Hotărârea nr. 422/2011

HOTĂRÂREA NR.422 privind aprobarea ajustării taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.422

privind aprobarea ajustării taxelor și tarifelor practicate de S.C. Piețe Sibiu S.A. pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 73741/2011 prin care S.C. Piețe Sibiu S.A. propune aprobarea ajustării taxelor și tarifelor practicate pentru anul 2012,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 9.1. din contractul nr. 133097/10.08.2010 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din municipiul Sibiu și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a și ale art. 45 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă ajustarea taxelor și tarifelor practicate de S.C. Piețe Sibiu S.A pentru anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. Piețe Sibiu S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea Monic;


Contrasei inează tar >orin

Secn

Nistor i


TARIFE practicate de S.C. PIEȚE SIBIU S.A. în anul 2012

Nr.

Modul de folosire a locului public de desfacere din piețe, târguri si oboare

Tarif (inclusiv TVA)

1

Tarif pentru închirierea platourilor pana la 50 mp inclusiv

1,5 lei/mp/zi

2

Tarif pentru închirierea platourilor peste 50 mp.

2250 lei/ luna + 0,5 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp.

3

Tarif pentru închirierea meselor de beton din piața Cibin

13 lei/zi

4

Tarif pentru închiriere meselor de beton din piața Rahova

13 lei /zi

5

Tarif pentru închirierea standurilor din piața V. Aaron

13 lei/zi

6

Tarif pentru Închirierea meselor din piața V Aaron

6,5 lei/zi

7

Tarif pentru închirierea meselor din piața Ștrand

6,5 lei/zi

8

Tarif pentru Închirierea standurilor din piața Ștrand

13 lei/zi

9

Tarif pentru Închirierea standurilor de flori

23 lei/zi

10

Tarif pentru Închirierea standurilor de flori din piața V Aaron

23 lei/zi

11

Tarif pentru Închirierea standurilor de legume fructe

25 lei /zi

12

Tarif pentru Închirierea standurilor mobile de legume, fructe, flori

50 lei/zi

13

Tarif pentru închirierea spatiilor de zidărie (inclusiv platou) pana la 50 mp. inclusiv (exclusiv Piața Cibin)

2,5 lei/mp/zi

14

Tarif pentru Închirierea spatiilor de zidărie (inclusiv platou) pana la 50 mp. inclusiv in Piața Cibin

3 lei/mp/zi

15

Tarif pentru inchirierea spatiilor de zidărie (inclusiv platou ) peste 50 mp. (exclusiv Piața Cibin)

3750 lei/luna + 0,5 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp.

16

Tarif pentru inchirierea spatiilor de zidărie (inclusiv platou ) peste 50 mp in Piața Cibin

4500 lei/luna + 0,5 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp.

17

Tarif pentru inchirierea spatiilor din aluminiu sau PVC

2,5 lei/mp/zi

18

Tarif pentru vanzare de animale si păsări, de fiecare animal sau pasare astfel:

 • -  bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni

 • -  bovine, bubaline, cabaline, porcine pana la

6 luni si caprine

 • -  animale mici si păsări cu excepția puilor de o zi

 • -  pui de o zi

4 lei/animal/zi

3 lei/animal/zi

1 leu/animal/zi

0,1 lei/pui/zi

19

Tarif pentru inchirierea camerelor frigorifice

4 lei/mp/zi

20

Tarif pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de transport spre vanzare:

 • -  biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete cu sau fara ataș, biciclete

Alte mijloace cu tracțiune mecanica:

 • -  autoturism, autoutilitara, microbus

 • -  autoturism, autoutilitara, microbus cu remorca

 • -  camion

 • -  camion cu remorca

3,5 lei/mijl tr/zi

25 lei/ miji tr/zi

30 lei/ miji tr/zi

 • 30 lei/ miji tr/zi

 • 31 lei/ miji tr/zi

21

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse din came in piața Cibin

65 lei/zi 1500/lei/luna

22

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse din carne in piața Rahova

65 lei/zi

1500/lei/luna

23

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse din came in piața V Aaron

65 lei/zi 1500/lei/luna

24

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse din came in piața Ștrand

37,2 lei/zi

868 lei/luna

25

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse lactate in piața Cibin

60 lei /zi

26

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse lactate in piața Ștrand

25 lei/zi

27

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru produse lactate in piața Rahova

55 lei/zi

28

Tarif pentru inchirierea standurilor pentru produse lacatate in piața V Aaron

35 lei/zi

29

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru oua in piața Cibin

40 lei/zi

30

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru oua in piața Ștrand

25 lei/zi

31

Tarif pentru inchirierea boxelor pentru peste in piața Ștrand

25 lei/zi

32

Tarif pentru intrarea persoanelor in piața Obor

1 leu/pers.

33

Tarif pentru inchiriere cantare:

 • -  5-10 kg;

 • -  cantare electronice

8 lei/cantar/zi

10 lei/cantar/zi

4 lei/cantarire

- 100-1000 kg.

34

Tarif pentru salubrizare pentru spatiile din piața Obor

2,5 lei/zi

35

Tarif pentru salubrizare pentru fiecare teren si spațiu

6 lei/zi

36

Tarif pentru salubrizare mese, standuri

7 lei/zi

37

Tarif pentru parcare temporara in locuri amenajate in acest scop

1,5 lei/auto/ora

38

Tarif pentru parcare comercianti si producători

4 lei/zi

39

Tarif inchiriere umbrele

7 lei/zi

40

Tarif inchiriere cort de 9 mp.

10 lei/zi

41

Tarif inchiriere halat si boneta

1,5 lei /zi

42

Tarif inchiriere masa plianta si fixa din metal

12 lei/zi

43

Tarif pentru inchiriere tavite din material plastic pentru branza, came

1 leu/buc/zi

44

Tarif depozitare in spatii inchise pana la 50 mp. inclusiv

2 lei/mp/zi

45

Tarif depozitare in spatii inchise peste 50 mp

3000 lei/luna + 0,4 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp

46

Tarif intrare pentru incarcare sau descărcare:

 • -  camion

 • -  camion cu remorca

 • -  autoturism

 • -  autoturism cu remorca și microbuz

9 lei

13 lei

4 lei

7 lei

47

Tarif pentru comercializarea cerealelor si a altor produse agricole in sistem en-gros in piața Obor:

 • -  autoturisme

 • -  autoturisme cu remorca

 • -  autovehicule pana la 3,5 tone

 • -  autovehicule pana la 3,5 tone cu remorca

 • -  autovehicule peste 3,5 tone

 • -  autivehicule peste 3,5 tone cu remorca

15 lei/zi 23 lei /zi 30 lei/zi 45 lei/zi 45 lei/zi

52 lei/zi

48

Tarif comercializare brazi

 • - brazi pana la 1,5 m

 • - brazi peste 1,5 m

3 lei/buc./z

5 lei/buc./zi

49

Tarif comercializare pomi fructiferi

0,5 lei/buc./zi

50

Tarif inchiriere container pepeni/varza de 4 mp inclusiv platou

25 lei/zi

51

Tarif intrare WC public

0,5 lei /pers.

52

Tarif pentru depozitare :

 • -  ladita

 • -  lada de plastic

 • -  bax carton

 • -  sac, pet

 • -  vrac

 • 1.5 lei/buc/zi

2 lei/buc/zi

2 lei/buc/zi

 • 2.5 lei/buc/zi

0,1 lei/kg

53

Tarif comecializare fructe piața Obor:

 • -  autoturism

 • -  autoturism cu remorca

 • -  autoutilitara, microbuz pana la 2 tone

 • -  autoutilitara, microbuz pana la 2 tone cu remorca

 • -  autovehicul intre 2 tone - 3,5 tone

 • -  autovehicul intre 2 tone - 3,5 tone cu remorca

 • -  autovehicul peste 3,5 tone

 • -  autovehicul peste 3,5 tone cu remorca

62 lei/zi

93 lei/zi

124 lei/zi

186 lei/zi

248 lei/zi

372 lei/zi

492 lei/zi

620 lei/zi

54

Tarif pentru parcare comercianti in piața Obor

25 lei/luna

55

Tarif pentru parcare comercianti in piața Rahova

7 lei/ zi

182 lei/luna

56

Tarif pentru parcare vizitatori in piața Obor

5 lei/zi

57

Tarif inchiriere masa metalica pentru comercializare produse de uz gospodăresc in piața Obor

13 lei/zi

58

Tarif pentru comercializare obiecte de ocazie de pe mașina

13 lei/zi

59

Tarif pentru inchiriere mese metalice de Imp pentru comercializarea obiectelor de ocazie

2,5 lei/zi

60

Tarif pentru inchiriere mese metalice de 2mp pentru comercializarea obiectelor de ocazie

5 lei/zi

61

Tarif pentru inchiriere careu pentru comercializare obiecte de ocazie

1,5 lei/mp/zi

62

Tarif pentru inchiriere careu 12 mp pentru comercializare obiecte de ocazie

18 lei/zi

63

Tarif pentru inchiriere careu 18 mp pentru comercializare obiecte de ocazie

27 lei/zi

64

Tarif pentru inchiriere spatii cu alta destinație decât cea de comercializare (birouri)

1,5 lei/mp/zi

65

Tarif rezervare mese, stamduri, spatii comercializare produse de sezon:

 • -  piața Cibin

 • -  piața Rahova

 • -  piața V Aaron si Ștrand

375 lei/masa, stand, spațiu 250 lei/masa, stand, spațiu 125 lei/masa, stand, spațiu

66

Tarif acces parc auto permanent Obor

186 lei/luna

67

Tarif inchiriere cușca pentru păsări si animale mici

2 lei/zi

68

Tarif afișare materiale promotionale

25 lei/mVluna

69

Tarif ridicare si transport autovehicule pentru terti

700 lei/auto.

F:\Adminlocl\WORDDOC\Hot_422.doc

Președinte

Nartea Monicy^

Contrasemnează

Secrețter

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 422/2011