Hotărârea nr. 289/2011

HOTĂRÂREA NR.289 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului – Ţiglari, beneficiarilor Legii nr. 15/2003

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.289

privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului - Țiglari, beneficiarilor Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 49057/2011, prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului - Țiglari, beneficiarilor Legii nr. 15/2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4 din Normele Metodologice nr. 893/2003 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

în temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului - Țiglari, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Atribuirea în folosință gratuită a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului - Țiglari, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza prin tragere la sorți, prin grija Comisiei de Aplicare a Legii nr. 15/2003 constituită ulterior în baza unei Dispoziții a Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. - De prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiază, o singură dată, tinerii în vârstă de până la 35 de ani, cei cărora li s-a retras dreptul de folosință a terenurilor nu mai beneficiază de un alt lot de teren.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte


kl Gerhard


Contrase nnează Secretar

Nistor Dorin

I

ANEXA NR. 1 LA HCL NR..........

Lista terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu situate în cartier Tineretului -

Țiglari, ce urmează a

i atribuite în folosință gratuită beneficiarilor Legii nr. 15/2003

Denumire Imobil

NR. TOP.

MP

CF

Denumire stradă /nr.

1

Teren de construcții

5029/7/9/8

264

112730/48622

MARBURG 5

2

Teren de construcții

5029/3/3/35

264

112719/48622

LONDRA 5

3

Teren de construcții

5029/3/1/1/6

264

109792/50521

LONDRA 12

4

Teren de construcții

5029/3/1/1/9

264

109774/49493

LONDRA 6

5

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/20

271

112694/50288

LUXEMBURG 26

6

Teren de construcții

5033/1/1/1/1/9

297

109596/50453

ALEEA TIZIAN 7

7

Teren de construcții

5029/3/6/30

264

108134/50193

LONDRA 15

8

Teren de construcții

5029/7/1/2/9

347

112695/50288

ALEEA REMBRANDT 9

_9

Teren de construcții

5029/7/1/1/13

264

112697/50288

LISABONA 25

10

Teren de construcții

5029/7/4/7

264

112731/48622

ORHIDEELOR 41

11

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/5

264

112698/50288

LUXEMBURG 42

12

Teren de construcții

5029/7/6/33

264

112707/48622

LISABONA 8

13

Teren de construcții

5029/7/9/45

336

108137/51553

ALEEA MONET 13

14

Teren de construcții

5029/7/6/3

264

108133/48912

KLAGENFURT 15

15

Teren de construcții

5029/7/6/36

264

112725/48622

LISABONA 4

16

Teren de construcții

5029/7/9/50

258

108139/49690

ROMA 32

17

Teren de construcții

5029/3/6/17

337

108145/50192

ALEEA RAFAEL 14

18

Teren de construcții

5029/7/1/2/8

264

112706/50288

ALEEA EL GRECO 8

19

Teren de construcții

5029/7/7/26

272

112742/48622

KLAGENFURT25

20

Teren de construcții

5029/7/1/1/17

264

104292/51363

LISABONA 21

21

Teren de construcții

5029/7/6/20

264

108152/48904

LISABONA 22

22

Teren de construcții

5029/3/1/2/9

264

112721/50288

BERLIN 22

23

Teren de construcții

5029/7/6/52

264

112743/48622

KLAGENFURT3

24

Teren de construcții

5029/7/6/54

264

108135/57731

ALEEA PICASSO 7

25

Teren de construcții

5029/7/3/9

406

112712/48622

ORHIDEELOR 25

26

Teren de construcții

5029/7/1/3/3

264

112723/50288

ALEEA EL GRECO 3

7

Teren de construcții

5029/7/4/19

253

108253/48827

LANDSHUT 9

28

Teren de construcții

5033/1/1/1/1/17

264

109754/50670

Luxemburg 14

29

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/3

453

105354/50288

ALEEA TIZIAN 2

30

Teren de construcții

5029/7/6/10

264

108233/48909

OSLO 33

31

Teren de construcții

5029/7/6/56

264

108248/52419

ALEEA PICASSO 5

32

Teren de construcții

5029/7/7/25

254

48622/112696

KLAGENFURT 23

____33

Teren de construcții

5029/7/9/20

264

108230/51229

VIENA 20

____34

Teren de construcții

5029/7/7/16

264

108232/48919

LISABONA 30

35

Teren de construcții

5029/7/1/1/10

278

109611/53289

VIENA 9

36

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/2

264

112727/50288

LUXEMBURG 44

37

Teren de construcții

5033/1/1/1/1/11

332

109580/54725

ALEEA TIZIAN 9

____38

Teren de construcții

5033/1/1/1/1/7

296

112732/50288

ALEEA TIZIAN 5

39

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/10

264

109577/57323

ALEEA TIZIAN 10

____40

Teren de construcții

5029/7/6/58

264

108262/53304

ALEEA PICASSO 3

41

Teren de construcții

5029/7/5/14

280

101040/55950

KLAGENFURT 12

42

Teren de construcții

5029/7/1/3/5

264

112736/50288

ALEEA EL GRECO 5

43

Teren de construcții

5029/7/1/4/11

384

112737/50288

ALEEA RUBENS 11

44

Teren de construcții

5029/3/1/2/14

264

109739/50401

BERLIN 14

45

Teren de construcții

5029/7/1/4/10

264

112738/50288

ALEEA BOTICELLI 10

46

Teren de construcții

5029/3/6/8

264

112704/48622

LONDRA 39

47

Teren de construcții

5029/7/3/4

307

108240/50799

ORHIDEELOR 15

48

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/16

332

109757/52094

LUXEMBURG 30

49

Teren de construcții

5029/7/1/2/6

264

112748/50288

ALEEA EL GRECO 6

50

Teren de construcții

5029/7/2/4

334

108357/53709

ORHIDEELOR 7

51

Teren de construcții

5029/7/9/48

260

112705/48622

ROMA 30

52

Teren de construcții

5029/7/4/11

264

108353/49047

ORHIDEELOR 37

53

Teren de construcții

5029/7/4/35

264

108354/48837

ALEEA MICHELANGELO 43

54

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/21

264

112759/50288

LUXEMBURG 24

55

Teren de construcții

5029/3/1/2/3

474

112760/50288

LONDRA 57

56

Teren de construcții

5029/7/6/18

273

112713/48622

LISABONA 26

57

Teren de construcții

5029/7/6/32

264

108356/55662

ALEEA PICASSO 17

58

Teren de construcții

5029/7/1/2/7

264

106706/50288

ALEEA REMBRANDT 7

59

Teren de construcții

5029/7/2/1

262

108358/49038

ORHIDEELOR 1

60

Teren de construcții

5029/7/5/17

255

109402/48844

KLAGENFURT 6

61

Teren de construcții

5029/7/1/1/14

278

112699/50288

VIENA13

62

Teren de construcții

5029/7/5/8

264

105404/48841

ALEEA MICHELANGELO 13

63

Teren de construcții

5029/7/9/6

264

109758/51249

MARBURG 7

64

Teren de construcții

5029/3/3/33

263

112718/48622

LONDRA 1

65

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/8

264

109845/50355

ALEEA TIZIAN 8

66

Teren de construcții

5029/3/6/18

288

112722/48622

LONDRA 27

67

Teren de construcții

5029/7/6/37

252

112729/48622

LISABONA 2

68

Teren de construcții

5029/7/5/16

252

109769/48887

KLAGENFURT 8

69

Teren de construcții

5029/7/1/1/16

278

106792/51756

VIENA 15

70

Teren de construcții

5029/3/3/36

264

105035/48622

LONDRA 7

71

Teren de construcții

5029/7/6/30

264

105013/48622

ALEEA PICASSO 19

72

Teren de construcții

5029/7/1/3/9

264

105005/50288

ALEEA EL GRECO 9

73

Teren de construcții

5029/7/8/5

264

104976/48622

KLAGENFURT 51

74

Teren de construcții

5029/7/7/29

264

105340/48856

KLAGENFURT 31

75

Teren de construcții

5029/7/7/10

264

106775/48923

LISABONA 42

3

Teren de construcții

5029/7/1/4/7

264

112344/50965

ALEEA RUBENS NR.7

77

Teren de construcții

5029/7/5/5

264

112029/48892

STR. ORHIDEELOR NR.53

78

Teren de construcții

5029/7/5/6

264

105935/48622

ALEEA MICHELANGELO NR.15

79

Teren de construcții

5033/1/1/1/2/7

264

105759/50288

STR. LUXEMBURG NR.40

80

Teren de construcții

5029/3/1/2/22

288

112361/49516

STR. BERLIN NR. 2

81

Teren de construcții

5029/7/3/11

403

104878/51571

STR. ORHIDEELOR NR.29

82

Teren de construcții

5029/3/6/27

264

112992/53140

ALEEA RAFAEL NR.4

83

Teren de construcții

5029/7/9/34

264

112345/49488

STR. ROMA NR.14

____84

Teren de construcții

5029/7/5/15

264

104828/48888

STR. KLAGENFURT NR.10

85

Teren de construcții

5029/7/4/28

264

105920/48878

STR. OSLO NR. 8

86

Teren de construcții

5029/7/5/4

264

112038/50212

ALEEA MICHELANGELO NR.17

___87

Teren de construcții

5029/3/1/2/5

492

112347/50699

STR. BERLIN NR. 26

____88

Teren de construcții

5029/7/5/24

264

104656/49303

STR. OSLO NR. 26

___89

Teren de construcții

5029/7/6/11

264

110875/48908

STR. OSLO NR. 35

90

Teren de construcții

5029/3/3/42

264

112348/50778

STR. LONDRA NR.13

91

Teren de construcții

5029/7/7/8

264

112040/48852

STR. LISABONA NR.46

92

Teren de construcții

5033/1/1/1/1/19

292

112352/52092

STR. LUXEMBURG NR.10

93

Teren de construcții

5033/1/1/1/1/2

255

112342/50445 a

STR. MADRID NR.17

94

Teren de construcții

5029/7/4/15

264

108044/49049

STR. ORHIDEELOR NR.33

95

Teren de construcții

5029/7/5/13

275

104426/48890

STR, KLAGENFURT NR.14

96

Teren de construcții

5029/7/9/25

264

112069/50781

STR. VIENANR. 30

97

Teren de construcții

5029/7/9/42

264

106686/49408

STR. ROMA NR. 24

98

Teren de construcții

5029/3/1/2/13

377

112203/50352

STR. BERLIN NR. 16

99

Teren de construcții

5029/7/1/5/9

264

112724/50288

STR. LISABONA NR. 1

100

Teren de construcții

5029/3/1/2/16

349

112733/50288

STR. AL. RAFAEL NR. 3

101

Teren de construcții

5029/3/1/3/1

315

112734/50288

STR. AL. TONITZANR. 17

102

Teren de construcții

5029/3/1/3/2

264

112739/50288

STR. AL. TONITZANR. 15

103

Teren de construcții

5029/3/1/3/3

264

112741/50288

STR. AL. TONITZANR. 13

104

Teren de construcții

5029/3/1/3/4

264

112745/50288

STR. AL. TONITZA NR. 11

105

Teren de construcții

5029/3/1/3/5

264

112747/50288

STR. AL. TONITZANR. 9

106

Teren de construcții

5029/3/1/3/6

264

112761/50288

STR. AL. TONITZANR. 7

07

Teren de construcții

5029/3/1/3/7

264

112710/50288

STR. AL. TONITZA NR. 5

108

Teren de construcții

5029/3/1/3/8

264

112715/50288

STR. AL. TONITZANR. 3

109

Teren de construcții

5029/3/1/3/9

282

112716/50288

STR. AL. TONITZA NR. 1

Președinte


Letâ>old Gerhard  —-


Contrasa nnează

Secțf^tar

Nistoi


Dorin