Hotărârea nr. 412/2011

HOTARAREA NR.412 privind angajarea de către Primarul Municipiului Sibiu a unui apărător

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.412

privind angajarea de către Primarul Municipiului Sibiu a unui apărător

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72387/2011 prin care Serviciul juridic propune angajarea unui apărător de către Primarul Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere Decizia nr. 40/10.08.2011 emisă de directorul Camerei de Conturi Sibiu, în temeiul prevederilor art.21 alin.3 și ale art. 36 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă angajarea, în calitate de apărător ales din cadrul Baroului Sibiu, a d-nului avocat Chirilă Lucian, pentru următoarele :

  • 1.  acordarea de asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 7192/85/2011 , având ca obiect contestație împotriva deciziei nr. 40/2011 a Camerei de Conturi Sibiu și a încheierii nr.375/2011 a Curții de Conturi ;

  • 2.  redactarea și susținerea cererii de suspendare a efectelor deciziei nr. 40/2011 a Camerei de Conturi Sibiu și a încheierii nr. 375/2011 a Curții de Conturi.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu MariaContrasemnează

Sec're'tar

Nistor (Dorin