Hotărârea nr. 413/2011

HOTĂRÂREA NR. 413 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 413

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Nowak Gertraud, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna decembrie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Nartca Monica se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna decembrie 2011.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu MariaContrasemnează

Secț/el^r

Nisto,r D0rin