Hotărârea nr. 388/2011

HOTĂRÂREA NR.388 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Ferma Seviş – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.388

privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită pe ruta

Ferma Seviș - Sibiu și retur pentru anul școlar 2011/2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72052/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat prin care se propune acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pe ruta Ferma Seviș - Sibiu și retur, pentru anul școlar 2011/2012, pentru elevii cu situație familială și materială deosebită,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin.6 lit. e din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d , alin.6 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2011/2012 cu mijloacele de transport în comun aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Ferma Seviș -Sibiu și retur pentru 20 elevi cu situație familială și materială deosebită domiciliați la Ferma Seviș , conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat și managerul SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la H.C.L. nr. 388/2011

TABEL NOMINAL

cu elevii care beneficiază de gratuitate la transportul în comun asigurat de SC Tursib SA pentru anul școlar 2011/2012, pe ruta Ferma Seviș - Sibiu și retur


NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

CLASA

ADRESA

1

Frent Carol Alexandru

I

Ferma Seviș

2

Grancea Alexandru Adrian

I

Ferma Seviș

3

Peteriu Natalia- Mihaela

I

Ferma Seviș

4

Lup Vasile Cătălin

II

Ferma Seviș

5

Ghiritan Raluca Dcnisa

IV

Ferma Seviș

6

Varga Cristian Florin

IV

Ferma Seviș

7

Ghinita Damaris-Maria

V

Ferma Seviș

8

Mardari Paul-Alexandru

V

Ferma Seviș

9

Dragoman Aftenie-Ilie

VI

Ferma Seviș

10

Ghiritan Eli sabota Daniela

VI

Ferma Seviș

11

Mardari Florin-Ovidiu

VI

Ferma Seviș

12

Vitez Gabriel Anton

VI

Ferma Seviș

13

Grancea Marta

VII

Ferma Seviș

14

Vitez Claudiu-Adrian

VII

Ferma Seviș

15

Ghiritan .Mihaela

VTII

Ferma Seviș

16

Vitez Nicoleta

X

Ferma Seviș

17

Vitez Maria

IX

Ferma Seviș

18

Manea D. Dumitru Bogdan

IV

Ferma Seviș

19.

Vitez Marius

XIII

Ferma Seviș

20.

Paikize Vasile Stelian__________________

X

Ferma Seviș

Contrasemnează Sec.


Nisto^