Hotărârea nr. 95/2011

HOTĂRÂREA NR. 95 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2011

HOTĂRÂREA NR. 95

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Având în vedere propunerea formulată de dl. consilier Raimar Wagner, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna martie 2011.

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Domnul Lerner llclmut se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna martie 2011.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzniann MarianaContrasemnează

Secretar Ir Nistor Dorin