Hotărârea nr. 98/2011

HOTĂRÂREA NR.98 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.98

privind aprobarea Programului minimal anual și a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 19346/2011 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune aprobarea programului minimal și a obiectivelor și criteriilor dc performanță pe anul 2011,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive , de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamcntului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului dc obiective, modelului - cadru al raportului de activitate precum și modelului - cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice dc cultură,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.4, pct.6 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă programul minimal pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner Helinut


Contrasemnează

Secretar

NistonDorin

Anexa nr. 1 la HCL nr..

Program minimal anual

 • 1. Denumirea instituției

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Parcul Tineretului, nr.l

C.F. 4582947

Cont bancar: R017TREZ5765010XXX000312- Trezoreria Sibiu

Tel/fax: 0269/22.96.27

E mail: casacultura@sibiu.ro

2. LISTA proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 2008 la 2013.

Anul

Nr.

crt.

Denumirea proiectului cultural

Perioada de desfășurare

2008

1.

Carnaval pe gheață

09 februarie

2.

“Seară de balet’’

07 martie

3.

Spectacol de balet “Mandarinul Miraculos” și “Prințul Cioplit din lemn”

17 martie

4.

Spectacol de balet “Carmen”

07 aprilie

5.

Spectacol de balet “Poveste Vieneză”

18 aprilie

6.

Spectacol de balet “Andante allegro”

02 mai

7.

"Carnaval Sibian"- ediția a Il-a

mai

8.

"Luna Animației''- ediția a Il-a

mai

9.

Festivalul Internațional de folclor - Polonia

mai

10.

Premierea olimpicilor

mai

11.

“Cenușăreasa”

09 mai

12.

“Gala de Balet”

10 mai

13.

"Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan"

22-25 mai

14.

Muzica Militară a Garnizoanei Sibiu

29 mai - 31 iulie

15.

"Festivalul Internațional de Circ" - ediția a Il-a

iunie

16.

Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

iun ie-iul ie

17.

"Ministagiune de balet"- ediția a Il-a

iulie

18.

Festivalul Internațional de Folclor- Spania

august

19.

Festivalul Medieval "Cetăți Transilvane”- ediția a VUI-a

23 -25 august

20.

"Demostrații de cascadorie și artă scenică folosită în film"- ediția a Il-a

septembrie

21.

Publiciada

27octombrie-01 noiembrie

22.

"Acum: Balet" -ediția a Il-a

noiembrie

23.

Memorialul “loan Macrea”

noiembrie

24.

Orășelul Copiilor

decembrie

2009

1.

Program editorial

01 ianuarie-31 decembrie

2.

“Publiciada” - serie editoriala “In cautarea zeilor pierduti”

19 ianuarie -19 decembrie

3.

Carnaval pe gheata, ediția a Il-a

06 februarie

4.

Romeo si Julieta

25 februarie-31 decembrie

5.

Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeana

14 -23 aprilie

6.

“Carnaval Sibian”- ediția a IlI-a

24 aprilie

7.

Gala de balet

25 aprilie -31 decembrie

8.

Festivalul European de Folclor - Ballingcn, Germania

mai

9.

Cenaclul Arta

19 mai

10.

"Concurs International de Dans Clasic si Contemporan", ediția a Il-a

19-22 mai

11.

"Luna Animației"- ediția a 111-a

iunie

12.

Premierea olimpicilor

iunie

13.

Trilogie lonesco

17 iunie-31 decembrie

14.

"Festivalul International de Circ" - ediția a IlI-a

08-10 iulie

15.

Film, cascadorie, arta scenica

17 iulie

16.

Festivalul International al Culturii

31 iulie-09 august

17.

Festivalul International de Folclor - Portugalia

august

18.

Festivalul Medieval "Cetati Transilvane"- ediția a IX-a

28-30 august

19.

"Ministagiune de balet"- ediția a III-a

01-04 septembrie

20.

"Acum: Balet" -ediția a IlI-a

14-16 octombrie

21.

Carmen

21 octombrie-31 decembrie

22.

Orășelul Copiilor

decembrie

23.

Spărgătorul de nuci

18-31 decembrie

2010

1.

Spectacol de balet “Spărgătorul de nuci” PREMIERĂ

ianuarie

2.

Spectacol “Dragobetele sărută fetele!”

24 februarie

3.

Gala de Balet - PREMIERĂ

03 martie

4.

Participarea în cadrul Festivalului Național de folclor “Vară, Vară, Primăvară”

08 aprilie

5.

Europa în culori

09 mai

6.

Raimonda - PREMIERĂ

18 mai

7.

Turneu Național al Corpului de Balet Sibiu

mai- decembrie

8.

Participarea la Gala organizată în cadrul proiectului “Workshop Internațional de Balet”, Sibiu

24 iunie

9.

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

07- 10 iulie

10.

Participare la spectacolul “Carmen” în cadrul proiectului “Concerte de operă și balet 2010”

16 iulie

11.

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

05-08 august

J.2_|

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

august

13.

Spectacol de dans contemporan

octombrie

14.

Ziua muzicii românești de altădată

octombrie

15.

Participare în cadrul proiectului “Ministagiune de Balet”

14 noiembrie

16.

Spectacole “Gala de Balet” și “Spărgătorul de nuci” în Japonia

17 -29 noiembrie

17.

Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

noiembrie

18.

“Turnul Sfatului, perspective artistice” - Expoziție de artă

noiembrie

19.

Participare în cadrul proiectului “Concerte de operă și balet 2010 » cu spectacolul « Spărgătorul de nuci »

08 decembrie

20.

“Datini și obiceiuri de Crăciun” - spectacol folcloric

decembrie

2011

1

1.

Spectacol de balet “Carmen” PREMIERĂ

25 - 26 februarie

2.

Spectacol de balet “Paquita” PREMIERĂ

25- 26 februarie

3.

Aniversare Ceata Junilor - 20 de ani

23 - 24 martie

4.

Spectacol de balet “Chopiniana” PREMIERĂ

aprilie

5.

Spectacol de balet “Mandarinul Miraculos” PREMIERĂ

aprilie

6.

Program editorial

aprilie-decembrie

7.

Ziua Europei

9 mai

8.

Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan, ediția a IV-a

27 - 30 iunie

9.

Concerte de muzică de fanfară

iunie-iulie

10.

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

iulie

11.

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

iulie

12.

Festivalul Medieval “Cetăți Transilvane”, ediția a Xl-a

26-28 august

13.

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

august

14.

Ziua muzicii românești de altădată, ediția a Il-a

octombrie

15.

Spectacol de balet “ Anotimpurile” PREMIERĂ

octombrie

16.

Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

noiembrie

17.

Gala de Balet PREMIERĂ

noiembrie

18.

“Datini și obiceiuri de Crăciun” - spectacol folcloric

decembrie

19.

Spectacole Colinde de Crăciun

decembrie

20.

Revelion 2012

31 decembrie

 • a) Tabelul primului an de management.

Anul 2008

Nr.

cit.

Categorii de investiții

Denumirea proiectului cultural

Descrierea sumară a proiectului

Suma estimată lei

Perioada de desfășurare

1.

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

Publiciada

Publicitatea este prin natura sa unul din cele mai atractive domenii pentru categoriile tinere ale comunității.

Având o creștere exponențială în ultimii! ani într-o piață din ce în ce mai concurențială, publicitatea în general și proiectul Publiciada în particular sunt antrenamente mentale și supape de manifestare pentru o categorie care vrea și care poate să spună ceva.

Prin simulările de campanii Publiciada își propune să ofere tinerilor această posibilitate de exprimare oferind un cadru concret și coerent pentru manifestarea creativității lor.

10.000

27.10.2008

01.11.2008

Premierea olimpicilor

Premierea laureaților olimpiadelor școlare.

10.000

mai 2008

“Seară de balet”

Spectacol susținut de Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia”, Cluj

23.000

07.03.2008

2.

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

“Cenușăreasa”

Spectacol susținut de Opera Națională din București în coregrafia domnului Mi hai Babuska.

26.000

09.05.2008

“Gala de Balet”

Spectacol susținut de Opera Naționala din București în coregrafia domnului Mihai Babuska.

26.000

10.05.2008

Spectacol de balet “Andante allegro”

Spectacol susținut de Opera Naționala din Timișoara în coregrafia domnului Francisc Valkai.

32.000

02.05.2008

Spectacol de balet “Carmen”

Spectacol susținut de Opera Naționala Română din Cluj în montare clasică.

35.000

07.04.2008

Festivalul Internațional de folclor - Polonia

Turneu de promovare a valorilor folclorice sibiene.

35.000

mai 2008

Spectacol de Balet “Mandarinul Miraculos” și “Prințul cioplit din lemn”.

Spectacole susținute de Opera Maghiară Cluj în regia și coregrafia doamnei Melinda Jackab.

35.000

17.03.2008

Spectacol de balet “Poveste

Vieneză”

Spectacol susținut de Opera Română din Brașov în coregrafia domnului Dorin Coeriu

42.000

18.04.2008

Muzica Militară a Garnizoanei Sibiu

Proiectul dorește atragerea iubitorilor de muzică spre muzica militară, prin realizarea timp de 8 zile a unui program artistic în pavilionul din Parcul Sub Arini.

47.000

29.05.2008

31.07.2008

3.

Proiecte mari între 50.001 și 600.000 lei

Schimb Cultural al

Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

Promovarea valorilor culturale europene și a tinerilor artiști.

Realizarea unui schimb intercultural între tineri artiști din Europa.

55.000

Iunie 2008

Iulie 2008

Festivalul Internațional de Folclor- Spania

Turneu de promovare a valorilor folclorice sibiene.

60.000

August 2008

Orășelul Copiilor

într-un cadru specific amenajat special pentru cei mici se vor desfășura evenimente (concerte, animație, proiecții) pentru cei mici și nu numai în așteptarea magicului moment al Crăciunului.

80.000

Decembrie

2008

Memorialul “loan Macrea”

Spectacol folcloric realizat în memoria lui loan Macrea, personaj pitoresc al culturii sibiene.

Regal folcloric al artiștilor și al ansamblurilor de valoare din țară.

120.000

Noiembrie î

2008

Carnaval pe gheață

Poiectul urmărește crearea coeziunii sociale la nivelul comunității, a sentimentului colectiv de identitate precum și animarea locuitorilor orașului, pentru a se ocupa cu o anumită formă de creație artistică și în vederea evidențierii în activitatea artistică.

Carnavalul va îmbina spectacole tematice de patinaj artistic cu momente de carnaval cu implicarea publicului.

200. 000

09.02.2008

"Demostrații de cascadorie și artă scenică folosită în film"-ediția a II-a

Proiectul pune accent pe cascadorul de film, pe cel care se află în spatele actorului. Publicul are șansa de a descoperi modalitatea de realizare a efectelor speciale din filme.

în cadrul proiectului vor fi prezentate variate numere de cascadorie realizate prin diverse mijloace (cascadorii cu motociclete, elicoptere, urmărire cu mașini, etc.)

250.000

Septembrie

2008

"Luna Animației"- ediția a II-a

Acest eveniment urmărește să transforme centrul orașului într-o scenă în care artiștii și publicul să interacționeze. De-a lungul fiecărei săptămâni, trupe din cadrul genului vor realiza animații prin care se dorește și implicarea spectatorilor și care să confere orașului o atmosferă vie, de permanentă sărbătoare și spectacol.

Proiectul cultural va realiza un festival destinat promovării acestui gen artistic: animația stradală.

Pe toată durata unei luni centrul Sibiului va fi animat de patru genuri de animație stradală, fiecărui gen destinându-i-se câte o săptămână, după cum urmează: săptămână dansului, săptămână statuilor umane, săptămână fachirilor și săptămână clovnilor și a pantomimei. Publicul sibian și nu numai va avea șansa de a interacționa cu acest gen de exprimare artistică, iar o simplă plimbare prin centrul orașului se va transforma în urmărirea unui adevarat spectacol.

480.000

Mai 2008

___________________________________________________________________________1

"Carnaval Sibian"- ediția a Il-a

In afara de prezentarea unor momente de animație si dans inedite, scopul acestui carnaval este si acela de a antrena publicul, de a-1 determina sa se debaraseze de haina saraca a spectatorului si sa imbrace costumul fascinat al participantului, oferindu-i-se astfel bucuria de a a-si aduce contribuția la conturarea atmosferei de sarbatoare, de spectacol.

Trupele invitate vor lua parte la o parada ce va străbate orașul, incepand din Cazarma 90 si finalizandu-se cu un impresionant spectacol de efecte pirotehnice in Piața Mare. Pe parcursul traseului vor exista popasuri unde trupele isi vor susține reprezentațiile de : dans, pantomima, animații cu foc, jonglerie, lupte medievale.

La parada vor fi invitat! sa participe si membrii publicului, acestora oferindu-li-se masti întruchipând diverse personaje sau caractere. De asemenea, parada va fi insotita de care alegorice pe care se vor desfasura dansuri, momente de pantomima. Carele vor întruchipa simboluri ale civilizațiilor antice.

500.000

Mai 2008 I

"Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan"

Proiectul dorește realizarea unui concurs de dans clasic și contemporan care să reunească diferiți dansatori din țară și de peste hotare.

Concursului Internațional de Dans Clasic și Contemporan de la Sibiu se adresează următoarelor două categorii de vârstă : 15-20 ani și 21 - 26 de ani. Concurența pot participa fie ca soliști, fie ca duet, iar concursul constă în 3 etape, evoluția concurenților urmând a fi evaluată de către un juriu internațional de specialitate.

500.000

22.05.2008

25.05.2008

"Ministagiune de balet1'- ediția aii-a

Proiectul urmărește prezentarea unor spectacole de balet clasic și contemporan și formarea gustului publicului față de acest gen de exprimare artistică. Abordarea acestui gen va susține complexitatea formelor de comunicare artistică și urmărește stimularea publicului pentru exprimarea prin dans.

500.000

Iulie 2008

Festivalul Medieval "Cetăți Transilvane"- ediția a VUI-a

Sărbătoarea cetății în care timp de 3 zile burgul transilvănean al Sibiului își rememorează trecutul istoric intr-un veritabil parfum de epocă și într-o atmosferă de fast prin dans, muzică și teatru.

550.000

23.08.2008

25.08.2008

"Acum: Balet” -ediția a Il-a

Realizarea unui gen de exprimare întâlnit destul de rar de comunitatea sibiană, va constitui o modalitate de stimulare a nevoilor culturale ale publicului. Publicul va avea șansa de a intra în contact cu spectacole de balet ale unor companii de renume internațional, puțin întâlnite pe plan local, de a descoperi baletul contemporan.Timp de trei zile, în locații special destinate acestui eveniment, publicul va putea urmări spectacole de balet contemporan. în fiecare dimineață va avea loc o conferință de presă, unde alături de organizatori vor fi prezenți și specialiști în domeniu și unde vor putea fi dezbătute spectacolele zilei precedente.

De asemenea, fiecare zi va beneficia și de o varietate de workshop-uri unde atât participanții cât și reprezentanții publicului vor putea să participe. Workshop-urile în domeniu vor avea rolul de a transmite mai multe informații cu privire la baletul contemporan, de a implica pe participantă la lucrul în echipă alături de coregrafi de renume internațional.

550.000

Noiembrie

2008

"Festivalul Internațional de Circ" - ediția a Il-a

Prin îmbinarea componentelor artistice, educaționale, formative și integrațive, proiectul cultural vrea să promoveze, să susțină, să stimuleze creațiile artistice sub formă de spectacol de circ și deschiderea gustului public spre acest gen de manifestări. Pe toată durata festivalului, publicul sibian și nu numai va avea șansa de a interacționa cu acest gen de exprimare artistică. în locații special amenajate, vor fi prezentate spectacole de circ ale unor trupe din țară și de peste hotare, atât în aer liber cât și în cunoscutul și tradiționalul loc de desfășurare: cortul.

în afara spectacolelor de circ, orașul va fi animat de trupe de animație stradală și de circ care vor fi permanent prezente pe străzile orașului, susținând numere de jonglerie, acrobație, etc.

600.000

Iunie 2008

Total proiecte: 24 din care

Proiecte mici: 3

Proiecte medii: 8

Proiecte mari: 13

 • b) Tabelul următorilor ani de management: 2009 - 2011.

Anul 2009

Nr.

crt.

Categorii de investiții

Denumirea proiectului cultural

Descrierea sumară a proiectului

Suma estimată lei

Perioada de”!

desfășurare

1.

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

Cenaclul Arta

“Cenaclul Arta” este un eveniment care vine în întâmpinarea iubitorilor de fotografie, dar și a publicului mai puțin avizat.

Proiectul este gândit ca un spectacol, care îmbină muzica clasică și proiecția de fotografii tematice într-un spațiu non- convențional.

Muzica care însoțește proiecția de fotografii este special creată pentru a completa imaginea și pentru a puncta mesajul transmis de fotografii.

Un alt element inedit al proiectului urmărește plasarea acestor manifestări în aer liber, în natură, pentru a oferi publicului un spectracol complet, un moment desăvârșit de relaxare.

14.000

19.05.2009

Gala de balet

Proiectul urmărește prezentarea unor momente din baletul clasic și contemporan și formarea gustului publicului față de acest gen de exprimare artistică.

20.000

25.04.2009

31.12.2009

Premierea olimpicilor

Premierea laureaților olimpiadelor școlare.

20.000

Iunie 2009

2.

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

Festivalul

European de

Folclor -

Ballingen,

Germania

Turneu de promovare a valorilor folclorice sibiene.

Realizarea de spectacole de muzică și dans specifice zonei Sibiului.

35.000

Mai 2009

“Publiciada” -serie editorială “în căutarea zeilor pierduți”

în plan general, proiectul urmărește identificarea în rândul comunității locale a valorilor care nu sunt îndeajuns sau deloc promovate și aduse în atenția publicului.

în concret, seria editorială ”în căutarea zeilor pierduți11 presupune editarea celui de-al doilea volum care grupează în paginile sale expedițiile lui Teodor Tulpan, un cunoscut alpinist sibian, pe cei mai înalți munți ai lumii.

”în căutarea zeilor pierduți,, este mai mult decât un volum de călătorie, un jurnal pe care autorul ni-1 dezvăluie. Este un îndrumar, un model real de reușită care presupune însă, sacrificiu și determinare.

38.000

19.01.2009

19.12.2009

3.

Proiecte mari între 50.001 și 600.000 lei

Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

Promovarea valorilor culturale europene și a tinerilor artiști.

Realizarea unui schimb intercultural între tinerii artiști din Europa.

Promovarea culturii tradiționale românești în afara granițelor țării.

55.000

14.04.2009

23.04.2009

____________________________________________________________________________________________________________________________________i

1

Festivalul

Internațional de

Folclor -

Portugalia

Turneu de promovare a valorilor folclorice sibiene.

80.000 [

August

2009

Orășelul Copiilor

Proiectul se adresează în special celor mici prin realizarea unui spațiu special pentru ei și unde se vor desfășura evenimente (concerte, animație, proiecții) pentru cei mici și nu numai în așteptarea magicului moment al Crăciunului.

80.000

Decembrie

2009

Romeo și Julieta

Punerea în scenă într-o variantă modernă a cunoscutei opere a lui Shakcspeare.

90.000

25.02.2009

31.12.2009

Carmen

Promovarea baletului secolului XX.

120.000

21.10.2009

31.12.2009

Trilogie lonesco

Spectacolul are la baza cele trei piese ale lui Eugene lonesco “Lecția”, “Scaunele” și “Rinocerii”.

150.000

17.06.2009

31.12.2009

Spărgătorul de nuci

Proiectul urmărește punerea în scenă a a unui balet din repertoriul clasic și stârnirea interesului public pentru dans.

160.000

18.12.2009

31.12.2009

Program editorial

Proiectul are în vedere promovarea potențialului cultural și turistic pe care Sibiului îl are, prin realizarea și distribuirea de materiale tipărite : broșuri, ghiduri, reviste etc.

Gândit ca un mijloc de informare, pe de-o parte și de promovare, pe de altă parte, proiectul urmărește crearea sentimentului colectiv de identitate și atragerea publicului local, dar și a turiștilor din țară și străinătate spre descoperirea culturii și a valorilor românești autentice.

162.455

01.01.2009

31.12.2009

Carnaval pe gheață, ediția a

Ii-a. ’

Proiectul, gândit ca un spectacol care îmbină patinajul artistic tematic și momentele de carnaval, urmărește implicarea activă a publicului în acest gen de manifestări.

Prin implementarea acestui proiect se dorește crearea coeziunii sociale la nivelul comunității, a sentimentului colectiv de identitate precum și animarea locuitorilor orașului, pentru a se ocupa cu o anumită formă de creație artistică și în vederea evidențierii în activitatea artistică.

200.000

06.02.2009

Film, cascadorie, artă scenică

Proiectul pune accent pe cascadorul de film, pe cel care se află în spatele actorului. Publicul are șansa de a descoperi modalitatea de realizare a efectelor speciale din filme.

în cadrul proiectului vor fi prezentate variate numere de cascadorie realizate prin diverse mijloace (cascadorii cu motociclete, elicoptere, urmărire cu mașini, etc.)

250.000

17.07.2009

Festivalul

Internațional al

Culturii

Proiectul care își are debutul acest an și care dorește să devină unul de tradiție pentru Sibiu se axează pe două componente : festival gastronomic, Ia care sunt invitați să prezinte specialități culinare participanți din diferite zone ale lumii și componenta artistică, care cuprinde concerte și spectacole de animație.

Astfel, Piața Mare va deveni locul de întâlnire a popoarelor lumii, un loc în care publicul se va delecta nu numai cu delicatese culinare, ci va luat contact cu tot ceea ce înseamnă esența spiritualității popoarelor participante.

333.753

31.07.2009

09.08.2009

i

"Concurs

Internațional de Dans Clasic și Contemporan", ediția a Il-a

Proiectul urmărește realizarea unui concurs, care cuprinde două componente : dans clasic și dans contemporan. Participanții înscriși în concurs, atât din țară cât și din străinătate trebuie să parcurgă trei etape, și se pot prezenta în fața juriului fie ca soliști, fie ca duet, evoluția concurenților urmând să fie evaluată de către un juriu internațional de specialitate.

Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan de la Sibiu se adresează următoarelor două categorii de vârstă : 15 - 19 ani și 20 - 26 de ani.

350.000

19.05.2009

22.05.2009

"Luna

Animației"-

ediția a IlI-a

Evenimentul urmărește să transforme, pe parcursul unei lunii calendaristice, centrul orașului în “scena” pe care se vor manifesta animatorii prin dans, jonglerie, pantomimă și spectacole cu efecte pirotehnice. în încercarea de a conferi orașului o atmosferă vie, de permanentă sărbătoare și spectacol.

Proiectul cultural va realiza un festival destinat promovării acestui gen artistic: animația stradală. Fiecărui gen de animație i se va destina câte o săptămână, după cum urmează: săptămână dansului, săptămână statuilor umane, săptămână fachirilor și săptămână clovnilor și a pantomimei. Publicul sibian și nu numai va avea șansa de a interacționa cu acest gen de exprimare artistică, iar o simplă plimbare prin centrul orașului se va transforma în urmărirea unui adevarat spectacol.

480.000

Iunie 2009 j

“Carnaval

Sibian”- ediția a

IlI-a

Programul acestui eveniment este unul complex care presupune momente de animație, muzică și dans, reprezentații de pantomimă, animații cu foc și jonglerie.

Tema centrală a evenimentului din acest an este circul cu toate manifestările artistice pe care acest gen îl presupune.

Trupele invitate vor lua parte la o paradă ce va străbate orașul, începând de la Sala Thalia, urmând traseul B-dul Spitalelor - Cazarma 90 - B-dul Bălcescu și finalizându-se cu un impresionant spectacol în Piața Mare. Pe parcursul traseului vor exista popasuri unde trupele vor susține scurte momente artistice.

De asemenea, parada va fi însoțită de 10 autoturisme Trabant, personalizate și menite să desăvârșească tema proiectului din acest an.

Scopul acestui carnaval nu este numai unul de divertisment, ci și de educare a publicului spre cunoașterea adecvată a acestui gen artistic.

Proiectul urmărește schimbarea mentalității generale a publicului, obișnuit cu spectacole realizate de circul ambulant care de multe ori nu se ridică la nivelul maxim de profesionalism. Se încearcă astfel, prezentarea circului atât ca instrument de divertisment, cât și ca manifestare artistică complexă.

500.000

24.04.2009

1

"Ministagiune de balet”- ediția a IlI-a

Proiectul urmărește prezentarea unor spectacole de balet clasic și contemporan și formarea gustului publicului față de acest gen de exprimare artistică. Abordarea acestui gen va susține complexitatea formelor de comunicare artistică și urmărește stimularea publicului pentru exprimarea prin dans.

500,000

01.09.2009

04.09.2009

Festivalul

Medieval "Cetăți

Transilvane"-ediția a IX-a

Proiectul, ajuns la a noua ediție, este unul de tradiție în Sibiu, un proiect care a crescut valoric de la an la an.

Sibiul, oraș care a păstrat intactă arhitectura medievală, oferă cadrul perfect pentru această manifestare, o manifestare de basm cu personaje felurite : domnițe și cavaleri, menestreli, circari și animatori de tot felul, fachiri și păpușari.

Sărbătoare a orașului, paradă a costumațiilor medievale, spectacole de teatru, dans, muzică, animație și spectacole pirotehnice toate vin să anime orașul timp de trei zile. Cuprins de atmosfera de serbare publicul devine parte integrantă a programului prin participarea activă în workshop-uri și în spectacole special create în acest sens.

Prin implementarea acestui proiect Sibiul își rememorează trecutul istoric într-un veritabil parfum de epocă și într-o atmosferă de fast.

550.000

28.08.2009

30.08.2009

j

"Acum: Balet" -ediția a IlI-a

Realizarea unui gen de exprimare întâlnit destul de rar de comunitatea sibiană, va constitui o modalitate de stimulare a nevoilor culturale ale publicului. Publicul va avea șansa de a intra în contact cu spectacole de balet ale unor companii de renume internațional, puțin întâlnite pe plan local, de a descoperi baletul contemporan. Timp de trei zile, în locații special destinate acestui eveniment, publicul va putea urmări spectacole de balet contemporan. în fiecare dimineață va avea loc o conferință de presă, unde alături de organizatori vor fi prezenți și specialiști în domeniu și unde vor putea fi dezbătute spectacolele zilei precedente. De asemenea, fiecare zi va beneficia și de o varietate de workshop-uri unde atât participanții cât și reprezentanții publicului vor putea să participe. Worksop-urile în domeniu vor avea rolul de a transmite mai multe informații cu privire la baletul contemporan, de a implica pe participanți la lucrul în echipă alături de coregrafi de renume internațional.

550.000

14.10.2009

16.10.2009

1

"Festivalul

Internațional de

Circ" - ediția a

IlI-a

Prin îmbinarea componentelor artistice, educaționale, formative și integrative, proiectul cultural vrea să promoveze, să susțină, să stimuleze creațiile artistice sub formă de spectacol de circ și deschiderea gustului public spre acest gen de manifestări. Pe toată durata festivalului, publicul sibian și nu numai va avea șansa de a interacționa cu acest gen de exprimare artistică, în locații special amenajate, vor li prezentate spectacole de circ ale unor trupe din țară și de peste hotare. în afara spectacolelor de circ, orașul va fi animat de trupe de animație stradală și de circ care vor fi permanent prezente pe străzile orașului, susținând numere de jonglerie, acrobație, etc.

600.000

08.07.2009

10.07.2009

Total proiecte: 23

din care

Proiecte mici: 3

Proiecte medii: 2

Proiecte mari: 18

Anul 2010

Nr.

crt.

Categorii de investiții

Denumirea proiectului cultural

Descrierea sumară a proiectului

Suma estimată lei

Perioada de desfășurare

1.

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei _

Spectacol “Dragobetele sărută fetele!”

Având ca locație de desfășurare Cercul Militar din Sibiu spectacolul folcloric « Dragobetele sărută fetele ! » pune accent pe transmiterea valorilor tradiționale românești, prin prezentarea în fața publicului a datinilor străvechi de Dragobete.

1.200

24.02.2010

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

Festivalul care se organizează în mod tradițional în aer liber, timp de trei zile, își propune an de an să promoveze cântecul și jocul popular de pe diferite meridiane ale mapomondului.

2.000

05.08.2010

08.08.2010

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

Festivalul Inimilor Timișoara creează, ediție de ediție, cadrul perfect de manifestare artistică a ansamblurilor de amatori aparținând Caselor de Cultură din toată țara.

3.000

07.07.2010

10.07.2010

“Turnul Sfatului, perspective artistice” -Expoziție de artă

Proiectul presupune realizarea unei expoziții, în Turnul Sfatului, a lucrărilor realizate de elevi ai Liceului de Artă din Sibiu. Expoziția va fi deschisă publicului timp de două săptămâni.

3.000

Noiembrie

2010

Europa în culori

« Europa în culori » este un proiect dedicat copiilor din clasele I-IV. Evenimentul își propune să familiarizeze publicul țintă cu istoria, arta, cultura și valorile europene, având totodată și o latură interactivă prin organizarea unui concurs de desen inspirat de tema proiectului.

3.500

09.05.2010

Participarea în cadrul Festivalului Național de folclor “Vară, Vară, Primăvară”

Punerea în scenă alături de laureați ai edițiilor precedente, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Național de folclor « Vară, Vară, Primăvară » a unui spectacol folcloric din zona de inspirație transilvăneană, un spectacol al tinereții folclorului românesc.

3.600

08.04.2010

“Datini și obiceiuri de

Crăciun” -spectacol folcloric

Organizarea unui spectacol folcloric menit să aducă în atenția publicului datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești specifice sărbătorilor de iarnă.

4.000

Decembrie

2010

Participare la Festivalul de Folclor “loan

Macrea”

Festivalul « loan Macrea » este recunoscut ca locul de întâlnire a tradițiilor, cântecelor și dansurilor populare din marile zone etnofolcorice din România.

5.000

Noiembrie

2010

Ziua muzicii românești de altădată

Evenimentul își propune să celebreze muzica românească de altădată prin organizarea unui concert cu unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români ai anilor 80.

5.500

Octombrie

2010

Participare în cadrul proiectului “Concerte de operă și balet 2010 » cu spectacolul « Spărgătorul de nuci »

Participarea Corpului de Balet în cadrul proiectului « Concerte de operă și balet 2010» cu spectacolul « Spărgătorul de nuci », alături de Sibiu Youth Orchestra. Coregrafia și regia sunt semnate de Valentin Barteș, după povestea lui A. Hoffrnan și muzica I.P. Ceaikovski.

8.000

08.12.2010 i

Participarea la Gala organizată în cadrul proiectului “Workshop Internațional de Balet”, Sibiu

Participare la Gala organizată în cadrul proiectului “Workshop Internațional de Balet” cu un moment din repertoriul universal clasic.

10.000

24.06.2010

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

Proiectul cipriot facilitează cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor comunităților componente ale Europei unite în respect pentru cultura tradițională proprie și moștenirea culturală a celorlalți.

în cadrul proiectului vor fi susținute două spectacole care cuprind suite de dansuri populare reprezentative pentru marile zone geografice ale României.

10.000

August

2010

Participare în cadrul proiectului « Ministagiune de Balet “

Participare în cadrul proiectului « Ministagiune de Balet “ cu un spectacol din repertoriul Corpului de Balet, alături de alte companii naționale și internaționale.

10.000

14.11.2010

Gala de Balet PREMIERĂ

Evenimentul pune în scenă mai multe momente din balete celebre din repertoriul universal, dar și dansuri de caracter : Lacul Lebedelor, Don Quijote, Esmeralda, Corsarul, Silfida, Dans Tătăresc, Jota Aragoneze. Pe lângă aceste momente spectacolul mai cuprinde fragmente din opera Faust, pe muzica iui Charles Gounout - Noaptea Valpurgiei, coregrafia și regia Valentin Barteș.

15.000

03.03.2010

2.

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

Participare la spectacolul “Carmen” în cadrul proiectului « Concerte de operă și balet 2010»

Participarea Corpului de Balet în cadrul proiectului « Concerte de operă și balet 2010 »împreună cu Sibiu Youth Orchestra, Corul Operei din Iași, corul elevilor de la Liceul « Gheorghe Lazăr » Sibiu și dansatoarea de flamenco Roșa Olympia Estrella din Spania.

Coregrafia spectacolului este semnată de Valentin Barteș, iar regia și costumele de către Mihai Constantin.

Elementul de noutate este punerea în scenă a unui spectacol complex care îmbină opera, baletul și dansul tradițional spaniol, acompaniate de orchestra simfonică și cor. Un alt element inedit este și faptul că spectacolul va fi pus în scenă într-o locație deschisă, în Piața Mare, pentru a înlesni astfel accesul unui public cât mai numeros și variat la aceste forme de manifestare artistică.

40.000

16.07.2010

Spectacole “Gala de Balet” și “Spărgătorul de nuci” în Japonia

Corpul de balet va pune în scenă spectacolele « Gala de Balet » și « Spărgătorul de nuci », în orașul Hitachi din Japonia, în colaborare cu compania Yoko Balet Academy.

50.000

17.10.2010

29.10.2010

3.

Proiecte mai între 50.001 și 600.000 lei

Turneu Național al Corpului de Balet Sibiu

Turneu de promovare a spectacolelor aflate în repertoriul propriu al Corpului de Balet Sibiu în diferite orașe din România.

60.000

Mai-decembrie 2010

Raimonda

Spectacol de balet clasic

PREMIERĂ

Spectacolul de balet clasic este structurat pe două acte și trei tablouri, coregrafia și regia fiind semnate de Valentin Barteș.

Spectacolul, cu tematică de inspirație medievală reprezintă punerea în scenă a unei povești după libretul lui M. Petipa și L. Pavskovski, pe muzica lui Alexander Glazunov.

120.000

18.05.2010

Spectacol de dans contemporan

Corpul de Balet Sibiu va pune în scenă un spectacol de dans contemporan.

126.000

octombrie

2010

1

Spectacol de balet “Spărgătorul de nuci” PREMIERĂ

Punerea în scenă a unui spectacol din repertoriul clasic, în coregrafia și regia lui Valentin Barteș, cu tematică specifică sărbătorilor de iarnă.

159.121

Ianuarie

2010

Total proiecte: 20 din care

Proiecte mici: 14

Proiecte medii: 2

Proiecte mari: 4

Anul 2011

Nr.

crt.

Categorii de investiții

Denumirea proiectului cultural

Descrierea sumară a proiectului

Suma estimată lei

Perioada de desfășurare

1.

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

Aniversare Ceata

Junilor- 20de ani

Realizarea unei serii de acțiuni menite să sărbătorească 20 de ani de la înființarea ansamblului Ceata Junilor Sibiu - expoziție fotografică, album foto, spectacole folclorice etc.

10.000

23 - 24 martie

Program editorial

Proiectul presupune realizarea de materiale de promovare menite să pună în valoare activitatea și repertoriul Teatrului de Balet.

15.000

Aprilie-decembrie

Ziua Europei

Proiectul se adresează elevilor din școlile sibiene și are ca scop familiarilizarea copiilor cu valorile europene, prin organizarea de acțiuni dinamice și interactive.

5.000

9 mai

Concerte de muzică de fanfară

Readucerea în cotidian a tradiției concertelor de muzică de fanfară în aer liber, în Parcul Sub Arini și în Piața Mare din Sibiu.

24.000

iunie-iulie

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

Festivalul Inimilor Timișoara, care sc desfășoară în mod tradițional în Parcul Rozelor, creează ediție de ediție, cadrul perfect de manifestare artistică a ansamblurilor de amatori aparținând Caselor de Cultură din toată țara.

3.000

iulie

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

Proiectul cipriot facilitează cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor comunităților componente ale Europei unite în respect pentru cultura tradițională proprie și moștenirea culturală a celorlalți.

în cadrul proiectului vor fi susținute cinci spectacole care cuprind suite de dansuri populare reprezentative pentru marile zone geografice ale României.

10.000

iulie

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele

Munților”

Festivalul care se organizează în mod tradițional timp de trei zile își propune an de an să promoveze cântecul și jocul popular de pe diferite meridiane ale mapomondului.

2.600

august

Ziua muzicii românești de altădată, ediția a

Il-a

Evenimentul își propune să celebreze muzica românească de altădată prin organizarea unui concert cu unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români de ieri și de azi. Evenimentul a debutat cu succes în anul 2010 când a fost organizat la Teatrul Gong un concert cu Mircea Vintilă.

10.000 _

octombrie __

Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

Festivalul « loan Macrea » este recunoscut ca locul de întâlnire a tradițiilor, cântecelor și dansurilor populare din marile zone etnofolcorice din România.

5.000

noiembrie

“Datini si obiceiuri de Crăciun” -spectacol folcloric

Organizarea unui spectacol folcloric menit să aducă în atenția publicului datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești specifice sărbătorilor de iarnă.

3.500

decembrie

Spectacole

Colinde de

Crăciun

Realizarea unei serii de spectacole de colinde menite să anunțe venirea Crăciunului. Sibiul primește cete de colindători din toate colțurile țării care aduc bucuria nașterii Domnului.

21.500

decembrie

2.

Proiecte medii Intre 25.001 și 50.000 Iei

Gala de Balet PREMIERĂ

Punerea în scenă a unei gale care să aducă în fața publicului momente din cele mai cunoscute balete clasice, gen : Romeo și Julieta, Don Quijote, Coppelia, Frumoasa din pădurea adormită, Les Sylphides etc.

30.000

noiembrie

3.

Proiecte mari între 50.001 și 600.000 lei

Spectacol de balet “Carmen” PREMIERĂ

Carmen este o opera franceză după Georges Bizet, libretul aparținând Iui Henri Meilhac și Ludovic Halevy, compusă din patru acte. în premieră în anul 2010 spectacolul s-a desfășurat în aer liber în Piața Mare. în anul 2011 povestea lui Carmen va fi evidențiată sub forma unui balet dinamic, cu accent pe expresivitatea mișcărilor.”Lumina reflectoarelor” se poziționează pe artiști, pe mișcare, pe dans și în subsidiar pe muzică.

100.000

25-26 februarie

Spectacol de balet

“Paquita” PREMIERĂ

Spectacolul evidențiază povestea Paquitei, o tânără care a fost răpită și crescută într-o șatră, deși este de origine nobilă. Spectacolul este prezentat sub forma unei succesiuni de pas de deux, pas de trois și variații, fiecare balerin având posibilitatea de a se face remarcat.

65.000

25-26 februarie

Spectacol de balet “Chopiniana” PREMIERĂ

Punerea în scenă a unui balet clasic, în cea mai pură formă, pe muzica lui Frederic Chopin și orchestrația lui Alexander Glazunov. Coregrafia originală a baletului îi aparține lui Mihail Fokin introducând un aer de prospețime în repertoriul tradițional clasic.

110.000

aprilie.

Spectacol de balet “Mandarinul Miraculos” PREMIERĂ

Punerea în scenă a unui spectacol de balet neoclasic, într-un act, o poveste în care dragostea învinge moartea.

110.000

aprilie

Concurs

Internațional de Dans Clasic și Contemporan, ediția a IV-a

Proiectul presupune reunirea școlilor, teatrelor și companiilor de balet clasic și contemporan atât pe plan național, cât și internațional. Prin prezența unui juriu avizat, format din personalități consacrate ale baletului național și internațional care vor stabili o ierahie a celor mai buni balerini, vor fi descoperite noi talente și se va oferi șansa de afirmare a tinerilor balerini aflați la debut. De asemenea, se pune accent pe schimbul de experiență între participanții de la diferitele companii de balet, precum și între membrii juriului și competitori.

240.000

27 - 30 iunie

Festivalul

Medieval “Cetăți Transilvane”, ediția a Xl-a

Evenimentul cu o durată de 3 zile, organizat în mod tradițional în ultimul weekend din august, celebrează istoria, arta și cultura medievală a Transilvaniei. Ediția a Xl-a a festivalului va fi marcată printr-un program artistic deosebit, care include și nume sonore ale muzicii, teatrului și artei medievale în general.

300.000

26-28 august

i

Spectacol de balet “ Anotimpurile” PREMIERĂ

Transpunerea în balet a celebrei opere a lui Vivaldi « Anotimpurile ». Spectacolul va marca, într-o manieră coregrafică originală cele patru anotimpuri, sugerând frumusețea dansului și a naturii. îmbinarea între muzica lui Vivaldi cu accentele coregrafice, dublate de mișcările artiștilor , precum și originalitatea elementelor de decor vor crea un spectacol inedit prin sunet și mișcare.

65.000

octombrie

Revelion 2012

Crearea unui program artistic care să marcheze trecerea dintre ani. Organizarea unei astfel de manifestări a devenit tradiție în Sibiu, tot mai mulți sibieni și turiști alegând să sărbătorească trecerea dintre ani în Piața Mare, pe acordurile unor cunoscute trupe de muzică și focuri de artificii.

180.000

31 decembrie

Total proiecte: 20 din care

Proiecte mici: 11

Proiecte medii: 1

Proiecte mari: 8

3. Programul minimal: LISTA proiectelor culturale pentru anul 2011

Nr. crt.

Categorii de investiții

Denumirea proiectului cultural

Număr de spectacole /proiect

Descrierea sumară a proiectului

Suma estimată lei

Perioada de desfășurare

1.

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

Aniversare Ceata Junilor - 20 de ani

2

Realizarea unei serii de acțiuni menite să sărbătorească 20 de ani de la înființarea ansamblului Ceata Junilor Sibiu - expoziție fotografică, album foto, spectacole folclorice etc.

10.000

23 - 24 martie

Program editorial

1

Proiectul presupune realizarea de materiale de promovare menite să pună în valoare activitatea și repertoriul Teatrului de Balet.

15.000

April ie-decembrie

Ziua Europei

1

Proiectul se adresează elevilor din școlile sibiene și are ca scop familiarilizarea copiilor cu valorile europene, prin organizarea de acțiuni dinamice și interactive.

5.000

9 mai

Concerte de muzică de fan fără

9

Readucerea în cotidian a tradiției concertelor de muzică de fanfară în aer liber, în Parcul Sub Arini și în Piața Mare din Sibiu.

24.000

iunie-iulie

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

2

Festivalul Inimilor Timișoara, care se desfășoară în mod tradițional în Parcul Rozelor, creează ediție de ediție, cadrul perfect de manifestare artistică a ansamblurilor de amatori aparținând Caselor de Cultură din toată țara.

3.000

iulie

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

5

Proiectul cipriot facilitează cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor comunităților componente ale Europei unite în respect pentru cultura tradițională proprie și moștenirea culturală a celorlalți, în cadrul proiectului vor fi susținute cinci spectacole care cuprind suite de dansuri populare reprezentative pentru marile zone geografice ale României.

10.000

iulie

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele

Munților”

2

Festivalul care se organizează în mod tradițional timp de trei zile își propune an de an să promoveze cântecul și jocul popular de pe diferite meridiane ale mapomondului.

2.600

august

Ziua muzicii românești de altădată, ediția a

II-a

1

Evenimentul își propune să celebreze muzica românească de altădată prin organizarea unui concert cu unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români de ieri și de azi. Evenimentul a debutat cu succes în anul 2010 când a fost organizat la Teatrul Gong un concert cu Mircea Vintilă.

10.000

octombrie

1

Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

2

Festivalul « loan Macrea » este recunoscut ca locul de întâlnire a tradițiilor, cântecelor și dansurilor populare din marile zone etnofolcorice din România.

5.000

noiembrie

i

“Datini și obiceiuri de Crăciun” -spectacol folcloric

1

Organizarea unui spectacol folcloric menit să aducă în atenția publicului datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești specifice sărbătorilor de iarnă.

3.500

decembrie

1

1

Spectacole

Colinde de Crăciun

5

Realizarea unei serii de spectacole de colinde menite să anunțe venirea Crăciunului. Sibiul primește cete de colindători din toate colțurile țării care aduc bucuria nașterii Domnului.

21.500

decembrie

2.

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

Gala de Balet PREMIERĂ

1

Punerea în scenă a unei gale care să aducă în fața publicului momente din cele mai cunoscute balete clasice, gen : Romeo și Julieta, Don Quijote, Coppelia, Frumoasa din pădurea adormită, Les Sylphides etc.

30.000

noiembrie

3.

Proiecte mari între 50.001 și 600.000 lei

Spectacol de balet

“Carmen”

PREMIERĂ

- o reprezentație

2

Carmen este o operă franceză după Georges Bizet, libretul aparținând lui Henri Meilhac și Ludovic Halevy, compusă din patru acte. în premieră în anul 2010 spectacolul s-a desfășurat în aer liber în Piața Mare. în anul 2011 povestea lui Carmen va fi evidențiată sub forma unui balet dinamic, cu accent pe expresivitatea mișcărilor."Lumina reflectoarelor” se poziționează pe artiști, pe mișcare, pe dans și în subsidiar pe muzică.

100.000

25-26 februarie

Spectacol de balet “Paquita” PREMIERĂ

- o reprezentație

2

Spectacolul evidențiază povestea Paquitei, o tânără care a fost răpită și crescută într-o șatră, deși este de origine nobilă. Spectacolul este prezentat sub forma unei succesiuni de pas de deux, pas de trois și variații, fiecare balerin având posibilitatea de a se face remarcat.

65.000

25-26 februarie

Spectacol de balet “Chopiniana” PREMIERĂ

- o reprezentație

2

Punerea în scenă a unui balet clasic, în cea mai pură formă, pe muzica lui Frederic Chopin și orchestrația lui Alexander Glazunov. Coregrafia originală a baletului îi aparține lui Mihail Fokin introducând un aer de prospețime în repertoriul tradițional clasic.

110.000

aprilie

Spectacol de balet “Mandarinul Miraculos” PREMIERĂ - o reprezentație

2

Punerea în scenă a unui spectacol de balet neoclasic, într-un act, o poveste în care dragostea învinge moartea.

110.000

aprilie

Concurs

Internațional de Dans Clasic și Contemporan, ediția a IV-a

4

Proiectul presupune reunirea școlilor, teatrelor și companiilor de balet clasic și contemporan atât pe plan național, cât și internațional. Prin prezența unui juriu avizat, format din personalități consacrate ale baletului național și internațional care vor stabili o ierahie a celor mai buni balerini, vor fi descoperite noi talente și se va oferi șansa de afirmare a tinerilor balerini aflați la debut. De asemenea, se pune accent pe schimbul de experiență între participanții de la diferitele companii de balet, precum și între membrii juriului și competitori.

240.000

27 - 30 iunie

Festivalul

Medieval “Cetăți Transilvane”, ediția a Xl-a

60

Evenimentul cu o durată de 3 zile, organizat în mod tradițional în ultimul weekend din august, celebrează istoria, arta și cultura medievală a Transilvaniei. Ediția a Xl-a a festivalului va fi marcată printr-un program artistic deosebit, care include și nume sonore ale muzicii, teatrului și artei medievale în general.

300.000

26-28 august

Spectacol de balet “ Anotimpurile” PREMIERĂ

- 2 reprezentații

3

Transpunerea în balet a celebrei opere a lui Vivaldi « Anotimpurile ». Spectacolul va marca, într-o manieră coregrafică originală cele patra anotimpuri, sugerând frumusețea dansului și a naturii. îmbinarea între muzica lui Vivaldi cu accentele coregrafice, dublate de mișcările artiștilor , precum și originalitatea elementelor de decor vor crea un spectacol inedit prin sunet și mișcare.

65.000

octombrie

Revelion 2012

1

Crearea unui program artistic care să marcheze trecerea dintre ani.

Organizarea unei astfel dc manifestări a devenit tradiție în Sibiu, tot mai mulți sibieni și turiști alegând să sărbătorească trecerea dintre ani în Piața Mare, pe acordurile unor cunoscute trupe de muzică și focuri de artificii.

180.000

31 decembrie

Nr. crt.

Programul

Tipul proiectului

Numărul de proiecte

Numărul de spectacole

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Program minimal 2011

Proiecte mici

11

31

Proiecte medii

1

1

Proiecte mari _

8

76            i

Total:

20

108

Președinte

Lerner Helmtit


Contrasemnează

SecyeVar

Nisțdr Dorin

Anexa nr. 2 la HCL nr

Obiective și criterii de performanță

 • 1. Denumirea instituției

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Parcul Tineretului, nr.l

C.F. 4582947

Cont bancar: R017TREZ5765010XXX000312- Trezoreria Sibiu

Tel/fax: 0269/22.96.27

E mail: casacul(ura@sibiu.ro

 • 2. LISTA obiectivelor prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 2008 la 2013

Proiectul de management întocmit pentru perioada 2008 - 2013 identifică următoarele categorii de obiective strategice: a) nevoia unor spații adecvate pentru activitatea instituțiilor și organizațiilor culturale; b) nevoia de dinamizare a vieții culturale sibiene: creșterea calității ofertei culturale și a cerererii produsului cultural; c) nevoia de creștere a sustenabilității instituțiilor culturale; d) nevoia dezvoltării parteneriatului între operatorii culturali, mediul de afaceri, mediul academic și administrația publică locală.

Pentru anul 2011 managementul instituției are în vedere ca și obiective următoarele:

 • - îmbunătățirea și diversificarea ofertei culturale la nivelul municipiului Sibiu prin punerea în scenă a unor noi titluri din baletul clasic și contemporan: “Chopiniana”, “ Anotimpurile”, “Carmen”, “Paquita”;

 • - continuarea organizării unor evenimente de tradiție care s-au dovedit a fi atractive pentru publicul spectator - Festivalul Medieval “Cetăți Transilvane” Sibiu, “Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan” etc.;

 • - continuarea și încheierea de noi parteneriate media cu presa de nivel local, regional, național și internațional pentru a asigura a bună promovare și vizibilitate a evenimentelor/proiectelor ce vor fi derulate, precum și creșterea impactului acestora asupra publicurilor țintă vizate;

 • - reabilitarea sediului din str. J.S. Bachîn vederea desfășurării activității specifice instituției;

 • - menținerea eforturilor de atragere a unor surse suplimentare (sponsorizări, parteneriate, finanțări nerambursabile) în vederea organizării proiectelor proprii instituției;

 • - atragerea unor noi categorii de public, în special a publicului tânăr, în a participa activ sau ca spectator în/la evenimentele derulate de instituție;

 • - continuarea și atragerea de noi parteneriate de nivel internațional: participări la concursuri internaționale de gen, reprezentarea baletului românesc în jurii de specialitate, participarea în cadrul unor festivaluri, gale etc, cu producții din repertoriul propriu instituției;

 • - sprijinirea operatorilor culturali și sportivi în derularea de proiecte la nivel local prin punerea la dispoziție a echipamentelor logistice și asigurarea cofinanțării proiectelor;

 • - promovarea diversității etnoculturale, a identității culturale specifice altor țări prin organizarea la nivel local a unor proiecte cu caracter internațional;

 • - promovarea patrimoniului, valorilor și obiceiurilor tradiționale românești;

 • - promovarea și susținerea actului creator original sub diferite forme: regie, coregrafie, scenografie etc.;

 • - consolidarea identității și a imaginii instituției atât la nivel extern, prin realizarea de campanii de relații publice menite să ofere vizibilitate instituției, precum și la nivel intern prin activități de comunicare internă (documente de uz intern, ședințe, team building-uri etc.).

a) Țabelul managementului resurselor umane:

Anul

2008

Anul

2009

Anul

2010

Anul

2011

Număr de personal conform statului de funcții aprobat, din care:

63

64

64

41

ocupate

40

42

42

30

- conducere

2

2

2

2

ocupate

2

2

2

2

- personal de specialitate

44

44

44

"24“]

ocupate

25

24

24

15

- personal tehnic

11

11

11

8 i

ocupate

7

9

9

6 1

- personal administrativ

6

7

7

7

ocupate

6

7

7

________________2J

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu este condusă de către manager (director), în baza unui contract de management încheiat cu autoritatea publică locală, în conformitate cu legislația în vigoare.

întreaga activitate financiar-contabilă și administrativă a instituției este condusă de către contabilul șef.

Funcționarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcții de specialitate, în funcții tehnice și administrative. Personalul de specialitate care desfășoară activități artistice în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu este încadrat în funcție de pregătirea profesională, potrivit legislației în vigoare.

Pentru realizarea producțiilor artistice, instituția utilizează și personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic remunerat pe baza unor convenții civile de prestări de servicii, potrivit dispozițiilor Codului civil.

Conform organigramei, în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu funcționează următoarele compartimente:

Compartimentul “Pregătire și Organizare Evenimente Cultural-Artistice”

Corpul de Balet

Compartimentul Tehnic

Centrul de Informare a Turăști lor;

Compartimentul “Juridic, Resurse Umane, Achiziții Publice”;

Compartimentul “Financiar-Conlabilitate. Administrativ”.

Repartizarea posturilor pe compartimente și pe funcții este următoarea:

2008

2009

2010

2011

Comp. „Pregătire și Organizare Evenimente Cultural-Artistice”

7

7

7

4

Corepetitor

1

1

1

1

Secretar literar

1

1

1

-

Referent

5

5

5

3

Corpul de Balet

23

23

23

10

Maestru de studii balet

2

2

2

1----------------------- 1

Solist balet

5

5

5

1

Balerin

16

16

16

8

Compartiment „Tehnic”

11

11

11

8

Maestru lumini

3

3

3

2

Maestru sunet

2

2

2

2

Muncitor calificat (croitor)

2

2

2

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

4

4

4

3

Centrul de Informare a Turiștilor

14

14

14

10

Referent

14

14

14

10

Comp., Juridic, Resurse Umane, Achiziții Publice”

2

2

2

2

Consilier juridic

1

1

1

1

Referent

1

1

1

1

Comp. „Financiar-Contabilitate, Administrativ”

4

5

5

5

Contabil

I

2

2

2

Casier

1

1

1

1

Administrator

1

1

1

1

Șofer

1

1

1

1

 • a) Tabelul managementului economico-financiar:

a. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

- mii lei -

VENITURI

Realizat 2010

Plan 2011

Subvenții / alocații

6.375,01

8.831,00

Venituri proprii

31,92

130.00

Surse atrase (sponsorizări)

388,87

-

TOTAL

6.795,80

8.961,00

b. bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de

capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale)_________________________________________________________________________- mii lei -

CHELTUIELI

Realizat 2010

Plan 2011

Cheltuieli de personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale

550,14

505,00

Bunuri și servicii (cheltuieli de întreținere)

6.035,27

7.456,00 !

Cheltuieli de capital

210,39

1.000,00

Asistență socială

-

-

Cheltuieli pentru reparații capitale

TOTAL

6.795,80

8.961,00

b) Tabelul managementului administrativ:

a. modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare.

Anul

Documente interne de organizare și funcționare

Măsuri de reglementare

Observații

2008

Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat prin H.C.L. nr. 372/2007

 • - Modificat din data de 01.01.2008, prin H.C.L. nr 396/2007 ca urmare a înființării Corpului de Balet și a Compartimentului tehnic

 • - Modificat din data de 01.11.2008 ca urmare a aprobării funcționării Casei de Cultură a Municipiului Sibiu ca instituție gazdă de spectacole și concerte

I

Regulament intern

- Modificat ca urmare a înființării Corpului de Balet și a Compartimentului tehnic

-

2009

Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat prin H.C.L. nr. 372/2007

-

Regulament intern

Ghidul privind finanțarea proiectelor și acțiunilor culturale și sportive

- Aprobat prin H.C.L. nr. 397/2009 ca urmare a modificării Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

-

2010

Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat prin H.C.L. nr. 372/2007

- armonizare conform modificărilor legislative, dacă este cazul

Regulament intern

- Modificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general

- Aprobat prin H.C.L. nr. 379/2010

__________________—1

Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general

- Aprobat prin H.C.L. nr. 380/2010

_________________________________________________________1

Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat prin H.C.L. nr. 372/2007

- armonizare conform modificărilor legislative, dacă este cazul

J

2011

Regulament intern

- armonizare conform modificărilor legislative, dacă este cazul

1

-

Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofît de interes general

- armonizare conform modificărilor legislative, dacă este cazul

Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofît de interes general

- armonizare conform modificărilor legislative, dacă este cazul

■ _

în baza legislației române în vigoare, la nivel de instituție, măsurile concrete sunt cuprinse în decizii și alte acte interne, în funcție de fiecare situație în parte. Printre domeniile de prioritate reglementate prin normele interne cuprinse în actele și deciziile interne dar și în regulamentele mai sus menționate, se numără:

 • 1) scopul și obiectul de activitate ale instituției;

 • 2) structura organizatorică a instituției, personalul și conducerea instituției;

 • 3) bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 4) patrimoniul;

 • 5) drepturile și obligațiile angajaților;

 • 6) drepturile și obligațiile angajatorului;

 • 7) timpul de lucru, timpul de odihnă, concedii;

 • 8) protecția, igiena și securitatea în muncă;

 • 9) salarizarea, premiere, recompense;

 • 10) răspundere disciplinară, răspundere materială.

 • b) reglementări prin acte normative

Activitatea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu este reglementată prin următoarele acte normative:

a) acte normative incidente din legislația muncii, securitatea și sănătatea în muncă:

 • - Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Hotărârea nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • - Hotărârea nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • - Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • b) acte normative incidente organizatorice și funcționale:

 • - Ordonanța de Urgență nr. 118 /2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

 • - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • c)  acte normative incidente din domeniul fînanciar-fiscal:

 • - Legea nr. 82/1991 contabilității cu modificările și completările ulterioare, republicată;

 • - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice cu modificările și completările ulterioare, republicată, actualizată.

 • - Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Hotărârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă ;

 • -  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

 • d) acte normative incidente din domeniul cultural:

 • - Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe;

 • - Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;

 • - H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel național al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic.

d) Tabelul managementului de proiect

Anul

Categorii de investiții

Număr proiecte

Denumirea proiectului cultural

Număr de spectacole

Număr de beneficiari

Buget

Iei

2008

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

11

Publiciada

I

700

10.000

Premierea olimpicilor

1

20

10.000

“Cenușăreasa”

2

1300

8.000

“Gala de Balet”

1

700

16.000

Spectacol de balet “Andante allegro”

1

700

7.000

Spectacol de balet “Carmen”

1

700

3.600

Festivalul Internațional de folclor - Polonia

1

2.400

15.000

Spectacol de Balet “Mandarinul Miraculos” și “Prințul cioplit din lemn”.

2

1.400

15.000

Spectacol de balet “Poveste Vieneză”

1

700

6.885

Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

1

5.000

25.000

“Seară de balet”

1

710

7.000

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

3

Festivalul Internațional de Folclor- Spania

1

5.000

27.000

Memorialul “loan Macrea”

1

2.100

50.000

Muzica Militară a Garnizoanei Sibiu

1

1000

47.000

Proiecte mari între 50.001 și 600.000 lei

11

Orășelul Copiilor

1

10.000

80.000

Carnaval pe gheață

1

4.000

80.000

"Luna Animației"- ediția a Il-a

1

5.000

100.000

"Carnaval Sibian"- ediția a Il-a

1

15.000

250.000

"Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan"

I

2.100

100.000

"Ministagiune de balet"- ediția a Il-a

1

1.500

200.000

Festivalul Medieval "Cetăți Transilvane"- ediția a VlII-a

1

10.000

237.000

"Acum: Balet" -ediția a Il-a

1

700

295.000

Concert Glenn Hughes

1

10.000

185.000

Rockin’ Transilvania

1

10.000

925.000

"Festivalul Internațional de Circ" - ediția a Il-a

1

6.000

200.000

2009

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 iei

6

Cenaclul Arta

1

700

7.000

Gala de balet

2

1.200

18.391

“Publiciada” - serie editorială “în căutarea zeilor pierduți”

1

1.000

5.000

"Luna Animației"- ediția a IlI-a

1

6.000

20.000

Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

1

2.500

20.000

Premierea olimpicilor

1

25

10.000

1

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

4

Orășelul Copiilor

1

20.000

40.000

Spectacol “Cenușăreasa. Pas de Quatre și Divertisment pentru dans”

8

4.000

38.600

Spectacol “Medeea” - Teatrul Millandy, Lrușon, Franța

1

1.200

26.000

Turneu Tokyo, Toyama, Japonia

1

4.000

45.831

Proiecte mai între 50.001 și 600.000 lei

12

Romeo și Julieta

1

698

89.120

Concert Simfonic de Operă și Balet “Altfel de Anul Nou!”

1

850

86.000

Trilogie lonesco

4

2.000

147.226

Program editorial

1

15.000

147.354

Carnaval pe gheață, ediția a Il-a

1

2.000

60.000

Festivalul Internațional al Culturii

1

7.000

100.000

"Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan", ediția a Il-a

I

4.500

150.000

“Carnaval Sibian”- ediția a IlI-a

1

6.000

150.000

"Ministagiune de balet"- ediția a IlI-a

1

2.094

180.000

Festivalul Medieval "Cetăți Transilvane"- ediția a IX-a

1

15.000

250.000

"Acum: Balet" -ediția a IlI-a

1

1.000

200.000

"Festivalul Internațional de Circ" - ediția a IlI-a

1

2.000

150.000

2010

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

14

Spectacol “Dragobetele sărută fetele!”

1

500

1.200

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

1

15.000

2.000

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

1

5.000

3.000

“Turnul Sfatului, perspective artistice” - Expoziție de artă

1

1.000

3.000

Europa în culori

1

100

3.500

Participarea în cadrul Festivalului Național de folclor “Vară, Vară, Primăvară”

1

2.000

3.600

“Datini și obiceiuri de Crăciun” - spectacol folcloric

1

1.000

4.000

Participare la Festivalul de folclor “loan Macrea”

1

700

5.000

Zilele muzicii românești de altădată

1

400

5.500

Participare în cadrul proiectului “Concerte de operă și balet 2010 » cu spectacolul « Spărgătorul de Nuci »

1

800

8.000

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

I

5.000

10.000

Participare ăn cadrul proiectului « Ministagiune de Balet “

1

700

10.000

Participare la Gala organizată în cadrul proiectului “Workshop Internațional de Balet”

1

700

10.000

Gala de Balet PREMIERĂ

1

700

15.000

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

2

Spectacole “Gala de Balet” și “Spărgătorul de nuci” în Japonia

2

5.000

50.000

Participare la spectacolul “Carmen” în cadrul proiectului “Concerte de Operă și Balet 2010”

1

5.000

40.000

Proiecte mai între 50.001 și 600.000 lei

4

Turneu Național al Corpului de Balet Sibiu

10

5.000

60.000

Spectacol de balet Raimonda

3

2.100

120.000

Spectacol de dans contemporan

2

1.300

126.000

Spectacol de balet “Spărgătorul de nuci”

4

3.000

159.121

2011

1

Proiecte mici între 1.000 și 25.000 lei

11

Aniversare Ceata Junilor - 20 de ani

2

800

10.000

Program editorial

1

5.000

15.000

Ziua Europei

1

150

5.000

Concerte de muzică de fanfară

9

1.000

24.000

Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

2

6.000

3.000

Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

5

5.000

10.000

Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

2

15.000

2.600

Ziua muzicii românești de altădată, ediția a Il-a

1

200

10.000

Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

2

1.400

5.000

“Datini și obiceiuri de Crăciun” - spectacol folcloric

1

700

3.500

Spectacole Colinde de Crăciun

5

5.000

21.500

Proiecte medii între 25.001 și 50.000 lei

1

Gala de Balet PREMIERĂ

1

700

30.000

Proiecte mari între 50.001 și 600.000 lei

8

Spectacol de balet “Carmen” PREMIERĂ - reprezentație

2

700

100.000

Spectacol de balet “Paquita” PREMIERĂ - reprezentație

2

700

65.000

Spectacol de balet “Chopiniana” PREMIERĂ - reprezentație

2

700

110.000

Spectacol de balet “Mandarinul Miraculos” PREMIERĂ - reprezentație

2

700

110.000

Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan, ediția a IV-a

4

2.500

240.000

Festivalul Medieval “Cetăți Transilvane”, ediția a Xl-a

60

30.000

300.000

Spectacol de balet “ Anotimpurile” PREMIERĂ - 2 reprezentații

3

2.100

65.000

Revelion 2012

1

8.000

180.000

 • 3. ANALIZA periodică a obiectivelor, în raport cu LISTA obiectivelor prevăzute în proiectul de management începând cu primul an de management ( 2008) și până în prezent strategia de management a instituției s-a axat pe :

 • a) crearea unei imagini pozitive în plan extern prin:

încheierea de parteneriate media cu instituțiile mass-inedia locale, naționale și internaționale în vederea asigurării vizibilității și promovării evenimentelor /proiectelor derulate;

 • - realizarea și implementarea de campanii de relații publice adaptate specificului fiecărui eveniment/proiect organizat;

 • - participarea în cadrul unor evenimente specifice având ca scop schimbul de experiență și informații, precum și stabilirea de noi parteneriate în domeniul artistic;

 • - accesarea acelor canale mediatice menite să transmită cel mai bine mesajele către publicul/publicurile țintă vizate;

 • - colaborarea cu nume de referință din domeniul artistic care să atragă atenția publicului spectator și al mass-mediei;

 • - realizarea de materiale de promovare tipărite, precum și promovarea în mediul Online, TV și radio;

 • b) creșterea calității actului artistic prin:

 • - diversificarea ofertei culturale la nivel local prin organizarea de evenimente/proiecte diversificate ca și arie tematică: muzică, dans, teatru, animație, literatură, foto și multimedia, seminarii, expoziții, patrimoniu imaterial;

 • - includerea de noi titluri în repertoriul Teatrului de balet;

 • - inițierea și stabilirea de colaborări cu instituții care activează în același domeniu de activitate- la nivel local, național și internațional;

 • - colaborarea cu nume de referință din domeniul artistic - artiști, regizori, coregrafi, scenografi etc;

 • - implementarea de evenimente/proiecte adaptate nevoilor publ icuri lor țintă și cu impact pozitiv asupra acestora;

 • - susținerea creațiilor artistice originale;

 • - încurajarea tinerilor debutanți și oferirea șansei de afirmare artistică;

 • - sprijinirea operatorilor culturali și sportivi în derularea de proiecte la nivel local prin punerea la dispoziție a echipamentelor logistice și asigurarea cofmanțării proiectelor;

 • c) menținerea eforturilor de atragere de fonduri de finanțare suplimentare: sponsorizări, finanțări nerambursabile, parteneriate etc;

 • d)  atragerea de noi categorii de public prin diversificarea ofertei culturale și adaptarea mesajelor de comunicare în conformitate cu nevoile fiecărei categorii în parte, precum și fidelizarea publicului existent;

 • e) identificarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității specifice a instituției;

 • f) gestionarea resurselor umane :

 • - participarea la cursuri și seminarii de perfecționare;

 • - crearea unui sistem de comunicare internă care să asigure buna funcționare a activității instituționale;

 • - armonizarea documentelor interne de organizare și funcționare conform modificărilor legislative;

 • g) armonizarea activităților contabile și juridice în conformitate cu modificărilor legislative.

în perioada 2008 - 2010 obiectivele mai sus menționate au fost atinse de către instituție.

 • 4. CRITERII DE PERFORMANȚĂ:

 • 1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii

 • 2. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)

 • 3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)

 • 4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)

 • 5. Gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)

INDICATORI

ANUL 2010

ANUL 2011

Cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii

905,95

795,97

109,98

797.40

771,40

26,00

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției

6,20 %

1,45 %

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

8,10%

5,64 %

Gradul de acoperire a salariilor din subvenție

100%

100 %

Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor

6,20%

1,45 %

Notă! Cheltuielile pe beneficiar reflectă exclusiv bugetul/ număr de spectatori plătitori de bilet și înregistrați în evidențele contabile. Facem totodată precizarea că instituția a derulat evenimente/proiecte Ia care accesul a fost liber.

 • 6. Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor (producții artistice: spectacole/concerte, expoziții; cercetări etc.), din care:

 • - la sediu,

 • - în afara sediului (turnee, deplasări etc.)

 • - altele

2008

2009

2010

2011 - propuse

Observații

Număr total proiecte realizate

25

22

26

20

a) la sediu*

-

-

-

-

b) în afara sediului (turnee, deplasări etc.)

3

3

6

2

j

c) altele

22

19

20

18

1

* Proiectele prevăzute în tabelul de mai sus au ca și locație de desfășurare diferite spații pentru spectacole din orașul Sibiu, instituția nea vând un spațiu propriu pentru organizarea de spectacole și evenimente. Spațiul de evenimente aflat la sediul instituției este în stare de degradare, nefiind propice organizării de evenimente.

 • 7. Numărul beneficiarilor, din care:

 • - la sediu

 • - în turnee

 • - altele

2008

2009

2010

2011 - propus

Observații

Număr beneficiari

96.730

98.767

100.200

86.350

-

a) la sediu*

-

b) în afara sediului (turnee, deplasări etc.)

12.400

7.700

24.800

11.000

-

c) altele

84.330

91.067

75.400

75.350

-

* Proiectele prevăzute în tabelul de mai sus au ca și locație de desfășurare diferite spații pentru spectacole din orașul Sibiu, instituția neavând un spațiu propriu pentru organizarea de spectacole și evenimente. Spațiul de evenimente aflat la sediul instituției este în stare de degradare, nefiind propice organizării de evenimente.

 • 8. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

Anul 2008

o Festivalul Internațional de Folclor- Spania

o Festivalul Internațional de folclor - Polonia

e Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

Anul 2009

 • •  Schimb Cultural al Ansamblurilor Folclorice de Tineret din Uniunea Europeană

 • •  Spectacol “Medeea” - Teatrul Millandy, Lugon, Franța

® Turneu Tokyo, Toyama, Japonia

Anul 2010

 • •   Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

 • •   Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

 • •   Participarea în cadrul Festivalului Național de folclor “Vară, Vară, Primăvară”

 • •  Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

 • •  Participarea la Gala organizată în cadrul proiectului “Workshop Internațional de Balet”, Sibiu

 • •  Participare la « Bicentenario » Gunajuato, Mexic

 • •  Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

 • •  Participare în cadrul proiectului “Concerte de operă și balet 2010 » cu spectacolul « Spărgătorul de nuci »

« Participare la spectacolul “Carmen”;

« Participare la Concursul Internațional de Balet, Zagreb

« Participare la Gala de Balet organizată de Yoko Ballet Academy, Japonia

« Participare la Festivalul „Let’s Dance”, Larnaca, Ormidia, Nicosia - Cipru

® Participare la Concursul Național de Dans, Toulouse, Franța

« Participare la „Bursa de spectacole” organizată de Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu

Anul 2011

o Participare la Festivalul Național de Folclor “Festivalul Inimilor” Timișoara

« Participare la Festivalul de Folclor “loan Macrea”

 • •  Participare la Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”

 • •  Schimb intercultural al tinerilor din Uniunea Europeană

9. Proiecte realizate ca partener/coprociucător

Anul

Nr. crt.

Denumirea proiectului cultural

Organizator

2008

1.

Premile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul editorial 2007

Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Sibiu

2.

Sibiu 3D - Confluențe cultural-istorice la început de secol XXI

Asociația Tineretului Sibian TINSIB

3.

"Piața Aurarilor" - Antologia Poeților Sibieni

Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Sibiu

4.

"Constelația Sibiu”

Liga Culturală "România- Franța” Sibiu

5.

"Lumea în imagini"

Fundația Capricorn pentru Promovarea Imaginii Patrimoniului

6.

"Doi Parteneri, același scop" - /Asigurarea de șanse egale copiilor -prin educația civică

Biblioteca Județeană Astra Sibiu

!

7.

_

Centrul de animație "AICI" (Animație, Interculturalitate, Comunicare, împreună)

Organizația Neguvernamentală de Tineret CRISPUS

8.

"Marile Orașe și Literatura" - carte

Universitatea "Lucian Blaga" - Facultatea de Litere și Arte, Centrul de Cercetare

Tr-

Animație Hermannstadt (Sibiul Animat)

Organizația Neguvernamentală de Tineret CRISPUS

10.

"Mari muzicieni invitați în concertele Filarmonicii de Stat din Sibiu în anul 2008"

Filarmonica de Stat Sibiu

11.

"Fuga Lolelor"

Asociația Breasla Lolelor

12.

The Art of Fire (Arta Focului)

Organizația Neguvernamentală de Tineret CRISPUS

13.

"Puternic fără violență"

Asociația Mariapolis

14.

Festivalul Internațional Coral "Timotei Popovici"

Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu

15.

Expoziție Multimedia: "Focus Jazz"

Fundația Pro Ari Hermannstadt

16.

"Noaptea Albă Sibiu 2008

Asociația Dram Ccnter 07

17.

Galele Studențești de Jazz

Casa de Cultură a Studenților Sibiu

18.

Concurs Cultural Național "Prietenii căiții braille" și "Lectură rapidă și corectă în braille" 2008 Faza Zonală

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Sibiu

19.

Sibiu Jazz Festival 2008

Fundația Pro Art Hermannstadt

20.

Simpozionul Național "Actualitatea cercului literar de la Sibiu", ediția a V-a

Fundația Euphorion

21.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a XV-a

Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu

22.

Promovarea imaginii Sibiului în patrimoniul cinematografic românesc

Liga Culturală "România - Franța" Sibiu

23.

Zilele Culturii Romilor 2008

Centrul Creștin al Romilor - CCR

24.

"Fete de la Musique" - Sărbătoare Internațională a Muzicii 2008

Asociația de Prietenie "Iile et Vilaine" - Sibiu

25.

"Concerte Estivale - Zilele Muzicale Româno Americane ediția a V-a, Sibiu 23 iunie-6 iulie 2008"

Filarmonica de Stat Sibiu

26.

"Concurs Festival Internațional de interpretare pianistică și compoziție ,«Carl Filtsch»", ediția a Xffl-a

Filarmonica de Stat Sibiu

27.

Festivalul Internațional "Stagiunea de vară", ediția 1

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu

28.

Universitatea de vară

Asociația de Prietenie "Iile el Vilaine" - Sibiu

29.

"Asterix, Obelix și Idefix" - Centre de timp liber

Asociația de Prietenie "Iile et Vilaine" - Sibiu

30.

Artmania Festival 2008

Fundația Artmania

31.

Festivalul Internațional de Folclor "Cântecele Munților", ediția a XXXIII.-a

Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu

32.

Expoziția de grafică: Turnul Sfatului - Simbol al orașului Sibiu

Parohia Bisericii Evanghelice

33.

Acapella Gospel&Jazz

Asociația Culturală Acapella

34.

"Târgul Olarilor", ediția a XLII- a

Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu

35.

"Festivalul Internațional al Artei Lirice Sibiu", ediția a Vil-a

Filarmonica de Stat Sibiu

36.

Spre o Academie de Muzică la Sibiu. Curs de măiestrie instrumentală - ediția a IlI-a

Liga Culturală "România - Franța", Sibiu

1

37.

Artiști în rezidență

Asociația Conexiuni Sibiu

38.

Simfonic Pop Show

Asociația Culturală Acapella

39.

"Spectacolul de gală al laureaților Concursului Internațional «Jeunesses musicales» România", ediția a XV-a 2008

Filarmonica de Stat Sibiu

40.

Festivalul Internațional "Jazz and more" Sibiu 2008, ediția a IV-a

Asociația Culturală Interzone

41.

Toamnă Digitală 2008

Asociația Fotoclubul Orizont Sibiu

42.

Colocviul National Zilele Poeziei "Iustin Panta", ediția a VILa

Teatrul Gong - Revista Euphorion

43.

Festival Dans Sibiu

Casa de Cultură a Studenților Sibiu

44.

Expoziția Filatelică Bilaterală Sibiu-Chișinău

Asociația Filateliștilor din Județul Sibiu

45.

DaKino Itinerant Best Of Anniversary Tour 2008

Fundația DaKino

46.

Cinemateca Astra Film

Fundația Astra Film

47.

Festivalul Internațional de Film Transilvania

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

48.

Program competițional: sărituri în apă, călărie, handbal, volei, box

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

49.

Șahul, factor determinant în procesul de învățământ, cu implicare în performanța națională și mondială

Fundația Juvenil Șah Sibiu

50.

Explore India 2008

Asociația Salvatorilor Montani Sibiu

51.

Program competițional: patinaj

Clubul Sportiv Societatea de Patinaj

52.

Program competițional: baschet, șah

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

53.

Program competițional: judo, fotbal, atletism, rugbi

Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiu

54.

Program competițional: tenis, box , cros , volei

Direcția pentru Sport a Județului Sibiu

55.

Program competițional: baschet

Fundația Pro Baschet

56.

Campionatul Național de raliuri 2008, Campionatul European de raliuri Fia East Cup 2008

Asociația Tineretului Sibian TINSIB

57.

Program competițional: mini-volei, handbal

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

58.

Program competițional: dans sportiv

Asociația Clubul Forever Dance

59.

Program competițional: dans sportiv

Asociația Club Dans Sportiv "Dance with Me"

60.

Program competițional: popice, șah

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Sibiu

61.

Cupa S.K.V. - concurs de orientare

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor - S.K.V.-Siebenburghisher Karpatenverein

62.

Campionatul Național Universitar de judo - Sibiu 2008

Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Științe, Catedra de Educație Fizică și Sport

63.

Program competițional: aeromodele de interior

Clubul Sportiv Total Sibiu

64.

Program competițional: judo, fotbal, ciclism, arte marțiale

Clubul Sportiv Temerarul Sibiu

65.

Program competițional: ciclism

Club Ciclism și Triatlon

66.

Raliul Sibiului - ed. a VII - a etapă în Campionatul European de Raliuri

Asociația Sportivă Scorpion Racing Team

67.

Cupa Făgărașului - concurs internațional la zbor liber cu parapanta, cat.2 F.Â.I., ed. a VIII-a

Clubul Sportiv Air Adrenaline Sibiu

68.

Concurs de turism montan

Asociația Județeană Sportul pentru Toți Sibiu

69.

CampionatuL Național de Karate Kyokushin

Asociația Club Sportiv Transilvania

70.

Raliul Internațional

Redbull Romaniacs 2008

Motoclub Crazy Bike

71.

Campionatul județean de popice

Club Sportiv R.A.R. Sibiu

72.

Cupa Davis - grupa mondială meciul România Franța

Federația Română de Tenis

73.

Participare la Campionatele Europene de Taekwondo Itf 2008

Club Sportiv Hwarang Sibiu

74.

Harlem Globetrotters

Federația Română de Baschet, Fundația Pro Bacshet -CSU Sibiu

75

Ateliere de lucru ale Asociației Casa Calfelor în 2008

Asociația Casa Calfelor Sibiu

76.

2 Mai - Ziua Internațională a Tineretului

Direcția pentru Sport a Județului Sibiu

77.

Campionatul Național de Volei

Club Sportiv Municipal Sibiu

2009

1.

“RedBull lOOOTrails”

Asociația Clubul Sportiv Adrenalin

2.

Panou de alpinism urban

Almontes Sibiu

3.

“Vară, Vară, Primăvară” ediția a XlII-a

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul Junii” Sibiu

4.

“Europa Cântă și Dansează” ediția a V-a, Ziua Europei.

Centrul Județean pentru Coservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul Junii” Sibiu

5.

“Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților” Ediția a XXXIV-a”

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul Junii” Sibiu

6.

Festivalul de Folclor “loan Macrea”.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul Junii” Sibiu

7.

“Ziua Internaționala a Romilor”

Centrul Creștin al Romilor CCR

8.

“Galele Studențești de Jazz”

Casa de Cultură a Studenților

9.

Sibiu Jazz Festival 2009”, Ediția a XXXIX

Fundația Pro Art Hermannstadt

10.

Festivalului Internațional Universitar “Universtudent Fest” Sibiu, 2009

Liga Studenților din Facultatea de Litere

11.

X CUP 2009

Asociația Club Sportiv Român de BMX

12.

“Fete de ia Musique” - Sărbătoarea Internaționala a muzicii 2009

Asociația de prietenie Iile et Vilaine Sibiu

13.

Festivalul Internațional de Film Transilvania ediția a VUI-a

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

14.

Festi valul Rockin 'Transilvania

Asociația Rockin 'Transilvania

15.

“Vechi cântece de pe la noi - Concert de prelucrări folclorice”

Asociația Culturală Acapella

16.

Expoziție fotografică

Uniunea Artiștilor Plastici din România

17.

“Red Bull Romaniacs” 2009

Asociația Club Sportiv Adrenalin

18.

“Festivalul Internațional Crazy Bike Hill Climb” 2009

Moto Club Crazy Bike

19.

Spectacole umanitare în scopul strângerii de fonduri pentru Ioana Costea

Liceul Agricol Sibiu

20.

“Bienala de Arhitectură”

Ordinul Arhitecților din România. Filiala Sibiu-Vâlcea

21.

Proiecții de film și fotografie

Teodor Tulpan

22.

“Jazz and More” Sibiu, ediția a V-a

Asociația Culturală Interzone

23.

“Festival Dans Sibiu”.

Casa de Cultură a Studenților Sibiu

24.

“Târgul de Crăciun”, ediția a IlI-a

Little Giant Sibiu

25.

Expoziție de caricatură

Biroul Cultural Maghiar

26.

Târg de produse de artizanat hand made

ArtBoutique

27.

Concertul Simfonic de Operă și Balet “Altfel dc Anul Nou”

Sibiu Youth Orchestra

28.

Spectacolul“Medeea”

Teatrul Millandy Luțon, Franța

29.

Carnavalul anual organizat în orașul Budva, Muntenegru

Primăria din Budva

30.

Spectacolul “Divina Comedie” din cadrul proiectului Ministagiune de Balet

Teatrul Național Sârb - Novi Sad

31.

“Seară de. balet românesc”

Turneu Internațional Tokyo, Toyama - Japonia

2010

1.

Campionatul Național de Volei feminin, divizia I și Cupa României 2010-2011

Club Sportiv Municipal

2.

Rugby, Divizia A, CSM Sibiu - CFR CSU SCM Brașov

Club Sportiv Municipal

3.

Rugby, Divizia A, CSM Sibiu - CSU Alba lulia

Club Sportiv Municipal

4.

Rugby, Divizia A, CSM Sibiu - CFR CSU SCM Brașov

Club Sportiv Municipal

5.

Concert Franco Midiri, laureatul Festivalului Melodiei Sanremo 2009

Asociația Maghiarilor din Sibiu HID, Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

6.

Expoziție fotografică a artistului Brassaî

Asociația Maghiarilor din Sibiu HID, Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

7.

Duna Gaia

Asociația Maghiarilor din Sibiu HID, Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

8.

Ars Hungarica 2010

Asociația Maghiarilor din Sibiu HID, Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

9.

Expoziție fotografică Ars Hungarica

Asociația Maghiarilor din Sibiu HID, Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

10.

Educație Montană prin Ski

Asociația Salvatorilor Montani

11.

Participarea la Campionatul Național de Atletism juniori II, 16

Club Școlar Sportiv “Șoimii”

12.

Participarea la Campionatul Național de copii U 11

Club Școlar Sportiv “Șoimii”

13.

Participarea echipei CSU în Cupa României 2010

Club Sportiv Universitar Sibiu

14.

Participarea CSL’ Sibiu în returul Campionatului Național de

Baschet 2010

Fundația Pro Baschet

15.

Campionatul Național de Taekwondo

Club Sportiv Puma Sibiu

16.

Campionatul European de GO pentru juniori, ediția a 15-a

Federația Română de GO

17.

Târgul de Paște Sibiu

Fundația Austria pro România

18.

Fascinația Primăverii

Asociația ACDS Dance with me Sibiu

19.

Concerte de Florii

Asociația Culturală Acapella

20.

“Concert de Operă și Balet Altfel de Anul Nou”

Asociația Ordinul Cavalerilor de Sibiu

21.

Concurs Internațional de Dans Clasic și Contemporan, Ediția a IlI-a

Asociația Ordinul Cavalerilor de Sibiu

22.

Workshop Internațional de Balet

Asociația Ordinul Cavalerilor de Sibiu

23.

Festivalul Medieval “Cetăți Transilvane”, Sibiu 2010. ediție aniversară de 10 ani

Asociația Ordinul Cavalerilor de Sibiu

24.

“Retro Night”

Imperium Pub

25.

“Retro Party”

Imperium Pub

26.

Chicago - The musical!: Ozana Barabancea &Imperium Bând

Imperium Pub

27.

Imperium Petit Theatre: Doru Octavian Dumitru

Imperium Pub

28.

Imperium Petit Theatre: Parafusions Live Music

Imperium Pub

29.

Imperium Petit Theatre: Berti Barbera&Nicu Patoi

Imperium Pub

30.

Lecția de muzică - Preclasicismul universal: Orchestra de Cameră “Sunetul Muzicii”

Imperium Pub

31.

Lecția de muzică -Clasicismul universal: Orchestra de Cameră “Sunetul Muzicii”

Imperium Pub

32.

Lecția de muzică - Concert Simfonic Cameral: Orchestra de Cameră “Sunetul Muzicii”

Imperium Pub

33.

Lecția de muzică-Festival Johann Strauss, Invitație la Vals!: Orchestra de Cameră “Sunetul Muzicii”

Imperium Pub

34.

Lecția de muzică -Jazz Simfonic: Orchestra de Cameră “Sunetul Muzicii”

Imperium Pub

35.

Teatrul Atrium: Radu Gheorghe, Mircea Baniciu

Atrium Cafe

36.

Teatrul Atrium: Radu Gheorghe și Răzvan Vasilescu

Atrium Cafe

37.

Concert AGW Bând

Atrium Cafe

38.

Teatrul Atrium: Anca Sigartău, Radu Gheorghe

Atrium Cafe

39.

Midnight Jazz

Atrium Cafe

40.

Concert Taxi

Atrium Cafe

41.

Expoziție foto 20 de ani de cooperare între departamentul Iile et Vilaine și județul Sibiu

Asociația de prietenie Iile et Vilaine Sibiu

42.

Trance Hali CBU

Asociația Artlabs

43.

Fusion Festival

Asociația Artlabs

44.

Negura Bunget

Asociația Transilvania Tattoo Club

1

45.

Transilvania Tattoo Expo

Asociația Transilvania Tattoo Club

46.

Art Boutique, v. 2

Art Boutique

47.

An Boutique, v. 3

Art Boutique

48.

An Boutique, v. 4

Art Boutique

49.

Campionatul Național de popice pentru nevăzători 2010

Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Sibiu

50.

Gala Laureaților a “Festivalulului -Concurs de Interpretare Muzicală a Artiștilor Nevăzători Secțiunea Muzică Ușoară, Folk și Interpretare Instrumentală”

Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Sibiu

51.

Sibiu Jazz Festival 2010, Ediția 40

Fundația Sibiu Jazz Festival

52.

Expoziție Sibiu Jazz Festival 2010

Fundația Sibiu Jazz Festival

53.

Zilele Muzicale ale Lumii/World Music Days

Fundația Sibiu Jazz Festival

54.

Galele Studențești de Jazz

Casa de Cultură a Studenților Sibiu

55.

Festivalul Național Studențesc de Dans

Casa de Cultură a Studenților Sibiu

56.

Festivalul Internațional de Film Transilvania

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

57.

Arenele de Joacă

Asociația Sport pentru Viață

58.

Concerte Estivale - Zilele Româno Americane 2010

Filarmonica de Stat Sibiu

59.

Concurs Festival Internațional de interpretare pianistică și compoziție “Cari Filtsch”, Ediția a XV-a

Filarmonica de Stat Sibiu

60.

Festivalul Artei Lirice Sibiu, Ediția a IX-a

Filarmonica de Stat Sibiu

61.

Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților”, Ediția a XXXV-a

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

“Cindrelul-Junii”

62.

Târgul Olarilor, Ediția a XVIV-a

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul-Junii”

63.

Festival de Folclor “loan Macrea”, Ediția a Xll-a

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul-Junii”

64.

Festivalul și Academia Icon Arts

UCIMR - Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România

65.

Concert Tradițional de Anul Nou

UCIMR - Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România

66.

Festivalul Național de Muzică Folk și Poezie, Ediția a VH-a

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong

67.

Festivalul Internațional Magic Show Fest, ediția III

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong

68.

Red Bull Romaniacs 2010

Asociația Club Sportiv Adrenalin Sibiu

69.

Concert Replace Bând

Music Pub Sibiu

70.

Concert Silver Shine

Art Cafe Sibiu

71.

Concert Motoract, Live Tribute Motorhead Tour

Bohemian Art &Pub

72.

Turneu Național “Poveștile Bluesului”

Bohemian Art &Pub

73.

Universtudent Festival &Fringe, ediția a V-a

Liga Studenților din Facultatea de Litere și Arte Sibiu

74.

Ateliere culturale ale calfelor călătoare europene

Asociația Casa Calfelor Sibiu

75.

Raliul Sibiului, ediția a X-a

Asociația Sportivă Scorpion Racing Team

76.

Nedeia de Sfântul llie în cadrul proiectului Tezaure Umane Vii -Festivalul Național al Datinilor și Obiceiurilor, ediția a IV-a

Complexul Național Muzeal Astra

77.

Hillclimb Challenge

Asociația Sportivă Crazy Bike Moto Club

78.

Festivalul Internațional de Șah și Bridge Hermannstadt

Asociația Club Sportiv Logismart Sibiu

79.

Participarea echipei de juniori I handbal masculin a CSSS la Festivalul Internațional de Handbal “Cell-Cup”, Vezprem. Ungaria

Club Sportiv Școlar sibiu

80.

Artmania Festival 2010

Artmania Events

81.

Participarea la competiții de nivel național Târgu Mureș, Cupa Mureșului, Campionatul Național de copii, Campionatul Național de juniori, Campionatul Național de seniori

Club Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu

82.

Zilele Culturii Romilor, ediția a IV-a

Centrul Creștin al Romilor CCR

83.

Seminariile și Târgul de Cariere, Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni 1”

Târgul de cariere

84.

Salonul Internațional de Artă Fotografică, Ediția a XlV-a

Fotoclubul Orizont Sibiu

85.

Gala sportului sibian festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi și tehnicieni sibieni în anul 2010

Direcția pentru Sport a Județului Sibiu

86.

Forever Dance Stars Show

Asociația Clubul Forever Dance

87.

Expresul de Colinde pe stradă

Cenaclul de la Păltiniș

88.

Festivalul Internațional de Teatru 2010

Teatrul Național Radu Stanca

89.

Concert Orchestra Pop Rock Big Bând - Burgthann e.v

Orchestra Pop Rock Big Bând - Burgthann e.v

90.

“Jazz and More”

Asociația Culturală Interzone

2011

1.

Asociațiunea transilvana pentru literatură română și cultura poporului român Astra

Asociațiunea Astra- 150 ani (1861- 2011)

2.

Fundația AU- RO Austria Pro România

Târgul de Paști din Sibiu 2011

3.

Asociația Culturală Acapella

2011 Concerte Acapella

4.

S.C ARTmania Events S.R.L

Sibiu Open Air Arena- 01 mai

5.

Facultatea de Litere și Arte a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Colocviul Internațional "Emil Cioran "ediția a XVII a -inconvenient d'etre ne " " Inconvenimentul de a te fi născut”

6.

Heritas Fundația Transilvană pentru Dezvoltarea integrată, Protecție și Revitalizare a Patrimoniului Cultural

Festivalul Urban Piața Huet

7.

Fundația Sibiu Jazz Festival

Sibiu Jazz Festival 2011 ediția a 41 a

8.

Fundația Culturală ARTEX

Muzeul Labirint

9.

Asociația pentru înfrumusețarea Orașului Sibiu

Blogging Sibiu

10.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Festivalul Internațional de Media și Publishing Sibiu 201 UFIMPUS 2011)

11.

Asociația Mioritics

Lux Kultur 2011

12.

Casa de Cultură a Studenților

Galele jazzul ui studențesc

13.

Filarmonica de Stat Sibiu

Concerte estivale- zilele muzicale româno- americane ediția a VIII a Sibiu 2011

14.

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

Festivalul Internațional de Film Transilvania Sibiu ediția a V a

15.

Asociația nevăzătorilor din România, fdiala Sibiu

Festivalul concurs de interpretare muzicală destinat artiștilor nevăzători -secțiunea muzică ușoară, folk și interpretare instrumentală 2011

16.

Filarmonica de Stat Sibiu

Concurs festival internațional de interpretare pianistică și compoziție "Caii Filtsch" ediția a XVI a 2011

17.

Asociația de prietenie "Iile et Vilaine " Sibiu- AP1VS

Zi de zi " și "Obelix"- centre de vacanță 2011

18.

Asociația Casa Calfelor Sibiu

Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2011

19.

S.C ARTmania Events S.R.L

Harley Davidson Festival Sibiu 2011

20.

Asociația Sibiu 1191

Ziua Bunelor Maniere-Spectacol Romeo și Juiieta în Piața Mare

21.

UCIMR- Uniunea de Creație Interpretativă a Muziccnilor din România

Festivalul și Academia ICon Arts- Sibiu 2011

22.

S.C ARTmania Events S.R.L

ARTmania Festival 2011

23.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul Junii" Sibiu

Festivalul internațional de folclor "Cântecele munților" ediția a XXXVI a

24.

Asociația Elite Art Club UNESCO

Festivalul Imagine

25.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul Junii" Sibiu

Târgul olarilor ediția a XL a

26.

Filarmonica de Stat Sibiu

Festivalul și concursul internațional " George Enescu" ediția 201 1 Concerte la Sibiu

27.

Centrul Creștin al Romilor- CCR

Zilele culturii romilor 2011 ediția a Va

28.

Filarmonica de Stat Sibiu

Festivalul Internațional al Artei Lirice ediția a X a Sibiu 2011

29.

Liga Culturală "România - Franța"- Sibiu

Curs internațional de măiestrie instrumentală. Spre o Academie de Muzică la Sibiu ediția a VI a

30.

Asociația Culturală Interzone

Jazz and More Sibiu 2011 ediția aVII a

31.

Fundația Astra Film

Astra Film Festival 2011

32.

Asociația Maghiarilor din Sibiu HED, Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

Ars Hungarica 2011

33.

Fundația Sibiu Jazz Festival

Sibiu World Music Festival

34.

Fundația AU- RO Austria Pro România

Programul Cultural al Târgului de Crăciun din Sibiu ediție aniversară de 5 ani

35.

UCIMR- Uniunea de Creație Interpretativă a Muziccnilor din România

Concertul Tradițional de Anul Nou ediția a III a - 30 decembrie 2011

36.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul Junii" Sibiu

Festivalul național de folclor "Ion Macrea"

37.

Fundația Pro Baschet

Participarea echipei de baschet CSU Sibiu în Returul Campionatului

Național de Baschet 2011

38.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

Campionatul Național de Volei feminin și Cupa României

39.

CSU Voința Sibiu

Participare la Returul Campionatului Național al Ligii a Il-a de fotbal seniori+juniori

40.

Fundația Pro Baschet

Festivalul Sibian de Streetball 2011

41.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

Cupa "Veverița" C.S.M. Sibiu - schi

42.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

Cupa "Mărțișor" - înot

43.

Asociația "Al 6-lea jucător'1 Sibiu

Revista suporterilor "CSU Fans Magazin"

44.

Asociația "Al 6-lea jucător" Sibiu

Promovarea baschetului în școli

45.

ACS Black Ryders Sibiu

Etapa 2 Campionat Național Endurocross Sibiu / Cupa (Hermastad Sibiu) ! Motocross

46.

Clubul Sportiv Puma

Organizare și participare Campionat Național Taekwondo 2011 Sibiu pentru juniori II și III

47.

Fundația Pro Baschet și Federația Română de Baschet

AII Star Game Sibiu 2011

48.

C.S. Musashi Dojo Sibiu

Campionatul Național de Kata și Kumite pentru copii, juniori, tineret și seniori 2011

49.

Clubul Sportiv Universitar Sibiu

Participarea echipei CSU Sibiu în competițiile organizate de FR Baschet (Campionat, Cupa României, play-off sau play-out)

50.

Asociația Sport pentru Viață

Arenele de Joacă

51.

ACDS Dance With Me Sibiu

Sibiu Dance

52.

Asociația Clubul Sportiv Handbal Club Sibiu

Participarea echipei de handbal masculin seniori în Campionatul Național divizia A

53.

Asociația "Clubul Sportiv Sibiu Sport Project

Turul Ciclist al Sibiului 2011, Ediția 1

54.

Asociația Sportivă Scorpion Racing Team

Raliul Sibiului - Ediția a Xl-a - Etapă în Campionatul Intercontinental Rally Challenge (IRC) și Campionatul Național de Raliuri FRAS

55.

C.S. Musashi Dojo Sibiu

Campionatele Europene de Kata și Kumite -copii, juniori, tineret și seniori 2011

56.

Asociația Club Sportiv Adrenalin

Red Bull Romaniacs

57.

Clubul Sportiv "Societatea" de Patinaj Sibiu

Participare la competiții de nivel național/ Cupa Mureșul/ Campionatul Național de Copii/ Campionatul Național de juniori/ Campionatul Național de seniori

58.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

Centura Păltiniș - Memorialul Frații Negrea - box

59.

Asociația Club Sportiv Logismart Sibiu

Festivalul Internațional de Șah și Bridge Hermannstadt 2011

60.

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

Participarea echipei de juniori handbal masculin a Clubului Sportiv Școlar Sibiu la Festivalul Internațional de Handbal "CELL-CUP" ediția a XV-a -Veszprem, Ungaria

61.

CSU Voința Sibiu

Participare la Turul Campionatului Național al Ligii a Il-a de fotbal seniori -i- juniori

62.

Clubul Sportiv "Temerarul" Sibiu

Turneul Internațional de Judo"Cupa Temerarul" 2011

63.

Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Sibiu

Competiție feminină de popice "Cupa Dumbrava 2011"

64.

Clubul Sportiv Municipal Sibiu

Cupa Municipiului Sibiu- sărituri în apă

65.

Asociația Club Sportiv Kudokai Full Contact

Organizarea competiției sportive "Provocarea Tinerilor Campioni" ediția a IlI-a

66.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu

Gala sportului sibian - Festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi și tehnicieni sibieni în anul 2011

 • 10. Indice de ocupare a sălilor/spațiilor destinate publicului (la sediu) (%)

Pornind de la analiza datelor din anul de management precedent, an în care indicele de ocupare a sălilor și spațiilor de spectacole a fost de 91%, pentru anul de management 2011, preconizăm un indice de 95% de ocupare a sălilor și spațiilor de spectacole. Facem în același timp mențiunea că pentru anii de management 2008 - 2010 au fost derulate proiecte (ex: Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan, Festivalul Medieval „Cetăți Transilvane etc.) la care s-a oferit accesul gratuit la spectacolele și evenimentele din cadrul acestora..

 • 11. Apariții în presa de specialitate:

națională

internațională

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu a stabilit, în scopul promovării evenimentelor organizate și în funcție de specificul și nevoiele de comunicare aferente fiecărui eveniment în parte, relații de colaborare și parteneriate media atât cu instituțiile de presă locale cât și naționale sau internaționale. Urmare a parteneriatelor media au fost asigurate în presă atât în cea de specialitate cât și în presa generalistă un număr de 80 de apariții pentru anul de management 2008, respectiv 300 de apariții în presă pentru anul de management 2009.

Pentru a asigura o bună vizibilitate evenimentelor și proiectelor organizate de instituție, în anul 2010 Casa de Cultură a Municipiului Sibiu a realizat și implementat ample campanii de relații publice, adaptate necesităților de comunicare a mesajelor pentru fiecare eveniment/proiect în parte. Pentru ca mesajele comunicate să ajungă la publicurile țintă vizate de către instituție s-a avut în vedere realizarea acelor materiale de promovare, precum și accesarea acelor canale mediatice care să răspundă cel mai bine nevoilor de informare ale publicului. în anul de management 2010 au fost asigurate un număr de aproximativ 350 de apariții în mass-media locală, națională și internațională.

Pentru următorul an de management estimăm un număr de aproximativ 400 apariții în presă.

 • 12. Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari

începând cu anul de management 2009, managementul instituției a acordat o atenție specială studierii comportamentului de consumator de evenimente culturale. în acest sens în lunile aprilie - septembrie 2009. a fost efectuat un sondaj dc opinie „Studiu privind profilul și comportamentul consumatorului de proiecte culturale”. Pentru anul de management 2010 instituția s-a axat pe sondarea problematicii care vizează comportamentul și preferințele consumatorilor de balet. în acest sens instituția a conceput și aplicat chestionarul “Comportamentul consumatorilor de spectacole de balet”, în perioada ianuarie-decembrie 2010. Urmare a acestei analize se poate afirma că instituția are un public eterogen, diferit ca vârstă și sex, care acoperă toate segmentele de public: de vârstă școlară, public tânăr, adulți și pensionari. Se poate afirma că evenimente le/proiectele derulate de instituție au reușit să atragă public din zone geografice diverse - comunitatea locală, dar și turiști din țară și străinătate.Totodată, prin derularea unor evenimente/proicctc diversificate, care acoperă arii artistice diferite: dans, muzică, teatru, concursuri tematice, expoziții, promovarea patrimoniului tradițional autentic, instituția a reușit să răspundă nevoilor unui public variat cu gusturi artistice diferite. Pentru următorul an de magement se are în vedere realizarea și aplicarea unui chestionar care să reflecte imaginea externă a instituției.

 • 13. Perfecționarea personalului:

 • - numărul de angajați care au urmat diverse forme de perfecționare,

 • - durata și tipul cursului

Anul

Număr angajați care au urmat diverse forme de perfecționare

Durata

Tipul cursului

2008

________________4________________

5 zile

Managementul proiectelor - Pregătiți pentru Europa

1

5 zile

Cum să implementezi cu succes un proiect

2009

3

3 zile

Managementul așezămintelor culturale

4

3 zile

Comunicare, lucru în echipă, leadership

4

3 zile

Managementul timpului, resurselor umane și management de proiect

2010

1

18 zile

“Manager resurse umane”

Pentru anul 2011, un număr de aproximativ 2 angajați vor urma diverse forme de perfecționare.

Președinte


Lerner Helmut