na Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vlăduţ Vladimir, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, dl. Aldea Gheorghe, dl. Dragoman Ovidiu, d-na Vasiu Irina, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Drăgan Carmen, dl. Popa Adrian, dl. Niculescu Mircea, dl. Birţ Teodor, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 (absenţi: dl. cons. Cotârlă Liviu, dl. cons. Luca Ovidiu). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Anita Pavel să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul.
D-na cons. Anita Pavel: Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 25.08.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei consiliului local din 25.08.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă sunt abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost aprobat.
D-na cons. Anita Pavel: În continuare, supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
D-na cons. Anita Pavel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.308/2011 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.309/2011 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.310/2011 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Putem supune la vot, dacă nu sunt luări de cuvânt. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.311/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.312/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru acest proiect ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.313/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.314/2011 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC Tursib SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt la acest proiect ? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.315/2011 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic „Energetic” Sibiu, Şc.gen.nr. 1, Şc.gen. nr. 18, Şc.gen. nr. 20, respectiv a Colegiului Naţional ”O.Goga”Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt pentru acest proiect ? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.316/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic “Energetic “ Sibiu, Şcolii generale cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica” Sibiu, Şc. gen.nr. 25 şi Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.317/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu şi a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca – Extensia Universitară Sibiu – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Poftiţi.
D-na cons. Sava Livia: O întrebare doar. E de bine că există la Sibiu o asemenea secţie, dar ştiu că ani de zile am dat cu gratuitate spaţiile, acuma le dăm şi mai multe. În raport se precizează că numai la găsirea altor soluţii le dăm aceste spaţii cu gratuitate, văd că se prelungeşte acest termen, ştiindu-se faptul că aceste instituţii sunt private, deci cursanţii îşi plătesc taxe, nu mici, unde ştiu că se calculează şi sumele pentru închirierea de spaţii.
D-na cons. Anita Pavel: Dacă mai sunt alte luări de cuvânt ?
D-na cons. Sava Livia: Am întrebat până când se prelungeşte ?
D-na cons. Anita Pavel: Poate o să primiţi un răspuns de la Serviciul şcoli. Atunci supun la vot, dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt. Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.318/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind numirea respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2011/2012 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Doamna Sava.
D-na cons. Sava Livia: Probabil aţi observat, e bine de ştiut, că în raportul comisiei există o abţinere, este o abţinere a mea. Nu am făcut-o pentru că nu ar fi pe lege, este absolut legală, repartiţia este făcută conform ultimelor modificări a Legii nr.1/2011, doar că vreau să se ştie că în această comisie este aproape imposibil să ai alte puncte de vedere, nici vorbă de dezbatere, să avem o discuţie pe subiect, pe proiectul respectiv. Am încercat o asemenea discuţie, s-a supus imediat la vot, vă redau exact atmosfera şi situaţia, motiv pentru care eu m-am abţinut pentru că aveam şi eu un punct de vedere. Nu se acceptă, nu există nici o posibilitate, nici să se consemneze cel puţin anumite puncte de vedere în procesele-verbale, care rămân ca şi documente în timp, cine redactează i se interzice, multe lucruri care se discută acolo nu apar consemnate în procesele-verbale. E bine de ştiut că nu există acea transparenţă şi dezbatere şi democraţie pe care ne-o dorim cu toţii. Vă mulţumesc.
D-na cons. Anita Pavel: Domnul consilier Hermann.
D-nul cons. Hermann: Trebuie să vă zic şi eu câteva cuvinte în legătură cu acest proiect de hotărâre. În primul rând, proiectul este necesar ca să fim în concordanţă cu prevederile legii educaţiei naţionale.
D-na cons. Sava Livia: Absolut.
D-nul cons. Hermann: Dar, în al doilea rând, nu cred că în acest moment aceste consilii de administraţie pot fi reconstituite sau pot fi constituite în conformitate cu legea educaţiei naţionale. Şi o să încerc să vă explic de ce. Pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului există aşa-numitele “acte normative subsecvente legii educaţiei naţionale”, dar în formă de proiect. Acuma, legea a fost adoptată în ianuarie 2011, anul şcolar a început de 3 săptămâni şi tot proiecte avem, de ce ? Nu pot să vă spun. Unul din aceste proiecte are titlul “Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar” şi de aici avem Cap.8.1 unde se specifică: „Consiliile de administraţie existente la data intrării în vigoare a prezentei metodologii derulează procedurile de constituire a noului consiliu de administraţie”. Deci, dacă această metodologie va fi aprobată, atunci se pot constitui noile consilii de administraţie de către cel care a funcţionat până acuma. În concluzie, cred că e bine să votăm proiectul de hotărâre ca noi să fim pregătiţi pentru momentul în care va fi adoptată de către minister şi această lege, act normativ subsecvent legii educaţiei naţionale.
D-na cons. Anita Pavel: Mulţumim. Dacă mai sunt alte luări de cuvânt pentru acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţine ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.319/2011 privind numirea respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2011/2012 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, 20 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Sava Livia)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Viabilizare Cartier Tineret – Ţiglari – Sibiu – faza SF
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.320/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „VIABILIZARE CARTIER TINERET – TIGLARI – SIBIU – faza SF, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construcţie Viaduct Calea Şurii Mici – Kogălniceanu în Municipiul Sibiu” faza SF
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.321/2011 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,CONSTRUCŢIE VIADUCT CALEA ŞURII MICI – KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF., cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.5/2011 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 3 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.322/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.5/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu, cu 18 voturi pentru, 3 abţineri (d-na cons. Sava Livia, d-na cons. Brunchea Mariana, d-nul cons. Stoica Sorin)

16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat la Municipiului Sibiu a imobilului – uscătorie scara B – situat în Sibiu, str. Lungă, bl. 5 şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.323/2011 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – uscătorie scara B – situat în Sibiu, str. Lungă, bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4 şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ Aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului - Parcare – situat în Sibiu, zona Piaţa Aurel Vlaicu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt luări de cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.324/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- Parcare – situat în Sibiu, zona Piaţa Aurel Vlaicu, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – pădure Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în C.F. 15893 Sibiu, nr. top. 5553/2/2/1/2/1/2/1
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.325/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – pădure Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în C.F. 15893 Sibiu , nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt luări de cuvânt trecem la vot. Cine este pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.326/2011 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu
- iniţiatori primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.327/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în concesiune de către S.C. PIEŢE S.A. a unui imobil-teren şi construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Electricienilor f.n.
- iniţiatori primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.328/2011 privind preluarea în concesiune de către S.C. PIEŢE S.A. a unui imobil-teren şi construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n., cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3 – Lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare de către S.C. Apă Canal S.A.
- iniţiatori primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.329/2011 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUD Construire biserică, împrejmuire şi branşamente”, în Viile Sibiului FN
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.330/2011 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUD Construire biserica, imprejmuire si bransamente”, in Viile Sibiului FN Beneficiar: Parohia Ortodoxa Romana dealul Ocnei, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială S+P+1E+M în Sibiu, str.Galileo Galilei, nr.23
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.331/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială S+P+1E+M în Sibiu, str.Galileo Galilei, nr. 23 beneficiar: TRIFAN CORNEL, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M în Sibiu, str.Gh.Dima, nr.40
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.332/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M în Sibiu, str.Gheorghe Dima, nr. 40 beneficiari : Barbulea Iosif şi Barbulea Ana Maria, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU Construire case individuale (unifamiliale) P+M (mansarda să nu depăşească 60% din suprafaţa parterului) P+E în Sibiu, prelungirea străzii Varului f.n.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt luări de cuvânt la acest proiect ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.333/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire case individuale (unifamiliale) P+M (mansarda să nu depăşească 60% din suprafaţa parterului), P+E în Sibiu, Prelungirea străzii Varului, fn Iniţiatori: Tolciu Vasile şi Tolciu Rodica, Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Construire 5 vile apartamentate D+P+E+M în Sibiu, str.Turnişorului nr.128
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
La acest proiect, comisia de urbanism propune aprobarea proiectului, cu următorul amendament:
- înălţimea maximă la cornişă = 8m
- înălţimea maximă la coamă = 12m.
Sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, cu acest amendament, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.334/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire 5 vile apartamentate D+ P+E+M în Sibiu, strada Turnişorului, nr.128, beneficiar : Rotar Dumitru şi Rotar Monica prin Scutea Nicolae Cosmin, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Extindere trup intravilan (aprobat cu HCL 35/2010) pentru case de vacanţă P+M (mansarda să nu depăşească suprafaţa parterului) în zona DJ 106D Sibiu – Cisnădioara
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Şi la acest proiect, comisia de urbanism a propus aprobarea cu următorul amendament:
- se modifică art.7 în sensul că durata de valabilitate a documentaţiei de urbanism se modifică de la 12 la 24 de luni.
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot cu acest amendament. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dori