Hotărârea nr. 430/2011

HOTĂRÂREA NR.430 privind prelungirea duratei contractelor de închirire pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere expiră la 31.12.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.430

privind prelungirea duratei contractelor de închirire pentru unele spații cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere expiră la 31.12.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 74737/2011 , prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închirire pentru unele spații cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere expiră la 31.12.2011

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.36 alin.( 2) lit.”c”, și art.45 alin.(l) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile obținute în baza unor H.C.L. sau repartiții, până Ia 31.12.2012. acelorași deținători după cum urmează :

Nr. crt

Titularul contractului de închiriere

Adresa

Destinație spațiu

Nr.contract

Suprafață spațiu +teren mp

Ultima chirie lunară,     total

lei/spațiu       și

teren

0

1

2

3

4

5

6

1

Asociația Județeană a Crescătorilor de Păsări (identic cu pet

5)

Str. Balanței nr. 35

Depozit

2055/20/02

/2008

10,00+13,00

37,41

2.

Asociația        de

Proprietari       nr.2

Țiglari

Str.Țiglari

bl. B4, ap.63

Birou

2116/20/08

2008

29,76+7,73

208,91

3.

Asociația

Chinologică       a

Județului Sibiu

P-ța Mică nr. 28

Sediu

2037/20/02/

2008

10,00+7,00

45,94

4.

Asociația        de

Proprietari   nr. 1

Țiglari

Str. Țiglari bl. G2/15

Birou

2048/20/08/

2008

10,20+3,00

68,17

5.

Asociația Sportivă Columbofila (identic pot- 1)

Str. Balanței nr.35

Depozit

2055/20/02

2008

10,00+13,00

37,41

6.

Biblioteca Astra

Biblioteca Astra

Str.

Rahovei, nr.14, bl. 12, ap.l

Activități culturale

2059/20/02

/2008

62,63+16,00

82,62

7.

Biblioteca Astra

Str. Valea

Aurie, bl.31

Filială

2059/20/02

/2008

113,00+16,0 0

128,13

8.

Biblioteca Astra

Parcul Tineretului nr. 9

Bibliotecă

2059/20/02

/2008

121,35+32,0

0

161,69

9.

C.A.R.D ecese

SIBIU - CETATE

Str.Mitropol iei nr. 15

Birou

2044/20/02/

2008

30,03+39,00

183,60

10

C.A.R.Decese -DUMBRAVA

Str.Rennes nr. 10

Sediu

2045/26/

2008

40,37+52,00

141,69

11

Comunitatea

Cultului      Creștin

după Evanghelie

Str. Plopilor nr. 5

Depozit

2052/20/02/

2008

19,49+39,00

158,53

12

Direcția Regională de Poștă Brașov Oficiul Județean de Poștă

Str. Lungă nr. 12

Oficiul Poștal

Sibiu 5

2069/20/02/

2008

92,53+24,00

1357,79

13

Direcția Regională de Poștă Brașov Oficiul Județean de Poștă

Str. Valea

Aurie bl. 51

Oficiul Poștal

Sibiu 10

2069/20/02/

2008

106,00+28,0

0

744,72

14

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

Str.

Arhivelor

nr.2

Librărie      cu

vânzare de carte în        limba

germană     și

anticariat

2035/16/01/

2008

53,19+23,00

1098,94

15

Partida Romilor

Str.

Tg. Vinului

nr.8

Sediu

1779/18/10

2004

56,04

212,29

16

Reuniunea de Ajutor

Reciproc     pentru

înmormântare „PIETATE CIBIN”

Str. Valea

Mare nr.7-9

Birou

2047/20/02/

2008

28,00+36,00

104,09

17

SC Apă Canal SA

Str.Samuel Brukenthal

nr.4

Casierie

2057/20/02/

2008

51,40+17,00

770,77

18.

Asociația DIASIB

Str.Someșul ui nr.2 6

Sediu

2064/20/02/

2008

54,05+65,00

193,62

19

C.A.R.Decese

Lazaret

Str. Strungul ui nr55

Sediu

2047/20/02/

2008

27,00+35,00

95,8

20

ASOC.Sibienii

PACIFIȘTI

Str.Mitropol iei nr.26

Sediu

2059/20/02/

2008

34,00+22,10

158,53

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu și directorul S.C Urbana S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contrasemnează

Secretar Nistor/Porin