Hotărârea nr. 345/2011

HOTĂRÂREA NR. 345 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 345

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Fodor Astrid, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna octombrie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Nowak Gertraud se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna octombrie 2011.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.05.2011.


Contrasemnează Secr^ar Nistor

'orin