Hotărârea nr. 291/2011

HOTĂRÂREA NR.291 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul curb de locuinţe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilişca nr. 34

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.291

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren pentru construcții cu construcții: blocul curb de locuințe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilișca nr. 34

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 51318/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren pentru construcții cu construcții: blocul curb dc locuințe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilișca nr. 34,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 4 și ale art. 5 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , ale art. 36 alin. (2) lit. “c“,, ale art. 121 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare , propunem

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Imobilul - construcție: bloc curb de locuințe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilișca nr. 34, identificat în CF 101651 Sibiu, nr. 101651-C1, proprietatea privată a Statului Român, se apartamentează, cu stare de proprietate neschimbată, după cum urmează:

apartament nr.1 scara A, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad.101880-C1-U1

apartament nr.2 scara A, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL . Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U2

apartament nr.3 scara A, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U3

apartament nr.4 scara A, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U4

apartament nr.5 scara A, etaj 1, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U5

apartament nr.6 scara A, etaj I, compus din:CAMERÂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U6

apartament nr.7 scara A, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U7

apartament nr.8 scara A, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON, Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U8

apartament nr.9 scara A, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U9

apartament nr.10 scara A, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U10

apartament nr.11 scara A, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U11

apartament nr.12 scara A, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U12

apartament nr.13 scara A, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U13

apartament nr.14 scara A, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U14

apartament nr.15 scara A, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de

Nr.Cad. 101880-C1-U15

1,25% respectiv 21,59 mp.

apartament nr.16 scara A, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U16

apartament nr.17 scara A, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U17

apartament nr.18 scara A, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON, Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U18

apartament nr.19 scara A, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U19

apartament nr.20 scara A, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U20

apartament nr.21 scara B, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, , BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U21

apartament nr.22 scara B, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U22

apartament nr.23 scara B, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL . Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U23

apartament nr.24 scara B, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U24

apartament nr.25 scara B, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U25

apartament nr.26 scara B, etaj I, compus din:CAMERĂ DE ZI, DORMITOR,

Nr.Cad. 101880-C1-U26

BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

apartament nr.27 scara B, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U27

apartament nr.28 scara B, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U28

apartament nr.29 scara B, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U29

apartament nr.30 scara B, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U30

apartament nr.31 scara B, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U31

apartament nr.32 scara B, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U32

apartament nr.33 scara B, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U33

apartament nr.34 scara B, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 rrp.

Nr.Cad. 101880-C1-U34

apartament nr.35 scara B, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U35

apartament nr.36 scara B, etaj III, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U36

apartament nr.37 scara B, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U37

apartament nr.38 sca^a B, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U38

apartament nr.39 scara B, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR. BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U39

apartament nr.40 scara B, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U40

apartament nr.41 scara C, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL . Cota parte părți comune pe apart, este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U41

apartament nr.42 scara C, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U42

apartament nr.43 scara C, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U43

apartament nr.44 scara C, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U44

apartament nr.45 scara C, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U45

apartament nr.46 scara C, etaj I, compus din:CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U46

apartament nr.47 scara C, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de

Nr.Cad. 101880-C1-U47

1,25% respectiv 21,59 mp.

apartament nr.48 scara C, etaj I, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U48

apartament nr.49 scara C, etaj II, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U49

apartament nr.50 scara C, etaj II, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U50

apartament nr.51 scara C, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U51

apartament nr.52 scara C, etaj II, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U52

apartament nr.53 scara C, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U53

apartament nr.54 scara C, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U54

apartament nr.55 scara C, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U55

apartament nr.56 scara C, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U56

apartament nr.57 scara C, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U57

apartament nr.58 scara C, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți

Nr.Cad. 101880-C1-U58

comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

apartament nr.59 scara C, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U59

apartament nr.60 scara C, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U60

apartament nr.61 scara D, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL . Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U61

apartament nr.62 scara D, parter, compus din , CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U62

apartament nr.63 scara D, parter, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U63

apartament nr,64 scara D, parter, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U64

apartament nr.65 scara D, etaj I, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U65

apartament nr,66 scara D, etaj I, compus din:CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U66

apartament nr.67 scara D, etaj I, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U67

apartament nr.68 scara D, etaj I, compus din; CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U68

apartament nr.69 scara D, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR,

Nr.Cad. 101880-C1-U69

BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

apartament nr.70 scara D, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U70

apartament nr.71 scara D, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U71

apartament nr.72 scara D, etaj II, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U72

apartament nr.73 scara D, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U73

apartament nr.74 scara D, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U74

apartament nr.75 scara D, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL, BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U75

apartament nr.76 scara D, etaj III, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE, BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U76

apartament nr.77 scara D, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U77

apartament nr.78 scara D, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON, Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,67 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,68 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U78

apartament nr.79 scara D, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U79

apartament nr.80 scara D, mansarda, compus din: CAMERĂ DE ZI, DORMITOR, BUCĂTĂRIE,BAIE, VESTIBUL , BALCON. Cota parte părți comune pe apart. este de 1,25% respectiv 22,58 mp, iar cota parte teren pe apartament este de 1,25% respectiv 21,59 mp.

Nr.Cad. 101880-C1-U80

Părțile comune indivize ale apartamentelor situate în acest imobil sunt: terenul clădit și neclădit în suprafață totală de 1729 mp, fundațiile, zidurile despărțitoare, planșeele, casa scărilor, holurile, centralele termice de la parterul scărilor B și C, acoperișul, branșamentele de apă, electricitate, gaz și energic termică până la intrarea în apartamente.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte

Leopold Gerhard


Contras,


Sediei

Nistor )<


mnează tar •orin