Hotărârea nr. 350/2011

HOTĂRÂREA NR.350 privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4B

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.350

privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, bloc 4B

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 64168/2011 prin care se propune apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, bloc 4B,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Imobilul - teren pentru construcție cu bloc nr. 4B compus din 44 apartamente, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa NR. IA, identificat în CF 111466 Sibiu ( transcris din CF 102988 Sibiu ), nr. cad 111466 în suprafață de 1066 mp, proprietatea Statului Român se apartamentează, cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

 • - Apartament nr. 35, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la demisol, NR. CAD. 111466

~        ~           .                 -C2-IJI

compus din : HOL, 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, Cota parte u comună pe apari, este de 2,07% respectiv 26,72 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,04 mp.

 • - Apartament nr. 36, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la demisol, NR. CAD. 111466

v r       v w                              ~ C7 - I I?

compus din : 7 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, Cota parte comună

pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 42, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la parter, compus NR. CAD. 111466 din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte "C2U3 comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

- Apartament nr. 43, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la parter, compus NR. CAD. 111466

din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 39, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la parter, compus din: 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,32 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,88 mp.

 • - Apartament nr. 40, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la parter, compus din : HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pc apart. este de 2,07% respectiv 26,72 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,04 mp.

 • - Apartament nr. 41, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la parter, compus din: I CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 52, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 1, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 53, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 1, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 49, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 1, compus din: 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAM ARA, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,32 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,88 mp.

 • - Apartament nr. 50, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 1, compus din : HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,72 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,04 mp.

 • - Apartament nr. 51, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 1, compus din: 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAM ARA, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,97% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,97% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 62, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 2, compus

  - C2 - U4


  NR. CAD. 111466

  -C2-U6


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U7


  NR. CAD. 111466

  -C2-U8


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U9


  NR. CAD. 111466

  -C2-U10


  NR. CAD. 111466 -C2-U11


  NR. CAD. 111466

  -C2-U12


din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pc apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 63, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pc apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 59, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 2, compus din: 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAM ARA, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,32 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,88 mp.

 • - Apartament nr. 60, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 2, compus din : HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,72 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,04 mp.

 • - Apartament nr. 61, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la etajul 2, compus din: 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAM ARA, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 72, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la mansardă compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 73, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la mansardă compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 69, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la mansardă compus din: 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,32 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,88 mp.

 • - Apartament nr. 70, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la mansardă compus din : : HOL, 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,72 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,04 mp.

 • - Apartament nr. 71, Bloc 4B, tronson A, scara A, situat la mansardă compus

  NR. CAD. 111466

  -C2-U15


  NR. CAD. 111466

  -C2-U16


  NR. CAD. 111466 -C2-U17


  NR. CAD. 111466 -C2-U18


  NR. CAD. 111466

  -C2-U19


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U20


  NR. CAD. 111466

  -C2-U21


din: 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAM ARA, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,4 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 37, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la demisol, compus din: 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 38, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la demisol, compus din: HOL, I CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pc apart. este de 2,07% respectiv 26,8 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,1 mp.

 • - Apartament nr. 44, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la parter, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 45, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la parter, compus din: 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 46, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la parter, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 47, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la parter, compus din : HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,8 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,1 mp.

 • - Apartament nr. 48, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la parter, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 54, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 1, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 55, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 1, compus

  NR. CAD. 111466

  - C2 - U24


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U25


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U26


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U27


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U28


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U29


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U30


din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 56, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 1, compus din: 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 57, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 1, compus din: HOL, 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,8 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,1 mp.

 • - Apartament nr. 58, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 1, compus din: 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 64, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 65, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 2, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 66, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 2, compus din: I CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,97% respectiv 25,41 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,97% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 67, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 2, compus din : HOL, I CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,8 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,1 mp.

 • - Apartament nr. 68, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la etajul 2, compus din: 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, BALCON, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,4 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 74, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la mansardă, compus

  NR. CAD. 111466

  - C2 - U33


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U34


  NR. CAD. 111466 -C2-U35


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U36


  NR. CAD. 111466

  -C2-U37


  NR. CAD. 111466

  -C2-U38


  NR. CAD. 111466 -C2-U39


din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,49 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,27 mp.

 • - Apartament nr. 75, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la mansardă, compus din : 2 HOLURI, 2 CAMERE, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,75% respectiv 35,52 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,75% respectiv 29,29 mp.

 • - Apartament nr. 76, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la mansardă, compus din : 1 CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,4 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

 • - Apartament nr. 77, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat ia mansardă, compus din : HOL, / CAMERĂ, BUCĂTĂRIE, CĂMARĂ, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 2,07% respectiv 26,8 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 2,07% respectiv 22,1 mp.

 • - Apartament nr. 78, Bloc 4B, tronson B, scara B, situat la mansardă, compus din : 1 CAMERA, BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE, Cota parte comună pe apart. este de 1,96% respectiv 25,4 mp., iar cota parte teren pe apartament este de 1,96% respectiv 20,95 mp.

  NR. CAD. 111466 -C2-U41


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U42


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U43


  NR. CAD. 111466

  - C2 - U44


Părțile comune indivize ale apartamentelor situate în acest imobil sunt: terenul clădit și neclădit în suprafață de 1.066 mp, fundațiile, zidurile despărțitoare, planșeele, casa scărilor, holurile , uscătoriilc, spațiile tehnice, acoperișul, branșamentele de apă, electricitate, gaz și energic termică până la intrarea în apartamente.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2011

Președinte Nowak GertContrasei nnează Secretar Nistor H

rin