Hotărârea nr. 380/2011

HOTĂRÂREA NR. 380 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 380

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Fritzmann Mariana, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna noiembrie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art, 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE ;

Articol unic Doamna Gârleanu Maria se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna noiembrie 2011.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak Gertraud

Contrase:


nează


Secretar

Nistor Dorin