Hotărârea nr. 86/2011

HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR, 86privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr.9288/2011, prin care Casa dc Cultură a Municipiului Sibiu, propune aprobarea Agendei culturale pe anul 2011,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret.

In temeiul dispozițiilor art. 36, alin 2 lit. d, alin.6 lit.a și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Agenda culturală pe anul 2011 în forma stabilită de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Primarul Municipiului Sibiu și Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează Secretar

Nistor {Dorin

ANEXA nr. I la Hotararea nr.

AGENDA CULTURALĂ 2011

Nr.

cit.

Instituția/ Organizația

Denumire proiect

Perioada propusă de desfășurare

1

Asociațiunea transilvana pentru literatură română și cultura poporului român Astra

Asociațiunea Astra- 1 50 ani (1861- 2011)

i

10 ianuarie- 15 decembrie

2011

2

i

Fundația AU- RO Austria Pro România

Târgul de Paști din Sibiu 2011

14- 24 aprilie 2011

3

Asociația Culturală Acapella

2011 Concerte Acapella

1 6 aprilie- 19 decembrie 2011

4

S.C ARTmania Events S.R.L

Sibiu Open Air Arena

01 mai- 30 septembrie 2011

5

Facultatea de Litere și Arte a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Colocviul Internațional "Emil Cioran"ediția a XVII a - ”L'inconvenient d'etrc ne " Inconvenimentul de a te fi născut"

05- 08 mai 201 1

6

Heritas Fundația Transilvană pentru Dezvoltarea integrată. Protecție și Revitalizare a Patrimoniului Cultural

Festivalul Urban Piața Huet

07- 08 mai 2011

7

Fundația Sibiu Jazz Festival

Sibiu Jazz Festival 2011 ediția a 41 a

08- 15 mai 2011

8

Fundația Culturală ARTEX ___

Muzeul Labirint

mai 2011

9

Asociația pentru înfrumusețarea Orașului Sibiu

Blogging Sibiu

18-21 mai 2011

10

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Festivalul Internațional de Media și Publishing Sibiu 2011 (FIMPUS 2011)

mai- iunie 2011

11

Asociația Mioritics

Lux Kultur 2011

09 iunie- 25 august 2011

12

Casa de Cultură a Studenților

Galele jazzului studențesc

mai 2011

13

Filarmonica de Stat Sibiu

"Concerte estivale- zilele muzicale româno-americane" ediția a VIII a Sibiu 2011

13 iunie- 03 iulie 2011

; 14

Asociația pentru Promovarea

Filmului Românesc

Festivalul Internațional de Film Transilvania Sibiu ediția a V a

15-19 iunie 2011

? 15

Asociația nevăzătorilor din România, filiala Sibiu

Festivalul concurs de interpretare muzicală destinat artiștilor ncvăzători- secțiunea muzică ușoară, folk și interpretare instrumentală 201 1

iunie 2011

16

Filarmonica de Stat Sibiu

Concurs festival internațional de interpretare pianistică și compoziție "Cari Filtsch" ediția a

XVI a 2011

04- 10 iulie 2011

1

17

Asociația de prietenie "Iile et Vilaine" Sibiu- APIVS

"Zi de zi " și "Obelix"- centre de vacanță 2011

11-22 iulie 2011

1

,8

Asociația Casa Calfelor Sibiu

Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2011

11 iulie- 05 august 2011

19

S.C ARTmania Events S.R.L

Harley Davidson Festival Sibiu 2011

15- 17 iulie 2011

20

Asociația Sibiu 1191

Ziua Bunelor Maniere-Spectacol Romeo și Julieta în Piața Mare

16 iulie 2011

21

UCIMR- Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicenilor din România

Festivalul și Academia ICon Arts- Sibiu 201 1

24 iulie- 06 august 2011

22

S.C ARTmania Events S.R.L

ARTmania Festival 2011

08- 14 august 2011

23

Centrul Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale "Cindrelul Junii" Sibiu

Festivalul internațional de folclor "Cântecele munților" ediția a XXXVI a

august 2011

24

Asociația Elite Art Club UNESCO

Festivalul Imagine

3 1 august- 04 septembrie

2011

25

Centrul Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale "Cindrelul Junii" Sibiu

Târgul olarilor ediția a XL a

03- 04 septembrie 2011

26

Filarmonica de Stat Sibiu

Festivalul și concursul internațional " George Enescu" ediția 2011 Concerte la Sibiu

04-24 septembrie 2011

1

27

Centrul Creștin al Romilor- CCR

Zilele culturii romilor 2011 ediția a Va

05- 08 septembrie 2011

28

Filarmonica de Stat Sibiu

Festivalul Internațional al Artei Lirice ediția a X a

Sibiu 2011

26 septembrie- 09 octombrie

2011

i 29

Liga Culturală "România - Franța"-Sibiu

Curs internațional de măiestrie instrumentală.

Spre o Academie de Muzică la Sibiu ediția a VI a

10- 18 octombrie 2011

30

Asociația Culturală Interzone

Jazz and More Sibiu 2011 ediția aVII a

13-16 octombrie 2011

31

L

Fundația Astxa Film

r                          —     ' ’ ■ ■ ........ —•

Astra Film Festival 2011

L_ .                                                .                     ______

21- 28 octombrie 2011

32

Asociația Maghiarilor din Sibiu HID, Biroul Cultural Maghiar din

Sibiu

Ars Hungarica 2011

......1

03-06 noiembrie 2011

|

33

Fundația Sibiu Jazz Festival

Sibiu World Music Festival

13-15 noiebmbrie 201 1

l w

Fundația AU- RO Austria Pro România

Programul Cultural al Târgului de Crăciun din Sibiu ediție aniversară de 5 ani

26 noiembrie- 25 decembrie

2011

35

UCIMR- Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicenilor din România

Concertul Tradițional de Anul Nou ediția alll a

30 decembrie 201 1- 01 ianuarie 2012

36

Centrul Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale "Cindrelul Junii" Sibiu

Festivalul național de folclor "Ion Macrea"

decembrie 201 1