Hotărârea nr. 9/2011

HOTĂRÂREA NR.9 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.9

privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, bloc 2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2687/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1 A, bloc 2

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 4 și ale art. 5 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 121 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren aferent construcției bloc nr. 2 compus din 17 apartamente, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, identificat în CF 103553 Sibiu ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 13964a Sibiu ), nr. cad 103553 - nr. top vechi 7074/5/36 în suprafață din acte de 434 mp ( suprafață măsurată de 436 mp ).

Art.2. - Imobilul teren pentru construcție cu bloc nr. 2 compus din 17 apartamente, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa NR. IA, identificat în CF 103553 Sibiu ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 13964a Sibiu ), nr. cad 103553 - nr. top vechi 7074/5/36 în suprafață din acte de 434 mp (suprafață măsurată de 436 mp ), proprietatea Statului Român se apartamentează, cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

Apartament nr. 1, situat la demisol, compus Nr.Cad. 103553-

din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, CI-UI

BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota

parte comună pe apari, este de 4,95%

respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe

apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr.4, situat la parter, compus din : Nr.Cad. 103553-2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, C1-U2

CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp

Apartament nr.5, situat la parter, compus din : Nr.Cad. 103553-

2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, C1-U3 CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp

Apartament nr.2, situat la parter, compus din : Nr.Cad. 103553-1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, C1-U4

BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr.3, situat la parter, compus din : Nr.Cad. 103553-1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARA, C1-U5

BAIE, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr.8, situat la etajul 1, compus Nr.Cad.103553-din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, C1-U6

CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp.

Apartament nr.9, situat la etajul 1, compus Nr.Cad. 103553-din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, C1-U7

CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață

utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apari, este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp.

Apartament nr.6, situat la etajul 1, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON , în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr.7, situat la etajul 1, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr.12, situat la etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp.

Apartament nr.13, situat Ia etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp.

Apartament nr.10, situat la etajul 2, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de


Nr.Cad.103553-

C1-U8


Nr.Cad. 103553-

C1-U9


Nr.Cad. 103553-

C1-U10


Nr.Cad. 103553-

Cl-Ull


Nr.Cad. 103553-

C1-U12


4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr.ll, situat la etajul 2, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON , în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.

Apartament nr. 16, situat la mansardă, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este dc 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp.

Apartament nr. 17, situat la mansardă, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, în suprafață utilă de 54,06 mp. Cota parte comună pe apart. este de 6,93% respectiv 13,91 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 30,06 mp.

Apartament nr.14, situat Ia mansardă, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE , în suprafață utilă dc 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este de 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp. Apartament nr. 15, situat la mansardă, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE , în suprafață utilă de 38,66 mp. Cota parte comună pe apart. este dc 4,95% respectiv 9,95 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 21,50 mp.


Nr.Cad. 103553-

C1-U13


Nr.Cad. 103553-

C1-U14


Nr.Cad. 103553-

C1-U15


Nr.Cad. 103553-

C1-U16


Nr.Cad. 103553-

C1-U17


Părțile comune indivize ale apartamentelor situate în acest imobil sunt: terenul clădit și neclădit în suprafață de 434 mp, fundațiile, zidurile despărțitoare dintre apartamente, planșecle, casa scărilor, holurile de la fiecare nivel respectiv subsol, uscătoria, anexa serviciu, 2 spații tehnice, acoperișul, branșamentele de apă, canalizare, energie electrică, gaz până la intrarea în apartamente.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte Ilans Klein

'Z Um


Contrasemnează


Dorin Ni


itor