Hotărârea nr. 420/2011

HOTĂRÂREA NR.420 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu 01 ianuarie 2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.420

privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu 01 ianuarie 2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 74104/2011, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. începând cu data de 01 ianuarie 2012,

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

In conformitate cu dispozițiile art.12 alin.3 și art. 17 alin.l lit. a, b și c din Legea nr.92/2007, privind serviciile de transport public local, ale art. 4 lit. b, c și c, ale art, 9 lit.a, c, d și e din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 14 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă programul de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A Sibiu, începând cu data de 01 ianuarie 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea Monic;

onn

riUyidiJ uu GîfGUJciUO

Traseul 2

Zona Industriala Est - Piața Cibin


Anexa nr.


la HCL nr.


12011


ITINERAR

Dus: (SC Eurofoam) IRMES - str. Ștefan cel Mare -str. Semaforului - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul gării - Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg.Fânului - str. Râului - str. I.L.Caragiale (Piața Cibin).

întors: (Piața Cibin) str. I.L.Caragiale - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Regele Ferdinand - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C.Coposu - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - IRMES (SC Eurofoam)

Luni - Vineri

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

IRMES

ip-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

I P-ta Cibin

IRMES

I P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

P-ta Cibin

IRMES

j P-ta Cibin

05:20

05:27

05:36

05:48

5:20

05:58

05:35

06:05

05:45

06:17

06:00

06:27

6:02*

06:35

6:12*

06:45

6:26*

06:55

06:39

07:05

06:45

07:13

6:47*

07:20

6:59*

07:30

07:10

07:40

07:20

07:50

07:25

07:58

07:30

08:08

07:35

08:18

7:45‘

08:28

07:58

08:30

08:10

08:43

08:21

08:58

08:25 -»se retrage

08:36

09:13

08:51

09:28

08:47

-+ se retrage

09:06

09:43

1 se retrage

09:21

09:58

09:36

10:13

09:51

10:28

10:06

10:43

10:21

10:58

10:36

11:13

10:51

11:28

11:06

11:43

11:21

11:58

11:36

12:13

11:51

12:28

12:06

12:43

12:21

12:58

12:36

13:13

12:51

13:26

13;38

13:06

13:48

13:18

13:58

13:28

14:08

13:38

14:18

13:48

14:25

13:58

14:38

14:08

14:48

14:15*

14:58

14:28

15:08

14:35*

15:18

14:53

15:28

14:55*

15:38

15:10

15:48

15:20

15:58

15:28*

16:08

15:35*

16:18

15:48

16:28

15:55

16:38

16:08

16:48

16:20*

16:58

16:28 ->

se retrage

16:38

17:10

16:48

17:25

16:55*

17:30

17:08

17:40

17:18

17:58

17:28

18:08

17:38

18:13

17:51

18:28

18:09

18:43

1 se retrage

18:21

18:58

18:36

19:13

18:39 -♦ se retrage

18:51

19:28

19:06

19:43

19:21

19:58

19:36

20:13

19:51

20:28

20:06

20:43

20:21

20:55

20:36

21:10

20:51

21:35

21:13

22:05

21:18

se retrage

21:30

22:10

21:44

22:30

22:13

22:55

22:39*

23:10

X se retrage

23:05*

23:35

23:26 -»se retrage

23:51 ->se retrage

4.

se retrage

Nr. Curse

= 14,5

Nr. curse =

5,5

Nr. Curse

= 14,5

Nr. curse

= 14,5

Nr. curse =

6.5

Nr. curse =

12,5

Nr. Curse = 7

Nr. curse =

9,5

Ore traseu = 18h 16’

Ore traseu

= 6h 40’

Ore traseu = 17h 16’

Ore traseu = 18h 6'

Ore traseu

= 7h 2’

Ore traseu

= 15b 30’

Ore traseu =

9h 40’

Ore traseu

= 11 h 39’

Total km -

253,7

■Total km = 103,1 .

Total km =

248,9

Total km =

253,7

Total km = 112,9

Total km = 219,7

Total km = 119

Total km =

161,5

Piața Cibin - IRMES -

Piața Cibin =

17km/cursa;

Piața Cibin - SC Eurofoam - Piața Cibin =19,4

km/cursa

N OTA: La cursele marcate cu (*) autobuzele pleaca de la SC Eurofoam

Program de circulație

Traseul 10 Turnisor - Gusterita

ITINERAR

Dus: Zăvoi - str. Gh. Asachi - Piața lancu de Hunedoara - str. E.A.Bieltz - sos. Alba lulia - str. Dealului -str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul C.Coposu - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri Ccanda - str.Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - str. Podului - CEMA (Ta ba carie)

întors: (Tabacarie) CEMA - str. Podului - Calea Gusteritei - str.Strungului - str.Henri Coanda -str.Principatele Unite - str.Otelarilor - str.Macaralei - Calea Gusteritei - B-dul C.Coposu - Piața Unirii -B-dul Victoriei - str. Transilvaniei - str.V.Carlova - sos. Alba lulia - str. E.A.Bieltz • Piața lancu de Hunedoara - str.Gh.Asachi - Zăvoi

Luni - Vineri

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

Turnisor     Gusterita

Turnisor Gusterita

Turnisor I Gusterita

i-------------1-

Turnisor Gusterita

Turnisor Gusterita

('

5:12

5:30

5:46

5:15       6:05*

5:40       6:24

5:55       6:41*

6:13    |    6:57

6:31          7:16

6:50 I 7:31

7:10       7:52

7:28       8:10

7:45       8:28

8:05          8:50

8:28       9:13

8:37 •+se retrage

8:50       9:35

9:13       9:58

9:35         10:20

9:58       10:43

10:20      11:04*

10:43      11:28

11:05        11:50

11:28      12:13

11:50      12:35

12:13      12:58

12:35        13:20

12:55      13:36

13:07      13:52

13:25      14:09*

13:43      14:28

14:01         14:46

14:19      15:04

14:37      15:22

14:55 | 15:39*

15:13      15:58

15:31         16:16

15:49      16:34

16:07      16:51*

16:25      17:10

16:43      17:28

17:01        17:45*

17:24      18:09

17:37 -4 se retrage

17:50      18:31

18:09      18:54

18:31         19:16

18:54      19:39

19:16      20:01

19:30      20:24

20:01        20:46

20:24      21:09

20:46      21:31

21:09 j 21:54

21:31        22:16

21:54      22:39

23:38**

22:16      23:01

22:45      23:19

22:53 -4 se retrage

23:20      23^54

23:58 -> se retrage

23:38 -4 se retrage

4.

se retrage

se retrage

Nr.curse =11,5

Nr.curse = 12,5

Nr.curse = 5,5

Nr.curse - 12,5

Nr.curse = 12

Ore traseu = 17h T

Ore traseu = 18h39’

Ore traseu =7h 24’

Ore traseu = 18h26’

Ore traseu = 17h 49’

Total km = 258,5

Total km = 280,7 i

Total km= 112,8+5,6

Total km = 286,1

Total km = 267,8

Lungime / cursa Turnisor - CEMA - Turnisor = 22,2 km

Lungime/cursa Turnisor - Reșița - CEMA-Turnisor = 23,6 km

Lungime/cursaTurnisor-TABACARIE-Turnisor = 24 km

NOTA: (*) capat de linie Tabacarie

(**) Plecare de la statia “Parcul Tineretului” spre Turnisor

La cursele cu plecare la 6.57 si 7.31 din Gusterita si la 14.01 si 14.55 din Turnisor, autobuzele ntra in cartierul ResitațC.Gusteritei - str.Vulcan - cart.Resita - str.Vulcan - C.Gusteritei)

DUBLURI: 7:28 - Turnisor-Gusterita 7:16 - Gusterita-Turnisor

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 118

ITINERAR

DUS: GUSTERITA(CEMA) - STR.PODULUI - CALEA GUSTERITEI - B-DUL COPOSU -STR.A.SAGUNA - SOS.ALBA IULIA - STR.SALZBURG - SC CONTINENTAL

ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - STR.BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - SOS. ALBA IULIA - STR.A.SAGUNA

- B-DUL C.COPOSU - CALEA GUSTERITEI - STR.PODULUI - GUSTERITA(CEMA)

Luni - Vineri

SAMBATA


GUSTERITA CONTINENTAL

6:10

7:50 se atrage

6:45-7:15

14:10

15:50 -»se retrage

14:45-15:15

22:10

23:50 se retrage

22:45-23:15

L = 23,2 km

Curse ~ 3

Ore = 5h

Total Km = 69,6


GUSTERITA CONTINENTAL

6.10..... 6.45-7.15

7.50 -»se retrage


18.10        18.45-19.15

19.50 se retrage


L = 23,2 km

Curse = 2

Ore - 3 h 20 min Total Km = 46,4


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE


Durata de la capat de linie

Denumirea statici

Legaturi cu alte trasee

C'ema

10

fmin

Pinului 1

10

2min

Smardan 1

10

3min

Alimentara Gusterita 1

10

4min

Pod Gusterita 1

10

5min

Alecu Russo 1

10

6mln

Balanța 2

10

7min

Treboniu Laurean

10, 12, 115

8min

Electrica

10, 12,115

9mln

Parcul Tineretului

2, 5, 10,12,13, 17

11min

Muzeul de stilnte naturale

2, 5, 10,12,13, 17

12mln

Nufărul

2, 5, 10, 12, 13, 17, 22

15min

Mol

111, 112, 114

16min

Polsib 2

10, 11, 111,112, 114

18mln

Mc Donald’s

10,11,111-117

19min

Turnispr

11,111-117

21min

Ambient

11, 112, 116, 117

22min

Simpa 2

11, 112, 116, 117

23min

lomcoop

11, 112, 116, 117

24min

Aeroport 2

11. 112, 116, 117

25min

Bricomat

11,112,116, 117

27mln

SNR Rulmenți

11, 112,116, 117

28mln

SC Continental

11, 112, 116,117


Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

SC Continental

11, 112, 116, 117

1min

Hartlng

11, 111 -117

2mln

Blomln

11, 111 -117

3min

Phoenix M.P. 1

11, 111 - 117

5min

Aeroport 1

11, 112, 116, 117

6min

Vama

11, 112, 116, 117

ț 8min

Simpa 1

11, 112, 116, 117

9min

Metro

11, 112,116, 117

11mln

Bosch

10, 11, 111-117

!2min

Plus

10, 11, 111 - 114, 116

13mln

Polsib 1

1, 10, 11, 111, 112, 114

14min

Alba lulla

1, 10, 11, 111, 112, 114

17min

Teatru

2, 5, 10,12, 13, 17, 22

19min

Spitalul Județean

2, 5, 10, 12, 13,17

21mln

Slmerom

2, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 115

23mln

Balanța 3

10

24mln

Alecu Russo 2

10

25min

Pod Gusterita 2

10

26mln

Alimentara Gusterita 2

10

27mln

Smardan 2

10

28min

Pinului 2

10

20min

Cema

10


PROGRAM DE CIRCULAȚIE TRASEU 117 ITINERAR DUS:

OBI - PIAȚA OBOR. - STR:LUNGA - STR:GLADIOLELOR - STR:RAULU1 - STR:METALURG1STILOR -STR:DISTRIBUTIEI - STR.AUTOGARII - SOSALBA IULIA - STRiSALZBURG - SC CONTINENTAL ÎNTORS:

SC CONTINENTAL - STR:BARCELONA - STR:EUROPA UNITA - SOSALBA IULIA - STR:MALULUI -STR:CIBINULUI - STRiRUSCIORULUI - STR:LUNGA - PIAȚA OBOR - OBI

DE LUNI PANA VINERI

OBI

6:19


CONTINENTAL1


6:46*-7:15


7:42

8:45 h

8:10

se retrage

14:19

14:46*-15:15

15:42

16:20

17:00

-> se retrage

22:19

22:46*-23:15

23:45

4 se retrage

L

20,2 km

Curse =

5                                  i

Ore

6h 33 min

Total Km =

101 + 12


SAMBATA si DUMINICA


117

OBI  CONTINENTAL

6:19       6:46^-7:15

7:45 -4 se retrage


18:19     18:46* -19:15

19:45 -> se retrage


L      = 20,2 km

Curse   = 2

Ore    = 2 h 52 min

Total Km ~ 40,4 + 8


‘Nota: La orele 7:00, 15:00 si 23:00 autobuzul 117 va circula : SC Continental - str.Barcelona -str.Europa Unita - sos.Alba lulia - SNR Rulmenți. La orele 7:10, 15:10 respectiv 23:10 va pleca

(cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15, 15:15, respectiv 23:15 vor pleca spre


‘Nota: Sambata si duminica la orele 7:00 si 19:00 autobuzul 117 va circula : SC Continental -str.Barcelona - str.Europa Unita - sos.Alba lulia - SNR Rulmenți: La orele 7:10 si 19.10 va pleca (cu calatori) de la SNR Rulmenți spre SC Continental, de unde la 7:15 si 19:15 va pleca spre oraș.


STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi de la capat de linie

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

OBI

1

SC Continental

11,112,116, 118

1min

Obor 1

1

imin

Harting

11,111 -118

3min

Terezian

1,16, 18,115

2min

Biomin

11,111 -118

4min

Gladiolelor

1, 16, 115

3min

Phoenix M.P. 1

11,111 -118

5min

Flaro

1,2,16, 115

5min

Aeroport 1

11,112,116,118

7min

Piața Cibin 2

1, 16, 115

6min

Vama

11, 112,116, 113

8min

Tehnica Noua

1, 16, 115

8min

Simpa 1

11, 112, 116, 118

9min

Algenia

1, 16, 115

9min

Metro

11, 112, 116, 113

11min

Autogara II

1,16,115

11min

Bosch

10, 11, 111-118

12min

Mc Donald's

10,11, 111-118

14min

Polsib 3

1, 16, 115

13min

Turnisor

11, 111-118

15min

Mondex

1,16, 115

15min

Ambient

11, 112, 116, 118

16min

Scandla

1, 16, 115

16min

Simpa 2

11, 112, 116, 118

18min

Piața Cibin 1

1, 16, 115

17min

lomcoop

11, 112, 116, 118

I9min

îndes

1, 16, 115

18min

Aeroport 2

11, 112, 116, 118

20min

Rusciorului 2

1, 16, 18, 115

19min

Bricomat

11, 112, 116, 118

21min

Gaz Metan

1, 16, 18, 115

21 min

SNR Rulment!

11, 112, 116,118

23 min

Obor 2

1

22min

SC Continental

11,112, 116,118

25min

OBI

1

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 115

ITINERAR

.DUS:

LIBRA - C.GUSTERITEI - CONSTITUȚIEI - ABATORULUI - TG. FÂNULUI - RUSCIORULUI - LUNGA -GLADIOLELOR - RÂULUI - METAL,URGISTILOR - [DISTRIBUȚIEI - AUTOGARII - ALBA IULIA - STR. TURDA - STR.EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ATLANTA

ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR.EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA - MALULUI -CTBINULUI - TG.FANULUI - TECLU - REGELE FERDINAND - MAGHERU - CONSTITUȚIEI -C.GUSTERITEI - LIBRA

DE LUNI PANA VINERI


SAMBATA si DUMINICA


HOTEL

LIBRA

EUROPA UNITA

5:45*

6:20-6:43*

07:18

07:50

4-se retrage

13:40*

14:20-14:43*

15:25

16:08

16:45

-4 se retrage

21:40*

22:20-22:43*

23:20 -

4 se retrage

L= 22,7

km

Curse   - 4,5

Ore    - 6h 50 min

Total Km =

102.15 km +2,6 km


HOTEL LIBRA EUROPA UNITA

5.45

7.20

8.40 -4 se retrage

6.20- 6.43

7.58

13.40

14.20-14.43

15.25

16.40 -4 Se retrage

16.08

21.40

23.20 -+ se retrage

22.20-22.43

L      = 22.7 km

Curse = 5

Ore    = 7h 35 min

Total Km = 113.5 km


Duminica circula pana la ora 16.40


La cursa cu plecare la ora 22.43 din “Europa Unita”

Cobuzul de pe 115 isi prelungește itinerariul pana ia CEMA(Libra2- Calea Gusteritei- str.Podului- CEMA)

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linte

Denumirea stafiei

Legaturi do la capat de linie

Durata de la capat de linie

Denumirea statici

Legaturi de la capat de linie

Libra 2

Atlanta

111,113, 114

1min

Treboniu Laurean

10,12, 118

1min

Aeronamic

111,113,114

2min

Electrica

10,12. 118

2min

Hărting

11,111-118

4min

Abatorului

2, 18

3min

Biomin

11,111 •118

6min

Ruseiorului 2

1, 16, 18, 117

4min

Phoenix M.P 1

11,111 -118

7min

Gaz Metan

1, 16, 18. 117

5min

Siemens

111, 113, 114

8min

Terezian

1. 16, 18, 117

6min

Kinzo 1

111,113,114

9m«n

Gladiolelor

1,16,117

7min

Ambient 2

111,113, 114

10min

Flaro

1. 2,16. 117

8min

Brandl 1

111, 113,114

12min

Piața Cibin 2

1. 16.117

12min

Bosch

13mln

Tehnica Noua

1.16,117

15min

Polsib3

1, 16, 117

14min

Algenia

1, 16. 117

16min

Mondex

1.16.117

16min

Autogara II

1, 16,117

17mln

Scandia

1,16,117

17min

Mc Donald's

10, 11, 111 -118

19min

Piața Cibin 1

1, 16, 117

18min

Tumisor

11, 111 -118

20min

îndes

1. 16, 117

20min

Ana Oii

111, 113, 114

2lmin

Libertatea

2, 18

21min

Brandl 2

111, 113, 114

22min

Apollo

1, 18

22min

Ambient 3

111, 113, 114

24min

BRD

2, 18

23min

Klnzo 2

111, 113, 114

26min

Simerom

2. 5, 10, 12, 13, 15, 17, 18. 118

24min

Takata

111, 113, 114

27min

Libra 2

25min

Phoenix M.P 2

111, 113, 114

26min

Aeronamic

111, 113, 114

27min

Harfing

11, 111 -118

28min

Biomin

11. 111 -118

29min

Atlanta

111, 113, 114

PROGRAM DE CIRCULAȚIE

TRASEU 113

ITINERAR

DUS:

VALEA AURIE - CALEA POPLACII - STR. CRISTIANULUI - STR.MARAMURESULUI - SOS. ALB A IULIA - STR.TURDA - STR. EUROPA UNITA - LYON - BARCELONA - EUROPA UNITA - ALT ANTA ÎNTORS:

ATLANTA - LYON - BARCELONA - STR. EUROPA UNITA - STR. TURDA - SOS.ALBA IULIA -STR.MARAMURESULUI - STR. CRISTIANULUI - CALEA POPLACII - VALEA AURIE

LUNI -

VINERI

I VALEA AURIE i

EUROPA UNITA

5:50*

i

6:20-6:43*

7:15

8:15 se retrage

7:43

i

i

13:50*

14:20-14:43*

15:10

16:40 -»se retrage

15:40-16:08

21:50

23:15 -t se retrage

22:20-22:43*

L = 18,7 km

i


SÂMBĂTA


113

VALEA

EUROPA

AURIE

UNITA


5:50         6:20-6:43

7:10 se retrage


13:50       14:20-14:43

15:15 -> se retrage

21:50       22:20-22:43

23:10 ->se retrage


Curse = 5

Ore = 6 h 40 min

Total Km = 93,5 km


L = 18.7km

Curse = 3

Ore = 4 h

Total Km = 56.1 km


oraș.


La orele marcate cu (*) circula 2 autobuze

STATII SI LEGATURI CU ALTE TRASEE

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Valea Aurie

5,14,15, 16,116

1min

Theodor Mihaly 1

5,15,16, 116

2min

Piața Șadu 1

5,15,16,116

3min

Școala generala nr. 7

5, 15, 16, 116

5min

Cristianului

16, 116

6min

Hațegului

16, 17, 116

7min

Biserica Ștrand

16, 17, 116

9min

Mc Donald’s

10, 11, 111 - 118

10min

Turnisor

11, 111 -118

12min

Ana Oii

111, 114, 115

13min

Brand! 2

111, 114, 115

14min

Ambient 3

111, 114, 115

15min

Kinzo 2

111, 114, 115

16min

Takata

111, 114, 115

17min

Phoenix M.P 2

111, 114, 115

18min

Aeronamic

111, 114, 115

19min

Harting

11, 111 - 118

20min

Biomin

11,111 - 118

21min

Atlanta

Durata de la capat de linie

Denumirea statiei

Legaturi cu alte trasee

Atlânta

111, 114, 115

irnin

Aeronamic

111, 114, 115

2min

Harting

11, 111 -118

3min

Biomin

11, 111 -118

4min

Phoenix M.P 1

11, 111 -118

5min

Siemens

111,114,115

6min

Kinzo 1

111, 114, 115

7min

Ambient 2

111, 114, 115

8min

Brandl 1

111, 114, 115

12min

Bosch

10, 11,111 • 118

13min

Plus

10, 11,111,112,114,116, 118

15min

Maramureșului

16, 17, 116

16min

Barsei

16,17,116

18min

Fizioterapie

5, 15, 16,116

19min

Piața Talmaciu

5,15, 16,116

20min

Plata Sadu 2

5, 15, 16, 116

21min

Theodor Mihaly 2

5,15, 16,116

23min

Valea Aurie

5, 14, 15, 16, 116

Program de circulație

Traseul 18

Gara - Tiglari - Cartierul Tineretului

ITINERAR

Dus: Gara - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. Abatorului - Tg.Fânului - str. Rusciorului- str. Lunga - str.Reconstrucției - str.Tudor Vladimirescu - str. Paris - str.Magheranului - str. Tiglari - Piața Tiglari - str.Orhideelor - str.Lisabona

întors: str.Lisabona - str.Deventer - str.KIagenfurt - str.Orhideelor - Piața Tiglari - str. Tiglari -str.Magheranului - str. Paris - str. Tudor Vladimirescu - str.Reconstructiei - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N.Teclu - str. Constituției - pe sub podul gării - Gara.

Luni - Vineri

18/1

18/2

18/3

Cartierul

i

Cartierul

Cartierul

Gara | Tineretului

Gara

; Tineretului

Gara

Tineretului

05:05

05:36

5:26        05:56

5:46

06:16

6:06

06:36

6:26        06:56

6:46

07:16

7:06

07:36

7:26        07:56

7:46

08:14

8:06

08:33

8:18    -»se retrage

8:36

09:03

9:06

09:33

9:36

10:03

10:06

10:33

10:36

11:03

11:06

11:33

11:36

12:03

12:06

12:33

12:36

13:03

13:06

13:36

13:26       13:56

13:36

14:16

14:06

14:36

14:26       14:56

14:46

15:16

15:06

15:36

15:26       15:56

15:46

16:16

16:06

16:36

16:26       16:56

16:46

17:16

17:06

17:33

17:26 se retrage

17:36

18:03

18:06

18:33

18:36

19:03

19:06

19:33

19:36

20:03

20:06

20:33

20:36

21:03

21:06

21:29

21:36

22:03

21:53

22:19

22:40

23:03

23:08*

23:29

23:40

23:59

1

23:52

-> se retrage

1

—1_____

se retrage

Nr. curse = 7

Nr. curse =

19

Nr. curse =

18,5

Ore traseu = 7h

Ore traseu

= 18h 54’

Ore traseu

= 18h 16'

Total km =102,2

Total km =

277,4

Total km =

270,1 + 6,3

Dubluri; 6:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 7:08 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

7:30 Tiglari - Compa - Sembraz

14:18 Tiglari - Compa - Sembraz; 15:15 Sembraz - Compa - Libra - Tiglari

NOTA: (*) Autobuzul 18/3 la ora 22:19 din statia Lisabona (Cartierul Tineretului) circula pe itinerariul: Cartierul

Tineretului.... Gara - B-dul Magheru - str.Constitutiei - podul Gării - str.Strungului - Compa - Sembraz

La ora 23:08 va pleca pe itinerariul: Sembraz - Compa II - str.Princ.Unite - str.Macaralei - Calea Gusteritei - giratoriu Constitutiei/Coposu - pe sub podul Gării - Gara .... Cartierul Tineretului.

Program de circulație Traseul 11

Cedonia - SC Continental

ITINERAR

Dus: Cedonia - str. Luptei - B-dul V.Milea - Piața Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei - str. V.Carlova - sos. Alba lulia - str. Salzburg - SC Continental

întors: SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba lulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - B-dul V.Milea - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu - str.N. lorga - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Cedonia .

Luni - Vineri

ii/i

1 1/2

11/3

11/4

l

cedonia

SC

Continental

Cedonia

SC Continental

Cedonia

SC Continental

Cedoni

SC a | Continental

5:57

5:29“

6:15

5:49“

6:35

6:09“

6:54

6:33

7:15

6:53

7:35

7:13

7:57

7:33

8:14

7:55

8:44

8:13

8:57

8:38

9:14

9:08

9:44

9:38

10:14

9:30 -»se retrage

10:08

10:44

10:38

11:14

11:08

11:44

11:38

12:14

12:08

12:40

12:38

13:12

12:53

13:35

13:18

13:55

13:53

14:35

13:29“

14:15

14:13

14:55

14:33

15:15

15:13

15:55

14:53

15:35

15:33

16:15

15:55

16:37

16:33

17:17

16:13

16:55

16:53

17:37

17:09 -+se retrage

18:08

.■ 18:44

17:33

18:14

18:38

19:15

19:38

20:14

19:08

19:44

20:08

20:44

21:08

21:44

20:38

21:14

21:38

22:14

22:26

23:15

22:08

22:44

22:47 -> se retrage

23:43

-4 se retrage

23:17 se retrage c

Mr. curse = 10

Nr. curse - 13

Nr. curse = 8

Nr. curse =

12,5

Ore traseu = 13h 49'

Ore traseu = 18h 4”

Ore traseu = 11 h

Ore traseu

= 17h 46'

Total km = 220

Total km = 286

Total km = 176

Total km =

275

Lungime/cursa

Cedonia - SC Continental - Cedonia = 22 km

** Nota: La orele 5.29 , 5.49,6.09 , 13.29 autobuzele pleaca din statia “Calea Cisnadiei” si opresc in stațiile Interex , Piața Rahoveil , Cedonia............Continental.

TRASEU 23

SIBIU - RASINARI

ITINERAR : SIBIU (CIMITIR) - RASINARI - retur

STATII :

DUS: CIMITIR MUNICIPAL - CIMITIR EROI - DUMBRAVA - MUZEU I - MUZEU II - ORACA -FABRICA DUMBRAVA - LUNCA - TROITA - RASINARI POD - INTRARE RASINARI -RASINARI MUZEU - STEAZA - RASINARI CENTRU

ÎNTORS: RASINARI CENTRU - RASINARI IEȘIRE - RASINARI POD - TROITA - LUNCA -FABRICA DUMBRAVA - ORACA - MUZEU II - MUZEU I - DUMBRAVA - CIMITIR EROI -CIMITIR

LUNI - VINERI

23./1

23.Z2

SIBIU     RASINARI

SIBIU RASINARI

5:30

6:00

6:30

7:00

6:00            6:30

7:30

8:00

7:00           7:30

8:30

9:00

8:00 -4 se retrage

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:00          13:30

13:30

14:00

14:00           14:30

14:30

15:00

15:00           15:30

15:30

16:00

15:55           16:25

16:30

17:00

16:55           17:25

17:30

18:00

17:55-4 se retrage

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:40

23:05

23:35

0:00

k       0:30 -> se retraoe

L=21km

L=21 km

Curse = 19

Curse = 7

Ore = 19h

Ore = 6h55

Total km= 399

Total km= 147


SÂMBĂTA - DUMINICA

23/1

23/2

SIBIU | RASINARI

SIBIU | RASINARI

5:30            6:00

6:30            7:00

7:30            8:00

8:30 -4 se retrage

20:30           21:00

21:30           22:00

22:30 -4 se retrage

12:30           13:00

13:30           14:00

14:30          15:00

15:30          16:00

16:30          17:00

17:30           18:00

18:30           19:00

19:30 -4 se retrage

L=2l km

Curse = 5

Ore = 5 h

Total km = 105

L“2lkm

Curse = 7

Ore =7'h

Total km = 147


5:30 Rasinari -> la ora 5:50 de la statia “Dumbrava” se incadreaza pe traseu 13/2 ;

5:45 Rasinari de la statia “Cimitir” se incadreaza pe traseul 1/1;

6:00 din Rasinari -> la ora 6:22 de la statia “Cimitirul Eroilor” se incadreaza pe traseul 14 efectuând o semicursa pana la Libra (dublura la 14/4);

7:00 Rasinari-> Cimitir

Președinte

Nartea Monicaz rL

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin