Hotărârea nr. 429/2011

HOTĂRÂREA NR.429 privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.429

privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, bloc 4A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 74738/2011 prin care se propune apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, bloc 4A,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE ;

Art.l. - Imobilul - construcție: bloc nr.4A, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, identificat în CF 111465 Sibiu, nr. 111465-C1, proprietatea privată a Statului Român, se apartamentează, cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

 • - Apartament nr. 18, situat la demisol, compus din :     1

CAMERA. BUCĂTĂRIE, CAMARĂ, BAIE . Cota parte părți comune pc apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

 • - Apartament nr. 19, situat la parter, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pc apartament este dc 6,93% respectiv 33,32 mp.

 • - Apartament nr.20, situat la parter, compus din : 2 HOLURI,

CAMERE. BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 33,32 mp.

 • - Apartament nr.21, situat la parter, compus din : I CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

  NR. CAD. 111465-Cl-Ul


  NR. CAD. 111465 — CI — U2


  NR. CAD. 111465-CI -

  U3


  NR. CAD. 111465-CI -


 • - Apartament nr.22, situat la parter, compus din : 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

 • - Apartament nr.23, situat la etajul 1, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 33,32 mp.

 • - Apartament nr.24, situat la etajul 1, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON Cota parte părți comune pc apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 33,32 mp.

 • - Apartament nr.25, situat la etajul 1, compus din : 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

 • - Apartament nr.26, situat la etajul 1, compus din : 7 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

 • -  Apartament nr.27, situat la etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 33,32 mp.

 • - Apartament nr.28, situat la etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 33,32 mp.

 • - Apartament nr.29, situat la etajul 2, compus din : 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

  U4


  NR. CAD. 111465 - CI -U5


  NR. CAD. 111465-CI -U6


  NR. CAD. 111465-CI -U7


  NR. CAD. 111465-CI -U8


  NR. CAD. 111465-CI -U9


  NR. CAD. 111465-CI -

  U10


  NR. CAD. 111465-CI -

  Ull


  NR. CAD. 111465 -CI -U12


  • - Apartament nr.3O, situat la etajul 2, compus din : 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

  - Apartament nr.31, situat la mansardă, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 6,93% respectiv 33,32 mp.

  • - Apartament nr.32, situat la mansardă, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 6,93% respectiv 35,35 mp, iar cota parte teren pe apartament este dc 6,93% respectiv 33,32 mp.

  • - Apartament nr.33, situat la mansardă, compus din : ] CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,95% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,95% respectiv 23,83 mp.

  • - Apartament nr,34, situat la mansardă, compus din : I CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE. Cota parte părți comune pe apart. este de 4,96% respectiv 25,28 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 4,96% respectiv 23,83 mp.


  NR. CAD. 111465 -CI -

  U13


  NR. CAD. 111465 -CI -U14


  NR. CAD. 111465-CI -

  U15


  NR. CAD. 111465-CI -U16


  NR. CAD. 111465 -CI -

  U17


  Părțile comune indivize ale apartamentelor situate în acest imobil sunt: terenul clădit și neclădit în suprafață de 481 mp, fundațiile, zidurile despărțitoare, planșeele, casa scărilor, holurile, acoperișul, uscătoria, anexa serviciu,spațiile tehnice, branșamentele de apă, electricitate, gaz și energie termică până la intrarea în apartamente.

  Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.


  Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011  Contrasei

  Secrjb|tar

  Nistor


  nează


  onn