Hotărârea nr. 307/2011

HOTĂRÂREA NR. 307 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 307

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier Fodor Astrid, privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local din luna septembrie 2011,

în temeiul prevederilor art. 41 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic Doamna Pavel Anita se alege președinte al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna septembrie 2011.

Adoptată în Sibiu, la data de 25.08.2011.

Președinte

Leopbld Gerhard


Contrasemnează

Secretar Niston Dorin