Hotărârea nr. 8/2011

HOTĂRÂREA NR.8 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Şos. Alba Iulia nr. 52 B

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.8

privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr. 52 B

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2690/2011 prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr. 52 B

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze cconomico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 4 și ale art. 5 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

]n temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 121 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren aferent construcției bloc 20 apartamente, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr. 52 B, identificat în CF 103496 Sibiu ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 6468 Turnișor), nr. cad 103496 - nr. top vechi 180/1/2 în suprafață de 682 mp .

Art.2, - Imobilul - teren pentru construcție cu bloc 20 apartamente, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șos. Alba lulia nr. 52 B, identificat în CF 103496 Sibiu ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 6468 Turnișor), nr. cad 103496 - nr. top vechi 180/1/2 în suprafață de 682 mp, proprietatea Statului Român se apartamentează, cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

Apartament nr. 1, scara A, situat la parter, compus din: : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 13,73 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 40,67 mp.

NR. CAD. 103496

-CI-UI


NR. CAD. 103496 -CI -U2


 • - Apartament nr. 2, scara A, situat la parter, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă dc 40,04 mp. Cota parte comună pe apart. este de 7,13% respectiv 8,82 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 7,13% respectiv 26,11 mp.

 • - Apartament nr. 3, scara A, situat la etajul 1, compus din : :HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte

comună pe apart. este de 11,11% respectiv 13,73 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 40,67 mp.

 • - Apartament nr. 4, scara A, situat la etajul 1, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,53 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 34,13 mp.

Apartament nr. 5, scara A, situat la etajul 2, compus din : : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 13,73 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 40,67 mp.

Apartament nr. 6, scara A, situat la etajul 2, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă dc 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,53 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 34,13 mp.

 • - Apartament nr. 7, scara A. situat la etajul 3, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 13,73 mp, iar cota parte teren pe apartament este dc 11,11% respectiv 40,67 mp.

Apartament nr. 8, scara A, situat la etajul 3, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,53 mp. iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 34,13 mp.

Apartament nr. 9, scara A, situat la mansardă, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pc apart. este de 11,11% respectiv 13,73 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 40,67 mp.

-Apartament nr. 10, scara A, situat la mansardă, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,53 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 34,13 mp.

 • - Apartament nr. 11, scara B, situat la parter, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 40,04 mp. Cota parte comună pe apart. este de 7,13% respectiv 9,05 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 7,13% respectiv 22,55 mp.

Apartament nr. 12, scara B, situat la parter, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 14,10 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 35,11 mp.

 • - Apartament nr. 13, scara B, situat la etajul 1, compus din : HOL, BAIE, BUCA! ARIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este dc 9,33% respectiv 11,83 mp, iar cota parte teren pc apartament este de 9,33% respectiv 29,47 mp.

 • - Apartament nr. 14, scara B, situat la etajul 1, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU

  NR. CAD. 103496

  -CI -U5


  NR. CAD. 103496

  -CI -U6


  NR. CAD. 103496

  -CI -U7


  NR. CAD. 103496

  -C1-U8


  NR. CAD. 103496 -CI -U9


  NR. CAD. 103496

  -CI -U10


  NR. CAD. 103496

  -CI - Ull


  NR. CAD. 103496

  -CI -U12


  NR. CAD. 103496

  -CI ■ U13


  BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 14,10 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 35,11 mp.

  -- Apartament nr. 15, scara B. situat la etajul 2, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,83 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 29,47 mp.

  Apartament nr. 16, scara B, situat la etajul 2, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 14,10 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 35,11 mp.

  • - Apartament nr. 17, scara B, situat la etajul 3, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON ; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,83 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 29,47 mp.

  • - Apartament nr. 18, scara B, situat la etajul 3, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA. DEBARA, SAS, BATE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 14,10 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 35,11 mp.

  • - Apartament nr. 19, scara B, situat la mansardă, compus din : HOL, BAIE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, CAMERA, CAMERA CU BALCON ; la subsol PIVNIȚA, în suprafață utilă de 52,34 mp. Cota parte comună pe apart. este de 9,33% respectiv 11,83 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 9,33% respectiv 29,47 mp.

  • - Apartament nr. 20, scara B, situat la mansardă, compus din : HOL, BUCĂTĂRIE, CAMARA, DEBARA, SAS, BAIE, CAMERA, CAMERA CU BALCON; la subsol PIVNIȚĂ, în suprafață utilă de 62,36 mp. Cota parte comună pe apart. este de 11,11% respectiv 14,10 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 11,11% respectiv 35,11 mp.


  NR. CAD. 103496

  -CI U16


  NR. CAD. 103496 -CI -U17


  NR.CAD. 103496

  -CI -U18


  NR. CAD. 103496

  -CI - UI9


  NR. CAD. 103496 -CI -U20


  Părțile comune indivize ale apartamentelor situate în acest imobil sunt: terenul clădit și neclădit în suprafață totală de 682 mp, fundațiile, zidurile despărțitoare dintre apartamente, planșeele, casa scărilor, holurile de la fiecare nivel respectiv subsol, acoperișul, branșamentele de apă, canalizare, energic electrică, gaz până la intrarea în apartamente.

  Art.2. - Primând Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011


  Președinte

  Hans Klein

  MU’


  Contras

  Secrt ta

  Dorin Nte


  minează tar dor