Hotărârea nr. 60/2011

HOTĂRÂREA NR. 60 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Gârleanu Maria

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 60

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Gârleanu Maria

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 10493/2011 întocmit de Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu întrunită în data de 21,02.2011 și raportul nr. 10492/2011 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală, privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Gârleanu Maria, mandat devenit vacant prin demisia d-lui Klein Hans,

Analizând adresa F.D.G.R. - Organizația Județeană Sibiu, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 10222/18.02.2011 cu privire la validarea d-nei Gârleanu Maria, supleant pe listele F.D.G.R. la alegerile locale din anul 2008,

în conformitate cu dispozițiile art. 96 alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.31 alin.3 și ale art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se validează mandatul d-nei Gârleanu Maria, supleant ales pe listele F.D.G.R. la alegerile locale din anul 2008, în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează

Secretar Nistor Dorin