Hotărârea nr. 285/2011

HOTĂRÂREA NR.285 modificarea anexei nr.1 la HCL nr.17/2011 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.285

modificarea anexei nr.l la HCL nr.17/2011 privind acordarea avizului consultativ al Consiului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr. 51923/2011 al prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea modificării anexei nr.l la HCL nr.17/2011, privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din Municipiul Sibiu, conform anexei nr.l,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art. 61, art.101 și urm. din Legea educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “d”, alin.(6) lit.”a” pct.l și ale art. 45 alin din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se aprobă modificarea anexei nr.l la HCL nr.17/2011, privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, pentru anul școlar 2011-2012.

Art. 2. Se aprobă anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care va înlocui anexa nr. 1 la H.C.L. nr, 17/2011,

Art. 3. - Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte


Letjpold Gerhard


Contrase:

Secrqtar Nistor


nează


)rin


JUDEȚUL SIBIU                                                                        anexa nr. 4 la hcl nr. J^£/2oi 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze

în anul școlar 2011 - 2012 (învățământ de masă)

I

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

adresa Nr.tel/ fax/email

1

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 5 SIBIU

SIBIU STR ȘIRETULUI NR.6

0269421264

g radin ita 5s ibiu@yahoo. corn

2

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 14 SIBIU

SIBIU STR IEZER NR 1

0269249292

qradinita14sibiu@vahoo.com

3

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 15 SIBIU

SIBIU STR. GLADIOLELOR NR.13A

0269231627

qradinita 15sibiu@yahoo.corr

4

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 16 SIBIU

SIBIU STR MITROPOLIEI NR 21

0269211197

qradinita 15sibiu@vahoo.corr

5

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 17 SIBIU

SIBIU STR LIVIU REBREANU NR.9

0269211975

q radin ita 17 sibiu@vahoo. de

■ 6

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 18 SIBIU

SIBIU STR OR BAGDAZAR NR 18

0269215622

gradinita18ro@vahoo.com

7

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 19 SIBIU

Grădiniță de copii nr. 2 Sibiu

SIBIU STR KIEV NR 17

0269219760

qradinitanr19sibiu@vahoo cor

8

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 22 SIBIU+Grădinița de copii nr.8

SIBIU STR.CALEA POPLĂCII NR 11

0269422114

qradinita22 sibiu@vahoo.corr

9

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 26 SIBIU

Grădinița de copii nr. 4 Sibiu

SIBIU STR. PASAJUL SPITALUL MILITAR

0269227425

qradinita26sibiu@vahoo.com

| 10

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 28 SIBIU

Grădinița de copii nr. 1 Sibiu

SIBIU STR FILOZOFILOR NR.1

0269211466

danciumioara@vahoo.com

Grădinița de copii nr. 10 Sibiu

11

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 29 SIBIU

SIBIU STR. NEGOVEANU NR.29

0269248337

12

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 33 SIBIU

SIBIU STR ALEEA ARTILERISTILOR NR 4

0269421908

elenaqrabcev2007@yahoo.co

13

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 37 SIBIU

Grădinița de copii nr. 7 Sibiu

SIBIU STR NICOLAIE TECLU NR.41

0269437707

gradi37sibiu@vahoo.com

14

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 38 SIBIU

SIBIU STR ALEEA HAIDUCULUI NR 3

0269422979

0269422979

gr38sibiu@yahoo. co m

15

GRĂDINIȚĂ DE COPII "FRAȚII GRIMM" SIBIU

SIBIU STR OITUZNR27

0269447892

gradfratiiqrim m@yahoo corn

16

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 41 SIBIU

SIBIU STR T.LAURIAN NR 13

0269236253

qradinita41 sibiu@vahoo.com

17,

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 42 SIBIU

SIBIU STR. NICOLAIE IORGA NR.56A

0269447879

qradinita42sibiu@vahoo.com

18

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 43 SIBIU

SIBIU STR STREIU NR 8

0269421070

qradinita43sb@yahoo.com

19

SC.CU CLS l-VIII NR 1 SIBIU

SIBIU STR. HAȚEGULUI NR.8

0269226914

0269226914

silvia chindea@yahoo.com

20

SC.CU CLS l-VIII NR 2 SIBIU

SIBIU STR AVRAM IANCU NR 13

0269215173

0269215173

21

SC.CU CLS l-VIII NR 4 SIBIU

SIBIU STR SPARTACUS NR 4 - 6

0269232295

0269232295

sc4sb@yahoo.com

22

SC.CU CLS l-VIII "REGINA MARI A" SIBIU

SIBIU STR EMIL CIORAN NR 1

0269211817

0269211817

sc reqinamariasb@yahoo.cor

23

SC CU CLS l-VIII NICOLAE IORGA SIBIU

SIBIU STR N IORGA NR.56

0269234837

0269234837

sc6 sibiu@yahoo.com

24

SC CU CLS l-VIII NR 8 SIBIU

SIBIU STR LUPENI NR 50

0269237225

0269237225

scoala8sibi u@yahoo.com

25

SC.CU CLS l-VIII NR 10 SIBIU

Grădinița de copii nr. 20 Sibiu

SIBIU STR E.ALBERT BIELTZ NR 60

0269227502

manacornan61 @yahoo.com

26

SC.CU CLS l-VIII NR 13 SIBIU

Școala cu cls. I-VIII nr. 12

SIBIU STR. LUNGA NR 74

0269223931

0269223303

omesteru@yahoo. corn

27

SC.CU CLS l-VIII "I L.CARAGIALE" SIBIU

SIBIU STR VASILE ALECSANDRI NR 10

0269233545

0269233545

cprinahanea@yahoo corn

28

SC CU CLS l-VIII "RADU SELEJAN" SIBIU

SIBIU STR ȘOIMULUI NR 13

0269244967

scraduseleian@yahoo.com

29

SC CU CLS l-VIII NR 18 SIBIU

SIBIU STR. LUNGA NR.65

0269223462

3C

SC.CU CLS l-VIII NR 20 SIBIU

Școala cu cls. I-VIII nr. 11

SIBIU STR MACARALEI NR 1

0269238159

0269238159

nicoletasb@yahoo.com

31

SC.CU CLS l-VIII NR 21 SIBIU

SIBIU STR LUPTEI NR.27

0269240693

0269240693

danadenis28@yahoo.com

32

SC.CU CLS l-VIII NR 23 SIBIU

Grădinița de copii nr. 36 Sibiu

SIBIU STR TIGLARILOR

0269220706

0269220706

sc23sb@yahoo.com

3:

) SC.CU CLS l-VIII REGELE FERDINAND SIBIU

SIBIU STR SUREANU NR 1

0269233563

0269233563

sc.24sb@cimet.ro

3'

|]SC CU CLS l-VIII NR 25 SIBIU+ Șc. cu cls l-VIII Emil Cioranj

SIBIU STR SIBIEL NR. 6

0369405967

0369405967

scoala25@qmail.com

Unitatea de învățământ cu personalitate juridica

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

adresa Nr.tel/ faxfemai!

35

COL NATIONAL "GH LAZAR" SIBIU

SIBIU STR. GH. LAZAR NR. 1

0269212896

0269215352

cnql@cnql.directnet.ro

36

COL NATIONAL "S von BRUKENTHAL" SIBIU

SIBIU STR. PIAȚA HUET NR 5

0269211322

0269211322

office@brukenthal. ro

37

COL.NATIONAL "O.GOGA" SIBIU

SIBIU STR. MITROPOLIEI NR 34

0269210082

0269217778

colegiul goga@yahoo.com

38

COL NATIONAL PEDAGOGIC "A SAGUNA" SIBIU

SIBIU ALEEA TURNU ROȘU NR.2

0269235749

0269235749

rodica@locjon.ro

39

COL.AGRICOL ”D P BARCIANU" SIBIU

SIBIU STR BANATULUI NR 2

0269211368

0269212698

barcianu@rdslink.ro

40

COL.ECONOMIC "G BARITIU" SIBIU

SIBIU STR.OITUZ NR 31

0269427638

0269232842

liceulecono mi c@yahoo.com

41

COL TEHNIC DE IND ALIMENTARA "TEREZIANUM” SIBIU

SIBIU STR POSTĂVARILOR NR.18

0269218797

0269221323

coleqiulalimentarsibiu@vahoo.cc

42

COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM SIBIU

SIBIU STR DEALULUI NR 2-4

0269211547

0269211547

ctextil@yahoo.com

43

LIC DE ARTA SIBIU

SIBIU STR ALEX ODOBESCU NR.2

0269211458

0269213149

office@licartasibiu. ro

44

LIC TEOR."C.NOICA" SIBIU

Liceul Teologic Baptist Betania Sibit

SIBIU STR OȘTIRII NR 5

0269233790

0269233790

lcnoica@yahoo. corn

45

LIC TEOR."ONISIFOR GHIBU" SIBIU

SIBIU STR BIHORULUI NR. 3

0269224882

0269234557

office@onisifor-qhibu.ro

46

GR.SC "AVRAM IANCU" SIBIU

SIBIU STR MOVILEI NR 8

0269210925

0269211355

grlemn@yah oo.com

47

GRUP ȘCOLAR HENRI COANDA SIBIU

SIBIU STR H. COANDA NR.51

0269238313

0269238313

qsicmsibiu@yahoo.com

48

GR.SC.C-TII SI ARH "CAROL 1" SIBIU

SIBIU STR PEDAGOGILOR NR.7

0269223298

0269220328

qrupcarol@qmail.com

49

COL TEHNIC "INDEPENDENTA" SIBIU

SIBIU STR GLADIOLELOR NR 2

0269221806

0269221806

adycosma@yahoo.com

50

GR.SC IND ENERGETIC SIBIU

SIBIU STR ELECTRICIENILOR NR 1

0269244351

0269244319

sibiuenerqetic@vahoo. corn

Președinte Leopfold Gerhard

Contrasemnează

Sgtfretar

Nistor Dorin