Hotărârea nr. 58/2011

HOTĂRÂREA NR. 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 58

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Având în vedere propunerea formulată de dl. consilier Raimar Wagner, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna februarie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Fritzmann Mariana se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna februarie 2011.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein

UllWf


Contrasei

Secn

Dorin;


mează

jar listor