Hotărârea nr. 327/2011

HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011

Analizând raportul nr.58956/2011 prin care Serviciul Public Poliție Locală a Municipiului Sibiu, propune modificarea organigramei și a statului de funcții proprii,

Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.908625/20.09.2011 înregistrat la Serviciul Public Poliție locală sub nr. 5681/21.09.2011,

Văzând raportu Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art 107 alin.l din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 155/2010 a politiei locale, Ordinul nr. 128/2011 al ministerului administrației și internelor pentru organizarea activităților privind accesul poliției locale la baze de date ale Ministerului Administrației și Internelor,

în temeiul art.36 alin 3 lit.b, precum și art. 45 alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.10.2011, se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții si în organigrama Serviciului Public de Poliție Locală a Municipiului Sibiu :

 • a)  se înființează Compartimentul Implementare Proiecte ca urmare a contractului aflat în derulare, semnat cu Fondul Social European;

 • b) se transformă un post vacant de polițist local în inspector asistent în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte;

 • c) se înființează Serviciului Management informațional cu compartimentele analiză si sinteză, compartiment relații externe si compartiment evidența persoanelor,

 • d)  se transformă un post vacant de polițist local în sef serviciu gr.II în cadrul Serviciului Management informațional

 • e) se transformă Biroul Ordine publica în Serviciu Ordine publică, iar postul de sef birou gr.II al structurii menționate se transformă în post de sef serviciu gr. II

 • f)  se transformă Biroul Pază obiective armament in Serviciu Pază obiective armament , iar postul de sef birou gr.II al structurii menționate se transformă în post de sef serviciu gr.II

 • g) se înființează Serviciul Circulație cu compartimentul circulație

 • h)  se transformă un post vacant de polițist local în sef serviciu gr.II în cadrul Serviciului Circulație

 • i)  se înființează Compartimentul Afișaj Stradal în cadrul Biroului Control

 • j)  se înființează Biroul control cu compartimentele disciplina în construcții, control comercial, afișaj stradal, protecția mediului

 • k) se transformă un post vacant de polițist local în sef birou gr.II în cadrul Biroului control;

 • l)  se înființează Biroul juridic;

 • m) se transformă un post vacant de polițist local în sef birou gr.II în cadrul Biroului juridic;

 • n) sc transformă trei posturi vacante de polițist local în consilier juridic în cadrul Biroului juridic;

 • o) postul de casier tr.I studii medii din cadrul compartimentului financiar contabil post de natură contractuală se transformă în funcție publică de referent superior clasa III ca urmare a modificării atribuțiilor, respectiv gestionarea resurselor financiare;

Art.2 . începând cu data de 01.10.2011, se aprobă statul de funcții si organigrama Serviciului Public de Poliție Locală a Municipiului Sibiu, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 . Directorul Serviciului Public de Poliție Locală a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

Secyt tar

Niston Dorin

CONSILIUL LOCAL SIBIU

ANEXA 2 la Ilotararea 327/2011


SERVICIUL PUBLIC POLIȚIE LOCALĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

Nr.

Crt.

STRUCTURA

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional _____

Nivelul studiilor

Clasa     de

salarizare

Funcția contractuală

Grad/treapta

profesională

Nivelul studiilor

Clasa     de

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

Ocupat

Director general gradul II

82

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE

2

Ocupat

Inspector

Asistent

s

34

COMPARTIMENT SANATATE SECURITATE IN MUNCA

3

Ocupat

Inspector

Asistent

S

34

SERVICIUL MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

4

Vacant         Sef serviciu gr.Il

_

_

COMPARTIMENT ANALIZA SINTEZA

5

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

39

6

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

7

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

8

Vacant

Polițist local

I

Asistent

s

34

9

Vacant

Polițist local

I

Asistent

S

34

COMPARTIMENT RELAȚII EXTERNE

10

Ocupat

Inspector

Asistent

s

34

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSONAELOR

H

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

SERVICIUL ORDINE SI LINIȘTE PUBLICA-

12

Ocupat

Șef serviciu gradul II

74

13

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

14

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

15

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

L16___

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

17

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

18

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

19

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

20

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

21

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

34

22

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

23

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

24

Ocupat

Polițist loc-cil

111

Superior

M

23

25

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

26

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

27

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

28

Ocupat

Polițist local

111

Superior

M

23

29

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

30

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

31

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

32

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

33

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

34

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

35

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

36

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

37

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

38

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

39

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

40

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

41

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

42

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

43

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

44

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

45

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

46

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

47

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

48

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

49

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

50

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

51

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

52

Ocupat

Polițist loca!

III

Principal

M

19

53

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

54

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

55

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

56

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

57

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

58

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

59

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

60

Ocupat

Polițist local

IU

Asistent

M

15

61

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

62

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

63

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

64

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

65

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

66

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

67

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

68

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

69

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

70

Temporar vacant

Polițist local

III

Asistent

M

15

71

T emporar vacant

Polițist local

III

Asistent

M

15

72

Temporar vacant

Polițist local

III

Asistent

M

15

COMPARTIMENT DISPECERAT

73

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

74

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

75

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

76

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

77

Ocupat

Polițist local

1

Asistent

s

34

78

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

SERVICIUL CIRCULAȚIE

79

Vacant

Șef serviciu gradul II

COMPARTIMENT CIRCULAȚIE

80

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

39

81

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

39

82

Ocupat

Polițist local

HI

Superior

M

23

83

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

84

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

85

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

86

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

87

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

88

Vacant

Polițist local

I

Principal

S

39

89

Vacant

Polițist local

III

S uperioi

M

23

SERVICIU PAZA OBIECTIVE ARMAMENT MUNIȚIE

90

M T

v acanl

Șef serviciu, gradul 11

OFIȚERII SERVCIU armament muniție

91

Ocupat

Polițist local

I

Principal

s

39

92

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

93

Ocupat

Polițist local

1

Asistent

S

34

94

Ocupat

Polițist local

1

Asistent

S

34

95

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

S

34

COMPARTIMENT PAZĂ

96

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

97

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

98

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

99

Ocupat

Polițist local

III

Superior

M

23

100

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

101

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

102

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

103

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

104

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

105

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

106

Ocupat

Polițist local

111

Principal

M

19

107

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

108

Ocupat

Polițist local

III

Asistent

M

15

109

Ocupat

Polițist local

III

Principal

M

19

110

Ocupat

Guard

G/M

12

111

Ocupat

Guard

G/M

12

112

Ocupat

Guard

G/M

12

113

Ocupat

Guard

G/M

12

114

Ocupat

Guard

G/M

12

115

Ocupat

Guard

G/M

12

1 16

Ocupat

Guard

G/M

12

117

Ocupat

Guard

G/M

12

118

Ocupat

Guard

G/M

12

1 19

Ocupat

Guard

G/M

12

120

Ocupat

Guard

G/M

12

121

Ocupat

Guard

G/M

12

122

Ocupat

Guard

G/M

12

123

Ocupat

Guard

G/M

12

124

Ocupat

Guard

G/M

12

125

Ocupat

Guard

G/M

12

126

Ocupat

Guard

G/M

12

127

Ocupat

Guard

G/M

12

128

Ocupat

Guard

G/M

12

129

Ocupat

Guard

G/M

12

130

Ocupat

Guard

G/M

12

131

Ocupat

Guard

G/M

12

132

Ocupat

Director general adjunct, gradul II

78

SERVICIU ADMINISTRATIV FINANCIAR CONTABIL

133

Ocupat

Șef Serviciu, gradul II

76

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

134

Ocupat

Inspector

I

Principal

S

39

135

Ocupat

Inspector

I

Principal

S

39

136

Ocupat

Referent

III

Superior

M

23

BIROU ADMINISTRATIV ARHIVĂ

137

Ocupat

Șef birou

In spec.IA

S

72

138

Ocupat

Referent

IA

M

22

139

Ocupat

Inspector

II

Is-

38

140

Ocupat

_

Șofer

M

15

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

141

1 Ocupat

Inspector

I

Principal

s

39

SERVICIUL CONTROL

142

Vacant

Șef serviciu, gradul II

COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

143

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

144

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

145

Ocupat

Polițist local

I

Principal

S

39

146

Ocupat

Polițist local

I

Asistent

s

34

COMPARTIMENT AFISAJ

STRADAL

147

Vacant

Polițist local

111

Asistent

Si

"> A

__

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

148

Ocupat

Polițist local

1

Principal

. s

39

BIROUL JURIDIC

149

Vacant

Șef birou, gradul II

150

Ocupat

Cons.juridic

I

Asistent

s

34

151

Ocupat

Cons.juridic

I

Asistent

s

34

152

Vacant

Cons.juridic

I

Asistent

s

34

153

Vacant

Cons.juridic

I

Asistent

s

34

154

Vacant

Cons.juridic

I

Asistent

s

34

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

128

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

9

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

119

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

25

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

154