Hotărârea nr. 46/2011

HOTĂRÂREA NR.46 privind modificarea H.C.L. nr 162/2010 şi H.C.L. nr.388/2010 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.46 privind modificarea H.C.L. nr 162/2010 și H.C.L. nr.388/2010 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3939/2011 al Direcției Fiscale Locale Sibiu, pentru modificarea H.C.L. nr.l 62/2010 și H.C.L. nr.388/2010, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale H.G. nr. 134/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se modifică anexa nr.lll a H.C.L.nr. 162/2010 privind impozitul pe autovehiculele de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 to.”, precum și art.l din H.C.L. nr.388/2010, în ceea ce privește „impozitul pe autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 to.” conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein

.Județul Sibiu

C onsiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. Ia HCL nr. /20U


Art.263 alin.(4)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală

sau mai marc de de 12 tone

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL

2011

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

! 33

0

133

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mâi mică de 14 tone

133

367

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

5. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 de tone

474

615

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 de tone

615

947

615

947

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 de tone

947

1.427

947

1.472

6.Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 de tone

947

1.472

947

1.472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

947

1.472

III. Vehiculejie 4 axe_____ _____________________________________________________

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica dc 25 tone

615

623

615

623

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică dc 29 tone

973

1.545

973

1.545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

5. Masa dc cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

6. Masa de cel puțin 32 tone”

1.545

2.291____

1.545___

2.291

Art.263 alin.(5)

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport ___ marfă cts masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone ________

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2011

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de. transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică șau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

1.. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

1.37

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8. Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9. Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

747

1.310

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de

25 tone_________________________________________

128

299

128

299

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.01.2

1.984

3.012

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3. Masa de cel puțin 40 tone

2..197

2.986

2.197

2.986

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V. Vehicule cu 3+-3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4. Masa de cel puțin 44 tone"

_ 1.434

2.283

1.434

2.283

Președinte

Klein Hans


Contrasemnează

Secretar

Nistofr Dorin