Hotărârea nr. 375/2011

HOTĂRÂREA NR. 375 privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 375

privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr.65211/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea bugetelor rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 926/21.09.2011 pentru completarea H.G. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcoiar pentru anul 2011,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă redistribuirea creditelor în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu la Capitolul 6502 ÎNVĂȚĂMÂNT conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu la Capitolul 6502 ÎNVĂȚĂMÂNT conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak Gertraud;


Gertram


Contrasemnează

Secietar Nistor Dorin

Anexa nr.L.la Hotararea.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL anul 2011

27.10.2011                                                                                                                                                                                              miile!

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

I LIC. ARTA

1

TOTAL CHELTUIELI

2,183.90

204.20

2,388.10

663.03

0.00

663.03

692.58

0.00

692.58

807.02

0.00

807.02

21.27

204.20

225.47

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,183.90

204.20

2,388.10

663.03

0.00

663.03

692.58

0.00

692.58

807.02

0.00

807.02

21.27

204.20

225.47

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,084.30

204.20

2.288.50

630.00

0.00

630.00

665.00

0.00

665.00

789.30

0.00

789.30

0.00

204.20

204.20

COL. NAT. GH. LAZAR

1

TOTAL CHELTUIELI

2,371.60

214.20

2,585.80

743.97

0.00

743.97

930.78

0.00

930.78

649.95

0.00

649.95

46.90

214.20

261.10

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,371.60

214.20

2,585.80

743.97

0.00

743.97

930.78

0.00

930.78

649.95

0.00

649.95

46.90

214.20

261.10

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,154.10

214.20

2,368.30

673.00

0.00

673.00

871.00

0.00

871.00

610.10

o.oo1

610.10

0.00

214.20

214.20

GR. SC. -Henri Coanda

1

TOTAL CHELTUIELI

1,307.50

51.43

1,358.93

414.13

0.00

414.13

406.01

0.00

406.01

418.42

0.00

418.42

68.94

51.43

120.37

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,307.50

51.43

1,358.93

414.13

0.00

414.13

406.01

0.00

406.01

418.42

0.00

418.42

68.94

51.43

120.37

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,125.00

51.43

1,176.43

352.30

0.00

352.30

355.00

0.00

355.00

387.20

0.00

387.20

30.50

51.43

81.93

COL. TEHNIC L Cibinium

1

TOTAL CHELTUIELI

1,532.80

128.10

1,660.90

481.41

0.00

481.41

499.88

0.00

499.88

475.95

0.00

475.95

75.56

128.10

203.66

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,532.80

128.10

1,660.90

481.41

0.00

481.41

499.88

0.00

499.88

475.95

0.00

475.95

75.56

128.10

203.66

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,354.20

128.10

1,482.30

421.00

0.00

421.00

450.00

0.00

450.00

445.30

0.00

445.30

37.90

128.10

166.00

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 25

1

TOTAL CHELTUIELI

1,014.00

84.40

1,098.40

344.38

0.00

344.38

360.85

0.00

360.85

281.78

0.00

281.78

26.99

84.40

111.39

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,014.00

84.40

1,098.40

344.38

0.00

344.38

360.85

0.00

360.85

281.78

0.00

281.78

26.99

84.40

111.39

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

885.80

84.40

970.20

300.90

0.00

300.90

325.00

0.00

325.00

259.90

0.00

259.90

0.00

84.40

84.40

GRĂDINIȚĂ NR. 5

1

TOTAL CHELTUIELI

507.10

9.20

516.30

145.16

0.00

145.16

160.72

0.00

160.72

130.33

0.00

130.33

70.89

9.20

80.09

2

CHELTUIELI CURENTE

01

507.10

9.20

516.30

145.16

0.00

145.16

160.72

0.00

160.72

130.33

0.00

130.33

70.89

9.20

80.09

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

455.60

9.20

464.80

128.00

0.00

128.00

147.00

0.00

147.00

120.00

0.00

120.00

60.60

9.20

69.80

ȘCOALA RADU SELEJAN

1

TOTAL CHELTUIELI

947.30

57.80

1,005.10

280.52

0.00

280.52

292.74

0.00

292.74

281.81

0.00

281.81

92.23

57.80

150.03

2

CHELTUIELI CURENTE

01

947.30

57.80

1,005.10

280.52

0.00

280.52

292.74

0.00

292.74

281.81

0.00

281.81

92.23

57.80

150.03

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

883.90

57.80

941.70

259.00

0.00

259.00

275.00

0.00

275.00

271.00

0.00

271.00

78.90

57.80

136.70

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 18

1

TOTAL CHELTUIELI

1,054.00

1.80

1,055.80

317.88

0.00

317.88

344.12

0.00

344.12

333.25

0.00

333.25

58.75

1.80

60.55

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,054.00

1.80

1,055.80

317.88

0.00

317.88

344.12

0.00

344.12

333.25

0.00

333.25

58.75

1.80

60.55

___3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

989.00

1.80

990.80

296.00

0.00

296.00

326.00

0.00

326.00

322.00

0.00

322.00

45.00

1.80

46.80

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 20

1

TOTAL CHELTUIELI

1,323.70

3.00

1,326.70

411.46

0.00

411.46

404.55

0.00

404.55

384.29

0.00

384.29

123.40

3.00

126.40

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,323.70

3.00

1,326.70

411.46

0.00

411.46

404.55

0.00

404.55

384.29

0.00

384.29

123.40

3.00

126.40

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,171.20

3.00

1,174.20

360.00

0.00

360.00

362.00

0.00

362.00

358.00

0.00

358.00

91.20

3.00

94.20

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 21

1

TOTAL CHELTUIELI

1,081.90

78.70

1,160.60

325.69

0.00

325.69

332.63

0.00

332.63

313.90

0.00

313.90

109.68

78.70

188.38

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,081.90

78.70

1,160.60

325.69

0.00

325.69

332.63

0.00

332.63

313.90

0.00

313.90

109.68

78.70

188.38

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

947.40

78.70

1,026.10

280.00

0.00

280.00

295.00

0.00

295.00

291.00

0.00

291.00

81.40

78.70

160.10

COLEGIUL TEHNIC IND ALIMENTARA

1

TOTAL CHELTUIELI

2,674.11

161.20

2,835.31

806.82

0.00

806.82

817.33

0.00

817.33

794.42

0.00

794.42

255.54

161.20

416.74

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,674.11

161.20

2,835.31

806.82

0.00

806.82

817.33

0.00

817.33

794.42

0.00

794.42

255.54

161.20

416.74

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,275.45

161.20

2,436.65

672.00

0.00

672.00

706.00

0.00

706.00

703.95

0.00

703.95

193.50

161.20

354.70

GR SC CONSTRUCȚII ARH

1

TOTAL CHELTUIELI

1,452.00

66.00

1,518.00

453.22

0.00

453.22

441.98

0.00

441.98

397.38

0.00

397.38

159.42

66.00

225.42

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,452.00

66.00

1,518.00

453.22

0.00

453.22

441.98

0.00

441.98

397.38

0.00

397.38

159.42

66.00

225.42

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,152.00

66.00

1,218.00

351.20

0.00

351.20

358.00

0.00

358.00

346.40

0.00

346.40

96.40

66.00

162.40

COL NAT PEDAGOGIC

1

TOTAL CHELTUIELI

1,921.30

32.65

1,953.95

540.68

0.00

540.68

649.89

0.00

649.89

419.09

0.00

419.09

311.64

32.65

344.29

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,921.30

32.65

1,953.95

540.68

0.00

540.68

649.89

0.00

649.89

419.09

0.00

419.09

311.64

32.65

344.29

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,677.80

32.65

1,710.45

458.60

0.00

458.60

582.00

0.00

582.00

377.00

0.00

377.00

260.20

32.65

292.85

LICEUL C. NOICA

1

TOTAL CHELTUIELI

1,625.30

-70.00

1,555.30

419.11

0.00

419.11

628.14

0.00

628.14

182.35

0.00

182.35

395.70

-70.00

325.70

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,625.30

-70.00

1,555.30

419.11

0.00

419.11

628.14

0.00

628.14

182.35

0.00

182.35

395.70

-70.00

325.70

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,480.80

-70.00

1,410.80

370.80

0.00

370.80

588.00

0.00

588.00

157.00

0.00

157.00

365.00

-70.00

295.00

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 4

1

TOTAL CHELTUIELI

1,380.70

-45.00

1,335.70

351.93

0.00

351.93

369.72

0.00

369.72

351.27

0.00

351.27

307.78

-45.00

262.78

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,380.70

-45.00

1,335.70

351.93

0.00

351.93

369.72

0.00

369.72

351.27

0.00

351.27

307.78

-45.00

262.78

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,285.20

-45.00

1,240.20

319.50

0.00

319.50

343.00

0.00

343.00

335.00

0.00

335.00

287.70

-45.00

242.70

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII Nr. 2

1

TOTAL CHELTUIELI

756.10

-10.00

746.10

189.42

0.00

189.42

253.45

0.00

253.45

122.65

0.00

122.65

190.58

-10.00

180.58

2

CHELTUIELI CURENTE

01

756.10

-10.00

746.10

189.42

0.00

189.42

253.45

0.00

253.45

122.65

0.00

122.65

190.58

-10.00

180.58

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

702.40

-10.00

692.40

169.90

0.00

169.90

239.00

0.00

239.00

110.50

0.00

110.50

183.00

-10.00

173.00

GRĂDINIȚĂ NR. 14

1

TOTAL CHELTUIELI

552.60

-50.00

502.60

141.59

0.00

141.59

163.66

0.00

163.66

138.65

0.00

138.65

108.70

-50.00

58.70

2

CHELTUIELI CURENTE

01

552.60

-50.00

502.60

141.59

0.00

141.59

163.66

0.00

163.66

138.65

0.00

138.65

108.70

-50.00

58.70

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

503.80

-50.00

453.80

125.00

0.00

125.00

150.00

0.00

150.00

126.00

0.00

126.00

102.80

-50.00

52.80

GRĂDINIȚĂ NR. 17

1

TOTAL CHELTUIELI

483.40

-45.00

438.40

125.52

0.00

125.52

126.53

0.00

126.53

113.40

0.00

113.40

117.95

-45.00

72.95

2

CHELTUIELI CURENTE

01

483.40

-45.00

438.40

125.52

0.00

125.52

126.53

0.00

126.53

113.40

0.00

113.40

117.95

-45.00

72.95

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

442.20

-45.00

397.20

111.50

0.00

111.50

115.00

0.00

115.00

106.40

0.00

106.40

109.30

-45.00

64.30

GRĂDINIȚĂ NR. 18

1

TOTAL CHELTUIELI

541.50

-35.00

506.50

138.60

0.00

138.60

186.80

0.00

186.80

82.15

0.00

82.15

133.95

-35.00

98.95

____2

CHELTUIELI CURENTE

01

541.50

■35.00

506.50

138.60

0.00

138.60

186.80

0.00

186.80

82.15

0.00

82.15

133.95

-35.00

98.95

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

506.50

-35.00

471.50

126.70

0.00

126.70

177.00

0.00

177.00

76.20

0.00

76.20

126.60

-35.00

91.60

GRĂDINIȚĂ NR. 19

1

TOTAL CHELTUIELI

614.39

-10.00

604.39

159.54

0.00

159.54

168.76

0.00

168.76

146.39

0.00

146.39

139.70

-10.00

129.70

2

CHELTUIELI CURENTE

01

614.39

-10.00

604.39

159.54

0.00

159.54

168.76

0.00

168.76

146.39

0.00

146.39

139.70

-10.00

129.70

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

545.60

-10.00

535.60

135.60

0.00

135.60

150.00

0.00

150.00

135.00

0.00

135.00

125.00

-10.00

115.00

GRĂDINIȚĂ NR. 26

1

TOTAL CHELTUIELI

653.60

-7.68

645.92

177.75

0.00

177.75

180.50

0.00

180.50

168.37

0.00

168.37

126.98

-7.68

119.30

2

CHELTUIELI CURENTE

01

653.60

-7.68

645.92

177.75

0.00

177.75

180.50

0.00

180.50

168.37

0.00

168.37

126.98

-7.68

119.30

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

615.10

-7.68

607.42

164.00

0.00

164.00

170.00

0.00

170.00

162.00

0.00

162.00

119.10

-7.68

111.42

GRĂDINIȚĂ NR. 29

1

TOTAL CHELTUIELI

964.30

-135.00

829.30

250.94

0.00

250.94

286.88

0.00

286.88

251.31

0.00

251.31

175.17

-135.00

40.17

2

CHELTUIELI CURENTE

01

964.30

-135.00

829.30

250.94

0.00

250.94

286.88

0.00

286.88

251.31

0.00

251.31

175.17

-135.00

40.17

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

868.30

-135.00

733.30

218.30

0.00

218.30

260.00

0.00

260.00

235.00

0.00

235.00

155.00

-135.00

20.00

GRĂDINIȚĂ NR. 33

1

TOTAL CHELTUIELI

533.69

-20.00

513.69

139.39

0.00

139.39

172.32

0.00

172.32

97.48

0.00

97.48

124.50

-20.00

104.50

2

CHELTUIELI CURENTE

01

533.69

-20.00

513.69

139.39

0.00

139.39

172.32

0.00

172.32

97.48

0.00

97.48

124.50

-20.00

104.50

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

487.80

-20.00

467.80

123.80

0.00

123.80

160.00

0.00

160.00

90.00

0.00

90.00

114.00

-20.00

94.00

GRĂDINIȚĂ NR. 38

1

TOTAL CHELTUIELI

788.40

-130.00

658.40

188.98

0.00

188.98

275.16

0.00

275.16

145.38

0.00

145.38

178.88

-130.00

48.88

2

CHELTUIELI CURENTE

01

788.40

-130.00

658.40

188.98

0.00

188.98

275.16

0.00

275.16

145.38

0.00

145.38

178.88

-130.00

48.88

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

691.40

-130.00

561.40

156.00

0.00

156.00

248.00

0.00

248.00

128.90

0.00

128.90

158.50

-130.00

28.50

GRĂDINIȚĂ FRAȚII GRIMM

1

TOTAL CHELTUIELI

856.76

-35.00

821.76

211.73

0.00

211.73

220.20

0.00

220.20

211.05

0.00

211.05

213.78

-35.00

178.78

2

CHELTUIELI CURENTE

01

856.76

-35.00

821.76

211.73

0.00

211.73

220.20

0.00

220.20

211.05

0.00

211.05

213.78

-35.00

178.78

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

790.60

-35.00

755.60

189.00

0.00

189.00

202.00

0.00

202.00

200.00

0.00

200.00

199.60

-35.00

164.60

GRĂDINIȚĂ NR. 41

1

TOTAL CHELTUIELI

837.96

-30.00

807.96

218.70

0.00

218.70

247.68

0.00

247.68

203.76

0.00

203.76

167.82

-30.00

137.82

2

CHELTUIELI CURENTE

01

837.96

-30.00

807.96

218.70

0.00

218.70

247.68

0.00

247.68

203.76

0.00

203.76

167.82

-30.00

137.82

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

755.80

-30.00

725.80

190.00

0.00

190.00

225.00

0.00

225.00

190.00

0.00

190.00

150.80

-30.00

120.80

GRĂDINIȚĂ NR. 43

1

TOTAL CHELTUIELI

635.80

-80.00

555.80

170.32

0.00

170.32

164.44

0.00

164.44

148.70

0.00

148.70

152.34

-80.00

72.34

2

CHELTUIELI CURENTE

01

635.80

-80.00

555.80

170.32

0.00

170.32

164.44

0.00

164.44

148.70

0.00

148.70

152.34

-80.00

72.34

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

562.80

-80.00

482.80

145.50

0.00

145.50

144.00

0.00

144.00

136.30

0.00

136.30

137.00

-80.00

57.00

I ȘCOALA CU CLASELE l-VIII

N. lorga

1

TOTAL CHELTUIELI

2,099.80

-70.00

2,029.80

536.08

0.00

536.08

679.77

0.00

679.77

409.12

0.00

409.12

474.83

-70.00

404.83

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,099.80

-70.00

2,029.80

536.08

0.00

536.08

679.77

0.00

679.77

409.12

0.00

409.12

474.83

-70.00

404.83

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,993.30

-70.00

1,923.30

500.00

0.00

500.00

650.00

0.00

650.00

390.90

0.00

390.90

452.40

-70.00

382.40

LIC. 0. GHIBU

1

TOTAL CHELTUIELI

1,597.10

-70.00

1,527.10

433.15

0.00

433.15

432.57

0.00

432.57

334.22

0.00

334.22

397.16

-70.00

327.16

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1,597.10

-70.00

1,527.10

433.15

0.00

433.15

432.57

0.00

432.57

334.22

0.00

334.22

397.16

-70.00

327.16

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,459.10

-70.00

1,389.10

386.40

0.00

386.40

394.00

0.00

394.00

310.60

0.00

310.60

368.10

-70.00

298.10

I COL. ECONOMIC G.

BARITIU

1

TOTAL CHELTUIELI

2,281.10

-135.00

2,146.10

671.74

0.00

671.74

663.83

0.00

663.83

384.50

0.00

384.50

561.03

-135.00

426.03

2

CHELTUIELI CURENTE

01

2,281.10

-135.00

2,146.10

671.74

0.00

671.74

663.83

0.00

663.83

384.50

0.00

384.50

561.03

-135.00

426.03

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,069.60

-135.00

1,934.60

600.80

0.00

600.80

605.00

0.00

605.00

347.60

0.00

347.60

516.20

-135.00

381.20

I COL.NATIONAL S. BRUKENTHAL

1

TOTAL CHELTUIELI

1,907.80

-115.00

1,792.80

641.10

0.00

641.10

555.03

0.00

555.03

277.17

0.00

277.17

434.50

-115.00

319.50

2

CHELTUIELI CURENTE

01

1.907.80

-115.00

1,792.80

641.10

0.00

641.10

555.03

0.00

555.03

277.17

0.00

277.17

434.50

-115.00

319.50

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.734.20

-115.00

1,619.20

583.60

0.00

583.60

507.00

0.00

507.00

246.20

0.00

246.20

397.40

-115.00

282.40

SPAUIPS CUMULAT

1

TOTAL CHELTUIELI

67,945.24

0.00

67,945.24

18,560.52

0.00

18,560.52

20,448.44

0.00

20,448.44

17,652.84

0.00

17,652.84

11,283.44

0.00

11,283.44

2

CHELTUIELI CURENTE

01

65,755.24

0.00

65,755.24

18,214.52

0.00

18,214.52

19,580.44

0.00

19,580.44

17,006.84

0.00

17,006.84

10,953.44

0.00

10,953.44

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

55,966.88

0.00

55,966.88

15,607.44

0.00

15,607.44

17,437.44

0.00

17,437.44

14,343.44

0.00

14,343.44

8,578.56

0.00

8,578.56

PREȘEDINTE

Nowak GertraudCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.2 la HCL nr5T«/2011


Detalierea bugetului pe anul 2011 pe unitati de invatamant

mii lei

Nr, Crt

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II

Bunuri si servicii

din care obiecte de inventar din tva

Titlul X Alte cheltuieli-burse

1

GRĂDINIȚĂ NR. 5

520.34

468.84

51.50

1.00

0.00

2

GRĂDINIȚĂ NR. 14

502.60

453.80

48.80

1.00

0.00

3

GRĂDINIȚĂ NR. 15

718.06

648.06

70.00

1.00

0.00

4

GRĂDINIȚĂ NR. 16

814.40

750.40

64.00

1.00

0.00

5

GRĂDINIȚĂ NR. 17

438.40

397.20

41.20

1.00

0.00

6

GRĂDINIȚĂ NR. 18

506.50

471.50

35.00

1.00

0.00

7

GRĂDINIȚĂ NR. 19

604.39

535.60

68.79

1.00

0.00

8

GRĂDINIȚĂ NR. 22

560.85

503.35

57.50

1.00

0.00

9

GRĂDINIȚĂ NR. 26

645.92

607.42

38.50

1.00

0.00

10

GRĂDINIȚĂ NR. 28

482.90

440.90

42.00

1.00

0.00

11

GRĂDINIȚĂ NR. 29

829.30

733.30

96.00

1.00

0.00

12

GRĂDINIȚĂ NR. 33

513.69

467.80

45.89

1.00

0.00

13

GRĂDINIȚĂ NR. 37

394.75

351.25

43.50

1.00

0.00

14

GRĂDINIȚĂ NR. 38

658.40

561.40

97.00

1.00

0.00

15

GRĂDINIȚĂ FRAȚII GRIMM

821.76

755.60

66.16

1.00

0.00

16

GRĂDINIȚĂ NR.41

807.96

725.80

82.16

1.00

0.00

17

GRĂDINIȚĂ NR. 42

611.90

549.40

62.50

1.00

0.00

18

GRĂDINIȚĂ NR. 43

555.80

482.80

73.00

1.00

0.00

19

ȘCOALA NR. 1

999.61

917.81

78.00

1.00

3.80

20

ȘCOALA NR. 2

746.10

692.40

53,00

1.00

0.70

21

ȘCOALA NR. 4

1335.70

1240.20

95.00

1.00

0.50

22

ȘCOALA NR. 5

1373.88

1271.68

100.00

2.00

2.20

23

ȘCOALA NR. 6

2029.80

1923.30

105.00

2.00

1.50

24

ȘCOALA NR. 8

855.10

762.60

89.50

1.00

3.00

25

ȘCOALA NR. 10

777.49

661.99

110.00

1.00

5.50

26

ȘCOALA NR. 13

1513.11

1387.21

120.00

2.00

5.90

27

ȘCOALA I.L.CARAGIALE

758.54

686.84

70.00

1.00

1.70

28

ȘCOALA RADU SELEJAN

1013.28

949.88

63.00

1.00

0.40

29

ȘCOALA NR. 18

1064.28

999.28

62.50

1.00

2.50

30

ȘCOALA NR. 20

1337,06

1184.56

148.00

2.00

4.50

31

ȘCOALA NR. 21

1169.57

1035.07

134.00

1.00

0.50

32

ȘCOALA NR. 23

724.19

626.39

96.00

2.00

1.80

33

ȘCOALA NR. 24

841.13

768.33

71.00

2.00

1.80

34

ȘCOALA NR. 25

1107.27

979.07

127.00

2.00

1.20

35

GR.SC. INDEPENDENTA

3553.20

3239.80

312.00

2.00

1.40

36

LICEUL DE ARTA

2409.94

2310.34

90.00

2.00

9.60

37

GR.SC. D.P.BARCIANU

1590.75

1400.25

188.00

2.00

2.50

38

COL. TEHNIC IND ALIMENTARA

2857.50

2458.84

390.00

2.00

8.66

39

GR.SC. A. IANCU

1139.85

1006.75

132.00

2.00

1.10

40

COL.NATIONAL S.BRUKENTHAL

1792.80

1619.20

156.00

2.00

17.60

41

GR. SC. CONSTR. ARHITECTURA

1528.45

1228.45

300.00

2.00

0.00

42

COL. TEHNIC ENERGETIC

1797.47

1528.47

265.00

2.00

4.00

43

LIC. O. GHIBU

1527.10

1389.10

136.00

2.00

2.00

44

COL. NAT. O. GOGA

3767.18

3489.18

255.00

2.00

23.00

45

COL. NAT. GH. LAZAR

2607.61

2390.11

183.00

2.00

34.50

46

COL. NAT. ECONOMIC ADMINISTRATIV

2146.10

1934.60

200.00

2.00

11.50

47

GR. SC. CONSTR. MAȘINI

1367.87

1185.37

180.00

2.00

2.50

48

LIC. C. NOICA

1555.30

1410.80

135.00

2.00

9.50

Nr.

Crt

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I

Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

din care obiecte de inventar din

tva

Titlul X Alte cheltuieli-burse

49

COL. NAT. PEDAGOGIC

1969.71

1726.21

235.00

2.00

8.50

50

COL. TEHNIC TEXTIL

1674.10

1495.50

175.00

2.00

3.60

TOTAL

61918.96

55804.00

5937.50

73.00

177.46

PREȘEDINTE

Nowak Gertraud