Hotărârea nr. 352/2011

HOTĂRÂREA NR.352 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.352

privind modificarea anexei nr.l la HCL nr. 17/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011,

Analizând raportul nr. 65055/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat Sibiu propune aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 17/2011, privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011-2012, cu modificările și completările ulterioare

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ , sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive , de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile prevederile art. 61, art. 101 și urm... din Legea educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea, anexei nr. 1 la HCL nr. 17/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preunivcrsitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011-2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011________ ANEXA NR.__LA HCL NR. 5 \     /2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                                  î

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniverSitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2011-2012 (învățământ de masă)

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

.                    adresa Nr.tel/ fax/email

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 5 SIB~U

SIBIU STR ȘIRETULUI NR.6

0269421264

qradinita5sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 14 SIBIU

SIBIU STR IEZER NR 1

0269249292

qradinita14sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 15 SIBIU

SIBIU STR. GLADIOLELOR NR.13 A

0269231627

qradinita 15sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 16 SIBIU

< '

SIBIU STR. MITROPOLIEI NR.21

0269211197

qradinita 15sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 17 SIBIU

SIBIU STf^LIVIU REBREANU NR.9

0269211975

qradinital 7sibiu@vahoo.de

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 18 SIBIU

SIBIU STR DR BAGDAZAR NR 18

0269215622

qradinital 8ro@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 19 SIBIU

Grădiniță de copii nr. 2 Sibiu

SIBIU STR KIEVNR 17

0269219760

qradinitanrl 9sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 22 SIBIU+Grădinița de copii nr.8

SIBIU STR.CALEA POPLĂCII NR 11

0269422114

qradinita22 sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 26 SIBIU

Grădinița de copii nr. 4 Sibiu

SIBIU STR. PASAJUL SPITALUL MILITAR

0269227425

qradinita26sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 28 SIBIU

Grădinița de copii nr. 1 Sibiu

SIBIU STR. FILOZOFILOR NR.1

0269211466

danciumioara@vahoo.com

Grădinița de copii nr. 10 Sibiu

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 29 SIBIU

SIBIU STR. NEGOVEANU NR.29

0269248337

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 33 SIBIU

SIBIU STR. ALEEA ARTILERISTILOR NR.4

0269421908

elenaqrabcev2007@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 37 SIBIU

Grădinița de copii nr. 7 Sibiu

SIBIU STR. NICOLAIE TECLU NR.41

0269437707

qradi37sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 38 SIBIU

SIBIU STR. ALEEA HAIDUCULUI NR 3

0269422979

0269422979

qr38sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII "FRAȚII GRIMM" SIBIU

SIBIU STROITUZNR 27

0269447892

qradfrat iiqrim m @vahoo .corn

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 41 SIBIU

SIBIU STR T.LAURIAN NR 13

0269236253

qradinita41 sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 42 SIBIU

SIBIU STR. NICOLAIE lORGA NR.56A

0269447879

qradinita42sibiu@vahoo.com

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 43 SIBIU

SIBIU STR. STREIU NR 8

0269421070

qradinita43sb@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 1 SIBIU

SIBIU STR. HAȚEGULUI NR.8

0269226914

0269226914

silvia chindea@vahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 2 SIBIU

SIBIU STR AVRAM IANCU NR 13

0269215173

0269215173

SC.CU CLS l-VIII NR 4 SIBIU

SIBIU STR SPARTACUS NR 4 - 6

0269232295

0269232295

sc4sb@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII "REGINA MARIA" SIBIU

SIBIU STR EMIL CIORAN NR 1

0269211817

0269211817

sc reqinamariasb@vahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NICOLAE lORGA SIBIU

SIBIU STR. N. lORGA NR.56

0269234837

0269234837

sc6 sibiu@vahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 8 SIBIU

SIBIU STR LUPENI NR 50

0269237225

0269237225

scoala8sibiu@vahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 10 SIBIU

Grădinița de copii nr. 20 Sibiu

SIBIU STR E.ALBERT BIELTZ NR 60

0269227502

mariacoman61 @vahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 13 SIBIU

Școala cu cls. I-VHI nr. 12

SIBIU STR. LUNGA NR.74

0269223931

0269223303

omesteru@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII "I.L.CARAGIALE" SIBIU

SIBIU STR VASILE ALECSANDRI NR 10

0269233545

0269233545

corinahanea@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII "RADU SELEJAN" SIBIU

SIBIU STR ȘOIMULUI NR 13

0269244967

scrad useleja n@ya_hoo. corn

SC.CU CLS l-VIII NR 18 SIBIU

SIBIU STR. LUNGA NR.65

0269223462

SC.CU CLS l-VIII NR 20 SIBIU

Școala cu cls. I-VIII nr. 11

SIBIU STR MACARALEI NR 1

0269238159

0269238159

nicoletasb@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 21 SIBIU

SIBIU STR LUPTEI NR.27

0269240693

0269240693

danadenis28@vahoo.com

SC.CU CLS l-VIII NR 23 SIBIU

Grădinița de copii nr. 36 Sibiu

SIBIU STR TIGLARILOR

0269220706

0269220706

sc23sb@yahoo.com

SC.CU CLS l-VIII REGELE FERDINAND SIBIU

SIBIU STR. SUREANU NR.1

0269233563

0269233563

sc.24sb@cimet.ro

SC.CU CLS l-VIII NR 25 SIBIU+ Șc. cu cls. I-VIII Emil Cioranj

SIBIU STR. SIBIEL NR.6

0369405967

0369405967

scoala25@qmail.com

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

adresa Nr.tel/ fax/email

35

COL NATIONAL "GH LAZAR" SIBIU

SIBIU STR GH. LAZAR NR. 1

0269212896

0269215352

cnql@cnql.directnet.ro

36

COL NATIONAL "S von BRUKENTHAL" SIBIU

SIBIU STR PIAȚA HUET NR 5

0269211322

0269211322

office@brukenthal.ro

37

COL.NATIONAL "0 GOGA" SIBIU

SIBIU STR. MITROPOLIEI NR.34

0269210082

0269217778

coleqiul qoqa@vahoo.com

38

COL NATIONAL PEDAGOGIC "A.SAGUNA" SIBIU

SIBIU ALEEA TURNU ROȘU NR.2

0269235749

0269235749

rodica@loqon.ro

39

COL AGRICOL "D P BARCIANU" SIBIU

SIBIU STR BANATULUI NR 2

0269211368

0269212698

barcianutSirdslink.ro

40

COL.ECONOMIC "G BARITIU" SIBIU

SIBIU STR OITUZ NR 31

0269427638

0269232842

liceuleconomic@vahoo.com

41

COL.TEHNIC DE IND. ALIMENT ARA "TEREZIANUM" SIBIU

SIBIU STR POSTĂVARILOR NR.18

0269218797

0269221323

coleqiulalimentarsibiu@vahoo.co

42

COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM SIBIU

SIBIU STR DEALULUI NR 2-4

0269211547

0269211547

ctextil@vahoo corn

43

LIC DE ARTA SIBIU

SIBIU STR ALEX ODOBESCU NR.2

0269211458

0269213149

office@licartasibiu.ro

44

LIC TEOR."C NOICA" SIBIU

Liceul Teologic Baptist Betama Sibii

SIBIU STR OȘTIRII NR 5

0269233790

0269233790

lcnoica@vahoo.com

45

LIC TEOR.'ONISIFOR GHIBU" SIBIU

SIBIU STR. BIHORULUI NR. 3

0269224882

0269234557

office@onisifor-qhibu.ro

46

GR SC."AVRAM IANCU" SIBIU

SIBIU STR MOVILEI NR 8

0269210925

0269211355

qrlemn@yahoo.com

47

GRUP ȘCOLAR HENRI COANDA SIBIU

SIBIU STR H. COANDA NR.51

0269238313

0269238313

qsicmsibiu@vahoo.com

48

GR.SC.C-TII SI ARH."CAROL 1" SIBIU

SIBIU STR PEDAGOGILOR NR.7

0269223298

0269220328

qrupcarol@qmail.com

49

COL TEHNIC "INDEPENDENTA" SIBIU

SIBIU STR GLADIOI.ELOR NR 2

0269221806

0269221806

advcosma@yahoo.com

_50

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU

SIBIU STR ELECTRICIENILOR NR 1

0269244351

0269244319

șj biue_nerqetic@yahoo.com

Președinte Novvak Gertraud