Hotărârea nr. 439/2011

HOTĂRÂREA NR. 439 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 439

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Fodor Astrid, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna ianuarie 2012,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Grecu Bianke Marion se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna ianuarie 2012.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contra:

Sei

Nisto


nează


;etar

Dorin