Hotărârea nr. 319/2011

HOTĂRÂREA NR.319 privind numirea respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2011/2012 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.319

privind numirea respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2011/2012 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administrație și ai comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 58943/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate, cu prevederile art. 96 alin.2 lit. a,b,c, din Legea educației naționale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 11 alin.l- 4 lit. (e) din O.U.G. nr.75/2005, privind asigurarea calității educației,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Confirmarea respectiv reconfirmarea, pentru anul școlar 2011/2012 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrase

mează ar )orin


Secr

Nistor

Județul Sibiu                                                                                       Anexa nr. 1 la HCL nr.319/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

LISTA CU MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT,

DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL 2011/2012

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU

|

1.

Col.Nat.Gh. Lazăr

Str. Gheorghe Lazăr nr.l

Pavel Anita

Nowak Gertraud Elisabeta

Cotârlă Liviu

2.

Col. Naț O.Goga

Str. Mitropoliei nr.34

Nartea Monica

Grecu Bianke Marion

Popa Virgil

3.

Col. Naț. S. Brukenthal

P-ța Huet nr. 5

Nowak Gertraud Elisabeta

Fodor Astrid Cora

-

4.

Lic.de Artă

Str.Al.Odobescu nr.2

Fritzmann Mariana Susana

Mitea Eugen

-

5.

Lic.Onisifor Ghibu

Str.Bihorului nr.3

Wagner Raimar

Hermann Gerold

Luca loan Ovidiu

6.

Col.Nat.Ped. A. Șaguna

Aleea Tumu Roșu nr.2

Grecu Bianke Marion

Mathes Helmut Karl

Sava Livia

7.

Lic.Teoretic C.Noica

Str. Oștirii, nr. 5

Lemer Helmut

Fritzmann Mariana Susana

-

8.

Col. Tehnic Textil loan Mincu

Str. Dealului nr.4

Sava Livia

Wagner Raimar

-

9

Gr.Constr. Arh.Carol I

Str.Pedagogilor nr.7

Stoica Sorin Flaviu

Birk Ecaterina

-

10

Col. Tehnic de Ind.Alimentară Terezianum

Str. Postăvarilor nr. 1 8

Ziegler Winfried Olaf

Leopold Gerhard Csongor

-

11

Gr. Șc. Independența

Str.Gladiolelor nr. 2

Stroie loan

Mathes Helmut Karl

Mitea Eugen

12

Col. Economic G. Barițiu

Str.Oituz nr.31

Birk Ecaterina

Lemer Helmut

Brunchea Mariana Gabriela

13

Colegiul Tehnic Energetic

Str. Electricienilor nr. 1

Leopold Gerhard Csongor

Ziegler Winfried Olaf

Stoica Sorin Flaviu

14

Gr. Șc. A lancu

Str. Movilei nr.8

Fritzmann Mariana Susana

Stroie loan

-

15

Gr. Șc. Ind. Henri Coandă

Str. H. Coandă nr 51

Mitea Eugen

Leopold Gerhard Csongor

-

16

Col. Agricol D.P. Barcianu

Str. Banatului nr. 2

Hermann Gerold

Gârleanu Maria

Sârbu loan

17

Școala cu cls. I-VIII nr. 1

Str.Hațegului nr.8

Wagner Raimar

Gârleanu Maria

-

18

Școala cu cls. I-VIII nr.2

Str. A. lancu nr. 12

Mathes Helmut KarI

-

-

19

Școala cu cls. I-VIII nr.4

Str.Spartacus nr. 4-6

Gârleanu Maria

Pavel Anita

-

20

Școala cu cls. I-VIII Regina Maria

Str. Z. Boiu nr. 1

Cotârlă Liviu

Fritzmann Mariana Susana

-

21

Școala cu cls. I-VIII Nicolae lorga

Str. N. lorga nr. 56

Mathes Helmut Karl

Luca loan Ovidiu

-

22

Școala cu cls. I-VIII nr.8

Str. Lupeni nr. 50

Sava Livia

Nartea Monica

-

23

Școala cu cls. I-VIII nr. 10

Str. E. A. Bieltz nr. 60

Ziegler Winfried Olaf

-

-

24

Școala cu cls. I-VIII nr. 13

Str. Lungă nr. 74

Brunchea Mariana Gabriela

Cotârlă Liviu

-

25

Școala cu cls. I-VIII IL Caragiale

Str. V. Alecsandri nr.

10

Grecu Bianke Marion

Sârbu loan

-

26

Școala cu cls. I-VIII Radu Selejan

Str. Șoimului nr. 13

Lemer Helmut

Brunchea Mariana Gabriela

-

27

Școala cu cls. I-VIII nr. 18

Str, Lungă nr. 65

Luca loan Ovidiu

Nartea Monica

28

Școala cu cls. I-VIII nr.20

Str. Macaralei nr. 1

Brunchea Mariana Gabriela

Pavel Anita

29

Școala cu cls. I-VIII nr.21

Str. Luptei nr. 27

Sârbu loan

Stoica Sorin Flaviu

30

Școala cu cls. I- VIII nr.23

Str. Țiglarilor

Mitea Eugen

-

31

Școala cu cls. I-VIII Regele

Ferdinand

Str. Șureanu nr. 1

Nowak Gertraud Elisabeta

-

32

Școala cu cls. I-VIII nr.25

Str. Sibiel nr.6

Luca loan Ovidiu

Nowak Gertraud Elisabeta

33

Grădinița nr.5

Str Șiretului nr.6

Sava Livia

Birk Ecaterina

34

Grădinița nr.14

Str. Iezer, nr. 1

Stoica Sorin Flaviu

-

35

Grădinița nr. 15

Str. Gladioielor, nr.

13 A

Cotâriă Liviu

-

36

Grădinița nr.16

Str. Mitropoliei nr. 21

Hennann Gerold

-

37

Grădinița nr.17

Str. L. Rebreanu nr.9

Stroie loan

-

38

Grădinița nr.18

Str. Dr. Bagdazar nr 18

Luca loan Ovidiu

Lemer Helmut

39

Grădinița nr. 19

Str. Kiev nr. 17

Popa Virgil

-

40

Grădinița nr.22

Str. Calea Poplăcii, nr. 11

Birk Ecaterina

Hermann Gerold

41

Grădinița nr.26

Str. B-dul Victoriei nr.42

Ziegler Winfried Olaf

Stroie loan

42

Grădinița nr. 28

Aleea Filozofilor nr. 1

Nartea Monica

43

Grădinița nr.29

Str. Negoveanu nr.29

Sârbu loan

44

Grădinița nr.33

Aleea Artileriștilor nr.

14

Gârleanu Maria

45

Grădinița nr. 37

Str. N. Teclu nr. 41

Fodor Astrid Cora

46

Grădinița nr.38

Str. Aleea Haiducului nr. 8

Gârleanu Maria

47

Grădinița Frații Grimm

Str. Oituz nr. 27

Leopold Gerhard Csongor

48

Grădinița nr.41

Str. T. Laurian nr. 13

Pavel Anita

49

Grădinița nr. 42

Str. Nicolae lorga nr. 56 A

Wagner Raimar

50

Grădinița nr.43

Aleea Streiu nr.8

Grecu Bianke Marion

-

-