Proces verbal din 08.12.2011

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 08.12.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 08.12.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Grama Afrodita, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-na Bica Cristina, d-na Claudia Iordănescu, d-na Nicula Carmen, d-nul Horvath Marius, d-na Gligore Mirela, d-na Leca Ioana, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Tătar Dan, d-ra Dana Drâmbărean, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Aldea Gheorghe, d-na Tamara Camaroschi, d-na Irina Vasiu, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, dl. Grădinaru Ilie, dl. Popa Adrian, dl. Niculescu Mircea, dl. Birţ Teodor, d-na May Andreea, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela, d-na Balhui Bianca.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 22 (absenţi: dl. cons. Ziegler). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Monica Nartea să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul.
D-na cons. Nartea Monica: Mulţumesc. Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare şi extraordinare.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 24.11.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţineri ? Vă mulţumesc. Şi, de asemenea, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 29.11.2011. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Ambele procese-verbale au fost aprobate.
D-na cons. Nartea Monica: Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis inclusiv ordinea de zi suplimentară. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
D-na cons. Monica Nartea: Punctul 1 de pe ordinea de zi:


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Conţine adresa nr.76661/2011 a Casei de Cultură solicitată de comisia de buget. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.415/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi


2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I-IV 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.416/2011 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I-IV 2011, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.417/2011 privind utilizarea excedentului bugetar, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Sibiu în „Asociaţia Europeană a Oraşelor şi Regiunilor Istorice” EATHR
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.418/2011 privind înscrierea Municipiului Sibiu în „Asociaţia Europeană a Oraşelor şi Regiunilor Istorice” EAHTR, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobarea grilei de evaluare precum şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.419/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobarea grilei de evaluare precum şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, cu 21 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Fritzmann)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. începând cu 01 ianuarie 2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.420/2011 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu 01 ianuarie 2012, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 558 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, în scopul desfăşurării de activităţi didactice
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect. Dacă sunt comentarii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.421/2011 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu (9 săli de clasă şi un laborator) în suprafaţă totală de 558 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, jud. Sibiu, în scopul desfăşurării de activităţi didactice, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A.pentru anul 2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Şi acest proiect are avizul comisiei de specialitate. Sunt întrebări ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.422/2011 privind aprobarea ajustării taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2012, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul are avizul comisiei de specialitate. Dacă sunt întrebări ? Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.423/2011 privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.424/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu, cu unanimitate de voturi

Între timp a venit dl. cons. Ziegler Winfried, sunt prezenţi 23 consilieri.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil Piaţa Mică 22 Corp A,B,D, faza S.F.- DALI”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul are avizul comisiei de specialitate. Poftiţi, doamna consilier.
D-na cons. Sava Livia: Doamna preşedinte, domnule primar, stimaţi consilieri, doamnelor şi domnilor, acest nou proiect privind reabilitarea corpului de clădiri din P-ţa Mică, nr.22, vine după ce în 2008 prin Hot.302 noi am aprobat sume nu foarte mici în valoare de 2,3 milioane de euro, crezând atunci că se rezolvă problema cu acel spaţiu. Iată că veniţi acuma cu un nou studiu, cu un nou proiect de hotărâre cerându-ne să aprobăm o sumă de 4 milioane de euro. Analizând cele 2 proiecte, am văzut că corpul D apare şi în primul proiect şi în cel pe care astăzi îl avem în mapă. De asemenea, analizând cu atenţie devizul societăţii respective de specialitate mi-a atras atenţia următorul lucru: la capitolul de “Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului”, suma este 342.180 euro, enormă este suma. Poate spuneţi că nu sunt de specialitate. Poate specialiştii ne spun, dacă este posibil, spaţiul acela care nu este foarte mare, nu e o suprafaţă extrem de mare, o amenajare a terenului acolo poate să coste atât de mult. La capitolul privind “Alte cheltuieli” apare o cheltuială aici de aproape 500.000 euro. Găsim aici „Organizare de şantier” – 138.000 euro, mai găsim pe urmă „Cheltuieli conexe organizare şantier” – 55.000 euro, însumând toate celelalte cheltuieli – 500.000 euro, totalul fiind pe întregile lucrări, care sperăm să fie ultimele, deşi din raport rezultă că s-ar putea să fie mai mari cheltuielile pe spaţiul respectiv. În situaţia aceasta, sumele fiind atât de mari, noi cerem să reanalizăm acest proiect, vă rog stimaţi colegi să nu-l votăm astăzi, să fie reanalizat şi să încercăm să accesăm fonduri europene pentru a reabilita aceste spaţii care ştim că fac parte din patrimoniu şi că sumele pentru asemenea lucrări sunt mari, nu e uşor de făcut asemenea lucrări. Şi o întrebare am: la terminarea tuturor lucrărilor ce se gândeşte să se facă în acest spaţiu ? Dacă se cere o asemenea investiţie, asemenea sume, până acuma are 6 milioane şi ceva de euro, ce destinaţie gândeşte primăria să dea spaţiilor respective ? Mulţumesc frumos.
D-na cons. Nartea Monica: Supun la vot.
D-na cons. Sava Livia: Am pus o întrebare. Este bine să se răspundă la întrebările pe care le punem.
D-na cons. Nartea Monica: Puteţi să daţi un răspuns ?
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Nu. O să primească un răspuns în scris.
D-na cons. Nartea Monica: Veţi primi acel răspuns şi supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţine ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.425/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,, Reabilitare imobil PIAŢA MICĂ 22 CORP A, B, D, FAZĂ S.F. - DALI.”, cu 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (consilierii PD-L)

12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri cu destinaţie vie, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, cartier Guşteriţa str. Viilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul are avizul comisiei de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.426/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri cu destinaţie vie, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Guşteriţa , str. Viilor, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren cu destinaţia: cimitirul Eroilor – situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.427/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- teren cu destinaţia: Cimitirul Eroilor – situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului – teren cu destinaţia de fânaţ – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect care a fost la fel avizat în comisia de specialitate. Dacă sunt intervenţii ? Atunci supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţine ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.428/2011 privind dezlipirea imobilului – teren cu destinaţia de fânaţ – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4 A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt comentarii ? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.429/2011 privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4A, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C. Urbana S.A a căror termene de închiriere expiră la data de 31.12.2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.430/2011 privind prelungirea duratei contractelor de închirire pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere expiră la 31.12.2011, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu a imobilelor – construcţie şi teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Revoluţiei nr. 10
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.431/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu a imobilelor -construcţie şi teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Revoluţiei nr.10, identificate în CF nr.110397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. News Outdoor S.R.L.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.432/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Itineris Media S.R.L.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.433/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 7/2011 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A. Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul are avizul comisiei de specialitate. Dacă sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.434/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.7/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu, cu 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (consilierii PD-L)

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Energie Termică S.A Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.435/2011 privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România” a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, P-ţa Mare nr. 12 şi str. Gladiolelor bl. 10, cu destinaţia ateliere de creaţie ale artiştilor plastici
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.436/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România“ a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Piaţa Mare nr.12 şi str.Gladiolelor bl.10 , cu destinaţia ateliere de creaţie ale artiştilor plastici, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Sibiu, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.437/2011 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Nartea Monica: În continuare avem ordinea de zi suplimentară cu un proiect:
1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor realizate în Municipiul Sibiu prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 şi actualizarea Anexei nr.3 – Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.438/2011 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor realizate în Municipiul Sibiu prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 precum şi actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Nartea Monica: În continuare avem o luare de cuvânt a d-lui Georgescu Gheorghe. Dacă sunteţi de acord să-i acordăm 2 minute domnului ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Poftiţi, domnule Georgescu.
Dl. Georgescu Gheorghe: Sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor, mă scuzaţi de emoţiile care le am acum în faţa d-voastră, mă numesc Georgescu Gheorghe, sunt preşedintele Asociaţiei Pensionarilor – Forumul Solidarităţii Sociale a Pensionarilor sibieni şi mă aflu în faţa d-voastră deoarece în şedinţa consiliului anterior pe care aţi avut-o d-voastră aţi aprobat atribuirea unui spaţiu unui club al pensionarilor. Pentru acest fapt mă aflu în faţa d-voastră la insistenţele biroului director al asociaţiei pe care o conduc, şi a pensionarilor al căror număr s-a înmulţit într-o perioadă scurtă. Noi ne-am înregistrat în urmă cu un an şi jumătate şi la ora actuală avem 1200 de pensionari, peste 1200 de pensionari. De aceea, am venit în faţa d-voastră să vă mulţumesc mult pentru încrederea pe care aţi avut-o şi ne-aţi acordat acest spaţiu şi vă promitem că activităţile de acum încolo ale pensionarilor se vor desfăşura într-un mod mult mai plăcut şi vor solicita în continuare sprijinul d-voastră. Nu vreau să vă mai reţin atenţia, dar în numele pensionarilor pe care îi conduc, datorită sărbătorilor de iarnă care se apropie, vă dorim multă, multă sănătate, “Sărbători fericite !”, iar cu ocazia unui nou an “Un An Nou Fericit !” şi mult mai bun. Vă mulţumesc încă o dată.
D-na cons. Nartea Monica: Mulţumim.
D-na cons. Brunchea Mariana: Sper, domnule Georgescu, ca în spaţiul care vi s-a încredinţat să desfăşuraţi activităţi numai pentru pensionari, să nu desfăşuraţi activităţi politice.
Dl. Georgescu Gheorghe: Da, mulţumesc. Asta este şi deviza noastră. Să ştiţi că nu poate nimeni să spună că noi am organizat activităţi politice. O să avem, de exemplu, simpatizanţi de la toate partidele. Vă mulţumesc mult.
D-na cons. Nartea Monica: Mulţumim. Vă rog să faceţi propunei pentru un preşedinte de şedinţă pentru data viitoare. Doamna consilier.
D-na viceprimar Astrid Fodor: Propun ca următoarea şedinţă să fie condusă de doamna consilier Bianke Grecu.
D-na cons. Nartea Monica: Da, mulţumesc. Dacă sunteţi de acord ca d-na consilier Grecu Bianke să conducă şedinţa ? Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, propunerea a fost adoptată.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.439/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2012, cu 22 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Grecu Bianke)

D-na cons. Nartea Monica: Fiind la sfârşit de an, doresc să spun şi eu câteva cuvinte. Aş vrea să mulţumesc, în primul rând, domnului primar, doamnei viceprimar, domnului viceprimar, colegilor mei consilieri, tuturor angajaţilor primăriei, pentru colaborarea care am avut-o în acest an, pentru buna colaborare care am avut-o, şi acum la final aş spune: “Să privim înapoi cu iertare,/ Să privim înainte cu speranţă,/ Să privim în jos cu înţelegere,/ Şi în sus cu recunoştinţă”. Vă urez un „Crăciun fericit !”, un „An Nou plin de bucurii şi impliniri !” Cu aceasta şedinţa a luat sfârşit.

Şedinţa se încheie la ora 14,30.


Preşedinte, Secretar,
Monica Nartea Dorin Ilie Nistor